Kreverhille

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Kreverhille

Terug naar boven

Status

- Kreverhille is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 gemeente Hontenisse.

- De buurtschap Kreverhille valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Walsoorden.

- De buurtschap Kreverhille heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Kreverhil, Kevershil.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kreverhille ligt 3 km NW van het dorp Walsoorden en grenst in het N aan de Westerschelde. De buurtschap omvat 2 kerntjes: 1 rond de splitsing Kalverdijk / Molenweg en 1 rond de splitsing Molenweg / Zeedijk. Daarnaast is de buurtschap gelegen rond de weg Doorndijk. De buurtschap ligt verder NNO van het dorp Ossenisse, NW van het dorp Kloosterzande, Z van het dorp Hansweert en ZW van het dorp Kruiningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kreverhille 14 huizen met 90 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In Kreverhille heeft in ieder geval tot medio 19e eeuw een korenmolen gestaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Radartoren
Van Nieuwpoort aan de Vlaamse kust tot in Antwerpen staan meer dan 20 radartorens. Ze vormen sinds 1991 de Schelderadarketen, met 5 bemande verkeerscentrales van waaruit de scheepvaart van de Westerschelde-monding tot in de Antwerpse haven wordt gevolgd. Voor kapiteins en loodsen is de informatie van de Schelderadarketen cruciaal voor een veilige en vlotte vaart. Navigeren door de bochten en tussen de zandbanken en de platen vraagt immers een grote expertise. Bovendien geldt de Schelde als een van de drukst bevaarde rivieren ter wereld.

In de voor schippers 'lastige' bocht bij Hansweert was uitbreiding van de radarketen noodzakelijk om de schippers van accurate gegevens te voorzien over bijvoorbeeld achteropkomend verkeer. Daarom zijn in 2018 2 extra radartorens gebouwd; 1 bij Hansweert en 1 N van Ossenisse, aan de buitenzijde van de Zeedijk, ter hoogte van buurtschap Kreverhille. Als service naar toeristen en recreanten is de laatstgenoemde, 30 meter hoge toren te beklimmen. Vanaf de top van de toren heb je een weids uitzicht over de Westerschelde en omgeving. Dit is de tweede te beklimmen radartoren van de Schelderadarketen; in 2017 is de eerste te beklimmen radarpost in gebruik genomen bij Ouden Doel, net over de Belgische grens bij Nieuw-Namen.(bron: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie)

De vergunning voor de bouw van de radarpost en het openbare trappenhuis was in het voorjaar van 2021 vernietigd door de rechtbank. De gemeente had de vergunning ruimtelijk niet goed onderbouwd en onvoldoende gemotiveerd waarom zij was afgeweken van het negatieve advies van de welstandscommissie, vond de rechter. Daarom heeft de gemeente het besluit opnieuw moeten formuleren. In het nieuwe besluit verwijst de gemeente naar een notitie die in juli 2021 door de opdrachtgever Rijkswaterstaat is aangeleverd. Hieruit blijkt dat de uitkijkpost niet voor negatieve effecten op het naastgelegen Natura 2000-gebied, de stikstofuitstoot, het landschap, het water en de cultuurhistorie zorgt. Het is bovendien uit maatschappelijk oogpunt van belang dat bezoekers de toren ook kunnen beklimmen, vindt Hulst. Bezoekers krijgen zo meer inzicht in het belang van de nautische veiligheid op de Westerschelde.

De welstandscommissie had eerder geoordeeld dat de vormgeving van de toren met de trap aan de buitenkant 'onvoldoende passend' was voor deze plek. Omdat het trappenhuis rondom de toren heen is gelegd, zou deze 'aanzienlijk forser en plomper' worden, en 'te sterk beeldverstorend'. De welstandscommissie had daarom geadviseerd om het uitkijkpunt te schrappen en in elk geval in overleg te treden met omwonenden om de 'inbreuk op het omringende landschap' te verminderen. Inwoners van Kreverhille die bezwaar tegen de vergunning hadden gemaakt, gaven in de rechtszaak aan dat dit overleg nooit heeft plaatsgevonden. Zij werden letterlijk overvallen door de komst van de radarpost en willen de toren - ook al staat ie er al drie jaar - weg hebben; hun privacy wordt verstoord als toeristen de toren beklimmen en 's avonds staat het parkeerterrein bij de dijk regelmatig vol met auto's. Ook denken ze dat de vogels in het nabijgelegen natuurgebied last hebben van de toren.

De gemeente Hulst zegt dat het erg meevalt met het gevreesde extra autoverkeer van en naar de toren in Kreverhille. Parkeren gebeurt uitsluitend op het openbare parkeerterrein aan de voet van de Zeedijk. Ze geeft aan dat de uitkijktoren geen toeristische voorziening is en vooral bedoeld is voor passerende fietsers. De smalle trap maakt dat deze ook helemaal niet is ingericht om grote groepen bezoekers te ontvangen. Echt druk is het er nooit, concludeert de gemeente uit waarnemingen, ook omdat de toren enkel tussen zonsopgang en zonsondergang te beklimmen is. "In het worst-case scenario mag worden uitgegaan van 24 verkeersbewegingen per etmaal." Extra maatregelen zijn volgens Hulst dus niet nodig. In het nieuwe besluit is wel bevestigd dat de verlichting voortaan uitgaat. Ook 's nachts blijft het donker. Alleen onderhoudspersoneel kan het licht aanzetten bij een storing in of rond de toren. "Nu de toren niet meer is verlicht, is er geen sprake meer van mogelijke significante gevolgen op het Natura 2000-gebied."

Over het negatieve advies van de welstandscommissie zegt de gemeente dat het technisch niet mogelijk was om een inwendige trap voor het publiek te maken. En aan de buitenzijde moest de trap nu eenmaal een bepaalde breedte hebben, vanwege de toegankelijkheid en de veiligheid voor de bezoekers. De gemeente vindt het 'uit maatschappelijk oogpunt' juist zo belangrijk dat de toren in Kreverhille een dubbele functie heeft gekregen dus ook voor publiek toegankelijk is. Bezoekers kunnen op deze manier meer inzicht krijgen in het belang van de nautische veiligheid op de Westerschelde. De 'unieke en uitzonderlijke situatie' om de radartoren een dubbelfunctie te geven, was voor de gemeente reden om af te wijken van het advies van de welstandscommissie.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In Kreverhille is een stek aan de Westerschelde waar je kunt zeevissen. Het betreft strekdam de Prinsenbout, lokaal 'het kromme dammetje' genoemd.

Palen in zandplaat
In de zandplaat bij buurtschap Kreverhille, onder de rook van Ossenise, zijn in 2021 over een lengte van ruim 300 meter maar liefst 513 palen geslagen. Deze klus is uitgevoerd in het kader van het provinciale natuurherstelprogramma voor de Westerschelde. De palen moeten ervoor zorgen dat bij opkomend en afgaand tij de stroomsnelheid van het water over de zandplaat afneemt. Dit moet voorkomen dat de voor watervogels belangrijke plaat afkalft en juist kan aanslibben. Voor de veiligheid van de scheepvaart zijn om de vijftig meter op de palen radarreflectoren bevestigd. Bij Ossenisse is in het kader van het natuurherstelprogramma voor de Westerschelde in 2020 al het middenstuk van een strekdam, de Scharrendam, verlaagd. Ook zijn er twee veilige hoogwatervluchtplaatsen voor vogels aangelegd. Voor buitendijks natuurherstel zijn onder meer bij Baalhoek en Knuitershoek eerder vijf strekdammen verlengd of nieuw aangelegd, waardoor nieuwe voedselrijke slikken kunnen ontstaan.

- "Naast de natuurontwikkeling in de Westerschelde werkt de Provincie Zeeland mee aan de ontwikkeling van een recreatief aantrekkelijke Scheldekust in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Dit als onderdeel van de ‘Regionale Impuls Hulst’ en de realisatie van Grenspark Groot Saeftinghe. Onder andere vanuit de Gebiedsagenda van Grenspark Groot Saeftinghe is het idee ontstaan om van de kustdorpen Ossenisse-Kreverhille, Walsoorden en Emmadorp ‘ankerplaatsen’ te maken. Hier kunnen bezoekers genieten van de specifieke Zeeuwse natuur met schorren, slikken en zandplaten. Daartussen liggen ‘belevingspunten’. Zo wordt de Westerscheldekust een aaneenschakeling van interessante plekken; één geheel, een route die beleefd kan worden. Gedeputeerde Staten zijn bereid om € 530.000 aan subsidie te verstrekken aan de gemeente Hulst in het kader van deze drie POP3 leader-projecten langs de Scheldekust." (bron en voor nadere informatie zie Provincie Zeeland, januari 2021)

Terug naar boven

Links

- Imkerijvereniging: - De in 1988 opgerichte imkerijvereniging R.K.H. vzw Kreverhille is genoemd naar deze buurtschap, omdat het hier destijds begonnen is, maar tegenwoordig zijn ze gevestigd in Ossenisse, vandaar dat wij deze vereniging aldaar beschrijven (zie het hoofdstuk Links op die pagina).

Reactie toevoegen