Koarnjum

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

koarnjum_plaatsnaambord_nieuw.jpg

In 2009 zijn de plaatsnamen in de gemeente Leeuwarderadeel officieel Friestalig geworden. Zo heet Cornjum nu Koarnjum. Als service naar de 'Hollanders' die daar nog aan moeten wennen, staat de Nederlandse variant er op de plaatsnaamborden nog wel onder.

In 2009 zijn de plaatsnamen in de gemeente Leeuwarderadeel officieel Friestalig geworden. Zo heet Cornjum nu Koarnjum. Als service naar de 'Hollanders' die daar nog aan moeten wennen, staat de Nederlandse variant er op de plaatsnaamborden nog wel onder.

koarnjum_plaatsnaambord_oud.jpg

Voorheen stond in de gem. Leeuwarderadeel alleen de Nederlandstalige variant op de plaatsnaamborden, in dit geval Cornjum

Voorheen stond in de gem. Leeuwarderadeel alleen de Nederlandstalige variant op de plaatsnaamborden, in dit geval Cornjum

Cornjum-Martena-state-MSD-20050421-6104.jpg

Koarnjum, Martenastate; het huis, met op de voorgrond gele bosanemoon

Koarnjum, Martenastate; het huis, met op de voorgrond gele bosanemoon

Cornjum.JPG

Het voormalige koetshuis op Landgoed Martenastate

Het voormalige koetshuis op Landgoed Martenastate

Koarnjum

Terug naar boven

Status

Koarnjum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 2017 gemeente Leeuwarderadeel.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Cornjum. De plaatsnaam is sinds 2009 officieel Friestalig. Op het plaatsnaambord staat de Friestalige variant bovenaan en de Nederlandstalige eronder. Voorheen stond er alleen de Nederlandstalige naam.

Oudere vermeldingen
1427 Coernum, 1473 Korniem, 1483 Kornijem, 1484 Korningum, 1536 Cornium.

Naamsverklaring
Ontstaan uit Korninga-heem*, dat mogelijk teruggaat op Korringa-heem* 'woonplaats van de lieden van de persoon Curra'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Koarnjum ligt N van Leeuwarden, ZO van Stiens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Koarnjum 47 huizen met 303 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Koarnjum heeft 11 rijksmonumenten, die in de praktijk allemaal op 2 objecten betrekking hebben, namelijk de Hervormde kerk en Martenastate.

- De Hervormde (PKN) kerk (De Wier 7) is in 1878 gebouwd op de fundamenten van de vorige kerk.

- De windmotor op Skeltedyk 3 (bij garage Ketellapper) is niet meer in functie en staat er dus alleen 'voor de sier'.

- Landgoed Martenastate met de bijbehorende tuinen is van 2012 t/m 2014 gerenoveerd. "Martenastate in Koarnjum - thans bestaande uit een landschapspark, stinzenflorabos en -singel, bijzondere opstallen zoals state, koetshuis en Túnmanswente - zal een royale uitbreiding ondergaan. De naastgelegen boerderij op Martenawei 4 en het volledige perceel worden toegevoegd aan het bezit van Stichting Martenastate. Deze uitbreiding wordt mede mogelijk gemaakt door de heer en mevrouw Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee. Met deze aankoop worden meerdere historische banden hersteld. De laatste adellijke bewoner van Martenastate, jonkheer Duco van Martena van Burmania Vegilin van Claerbergen, verhuurde de boerderij op deze plek in 1893 aan de grootvader van de heer Erik Hettinga, de laatste actieve boer alhier, die deze plek inmiddels heeft verruild voor een nieuwe locatie richting Britsum.

Het toegevoegde gebied wordt veranderd in een natuurinclusieve plek waar mens en natuur samenkomen. In de boerderijschuur zullen naar verwachting na restauratie enkele woonappartementen worden gerealiseerd, terwijl het grootste deel van het perceel zal worden vergroend tot een inheemse bloemenweide met een zeer hoge biodiversiteit, die via natuurlijke belevingspaden in openbare verbinding zal staan met het huidige landschapspark van Martenastate. De nieuwe locatie krijgt de naam Martena Zathe. Op deze karakteristieke plek in Koarnjum zullen verleden, heden en toekomst op verantwoorde wijze met elkaar worden verbonden. Een bezoek aan Martenastate wordt vanwege de ontstane verscheidenheid aan landschapstypes nu nog attractiever voor een ieder uit de wijde omgeving. Het bestuur van Stichting Martenastate toont zich uiterst dankbaar jegens het echtpaar Van Riemsdijk. Deze historische plek met bewoning sedert de 15e eeuw zal door hun toedoen een kwalitatieve impuls kunnen ondergaan. Voor de financiering van enkele resterende onderdelen van het plan, waaronder de volledige vergroening van het terrein, zal nog een beroep worden gedaan op provinciale en landelijke vermogensfondsen, overheden en particulieren." (bron: Stichting Martenastate, november 2020)

- Gevelstenen in Koarnjum.

Terug naar boven

Evenementen

- "Toanielselskip Vriendenkring te Jelsum, Koarnjum en Britsum is it âldste amateur toanielselskip fan Fryslân", aldus hun Facebookpagina. Ze zijn opgericht in 1860. Jaarlijks brengen ze in maart en december een nieuw stuk op de planken.

- In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 is er van paasmaandag 2 april t/m 15 april 2018 op park Martenastate het Grien Festival, met een reeks evenementen en activiteiten, zoals wandel- en fietstochten, lekkernijen, Modeshow en Healthmarkt, toneel, workshop Natuurfotografie, kinderactiviteiten, lezingen, concerten, exposities, en een Stinzenfloratour met een paardentram.

- Feestferiening De Twa Doarpen organiseert jaarlijks in juli het Dorpsfeest in Jelsum en Koarnjum. Ze zijn opgericht in 1917 en hebben dus in 2017 het 100-jarig bestaan gevierd.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Jelsum en Koarnjum op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Koarnjum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Koarnjum en buurdorp Jelsum.

- Nieuws: - De maandelijkse doarpskrante fan Koarnjum en Jelsum De Flapút is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Feriening foar Doarpsbelangen Jelsum-Koarnjum.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Bining is er voor de dorpen Jelsum, Koarnjum en Britsum.

- Onderwijs: - M.i.v. schooljaar 2015-2016 zijn de basisscholen De Homeie en De Foarikker (Britsum) en Oan't Skipperspypke (Koarnjum) gefuseerd tot Samenwerkingsschool De Swirrel in Britsum. Doel van de fusie is om een toekomstbestendige school te behouden voor de 3 dorpen, kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven bieden en voor de kinderen meer te kunnen bieden m.b.t. samenwerken, vriendschappen en van elkaar kunnen en willen leren.

- Sport: - Voetbalvereniging VV DTD (De Trije Doarpen) is opgericht in 1939. De vereniging is er voor de dorpen Britsum, Jelsum en Koarnjum. De trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats op het eigen sportpark in laatstgenoemd dorp. Al meer dan 30 jaar start SC Cambuur jaarlijks haar oefencampagne met een oefenwedstrijd tegen DTD. De eerste oefenwedstrijd tussen beide clubs werd in 1987 gespeeld ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe hoofdveld van DTD. De supporters van SC Cambuur zien deze oefenwedstrijd tegenwoordig als start van het nieuwe seizoen. De wedstrijd wordt dan ook veelal druk bezocht (ca. 1500 toeschouwers).

- Keatsferiening KF It Partoer is in 2013 ontstaan uit een fusie van KF Jelsum-Koarnjum en KF Britsum.

- Zorg: - "Zorgdierenpension Op Famke's Pleats in Koarnjum staat open voor diverse doelgroepen vanaf 18 jaar, zoals mensen met psychische problemen, een burn out, een verstandelijke beperking, een lichte lichamelijke beperking, een vorm van autisme. Wij bieden dagbesteding, reïntegratieplekken, respijtzorg en sociale activering. Belangrijk is dat mensen zelf affiniteit hebben met dieren, vooral honden en katten. Wij zijn een zelfstandige organisatie die tot doel heeft een verantwoorde dagbesteding te bieden aan mensen met een beperking. Deelnemers kunnen zichzelf ontplooien en zelfstandiger worden in een omgeving waarin ze ervaren en leren dat ze op een waardevolle manier bezig zijn.

Zo leren deelnemers ook kennis te maken met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden en leren ze er gebruik van te maken. Respectvol leren omgaan met mens, natuur, dier en plant draagt bij aan het respectvol omgaan met zichzelf en anderen. Er word aandacht besteed aan het opdoen van arbeidsritme. De pauzes en lunch, die gezamenlijk worden genuttigd, zijn een goed uitgangspunt om sociale omgangsvormen te stimuleren. Gezelligheid met elkaar staat hoog in het vaandel. Wij vinden dat elk mens uniek en waardevol is.".

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Koarnjum en - idem Martena.

Reactie toevoegen