Klein-Valkenisse

Plaats
Buurtschap
Veere
Walcheren
Zeeland

DK_20110711_2026_Klein_Valkenisse.jpg

Klein-Valkenisse, plaatsnaambord

Klein-Valkenisse, plaatsnaambord

DK_20110711_2028_Klein_Valkenisse.jpg

Klein-Valkenisse, Zeeuwse schuur

Klein-Valkenisse, Zeeuwse schuur

DK_20110711_2031_Klein_Valkenisse.jpg

Klein-Valkenisse, boerderijtje verstopt achter bloemenpracht

Klein-Valkenisse, boerderijtje verstopt achter bloemenpracht

DK_20110711_2035_Klein_Valkenisse.jpg

Klein-Valkenisse, boerderijtje

Klein-Valkenisse, boerderijtje

Klein-Valkenisse

Terug naar boven

Status

- Klein-Valkenisse is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. T/m 30-6-1966 gemeente Biggekerke. Per 1-7-1966 over naar gemeente Valkenisse, in 1997 over naar gemeente Veere.

- De buurtschap Klein-Valkenisse valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Biggekerke.

- De buurtschap Klein-Valkenisse ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, in tegenstelling tot de naastgelegen buurtschap Groot-Valkenisse die wel een bebouwde kom en daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden) heeft.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1856 Klein-Valkenisse. Op de Kuijperkaarten van ca. 1870 is sprake van een buurtschap Valkenisse ter plekke.

Naamsverklaring
Zie Groot-Valkenisse.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klein-Valkenisse ligt Z van het dorp Biggekerke en W van het dorp Koudekerke, rond de driesprong Klaassesweg / Vroonweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Klein-Valkenisse niet (apart) vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap slechts een handvol panden, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In de duinen bij Klein-Valkenisse staat een verzetsmonument voor 6 op deze plek gefusilleerde burgers, die in september 1944 verzetsdaden hadden gepleegd tegen de Duitsers. Het is vrijwel zeker dat de slachtoffers volgens het standrecht zijn veroordeeld. Dit standrecht werd vóór september 1944 alleen toegepast op militairen. Na 4 september werd de opdracht gegeven ook burgers volgens het standrecht te veroordelen, waarschijnlijk op grond van de Kriegsstrafverfahrensordnung (KStVO) uit 1938. Het standrecht had tot taak onrust- en verzetsbewegingen onder de burgers middels doodvonnissen snel en hardhandig de kop in te drukken. Beroep tegen een uitspraak van een standrecht was niet mogelijk. Bij de hoogste bevelvoerende officier in het gebied kon wel een gratieverzoek worden ingediend.

- Nabij de Lageweg ligt nog een tankgracht uit 1942, een met water gevulde gracht van 12 tot 17 meter breed, als onderdeel van de verdedigingslinie. Maakt deels gebruik van de Valkenisse Watergang.

Reactie toevoegen