Krabbenhoek

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Krabbenhoek

Terug naar boven

Status

- Krabbenhoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Graauw en Langendam.

- De buurtschap Krabbenhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Graauw.

- De buurtschap Krabbenhoek heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Krabbenhoek ligt 2,5 km Z van het dorp Graauw, Z van de buurtschap Zandberg, rond de t-splitsing van de wegen Langendamsedijk, Liniedijk en Theenaertstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Krabbenhoek 12 huizen met 60 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Krabbenhoek heeft 1 rijksmonument, zijnde de Liniedijk ZW van de buurtschap, tussen Hulst en Fort Zandberg, van belang uit oogpunt van krijgshistorische waarde.

- Fort Zanderg (ook wel: Groote Raap of Spitsenberg genoemd) is is in 1586 gebouwd door de Spaansgezinden. Het fort is gebouwd op een dekzandrug. Vandaar de naam. Het vormde het oostelijke eindpunt van de Linie van Communicatie ten Oosten van Hulst, die het Spaanse gebied moest verdedigen tegen strooptochten vanuit het in Staatse handen gevallen Axel. In 1591 is het Land van Hulst veroverd door de Staatse troepen en is het bij buurtschap Krabbenhoek gelegen fort uitgebreid tot een fort met dubbele gracht en een middenplein, waarop een aantal gebouwen verrees.

Hulst werd in 1596 echter weer door de Spaansgezinden ingenomen, om pas in 1645 weer door de Staatse troepen te worden veroverd. In 1701 is het fort gemoderniseerd door Menno van Coehoorn (verbouwd tot een vierkante redoute). Fort Zandberg is nog gebruikt tijdens de Belgische Opstand (1830-1839), en daarna in verval geraakt. Ter plekke van het fort staat nu een boerderij. Van het fort is het grootste deel van de zuidelijke omwalling bewaard gebleven, evenals het profiel van de buitenste gracht. Dit restant ligt aan de O kant van buurtschap Krabbenhoek, Z van de Fortweg.

Ten zuiden van het fort lag een zeegeul die verbonden was met het Spiekerboor, en waar tegenwoordig de nabijgelegen Zandbergse- of Rottekreek en de Vlaamse Kreek nog overblijfselen van zijn. Deze mocht uiteindelijk pas in 1784 worden ingedijkt en kreeg de naam Nieuw-Kieldrechtpolder. Daartoe werd bij Boerenmagazijn een uitwateringssluis gebouwd die - in geval van oorlogsdreiging - ook als inundatiesluis kon worden gebruikt.

Reactie toevoegen