Kootwijkerbroek

Plaats
Dorp
Barneveld
Veluwe
Gelderland

kootwijkerbroek_puurveense_molen.jpg

In 1964 is de Puurveense Molen in Kootwijkerbroek afgebrand. In 2014 is gestart met de herbouw van de molen (foto), die in september 2016 gereed is gekomen. (© www.puurveensemolen.nl)

In 1964 is de Puurveense Molen in Kootwijkerbroek afgebrand. In 2014 is gestart met de herbouw van de molen (foto), die in september 2016 gereed is gekomen. (© www.puurveensemolen.nl)

kootwijkerbroek_puurveense_molen_actie_voor_herbouw.jpg

De bouw van de Puurveense Molen in Kootwijkerbroek is door de provincie met € 500.000 gesubsidieerd, maar de inwoners moesten zelf toch ook nog wel een paar ton bij elkaar sprokkelen. Dit is een van de acties die daarvoor gevoerd is.

De bouw van de Puurveense Molen in Kootwijkerbroek is door de provincie met € 500.000 gesubsidieerd, maar de inwoners moesten zelf toch ook nog wel een paar ton bij elkaar sprokkelen. Dit is een van de acties die daarvoor gevoerd is.

Kootwijkerbroek

Terug naar boven

Status

- Kootwijkerbroek is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld.

- Onder het dorp Kootwijkerbroek vallen ook de buurtschappen Drieënhuizen, Essen en Garderbroek (die laatste grotendeels).

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Kootjebroek (die benaming lezen wij althans op de Facebookpagina van de lokale brandweer).

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Kootwijkerbroek ligt O van het dorp Barneveld, ZO van het dorp Voorthuizen, ZW van de dorpen Stroe en Garderen, NW van de dorpen Harskamp en Wekerom, N van de stad Ede en NO van het dorp Lunteren.

Terug naar boven

Statitische gegevens

In 1840 heeft het dorp Kootwijkerbroek 34 huizen met 204 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.100 huizen met ca. 5.200 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

- Artikel over de ondernemende instelling van de inwoners van Kootwijkerbroek, door voormalig inwoner Ina Wernsen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In juli 2012 is Kootwijkerbroek op de tweede plaats geëindigd in de verkiezing voor 'meest vernieuwende dorp van Europa'.

- Dorpsvisie Kootwijkerbroek.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kootwijkerbroek heeft 1 rijksmonument.

- Kootwijkerbroek heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde kerk (Veluweweg 84) valt onder de Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek.

- Kerk van de Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek.

- In 1553 pacht Lubbert Rijersen een gedeelte van het erfgoed De Blaak. Hij bouwt daar een standerdmolen. In 1857 vervangt Teunis van Zomeren de molen door een stellingmolen. In 1956 is de molen geheel vernieuwd, en voorzien van het voor Nederland vrij unieke Bilau-wieksysteem, ontworpen door de Duitse luchtmachtingenieur Kurt Bilau. In 1964 brandt de molen geheel af als gevolg van kortsluiting. Sindsdien was er alleen nog een model van de molen. In 1989 wordt Stichting De Puurveense Molen opgericht, die streeft naar herbouw van de molen. Daartoe koopt men in 1992 het verplaatsbare rijksmonument molen De Vrees te Winterswijk. In 2014 is gestart met de bouw van de molen, op de hoek Puurveenseweg / Walhuisweg, tegenover de locatie van de oude molen. Het is een rietgedekte achtkantige korenmolen met Oudhollands wiekenkruis en met een stelling, als een 'windkoren-stellingmolen', die zo veel mogelijk op de oorspronkelijke molen lijkt, met uitzondering van de stenen onderbouw, die aanmerkelijk hoger moest worden i.v.m. een goede windvang. De nieuwe Puurveense Molen is in september 2016 gereed gekomen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Koningsdag.

- Vakantiebijbelweek (VBW) voor de basisschooljeugd (augustus).

- In een weekend half december is er een gezelllige en sfeervolle Winterfair rond de Puurveense Molen.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van Kootwijkerbroek.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kootwijkerbroek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Lokale links: - Kootwijkerbroek linkspagina.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek houdt zich bezig met bevordering van de leefbaarheid van het dorp en het aangrenzende buitengebied op maatschappelijk, sociaal en economisch vlak. Ze fungeert als vraagbaak en adviseur van de bevolking, en onderhoudt contact met overheden om het welzijn en de goede naam van het dorp en de inwoners te bevorderen. De doelstellingen worden gerealiseerd in samenwerking met andere belangenorganisaties, gemeentelijke en provinciale overheden.

- Kulturhus: - Vereniging Het Dorpshuis is opgericht in 1963. De vereniging is voortgekomen uit Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek, die al in de jaren vijftig een verenigingsgebouw had. Dit eerste gebouw kwam uit Barneveld, gesloopt en weer opgebouwd, nadat het vele jaren gefunctioneerd had als De Bonte Koe (nu restaurant Het Schaap). Vele jaren was dit gebouw het middelpunt van het dorp en werd het gebruikt voor alle Kootwijkerbroekse activiteiten zoals Koninginnedag, toneelavonden etc. Het gebouw kreeg als naam "Gebouw Plaatselijk Belang". Het bestuur van Plaatselijk Belang besloot in 1967 een nieuwe vereniging op te richten met als doel de oprichting, instandhouding en exploitatie van een verenigingsgebouw ten behoeve van alle verenigingen en inwoners van Kootwijkerbroek. Het nieuwe, grotere gebouw is bekostigd door bijdragen van de bevolking (vele acties en bazars etc.) en subsidies van gemeente, provincie en Rijk. In 1970 is het gebouw aan de Jan van der Heijdenstraat in gebruik genomen en tot 2008 heeft men zich hier prima kunnen redden.

Door toegenomen activiteiten groeiden ze uit hun jasje en is het compleet nieuwe Kulturhus De Essenburcht gerealiseerd, met een prachtige bibliotheek, muziekschool, schietkelder en verschillende multifunctionele zalen. Hierdoor kan de doelstelling van de vereniging nog beter worden ingevuld. Het Kulturhus beoogt de leefbaarheid van het dorp en het bijbehorende buitengebied blijvend te bevorderen door maatschappelijke, sociale, culturele en economische activiteiten in deze gebouwen te doen plaatsvinden vanuit het belang - onafhankelijk van afkomst, religie en levensovertuiging - van de lokale gemeenschap en het verenigingsleven van Kootwijkerbroek en omgeving.

- Onderwijs en kinderopvang: - Koningin Beatrixschool. - Basisschool De Lichtboei. - Kinderdagverblijf / Peuteropvang / BSO BijdeHandjes.

- Sport: - Fietscrossclub Flying Bikes is opgericht in 1982. De club is begonnen op een weiland en heeft na twee verhuizingen tegenwoordig een vaste locatie aan de Essenerweg in Kootwijkerbroek. De club is aangesloten bij de Nederlandse Fietscross Federatie (NFF).

- Zorg: - Stichting Zorgboerderij Klein Essen. - Norschoten locatie Kootwijkerbroek is in 2015 in gebruik genomen voor kleinschalig wonen. Een mooi, nieuw gebouw dat voorzien is van de nieuwste technieken. In totaal zijn er 4 woningen; in elke woning is plaats voor 8 mensen. Er zijn 3 woningen voor psychogeriatrie en er is 1 woning voor somatische cliënten. De vriendelijke en deskundige medewerkers zorgen dat het de bewoners aan niets ontbreekt. Samen met de bewoners stellen zij het zorg-leefplan op. De wensen en behoeften van de bewoner staan hierin centraal. Een bijzonder initiatief is de samenwerking met kinderopvang en naschoolse opvang de Bijdehandjes. Regelmatig brengen zij een bezoekje aan de bewoners. Zij doen spelletjes, gaan een gesprekje aan of helpen met andere dingen.

- Veiligheid: - Vrijwillige Brandweer Kootwijkerbroek is onderdeel van Veiligheidsregio Gelderland Midden. Het is een van de 5 brandweerkorpsen in de gemeente Barneveld. De vrijwilligers staan 24 uur per dag paraat om mens en dier in nood te helpen, met name in het dorpsgebied en dat van buurdorp Stroe. In maart 1933 werd het eerste succes behaald toen een woon- en winkelhuis aan de Essenerweg door flink aanpakken deels werd behouden.

- Kootwijkerbroek heeft een Burgerwacht met enkele tientallen leden, die professioneel zijn uitgerust, met o.a. portofoons, honden, kogelwerende vesten en zelfs helikopters, eigendom van het lokale bedrijfsleven, die indien nodig kunnen worden ingezet. Het aantal inbraken in het dorp is de laatste jaren flink afgenomen. "Bij een melding op de Whatsapp-groep staan binnen een paar minuten de eerste leden op je erf. Door onze snelheid hebben we al heel wat boeven gevangen. We overmeesteren ze, leggen ze plat op de grond en wachten tot de politie er is. Een groep boze boeren schrikt meer af dan de politie. Gepakte inbrekers komen hier niet meer terug. Criminelen geven natuurlijk ook aan elkaar door wat hier gebeurt. Ze weten dat ze zich hier beter niet meer kunnen vertonen." (bron en voor nadere informatie zie: AD, 18-2-2017)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kootwijkerbroek.

Reactie toevoegen