Klaeiterp

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Klaeiterp

Terug naar boven

Status

- Klaeiterp is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Klaeiterp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wiuwert.

- De buurtschap Klaeiterp ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Kleiterp. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Littenseradiel sinds 1993 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klaeiterp ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt direct ZO van het dorp Wiuwert, WZW van het dorp Easterwierrum, ZW van het dorp Mantgum, NO van het dorp Lytsewierrum, NNO van het dorp Boazum en NW van het dorp Dearsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Klaeiterp 6 huizen met 37 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd, of wederom een handvol huizen, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De ZO van de buurtschap gelegen Kleiterpstermolen (Hegedyk 1a) valt niet, in tegenstelling wat de naam wél suggereert, onder de buurtschap Klaeiterp, maar onder het dorpsgebied van Boazum, en wordt daarom aldaar beschreven.

Reactie toevoegen