Koegras

Plaats
Verdwenen plaats(naam)
Den Helder
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

koegras_koegraspop_2017.jpg

De Koegrassers hebben het 200-jarig bestaan van Polder Koegras, in 2017, groots gevierd met een heel weekend Koegraspop.

De Koegrassers hebben het 200-jarig bestaan van Polder Koegras, in 2017, groots gevierd met een heel weekend Koegraspop.

Koegras en Velseroord stempels beide plaatsen verdwenen [640x480] [640x480].jpg

Koegras was de naam van een hulppostkantoortje tot 1913, opgevolgd door Julianadorp, dat als plaats(naam) in 1909 is opgericht. Ook de plaatsnaam Velseroord bestaat niet meer, dat is nu IJmuiden(-Oost).

Koegras was de naam van een hulppostkantoortje tot 1913, opgevolgd door Julianadorp, dat als plaats(naam) in 1909 is opgericht. Ook de plaatsnaam Velseroord bestaat niet meer, dat is nu IJmuiden(-Oost).

Koegras

Terug naar boven

Status

- Koegras is een polder en voormalige buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Den Helder.

- Rond de plek van de voormalige buurtschap Koegras is het huidige dorp Julianadorp gegroeid.

Terug naar boven

Naam

Plaatsnaam
Koegras is als plaatsnaam in gebruik geweest voor de spoorweghalte en het hulppostkantoortje die hier gevestigd waren. Dit omdat de enige kern in deze polder, Julianadorp, pas vanaf 1909 is ontstaan.

Terug naar boven

Ligging

Spoorweghalte en hulppostkantoor Koegras lagen aan de spoorlijn ter hoogte van het Noordhollands Kanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De polder heeft nooit een echte kern gehad (behoudens de sinds 1909 opgekomen kern Julianadorp). Oorspronkelijk was er in deze polder alleen verspreide bebouwing. In 1840 had de polder 'Koegras of Het Buitenveld' 40 huizen met 315 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Polder Koegras is in 1817 drooggevallen, door de aanleg van het Noordhollands Kanaal, en heeft dus in 2017 het 200-jarig bestaan gevierd. Onder de link vind je uitvoerige beschrijvingen van de geschiedenis van de polder.

De spoorweghalte is op 28-2-1867 geopend en, met enkele onderbrekingen, tot 5-11-1945 in gebruik geweest. De halte is kort daarna afgebroken. Geschiedenis en afbeeldingen van het station / stopplaats te Koegras.

Het hulppostkantoor Koegras is aanvankelijk in functie geweest van 1852 tot 1880. In 1908 heropend, is het per 1913 weer opgeheven en opgevolgd door het hulppostkantoor Julianadorp, dat als dorp toen net tot ontwikkeling begon te komen. Het hulppostkantoor Julianadorp lag aan het huidige Loopuytpark.

- Geschiedenis van Julianadorp en het Koegras tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Terug naar boven

Gedicht

Het gedicht "Mooi Koegras" is geschreven in de jaren zestig van de 20e eeuw, toen er naast de bloembollenvelden ook nog veel grasland was waar vee liep te grazen. De veehouderij in deze polder is nu bijna geheel verdwenen en de enkele die er nog zijn, boeren in het deel van de polder dat ressorteert onder de gemeente Schagen (voorheen Zijpe, en daarvoor Callantsoog). Het gedicht is van de hand van dominee H.J. Trommel, die destijds predikant was van de Hervormde Gemeente Julianadorp en Koegras.

Mooi Koegras

Eertijds woest, onvruchtbaar land
zonder velden, zonder wegen
werd Koegras door nijv're hand
tot een vruchtbaar polderland
goed beschut en wèlgelegen
Welk gebied 't oog ook ziet
schoner polder vindt men niet!

Vredig graast nu het vee
in de malse, groene weiden
Zie er nu het goudgeel graan
golvend op de akkers staan
zoete rust alom verspreiden
Welk gebied 't oog ook ziet
schoner polder vindt men niet!

Tussen akkers, beemd en wei
waar men 't dartel vee ziet stoeien
staat in tinten, teer en zacht
als in ongekende pracht
't kleurijke bolgewas te bloeien
Welk gebied 't oog ook ziet
schoner polder vindt men niet!

"Polder Koegras" is de naam
van dit land, waarop wij wonen
Waar het volk, wát rang of stand,
hecht vereend door vriendschapsband,
hulp en liefd'elkaar betonen
Houdt die naam - vrij van blaam,
gij, Koegrassers, al te saam!
(bron)

Reactie toevoegen