Koudekerke (Walcheren)

Plaats
Dorp
Veere
Walcheren
Zeeland

DK_20110717_2128_Pakhuis_te_Koudekerke_Zeeland.jpg

Koudekerke, dorpsgezicht, met o.a. horecagelegenheid 't Zeeuws Genot

Koudekerke, dorpsgezicht, met o.a. horecagelegenheid 't Zeeuws Genot

DK_20110717_2114_Plaatsnaambord_Koudekerke_Zeeland_0.jpg

Koudekerke was een zelfstandige gemeente tot 1966 en valt tegenwoordig onder de gemeente Veere

Koudekerke was een zelfstandige gemeente tot 1966 en valt tegenwoordig onder de gemeente Veere

ZL gemeente Koudekerke in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Koudekerke in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Koudekerke in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Koudekerke (Walcheren)

Terug naar boven

Status

- Koudekerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 deels over naar gemeente Valkenisse (in 1997 over naar gemeente Veere), deels over naar gemeente Vlissingen.

- Wapen van de voormalige gemeente Koudekerke.

- Onder het dorp Koudekerke valt ook de buurtschap Dishoek. De voormalige Koudekerkse buurtschap ’t Zand is tegenwoordig een wijk in het W van Middelburg.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Koukerke.

Oudere vermeldingen
1181-1210 Coldekirca, 1198 kopie 16e eeuw Kaldekerke, 1235 kopie 1322 Coudekerke.

Naamsverklaring
Het eerst deel cold 'koud, verlaten', waarschijnlijk een kerk die buiten gebruik is geraakt, vergelijk Koudekerk aan den Rijn.(1)

Bijnamen
Koudekerkenaren worden door andere Walchernaars ook wel moppenvreters of vuulte ('onkruid') genoemd, hoewel dat laatste als een scheldwoord mag worden beschouwd.

Terug naar boven

Ligging

Koudekerke ligt NW van Vlissingen, ZW van Middelburg en grenst via het buitengebied (Dishoek) in het ZW aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Koudekerke 193 huizen met 1.275 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 167/1.211 (= huizen/inwoners) en buurtschap ’t Zand 26/64.

- Per 1-11-1941 heeft de gemeente een gebied met 2.144 inwoners afgestaan aan de gemeente Middelburg (= o.a. de buurtschap, tegenwoordig wijk 't Zand).

- Per 1-7-1966 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Valkenisse: 1.271 hectare met 2.138 inwoners;
naar de gemeente Vlissingen: 165 hectare met 2.168 inwoners (= de huidige wijk Lammerenburg);
naar de gemeente Middelburg: 112 hectare met 119 inwoners (waaronder buitenplaats Ter Hooge);
naar de gemeente Mariekerke: 20 onbewoonde hectare.

- Bij de herindelingen van 1997 is wederom een stukje van Koudekerke afgesnoept en naar Vlissingen overgegaan (= Galgewei thans Galgeweg en een stukje van de Meliskerkse Watergang).

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners en is daarmee de grootste kern van de gemeente Veere.

Terug naar boven

Geschiedenis

Koudekerke was vroeger een heerlijkheid, die voor het grootste deel aan de stad Vlissingen behoorde. Het dorp is rond 1067 gesticht nabij een drietal vliedbergen. Het ligt zoals bijna alle dorpen op Walcheren op een kreekrug. Het is een typisch kerkringdorp, met bebouwing in een ring rond de kerk en hieromheen een regelmatige ring van straten. De vorm van het dorpsplein herinnert nog aan de oude gotische kerk die hier vroeger heeft gestaan. In de 17e eeuw kende Walcheren een bloeiperiode en verschenen er rond het dorp diverse buitenplaatsen, waarvan Ter Hooge en Huis der Boede de voornaamste nog bestaande zijn.

Een in 2013 verschenen boek over Koudekerke (zie verder bij Literatuur) gaat over de meest aangrijpende periode uit de geschiedenis van het dorp. Vanaf mei 1940 toen de eerste slachtoffers vielen onder de burgerbevolking tot ver na de bevrijding heeft het dorp op indrukwekkende wijze standgehouden. Aan de hand van veel documentatie, waaronder acht dagboeken, wordt inzicht gegeven in de Duitse bezetting, de bouw van bunkers, de vele intensieve bombardementen, beschietingen en het bombarderen van de zeedijken in oktober 1944 door de geallieerde bevelhebbers, waardoor het grootste deel van Walcheren onder water kwam te staan.

Het dorp werd zo een eiland in oorlogslandschap. Toen de Duitsers waren verdreven was de ellende nog niet voorbij. Tweeduizend mensen woonden in de dorpskern die nog droog was. Mensen werden geëvacueerd; het bestaan kenmerkte zich door praktische improvisatie en leiderschap. De Michaëlskerk werd een opslagplaats voor levensmiddelen, de kruising Middelburgsestraat - Prinses Beatrixlaan veranderde in een haven en het gemeentehuis in een hospitaal. Na de oorlog was Koudekerke het ideale dorp voor arbeiders van De Schelde om te wonen. Hierdoor is het dorp snel gegroeid. Ook tegenwoordig wonen er nog relatief veel forensen, hoewel er ook nog veel 'echte' Koudekerkenaren zijn.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht op de zeer uitvoerige site over de geschiedenis van Koudekerke door Sjoerd de Nooijer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Koudekerke heeft 13 rijksmonumenten.

- 17e-eeuwse Michaëlskerk (Dorpsplein).

- Koren- en pelmolen De Lelie (Middelburgsestraat 110) is in 1872 gebouwd nadat een voorganger in 1870 was afgebrand. In 1940 verliest de molen zijn wiekenkruis. Tot 1980 blijft het een kale romp met binnenwerk. In dat jaar koopt de gemeente de molen aan. In 1981 en 1982 heeft een uitvoerige restauratie plaatsgevonden, waarbij de molen weer compleet is gemaakt. Ook later hebben nog diverse herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. De molen is uitgerust met drie koppels maalstenen en een pelsteen. De roeden hebben een lengte van 23,40 meter en zijn voorzien van het Oudhollands hekwerk met zeilen. De huidige eigenaar is de gemeente Veere. De molen is doorgaans op zaterdag te bezoeken en ook op andere dagen als de molen draait. Er is dan ook meel van de molen te koop.

- Buitenplaats Ter Hooge.

- Buitenplaats Der Boede uit 1733 (Vlissingsestraat 19).

- Buitenplaats Moesbosch uit 1871 (Vlissingsestraat 28).

- Huis Ter Schelde uit 1910 (Vlissingseatraat 40).

- In Koudekerke en omgeving zijn zowel in de duinen als in het achterland nog relatief veel restanten van de Atlantikwall bewaard gebleven, zoals bunkers, een deel van een tankgracht en Höckerhindernisse oftewel Drakentanden.

- Grafkelder op Moesbosch.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Koudekerke (online te bestellen).

- Koudekerke in de Tweede Wereldoorlog (Hans Sakkers en Karel Noorlander, De Drukkerij, 2013).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten over Koudekerke en over de geschiedenissite van het dorp op Twitter.

- Belangenorganisaties: - Dorpsraad Koudekerke. - Dorpsvereniging Koudekerke stelt zich ten doel het bevorderen en onderhouden van sociale en culturele activiteiten, onderling en/of van buitenaf, ten behoeve van de inwoners in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Tevens zet zij zich in voor het onderhouden van de contacten tussen gemeentelijke overheid en de inwoners en het bevorderen van activiteiten die het welzijn van de inwoners ten goede komen.

- Zorg: - "Op Zorgboerderij Pitteperk in Koudekerke kun je als hulpboer aan de slag. Als hulpboer werk je mee met het reilen en zeilen op de boerderij. Jouw talent staat hierbij voorop. Hou je van werken op een boerderij en heb je een indicatie voor dagbesteding? Neem dan contact met ons op of kom eens langs om kennis te maken. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel op Pitteperk. Heb je zin ons zorgteam te komen versterken? Wij hebben een vaste, trouwe en enthousiaste club van vrijwilligers. Zij zorgen net voor dat beetje extra aandacht en ondersteuning, zodat alles op een leuke manier kan blijven stromen. Zo ondersteunen zij ons in het halen en brengen van de hulpboeren, verzorgen van kooklessen, meehelpen op de boerderij, doen mee met een spelletje ‘mens erger je niet’ in de pauze etc. Ook helpen zij mee wanneer we een dagje uit gaan of wanneer we het jaarlijkse kerst- en paasdiner houden. Werkplezier staat hierbij voorop!

Ons vrijwilligersteam wordt versterkt met asielzoekers en statushouders vanuit het AZC. Aanleiding hiervoor is het landelijke project 'Aan de slag!. Diverse organisaties, waaronder gemeente Middelburg en SWM (Stichting Welzijn Middelburg) werken samen om asielzoekers en statushouders in de opvang duurzaam te betrekken bij vrijwilligerswerk. Op deze manier kunnen zij integreren in de maatschappij en hebben zij wat afleiding en wij zijn weer blij met wat extra hulp. Kortom: een win-win situatie en een mooi maatschappelijk initiatief waaraan Pitteperk graag haar steentje bij wil dragen. Verblijf je op het AZC en heb je interesse neem dan contact op met SWM. Pitteperk is een erkend leerbedrijf. Ben je op zoek naar een maatschappelijke of agrarische stageplaats? Neem dan vooral contact met ons op."

- Duurzaamheid: - "Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek is opgericht als vervolg op de Dorpsvisie, die door de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging in 2016 is opgesteld. In deze visie is het realiseren van een energieneutraal dorp in 2030 als een van de te bereiken doelen gesteld. Er zijn diverse maatregelen/activiteiten genoemd die dat mogelijk moeten maken. Veel van die maatregelen/activiteiten kunnen individueel worden opgepakt, maar er liggen ook kansen en mogelijkheden om dat collectief (in samenwerking) te doen. Zoals bij de realisatie van een Zonnepark op de oude stortplaats aan de Braamweg. Om deze activiteit, maar ook toekomstige activiteiten organisatorisch vorm te geven, is de coöperatie opgericht.

Op de voormalige vuilstortplaats in het buitengebied aan de Braamweg is in de periode 1973-1993 vuil gestort. De stortplaats is afgedekt met ca. 85 cm grond. Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 3,5 hectare. Het zonnepark krijgt ca. 10.000 panelen met een gezamenlijk vermogen van ca. 2.700 MWp en produceert ca. 2.430 MWh per jaar. Met deze omvang produceert het zonnepark een hoeveelheid stroom die gelijk is aan het gemiddeld verbruik van ca. 700 huishoudens. Vanwege de onderliggende vuilstort is een fundering met diepe grondpenetratie niet gewenst. De zonnepanelen worden daarom geplaatst op een staalconstructie die op de ondergrond rust met een betonnen voet of met gebruikmaking van het zogeheten TreeSystem-concept. Bij deze systematiek wordt de grondpenetratie beperkt tot 45-60 cm door gebruik te maken van vier stalen ‘wortels’, die de grond in verschillende richtingen penetreren.

De open ruimte van de voormalige vuilstort is reeds geëgaliseerd en leent zich uitstekend voor de aanleg van een zonnepark. Bij de ontwikkeling van het beoogde zonnepark wordt rekening gehouden met de landschappelijke waarden die aanwezig zijn en die moeten worden behouden; het zonnepark bevindt zich op ruime afstand van de dorpskern en van verspreid liggende bebouwing; met het gekozen ontwerp van het zonnepark wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande open ruimte; rond de voormalige stortplaats is een bomenrij aanwezig die zorgt voor een afscherming van de stortplaats en van de zonnepanelen. Het zonnepark is om die reden niet zichtbaar vanuit de omgeving en heeft daarom geen effect op de beleving van het landschap. Voor de realisatie van dit project werkt Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek samen met de op provinciale schaal opererende professionele Coöperatie Zeeuwind. Zij richten gezamenlijk een BV op. De projectfinanciering is voor 80-85% bancair. De inbreng van het eigen vermogen van 15-20% vindt plaats door de uitgifte van obligaties aan inwoners en bedrijven uit het postcodegebied 4371."

Reactie toevoegen