Koudekerke (Walcheren)

Plaats
Dorp
Veere
Walcheren
Zeeland

DK_20110717_2114_Plaatsnaambord_Koudekerke_Zeeland_0.jpg

Koudekerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Valkenisse, in 1997 over naar gemeente Veere.

Koudekerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Valkenisse, in 1997 over naar gemeente Veere.

gemeente_koudekerke_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Koudekerke anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Koudekerke anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

DK_20110717_2128_Pakhuis_te_Koudekerke_Zeeland.jpg

Koudekerke, dorpsgezicht, met o.a. horecagelegenheid 't Zeeuws Genot

Koudekerke, dorpsgezicht, met o.a. horecagelegenheid 't Zeeuws Genot

Koudekerke (Walcheren)

Terug naar boven

Status

- Koudekerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Valkenisse, in 1997 over naar gemeente Veere. Dat geldt voor de dorpskern met omliggend O en W buitengebied. Bij de herindeling per 1-7-1966 zijn ook delen van het grondgebied van de gemeente middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeenten Mariekerke, Middelburg en Vlissingen. Zie daarvoor het hoofdstuk Statistische gegevens.

- Wapen van de voormalige gemeente Koudekerke.

- Onder het dorp Koudekerke vallen ook de buurtschappen Dishoek en Westhoek. De voormalige Koudekerkse buurtschap ’t Zand is tegenwoordig een wijk in het W van Middelburg.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Koukerke.

Oudere vermeldingen
1181-1210 Coldekirca, 1198 kopie 16e eeuw Kaldekerke, 1235 kopie 1322 Coudekerke.

Naamsverklaring
Het eerst deel cold 'koud, verlaten', waarschijnlijk een kerk die buiten gebruik is geraakt, vergelijk Koudekerk aan den Rijn.(1)

Bijnamen
Koudekerkenaren worden door andere Walchernaars ook wel moppenvreters of vuulte ('onkruid') genoemd, hoewel dat laatste als een scheldwoord mag worden beschouwd.

Terug naar boven

Ligging

Koudekerke ligt NW van Vlissingen, ZW van Middelburg en grenst via het buitengebied (buurtschap Dishoek) in het ZW aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Koudekerke 193 huizen met 1.275 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 167/1.211 (= huizen/inwoners) en buurtschap ’t Zand 26/64.

- Per 1-11-1941 heeft de gemeente een gebied met 2.144 inwoners afgestaan aan de gemeente Middelburg (= o.a. de buurtschap, tegenwoordig wijk 't Zand).

- Per 1-7-1966 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Valkenisse: 1.271 hectare met 2.138 inwoners (= de dorpskern met een stuk O en W buitengebied);
naar de gemeente Vlissingen: 165 hectare met 2.168 inwoners (= het gebied met onder meer de huidige wijken Lammerenburg en Paauwenburg);
naar de gemeente Middelburg: 112 hectare met 119 inwoners (waaronder buitenplaats Ter Hooge);
naar de gemeente Mariekerke: 20 onbewoonde hectare.

- Bij de herindelingen van 1997 is wederom een stukje van het dorpsgebied afgesnoept en naar Vlissingen overgegaan (= Galgewei thans Galgeweg en een stukje van de Meliskerkse Watergang).

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners en is daarmee de grootste kern van de gemeente Veere.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan en ontwikkeling
Koudekerke was vroeger een heerlijkheid, die voor het grootste deel aan de stad Vlissingen behoorde. Het dorp is rond 1067 gesticht nabij een drietal vliedbergen. Het ligt zoals bijna alle dorpen op Walcheren op een kreekrug. Het is een typisch kerkringdorp, met bebouwing in een ring rond de kerk en hieromheen een regelmatige ring van straten. De vorm van het dorpsplein herinnert nog aan de oude gotische kerk die hier vroeger heeft gestaan. In de 17e eeuw kende Walcheren een bloeiperiode en verschenen er rond het dorp diverse buitenplaatsen, waarvan Ter Hooge en Huis der Boede de voornaamste nog bestaande zijn.

Na de oorlog was Koudekerke het ideale dorp voor arbeiders van De Schelde om te wonen. Hierdoor is het dorp snel gegroeid. Ook tegenwoordig wonen er nog relatief veel forensen, hoewel er ook nog veel 'echte' Koudekerkenaren zijn.

Tweede Wereldoorlog
"Het in 2013 verschenen boek 'Koudekerke in de Tweede Wereldoorlog - Het leven op een eiland in oorlogslandschap' (Hans Sakkers en Karel Noorlander, 2013) gaat over de meest aangrijpende periode uit de geschiedenis van het dorp. Vanaf mei 1940 toen de eerste slachtoffers vielen onder de burgerbevolking tot ver na de bevrijding heeft het dorp op indrukwekkende wijze standgehouden. Aan de hand van veel documentatie, waaronder acht dagboeken, wordt inzicht gegeven in de Duitse bezetting, de bouw van bunkers, de vele intensieve bombardementen, beschietingen en het bombarderen van de zeedijken in oktober 1944 door de geallieerde bevelhebbers, waardoor het grootste deel van Walcheren onder water kwam te staan.

Koudekerke werd zo een eiland in oorlogslandschap. Toen de Duitsers waren verdreven was de ellende nog niet voorbij. Tweeduizend mensen woonden in de dorpskern die nog droog was. Mensen werden geëvacueerd; het bestaan kenmerkte zich door praktische improvisatie en leiderschap. De Michaëlskerk werd een opslagplaats voor levensmiddelen, de kruising Middelburgsestraat - Prinses Beatrixlaan veranderde in een haven en het gemeentehuis in een hospitaal. Dit boek maakt je 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog alsnog tot 'ooggetuige'."

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht op de zeer uitvoerige site over de geschiedenis van Koudekerke door Sjoerd de Nooijer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Koudekerke heeft 13 rijksmonumenten.

- Het dorp Koudekerke is waarschijnlijk gesticht in de 11e eeuw. Rond deze tijd heeft er een kleine houten kerk gestaan. Omstreeks de 14e en 15 eeuw werd er een relatief grote gotische kerk gebouwd, gewijd aan Sint Michaël, met een laag schip, een hoog koor en een stenen westtoren met hoge spits. Tijdens het Beleg van Middelburg van 1572-1574 werden veel gebouwen op Walcheren zwaar beschadigd, waaronder deze kerk. Na de overgave van Middelburg werd het schip voorlopig hersteld en ingericht voor de protestantse godsdienst. De toren was onherstelbaar beschadigd. Door de vermindering van kerkgangers - niet alle voormalige kerkgangers werden protestants en de bevolking was afgenomen tijdens de strijd op Walcheren - kon het koor worden gemist. Uiteindelijk is de volledige kerk gesloopt en rond 1650 vervangen door de huidige bakstenen Hervormde (PKN) Michaëlskerk (Dorpsplein 1), een zaalkerk met hoge overkapping en een vierkante dakruiter.

Hierbij zijn materialen van de oude kerk gebruikt. Zo bevindt zich bijvoorbeeld nog een grafsteen uit 1603 in de kerk. In de dakruiter hangt een klok uit 1570, gegoten door Pieter van den Ghein, en een klok uit 1755, gegoten door Michaël Everard. De muren, geschraagd door steunberen, zijn voorzien van spitsboogvensters. Het interieur van de kerk wordt overwelfd door een houten tongewelf en trekbalken. De bakstenen muren zijn opgetrokken uit Zeeuwse moppen. In 1836 is de dakruiter vernieuwd en is een consistorie aangebouwd in Willem II-gotiek. In 1911 is de consistorie verhoogd met een kooflijst en fantasiepinakels. Verder is het gebouw wit geverfd en gevelaccenten, waaronder de pilasters, kregen een blauwe kleur. Tijdens de jaren vijftig is het gebouw geheel wit geschilderd. Het orgel is gebouwd rond het midden van de 18e eeuw en zeer waarschijnlijk gebouwd door Thomas en Peter Weidtmann, uit Ratingen. Eind 2006 gingen er stemmen op om de oude consistorie af te breken en te vervangen voor een modern gebouw, maar dit leidde tot veel weerstand van de inwoners en vond zodoende geen doorgang. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Koudekerke.

- Koren- en pelmolen De Lelie in Koudekerke (Middelburgsestraat 110) is in 1872 gebouwd nadat een voorganger in 1870 was afgebrand. In 1940 verliest de molen zijn wiekenkruis. Tot 1980 blijft het een kale romp met binnenwerk. In dat jaar koopt de gemeente de molen aan. In 1981 en 1982 heeft een uitvoerige restauratie plaatsgevonden, waarbij de molen weer compleet is gemaakt. Ook later hebben nog diverse herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. De molen is uitgerust met drie koppels maalstenen en een pelsteen. De roeden hebben een lengte van 23,40 meter en zijn voorzien van het Oudhollands hekwerk met zeilen. De huidige eigenaar is de gemeente Veere. De molen is doorgaans op zaterdag te bezoeken en ook op andere dagen als de molen draait. Er is dan ook meel van de molen te koop.

- Buitenplaats Ter Hooge.

- Buitenplaats Der Boede uit 1733 (Vlissingsestraat 19).

- Buitenplaats Moesbosch uit 1871 (Vlissingsestraat 28).

- Huis Ter Schelde uit 1910 (Vlissingseatraat 40).

- In Koudekerke en omgeving zijn zowel in de duinen als in het achterland nog relatief veel restanten van de Atlantikwall bewaard gebleven, zoals bunkers, een deel van een tankgracht en Höckerhindernisse oftewel Drakentanden.

- Grafkelder op Moesbosch.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Nieuws over 'dingen te doen' in Koudekerke, door de Dorpsvereniging, op Facebook.

- "Op 26 en 27 april vieren we Koningsdag in ons dorp. Twee dagen met festiviteiten voor iedereen, van jong tot oud. Net als voorgaande jaren is het weer gelukt om een feestelijk en verrassend programma te maken. Een programma dat alleen mogelijk is dankzij onze leden, sponsors en een grote groep vrijwilligers. Dit jaar opnieuw een aantal oude vertrouwde activiteiten, zoals het touwtrekken voor de jeugd, de optocht en de ‘middag’ van Koudekerke. Maar ook dit jaar weer een aantal activiteiten die vorige edities een groot succes waren. Wij zijn verheugd dat opnieuw de Nacht van Kou en het Koningsbal er zijn. Met een wisselend aanbod van diverse muziekstijlen. En dat, net als vorig jaar, de ‘DurpsRun’ weer op het programma staat. We lopen dit leuke evenement op 26 april. Net als vorig jaar is de ‘DurpsRun’ een uitdagende en ludieke run waarbij je door winkels, bedrijven, scholen en dergelijke kunt hardlopen met hier en daar een obstakel.

Op 27 april zal er, zoals vanouds, een hoop gezelligheid zijn op het Dorpsplein. Er zijn weer diverse activiteiten waar je aan kunt deelnemen, of als toeschouwer van kunt genieten. Voordat we Koningsdag afsluiten is er dit jaar opnieuw het Koningsbal, een muzikaal einde van deze feestelijke dag! Het vernieuwde en volledige programma overzicht vind je op onze website. Wij wensen je veel plezier toe tijden de festiviteiten op het dorpsplein bij de viering van Koningsdag." Aldus het bestuur van Oranjevereniging Koudekerke bij de aankondiging van editie 2018, zodat je een indruk hebt van wat er op 26 en 27 april jaarlijks in dit dorp zoal te doen is.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Wil jij weten wat er te doen is in Koudekerke en Dishoek? Bezoek dan ook onze interactieve plattegrond en ontdek! Naast de interactieve plattegrond geeft de Ondernemers Vereniging ook ieder jaar een geprinte variant uit, die gratis verkrijgbaar is bij de vakantieoorden en horecagelegenheden van ons dorp en ook bij veel andere ondernemers is de plattegrond te vinden."

- "Ontdek ons prachtige dorp, waar altijd iets te doen is. Wij hebben bijzondere natuur, schone stranden, goede fietspaden, prachtige wandelroutes, gezellige restaurants, strandpaviljoens en cafe’s. In Koudekerke en Dishoek kun je genieten van een heerlijk dagje uit tot een onvergetelijke vakantie. Wij heten je een warm welkom!" Onder de link vind je een handig overzicht van welke faciliteiten het dorp te bieden heeft.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Koudekerke, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Koudekerke (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op Facebook. - Nieuws uit het dorp en buurtschap/badplaats Dishoek, van de Ondernemersvereniging, op Facebook.

- "Moppenvreter is dé dorpskrant van Koudekerke. Moppenvreter verschijnt 2 keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in het dorpsgebied." Onder de link is de dorpskrant ook online te lezen (ook de oudere nummers).

- Actualiteiten over Koudekerke en over de geschiedenissite van het dorp op Twitter.

- Belangenorganisaties: - "Een afspiegeling van de inwoners van ons dorp is vertegenwoordigd in Stichting Dorpsraad Koudekerke. Deze voert regelmatig overleg. De vergaderingen zijn openbaar. Dorpsgenoten zijn van harte welkom op deze openbare vergaderingen. Vaak zijn bij deze overleggen ook de kernwethouder en raadsleden van de gemeente Veere aanwezig zijn om zaken toe te lichten of aan te horen. Doel van onze website is het informeren van de inwoners. Naast algemene informatie over de samenstelling en vergaderingen van de Dorpsraad, de uitvoering van het politiek gemeentebeleid en andere bestuurlijke zaken, vind je er diverse themapagina’s en een overzicht van nieuwsberichten over het dorp. De Dorpsraad is geen tweede gemeenteraad en ook geen meldpunt voor losse stoeptegels. Daarvoor kun je immers de servicetelefoon van de gemeente Veere bellen. Wel bestaat de mogelijkheid om dorpsinitiatieven en meningen over zaken binnen ons dorp te geven via ons contactformulier. De Dorpsraad heeft jouw mening nodig! Door deze te verzamelen en /of te bundelen kunnen wij een duidelijke stem laten horen vanuit ons dorp naar de politiek van de gemeente Veere. Op deze wijze kunnen zaken in samenspraak met de gemeente worden aangepakt en/of verbeterd."

- Dorpsvereniging Koudekerke stelt zich ten doel het bevorderen en onderhouden van sociale en culturele activiteiten, onderling en/of van buitenaf, ten behoeve van de inwoners in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Tevens zet zij zich in voor het onderhouden van de contacten tussen gemeentelijke overheid en de inwoners en het bevorderen van activiteiten die het welzijn van de inwoners ten goede komen. - Nieuws van de Dorpsvereniging op Facebook.

- Jeugd en jongeren: - "Spelen en leren is het leukste met kinderen van je eigen leeftijd. Daarom kennen wij bij Scouting De Valkeniers in Koudekerke - de enige Scoutingvereniging in de gemeente Veere! - verschillende leeftijdsgroepen. Waar de nadruk bij de jongere leeftijdsgroepen (wij noemen dit een speltak) ligt op spelenderwijs leren en spelen, zal naarmate je ouder wordt er meer zelfstandigheid gevraagd worden. Ben jij wel in voor een avontuur? Kijk dan snel hieronder bij welke leeftijdsgroep je kan komen kijken. Kinderen van 5 tot en met 7 jaar worden bij Scouting Bevers genoemd. Iedere zaterdag beleven de Bevers samen met de Beverleiding spannende avonturen in het dorp Hotsjietonia. Spelenderwijs leren kinderen bij de Bevers om samen te werken. In Hotsjietonia wonen bijvoorbeeld de uitvinder Stanley Stekker waar je allerlei proefjes kan doen, Keet Kleur de kunstenaar die gek is op kliederen en Bas Bos die alles weet over planten en dieren. Wil jij weten wie er nog meer in Hotsjietonia wonen? Kom dan maar eens samen met je vriendjes en vriendinnetjes langs in Hotsjietonia!

Kinderen van 7 tot en met 11 jaar noemen we bij Scouting Welpen. Bij Scouting De Valkeniers in Koudekerke hebben we een Welpengroep voor jongens en meisjes samen. De Welpen spelen hun spel in de jungle waar de kinderen samen met Mowgli en de dieren uit de jungle zoals Baloe de beer, Hathi de olifant en Rikki Tikki Tavi spannende avonturen beleven. Welpen spelen bijvoorbeeld spannende bosspelletjes, leren koken op een houtvuur en doen creatieve programma’s. Jeugd van 11 tot en met 14 jaar noemen we bij Scouting Scouts. Bij de Scouts beleef je spannende en uitdagende avonturen. Scouts zijn redelijk zelfstandig en leren samen werken in een groep. Scouts houden wel van een uitdaging. Zo koken zij zelfstandig op een houtvuur, lopen hikes, waarbij ze gebruik maken van verschillende route technieken en leren zij hoe ze met hout en touw bijvoorbeeld een brug of een tafel kunnen bouwen. RoShe staat voor Rowans en Sherpa’s dat zijn de oude namen voor de jongens en meisjes van wat nu de Explorers (14-18 jaar) heet. De RoShe maakt hun eigen programma en gaan geen uitdaging uit de weg. Naast het verzinnen van hun eigen programma’s zorgen ze ook voor hun eigen financiën, eten en drinken en hun eigen plezier. Bij deze speltak is er geen leiding, maar begeleiding."

- Muziek: - "Met een orkest van zo’n 50 leden spelen wij, de in 1897 opgerichte Harmonie Voorwaarts in Koudekerke, gevarieerde muziek: van pop tot klassiek, musical- en filmmuziek. Om mee te kunnen spelen in ons Harmonieorkest is het A-diploma van de muziekschool vereist. Ons doel is om in een gezellige ontspannen sfeer met elkaar muziek in te studeren en zodoende een prima resultaat zowel qua klank als samenspel te verkrijgen. Dat goed wordt samengewerkt en samengespeeld blijkt; de harmonie komt momenteel uit in de 3e divisie van de KNMO. Het is voor de vereniging belangrijk om de onderlinge band tussen de muzikanten te versterken, maar natuurlijk staat ook het behalen van goede resultaten voorop. Hiervoor neemt de harmonie deel aan concoursen en feestelijke aangelegenheden in binnen -en buitenland. Eens per jaar hebben we onze Jaarlijkse Uitvoering, waar we een hele avond vullen met muziek met medewerking van de basisscholen van het dorp en een gastoptreden."

- Zorg en welzijn: - "Stichting Koudekerke Samen (KouS) staat én gaat voor verbinding. Samen voor ons dorp, samen zorgdragen voor een woon- en leefomgeving waarin alle ‘moppenvreters’ goed tot hun recht komen. Ons dorp kent sterke verenigingen, scholen en een brede waaier van enthousiaste groepen. Daar zijn we trots op! Zonder de eigen identiteit van die clubs aan te tasten, willen wij bruggen bouwen. Kijken waar er samenwerking kan ontstaan, leren van elkaars expertise. Samen komen we verder!"

- "Op Zorgboerderij Pitteperk in Koudekerke kun je als hulpboer aan de slag. Als hulpboer werk je mee met het reilen en zeilen op de boerderij. Jouw talent staat hierbij voorop. Hou je van werken op een boerderij en heb je een indicatie voor dagbesteding? Neem dan contact met ons op of kom eens langs om kennis te maken. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel op Pitteperk. Heb je zin ons zorgteam te komen versterken? Wij hebben een vaste, trouwe en enthousiaste club van vrijwilligers. Zij zorgen net voor dat beetje extra aandacht en ondersteuning, zodat alles op een leuke manier kan blijven stromen. Zo ondersteunen zij ons in het halen en brengen van de hulpboeren, verzorgen van kooklessen, meehelpen op de boerderij, doen mee met een spelletje ‘mens erger je niet’ in de pauze etc. Ook helpen zij mee wanneer we een dagje uit gaan of wanneer we het jaarlijkse kerst- en paasdiner houden. Werkplezier staat hierbij voorop!

Ons vrijwilligersteam wordt versterkt met asielzoekers en statushouders vanuit het AZC. Aanleiding hiervoor is het landelijke project 'Aan de slag!. Diverse organisaties, waaronder gemeente Middelburg en SWM (Stichting Welzijn Middelburg) werken samen om asielzoekers en statushouders in de opvang duurzaam te betrekken bij vrijwilligerswerk. Op deze manier kunnen zij integreren in de maatschappij en hebben zij wat afleiding en wij zijn weer blij met wat extra hulp. Kortom: een win-win situatie en een mooi maatschappelijk initiatief waaraan Pitteperk graag haar steentje bij wil dragen. Verblijf je op het AZC en heb je interesse neem dan contact op met SWM. Pitteperk is een erkend leerbedrijf. Ben je op zoek naar een maatschappelijke of agrarische stageplaats? Neem dan vooral contact met ons op."

- Duurzaamheid: - "Coöperatie Energieneutraal Koudekerke / Dishoek is opgericht als vervolg op de Dorpsvisie, die door de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging in 2016 is opgesteld. In deze visie is het realiseren van een energieneutraal dorp in 2030 als een van de te bereiken doelen gesteld. Er zijn diverse maatregelen/activiteiten genoemd die dat mogelijk moeten maken. Veel van die maatregelen/activiteiten kunnen individueel worden opgepakt, maar er liggen ook kansen en mogelijkheden om dat collectief (in samenwerking) te doen. Zoals bij de realisatie van een Zonnepark op de oude stortplaats aan de Braamweg. Om deze activiteit, maar ook toekomstige activiteiten organisatorisch vorm te geven, is de coöperatie opgericht.

Op de voormalige vuilstortplaats in het buitengebied aan de Braamweg is in de periode 1973-1993 vuil gestort. De stortplaats is afgedekt met ca. 85 cm grond. Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 3,5 hectare. Het zonnepark krijgt ca. 10.000 panelen met een gezamenlijk vermogen van ca. 2.700 MWp en produceert ca. 2.430 MWh per jaar. Met deze omvang produceert het zonnepark een hoeveelheid stroom die gelijk is aan het gemiddeld verbruik van ca. 700 huishoudens. Vanwege de onderliggende vuilstort is een fundering met diepe grondpenetratie niet gewenst. De zonnepanelen worden daarom geplaatst op een staalconstructie die op de ondergrond rust met een betonnen voet of met gebruikmaking van het zogeheten TreeSystem-concept. Bij deze systematiek wordt de grondpenetratie beperkt tot 45-60 cm door gebruik te maken van vier stalen ‘wortels’, die de grond in verschillende richtingen penetreren.

De open ruimte van de voormalige vuilstort is reeds geëgaliseerd en leent zich uitstekend voor de aanleg van een zonnepark. Bij de ontwikkeling van het beoogde zonnepark wordt rekening gehouden met de landschappelijke waarden die aanwezig zijn en die moeten worden behouden; het zonnepark bevindt zich op ruime afstand van de dorpskern en van verspreid liggende bebouwing; met het gekozen ontwerp van het zonnepark wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande open ruimte; rond de voormalige stortplaats is een bomenrij aanwezig die zorgt voor een afscherming van de stortplaats en van de zonnepanelen. Het zonnepark is om die reden niet zichtbaar vanuit de omgeving en heeft daarom geen effect op de beleving van het landschap. Voor de realisatie van dit project werkt Coöperatie Energieneutraal Koudekerke / Dishoek samen met de op provinciale schaal opererende professionele Coöperatie Zeeuwind. Zij richten gezamenlijk een BV op. De projectfinanciering is voor 80-85% bancair. De inbreng van het eigen vermogen van 15-20% vindt plaats door de uitgifte van obligaties aan inwoners en bedrijven uit het postcodegebied 4371."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Ondernemersvereniging Koudekerke (OVK) is een vereniging van, voor en door ondernemers uit het dorp en buurtschap/badplaats Dishoek. De OVK heeft een vierkoppig bestuur en telt op dit moment ruim 80 leden."

Reacties

(2)

Hallo Frank,
Bij inventarisatie en mogelijk bezoek aan Walcheren stuitte ik op twee buurtschappen die jij niet noemt. Vebenabos en Westhoek. Over Venebabos heb je duidelijk uitgelegd waarom. Hartelijk dank. Over Westhoek, ZW van Koudekerke, kruising Koksweg/Dishoekweg en Verbrande Hofweg schrijf je niets. Je hebt het wel gemeld in je boek Plaatsengids. Kan je mij uitleg geven waarom je deze buurtschap niet hebt meegenomen?

Dag Hans,
Dank voor de attendering. Bij de buurtschappen is het doel alle vandaag de dag redelijkerwijs nog bestaande buurtschappen een pagina te geven. Daarbij ben ik primair uitgegaan van vermeldingen op recent kaartmateriaal, omdat je ergens moet beginnen en er bij de beroepsmensen van de Topodienst/Kadaster ervan uit zou moeten kunnen gaan dat de vermeldingen accuraat zijn (accurater dan bij de Topogids, die hoofdzakelijk is samengesteld uit de lijst van de Volkstelling 1840 en een VUGA lijst uit de tijd van verschijning van het boek, waar ook veel veroudering in zat, zo bleek later, van veronderstelde plaatsnamen die dat inmiddels niet meer waren). Vervolgens constateer ik stukje bij beetje in de loop der jaren dat er uiteindelijk een paar honderd onterecht nog wél op kaarten worden vermeld (want bijv. opgeslokt door dorp, stad, bedrijventerrein of afgebroken) ( https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/plaatsnamen-onterecht-met-foute-b... ), én dat er ook een paar honderd onterecht níet meer worden vermeld (of zelfs nooit zijn vermeld), want op enig moment zomaar van de kaarten zijn gegumd terwijl de bebouwing nog gewoon bestaat ( https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/plaatsnamen-onterecht-niet-de-atl... ). Ik denk hier nu redelijk compleet mee te zijn maar incidenteel komt er nog weleens een boven water. Westhoek is er inderdaad ook zo een; sinds begin 20e eeuw als buurtschap vermeld op de kaarten, op enig moment verdwijnt de gemeenteaanduiding onder de naam (terwijl dat bij bijv. Dishoek wél blijft staan; totaal onlogisch dus, zie Topotijdreis 1972) en vervolgens wordt de naam in 1993 helemaal uitgegumd (wederom zonder dat daar enige logica aan ten grondslag ligt). Maar goed, conclusie is dat we Westhoek redelijkerwijs nog als buurtschap kunnen beschouwen, dus ik heb er een pagina van aangemaakt: https://www.plaatsengids.nl/westhoek-koudekerke. Het is wel een twijfelgevalletje, omdat - anders dan bij Dishoek - op het hele internet geen persoon of instantie stelt dat ie in Westhoek woont of gevestigd is. Ook anderszins wordt deze naam vrijwel nergens vermeld als plaatsnaam. Het 'leeft' kennelijk dus niet meer, en in dit soort gevallen ben ik dan geneigd om te zeggen dan ga ik niet als enige die toenmalige plaatsnaam weer tot leven wekken. Maar een monumentaal pand en de bunkers aldaar worden nog wel beschreven als gelegen te/bij Westhoek. Dat is voor mij dan toch wel weer reden om de plaatsnaam op te nemen en deze objecten daar te vermelden.

Reactie toevoegen