Kraggenburg

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

Kraggenburg

Terug naar boven

Status

Kraggenburg is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1950 Kraggenburg.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van de vroegere noodhaven aan de monding van het Zwarte Water, aangelegd in 1847. Krag(ge) betekent 'drijvende laagveenrand, rietzode'. Bij de bouw van de leidammen, die ervoor moesten zorgen dat het Zwarte Water niet te zeer verzandde, zijn kraggen gebruikt afkomstig uit Wanneperveen en Giethoorn.(1)

Terug naar boven

Ligging

Kraggenburg ligt ZO van Emmeloord en Marknesse, ZO van Schokland en Ens en grenst in het Z en O aan de provincie Overijssel (kern Vollenhove).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Kraggenburg heeft ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Kraggenburg.

- Dorpsbelang Kraggenburg maakt zich al sinds ca. 2000 sterk voor nieuwbouw in het dorp. Door een scala aan oorzaken is dat echter nog altijd problematisch (voor toelichting zie Dorpskrant De Uitkijk sept. 2015 pag. 2/3/4). Daarom is het een 'geluk bij een ongeluk' dat de RK kerk aan de Noordermeent leeg is gekomen. In 2015 is deze kerk verbouwd en zijn hierin 5 eensgezinswoningen gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kraggenburg heeft 9 rijksmonumenten.

- Kraggenburg heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- In Paviljoen T127 te Kraggenburg is in 2010 het Pioniersmuseum gerealiseerd, met een overzichtstentoonstelling over de drooglegging van de Zuiderzee, het ontstaan van de Noordoostpolder en het leven van de pioniers; de grondleggers van het gebied. Aan de hand van beeld- en tekstmateriaal wordt het verhaal over de historie én van deze hardwerkende mensen getoond. Ter inzage zijn tevens diverse boeken over deze tijd aanwezig.

- Een van de rijksmonumenten is Oud-Kraggenburg, een voormalige vluchthaven met kustlicht en lichtwachterswoning. De eerste bewoners namen hier in 1848 hun intrek. Bij de uitmonding van het Zwarte Water bij Genemuiden liepen twee strekdammen 6 km de zee in, aangelegd om verzanding van de riviermond tegen te gaan en het Zwarte Water bevaarbaar en zo Zwolle bereikbaar te houden. De nederzetting lag op een terp van 4,5 meter boven NAP, op het uiteinde van de noordelijke strekdam. Na verloop van tijd raakte de lichtwachterswoning in slechte staat en werd het huisje afgebroken om in 1877 te worden herbouwd. Dit gebouw, het huidige Oud-Kraggenburg, staat nu te midden van de akkers van de Noordoostpolder.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes.

- Leeuwenronde (hardlopen) (op een vrijdag in mei) met naar keuze de afstanden 2, 4, 6 en 11 km.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Route 8317 (genoemd naar de postcode van Kraggenburg) is de route die alle interessante recreatieve locaties in en rond het dorp met elkaar verbindt. Maar het dorp e.o. heeft nog veel meer interessante wandel- en fietsroutes. Voor nadere informatie zie de link.

- In de nog jonge Noordoostpolder is al een aantal grote bossen tot ontwikkeling gekomen, waaronder het Voorsterbos met aangrenzende bossen N van Kraggenburg. Deze worden verder beschreven bij Marknesse.

- In 2016 zijn natuurvriendelijke oevers gerealiseerd langs de Zwolse Vaart in het Voorsterbos bij Kraggenburg. Dit betekent dat de oevers minder steil zijn gemaakt, waardoor oever- en waterplanten zich beter kunnen ontwikkelen. En vissen gebruiken ondiepe oevers voor het afzetten van kuit. Ook voor de otter vormen de oevers nu een geschikt leefgebied.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kraggenburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kraggenburg.

- Nieuws: - Dorpskrant De Uitkijk (6x per jaar) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Kraggenburg.

- Onderwijs: - Samenwerkingsschool Daltonschool De Fladderiep.

- Jongeren: - JOEK (Jongeren onder Ens Kraggenburg) is opgericht in 1965 en is een vereniging voor Ensenaren en Kraggenburgers van 16 t/m 35 jaar. De bekendste activiteiten die JOEK organiseert zijn de Autocross en het Oktoberfest.  Verder organiseert zij bijv. zaalvoetbal, karten, bowlen, lasergamen, op bezoek bij andere jongerenverenigingen in Nederland en nog veel meer.

- Sport: - Tennisvereniging ATV De Voorst is er voor de dorpen Marknesse en Kraggenburg.

- Zorg: - Zorgboerderij Buiten gewoon! Fit-inn.

- Welzijn: - Multi-Culti-Kraggenburg is een website voor iedereen die belangstelling heeft voor de wijze waarop men in dit dorp de integratie van migranten stimuleert.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kraggenburg.

Reactie toevoegen