Kooihuizen

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Kooihuizen

Terug naar boven

Status

- Kooihuizen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Kooihuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Piaam.

- De buurtschap Kooihuizen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kooihuizen ligt rond de weg Kooireed. De buurtschap ligt ZO van het dorp Piaam, in de O nabijheid van het IJsselmeer, ZZO van het dorp Makkum, NNO van het dorp Gaast, ZW van het dorp Allingawier, NW van het dorp Parrega en NNW van het dorp Ferwoude.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kooihuizen omvat een handvol huizen met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het dorpsgebied van Piaam loopt tot aan het in 1876/1879 drooggemalen Feitemeer en Parregaastermeer in het oosten. In dit gebied ligt de Polder Kooihuizen, genoemd naar de gelijknamige buurtschap van een handvol boerderijen. In het gebied liggen twee eendenkooien. Van deze oude eendenkooien is bekend dat de daar gevangen watervogels naar Holland werden verhandeld.

De Buismans Einekoai Piaam is sinds 1963 in bezit van It Fryske Gea, als legaat van Hein Buisman. Hoewel er geen eend meer wordt gevangen, wordt de kooi nog wel vangklaar gehouden. Dat is noodzakelijk voor het behoud van het Recht van Afpaling. Dit recht garandeert de rust in de omgeving. De eendenkooi is te bezoeken tijdens excursies van It Fryske Gea. - Videoreportage over de destijds nog in functie zijnde eendenkooi van Piaam, door Henry Spruyt.

Reactie toevoegen