Klein-Doenrade

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen
Heuvelland Westelijke Mijnstreek
Limburg

klein-doenrade_blauw_plaatsnaambord_2004_matjan_de_haan_kopie.jpg

Getuige deze foto uit 2004 heeft buurtschap Klein-Doenrade in ieder geval tot dan nog een eigen bebouwde kom, met dús blauwe plaatsnaamborden (komborden), met de correcte spelling: mét koppelteken.

Getuige deze foto uit 2004 heeft buurtschap Klein-Doenrade in ieder geval tot dan nog een eigen bebouwde kom, met dús blauwe plaatsnaamborden (komborden), met de correcte spelling: mét koppelteken.

klein-doenrade_witte_borden_onder_komborden_oirsbeek.jpg

Later besluit de gemeente Schinnen om buurtschap Klein-Doenrade onder de bebouwde kom van het dorp Oirsbeek te brengen, met dus blauwe borden Oirsbeek, met eronder witte borden met de naam van de buurtschap. Helaas is men daar het koppelteken vergeten...

Later besluit de gemeente Schinnen om buurtschap Klein-Doenrade onder de bebouwde kom van het dorp Oirsbeek te brengen, met dus blauwe borden Oirsbeek, met eronder witte borden met de naam van de buurtschap. Helaas is men daar het koppelteken vergeten...

klein-doenrade_klein-doenraderweg_met_en_zonder_koppelteken.jpg

Analoog aan de plaatsnaam Klein-Doenrade is in het postcodeboek en de gemeentelijke adresbestanden ook de Klein-Doenraderweg met koppelteken. Helaas is de bordenmaker dat niet alleen bij de plaatsnaambordjes, maar ook bij de straatnaambordjes vergeten...

Analoog aan de plaatsnaam Klein-Doenrade is in het postcodeboek en de gemeentelijke adresbestanden ook de Klein-Doenraderweg met koppelteken. Helaas is de bordenmaker dat niet alleen bij de plaatsnaambordjes, maar ook bij de straatnaambordjes vergeten...

DK_20111024_4424_Klein_Doenrade_hoeve.jpg

Klein-Doenrade, boogpoort in hoeve

Klein-Doenrade, boogpoort in hoeve

Klein-Doenrade

Terug naar boven

Status

- Klein-Doenrade is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streken Westelijke Mijnstreek en Heuvelland, gemeente Beekdaelen. T/m 1981 gemeente Oirsbeek. In 1982 over naar gemeente Schinnen, in 2019 over naar gemeente Beekdaelen.

- De buurtschap Klein-Doenrade valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oirsbeek en dus niet, zoals je op grond van de naamgeving zou verwachten, onder het dorp Doenrade.

- De buurtschap Klein-Doenrade ligt tegenwoordig binnen de bebouwde kom van Oirsbeek en heeft daarom witte plaatsnaamborden onder blauwe borden (komborden) Oirsbeek. In ieder geval t/m 2004 had de buurtschap kennelijk een eigen bebouwde kom, want eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden) (zie foto).

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Kleen-Doonder.

Oudere vermeldingen
19e eeuw Klein Doenraede, ca. 1910 Klein Doenrade, ca. 1925 Kleindoenrade, ca. 1935 Klein-Doenrade.

Spelling
Helaas zijn instanties nogal eens slordig / inconsequent met betrekking tot hoofdletters of in dit geval koppeltekens in plaatsnamen en straatnamen. Taalkundig is bij voorvoegsels als Klein- in een plaatsnaam, de spelling met koppelteken te prefereren. Zo luidt ook de spelling op de vroegere blauwe plaatsnaamborden (komborden). Op de huidige witte plaatsnaamborden wordt de plaatsnaam echter zonder koppelteken gespeld. Zie de foto's. Wat ons betreft een 'drukfoutje' van de bordenmakers. Ook in de straatnaam is men inconsequent; in de adresbestanden van postcodeboek en BAG (= gemeentelijke basisregistratie) is de straatnaam Klein-Doenraderweg met koppelteken, op de straatnaambordjes is het echter... zonder koppelteken. Op kaarten is het al sinds 1935, tot heden, Klein-Doenrade, met koppelteken dus. Dit alles overwegende, houden wij op onze pagina de spelling mét koppelteken aan.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klein-Doenrade ligt Z van het dorp Doenrade en N van het dorp Oirsbeek, rond de wegen Klein-Doenraderweg (het ZW gedeelte van deze weg), Akerweg, Boompjesweg, Provincialeweg Noord en het N gedeelte van de weg Beukenberg. De buurtschap ligt verder W van het dorp Merkelbeek, NO van het dorp Schinnen, O van het dorp Puth en ZO van het dorp Munstergeleen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Klein-Doenrade 9 huizen met 42 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 65 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 165 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bij de kruising Provincialeweg / Beukenberg / Klein-Doenraderweg is vroeger een tol geweest. Blijkens oude kaarten zou dit nog tot begin 20e eeuw het geval zijn geweest.

Reactie toevoegen