Klooster-Lidlum

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

klooster-lidlum_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Klooster-Lidlum, buurtschapsgezicht

Klooster-Lidlum, buurtschapsgezicht

klooster-lidlum_zicht_op_tzummarum_kopie.jpg

Vanaf deze brug in buurtschap Klooster-Lidlum zie je in de verte het dorp Tzummarum liggen.

Vanaf deze brug in buurtschap Klooster-Lidlum zie je in de verte het dorp Tzummarum liggen.

Klooster-Lidlum

Terug naar boven

Status

- Klooster-Lidlum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Barradeel. In 1984 over naar gemeente Franekeradeel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap Klooster-Lidlum valt in de praktijk onder het dorp Oosterbierum, maar heeft een eigen postcode (8853) en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG en is daarmee een formele woonplaats.

- De buurtschap Klooster-Lidlum ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Kleaster-Lidlum.

Spelling
Op de plaatsnaamborden staat de plaatsnaam gespeld als Klooster-Lidlum, met koppelteken dus. In het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG staat de plaatsnaam echter zonder koppelteken. Vermoedelijk stamt dit nog uit de begintijd van het postcodeboek (1978), toen er nog geen leestekens geregistreerd konden worden, en heeft men later, toen dit wel kon, verzuimd dat hier aan te passen (terwijl het bij de meeste andere plaatsen waar dit van toepassing was, wél is aangepast). Een 'geformaliseerde vergissing' dus, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk zou dit alsnog aangepast moeten worden. Daarom houden wij die spelling ook niet aan.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klooster-Lidlum ligt direct ZO van Oosterbierum, rond de Mûntsewei. Verder vallen de panden Lidlumerwei 20-21-22 en Konkelswei 1-2 ook nog onder de buurtschap. De buurtschap ligt daarnaast ZW van Tzummarum, NNW van Dongjum, N van Franeker en NO van Sexbierum en Pietersbierum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Klooster-Lidlum 9 huizen met 78 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Alleen de plaatsnaam Klooster-Lidlum herinnert nog aan het klooster dat hier vroeger is geweest. De nederzetting was ouder dan Oosterbierum, want het klooster wordt omstreeks 1182 gesticht. Over de bouw van klooster en kerk is meer dan 100 jaar gedaan. Volgens de oude kronieken lag het aanvankelijk bij Koehool of aan de Kapellewei, maar ca. 100 jaar na de stichting is het meer landinwaarts verplaatst, naar waar nu de boerderij van Jelle Zijlstra ongeveer staat. Er is een tijd geweest dat er maar liefst 600 broeders op het klooster woonden en werkten. En ook het grondbezit was aanzienlijk. Door schenkingen behoorde uiteindelijk 1182 pondemaat land tot het klooster. In 1572 is het klooster door de Geuzen geplunderd en korte tijd later dienden de gebouwen als kazerne voor de troepen van Caspar de Robles. Rond 1580 is het klooster - zoals alle kloosters destijds in Fryslân - met de grond gelijk gemaakt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Voor de Dorpsvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021 gepresenteerd kon worden was er door een werkgroep maanden aan gewerkt. Daarbij bogen ze zich over tal van onderwerpen zoals: hoe jongeren en nieuwe inwoners bij het dorp te betrekken; hoe duurzaamheid voor meer inwoners haalbaar, en het dorp duurzamer te maken; hoe het dorp te verrijken met enkele ‘kleinschalige’ recreatieve voorzieningen; hoe het dorp haar sportvoorzieningen kan verbeteren en uitbreiden; hoe we ook de straten die tijdens de herinrichting niet worden aangepakt kunnen verbeteren. De toekomstvisie aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zij complimenteerden ons dorp met zijn nieuwe heldere visie."

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Oosterbierum / Klooster-Lidlum.

- Educatie: - "Wanneer gaat een koe melk geven? Zit er melk in kaas? Wanneer gaan de koeien naar buiten en wanneer niet? Waarom liggen er zonnepanelen op het dak? Hoe produceren wij de duurzaamste melk van de wereld? Maak kennis met de dieren van onze Kloosterhoeve in Klooster-Lidlum, het landschap, de werkzaamheden die nodig zijn om het bedrijf te runnen en de passie van de veehouder voor zijn/haar koeien. Een educatief boerderijbezoek waarbij je leert door te voelen, ruiken, proeven, horen, zien en te doen. Geniet van de frisse buitenlucht en krijg antwoord op al je vragen! Voor het boerderijbezoek wordt overlegd welke invalshoek de docent wenst en welke onderwerpen belangrijk zijn. Dit zodat het boerderijbezoek aansluit op de thema’s of het vak, wat behandeld wordt op school, en ons beschikbare lesmateriaal een prachtige aanvulling is op de schoollessen."

- Zorg en welzijn: - "Koeien melken, konijnen knuffelen, eieren rapen, slootje springen, hutten bouwen, skelter rijden... er valt van alles te beleven op de Kloosterhoeve in Klooster-Lidlum! Graag willen we dit met je delen en een fijne plek creëren waar je jezelf kunt zijn en samen met anderen kunt genieten van de natuur en de activiteiten op en rondom de boerderij. We bieden zinvolle dagbesteding aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een indicatie. Dit op een mooie plek met ruimte, rust en regelmaat. Begeleiding is nodig om de gaven en talenten van de deelnemers naar boven te halen en daarvoor proberen we een zo goed mogelijke omgeving te realiseren.

Bij alle activiteiten en werkzaamheden is begeleiding aanwezig. Het max. aantal deelnemers per belegeider is 6 personen. Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we samen naar wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat je wilt leren in jouw eigen tempo. Samen gaan we op zoek naar het beste voor jou! Door het brede aanbod aan activiteiten en werkzaamheden kan de Kloosterhoeve in Klooster-Lidlum diverse mogelijkheden aanbieden voor dagbesteding, waarbij de deelnemer zich prettig en veilig voelt. Wanneer een deelnemer zich prettig en veilig voelt, zal hij zich gaan ontwikkelen. De motivatie, betrokkenheid en het vermogen tot samenwerken van de deelnemer is hierbij ook van invloed op de ontwikkeling."

Reactie toevoegen