Kolderwolde

Plaats
Buurtschap
De Fryske Marren
Fryslân

Kolderwolde-MSD-20110221-227223.jpg

Entree van de buurtschap Kolderwolde, met rechts achter het plaatsnaambord het eerste 'Famke', zie het kopje Bezienswaardigheden.

Entree van de buurtschap Kolderwolde, met rechts achter het plaatsnaambord het eerste 'Famke', zie het kopje Bezienswaardigheden.

Kolderwolde-MSD-20110308-228836.jpg

Kolderwolde, buurtschapsgezicht

Kolderwolde, buurtschapsgezicht

Kolderwolde-MSD-20110308-228841.jpg

Kolderwolde, buurtschapsgezicht met een van de 'Famkes van Kolderwolde'

Kolderwolde, buurtschapsgezicht met een van de 'Famkes van Kolderwolde'

Kolderwolde

Terug naar boven

Status

- Kolderwolde is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. Oorspronkelijk gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. In 1812 over naar gemeente Koudum (naamswijziging), per 1-10-1816 over naar gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (naamswijziging), in 1956 over naar gemeente Hemelumer Oldeferd (naamswijziging), in 1984 over naar gemeente Gaasterlân-Sleat, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

* De plaats wordt in sommige bronnen een dorp genoemd, maar gezien de geringe grootte, het ontbreken van een kern en kerk en voorzieningen (behalve café De Skûtsjes), vinden wij het passender om deze plaats vandaag de dag als buurtschap te kwalificeren.

- Kolderwolde heeft een eigen postcode (8583) en is daarmee - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land - een formele woonplaats. Voor voorzieningen is de plaats op buurdorp Oudega aangewezen. De kernen werken veel samen. Zo is er bijv. een gezamenlijke dorpssite (zie bij Links).

- De buurtschap Kolderwolde ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Kolderwâlde.

Alternatieve naam
De inwoners van het ZW gelegen dorp Bakhuizen noemen Kolderwolde, volgens een artikel in het tijdschrift Noorderbreedte, 'De Wâlden'.

Oudere vermeldingen
1398 Kolderwout, 1505 Coldewold.

Naamsverklaring
Ontstaan uit Koldummerwolde* "bij het wold 'woud, moerasbos' behorend bij Koudum".(1) Het reeds genoemde artikel in Noorderbreedte kent deze verklaring ook, maar kan de verleiding niet weerstaan er op los te fantaseren en filosoferen over mogelijke verklaringen voor de vermeende 'kolder in de kop' van de inwoners of een heks die hier vroeger gewoond zou hebben, de 'kol der wolden'.
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Kolderwolde ligt ZW van het dorp Oudega, aan de weg van Oudega naar Hemelum, de Oordenwei.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kolderwolde 9 huizen met 51 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ruim 20 huizen met ca. 55 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De turfwinning, die hier met name tussen 1830 en 1860 heeft plaatsgevonden, heeft duidelijke sporen in het landschap achtergelaten. Soms ligt de verveende grond wel een meter lager dan de rest van de omgeving.

De kerk van Kolderwolde is rond 1840 afgebroken, waarmee het dorp de facto weer een buurtschap is geworden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Langs de Oordenwei staan 11 beelden van de in de buurtschap woonachtige kunstenaar Evert van Hemert (zie hier ook een reportage over Evert van Hemert). Het zijn 'de Famkes van Kolderwolde' ('famke' is Fries voor 'meisje'). Waarom eigenlijk 11 beelden? Van Hemert: "Elf is een getal dat bij gekte past, bij kolder, vandaar." Ook in de van de Elfstedentocht bekende elf Friese steden zijn op de route waar weg en water elkaar kruisen beelden van Aukje, een schaatsrijdster, op een zuil van cortenstaal geplaatst.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Activiteiten Commissie Oudega/Kolderwolde organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- NW van de buurtschap ligt de uitgestrekte vlakte van de Groote Noordwolderpolder, een oud verveningsgebied. Deze laaggelegen veenpolder is zo goed als boomloos en bestaat uit sloten en weilanden. De polder, die een weids uitzicht biedt, lijkt alleen uit lucht te bestaan en eindigt aan de horizon in het langgerekte meer de Fluessen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kolderwolde en Oudega.

- Sport: - Oudega, Kolderwolde en Elahuizen hebben een gezamenlijke voetbalvereniging: SV De Wâlde, die gevestigd is in eerstgenoemd dorp. Dat geldt ook voor Volleybalvereniging De Wâlde.

Reactie toevoegen