Kreverhille

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Kreverhille

Terug naar boven

Status

- Kreverhille is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 gemeente Hontenisse.

- De buurtschap Kreverhille valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Walsoorden.

- De buurtschap Kreverhille heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Kreverhil, Kevershil.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kreverhille ligt 3 km NW van het dorp Walsoorden en grenst in het N aan de Westerschelde. De buurtschap omvat 2 kerntjes: 1 rond de splitsing Kalverdijk / Molenweg en 1 rond de splitsing Molenweg / Zeedijk. Daarnaast is de buurtschap gelegen rond de weg Doorndijk. De buurtschap ligt verder NNO van het dorp Ossenisse, NW van het dorp Kloosterzande, Z van het dorp Hansweert en ZW van het dorp Kruiningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kreverhille 14 huizen met 90 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In Kreverhille heeft in ieder geval tot medio 19e eeuw een korenmolen gestaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Van Nieuwpoort aan de Vlaamse kust tot in Antwerpen staan meer dan 20 radartorens. Ze vormen sinds 1991 de Schelderadarketen, met 5 bemande verkeerscentrales van waaruit de scheepvaart van de Westerschelde-monding tot in de Antwerpse haven wordt gevolgd. Voor kapiteins en loodsen is de informatie van de Schelderadarketen cruciaal voor een veilige en vlotte vaart. Navigeren door de bochten en tussen de zandbanken en de platen vraagt immers een grote expertise. Bovendien geldt de Schelde als een van de drukst bevaarde rivieren ter wereld.

In de voor schippers 'lastige' bocht bij Hansweert was uitbreiding van de radarketen noodzakelijk om de schippers van accurate gegevens te voorzien over bijvoorbeeld achteropkomend verkeer. Daarom zijn in 2018 2 extra radartorens gebouwd; 1 bij Hansweert en 1 N van Ossenisse, aan de buitenzijde van de Zeedijk, ter hoogte van buurtschap Kreverhille. Als service naar toeristen en recreanten is de laatstgenoemde, 30 meter hoge toren te beklimmen. Vanaf de top van de toren heb je een weids uitzicht over de Westerschelde en omgeving. Dit is de tweede te beklimmen radartoren van de Schelderadarketen; in 2017 is de eerste te beklimmen radarpost in gebruik genomen bij Ouden Doel, net over de Belgische grens bij Nieuw-Namen.(bron: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In Kreverhille is een stek aan de Westerschelde waar je kunt zeevissen. Het betreft strekdam de Prinsenbout, lokaal 'het kromme dammetje' genoemd.

- "Naast de natuurontwikkeling in de Westerschelde werkt de Provincie Zeeland mee aan de ontwikkeling van een recreatief aantrekkelijke Scheldekust in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Dit als onderdeel van de ‘Regionale Impuls Hulst’ en de realisatie van Grenspark Groot Saeftinghe. Onder andere vanuit de Gebiedsagenda van Grenspark Groot Saeftinghe is het idee ontstaan om van de kustdorpen Ossenisse-Kreverhille, Walsoorden en Emmadorp ‘ankerplaatsen’ te maken. Hier kunnen bezoekers genieten van de specifieke Zeeuwse natuur met schorren, slikken en zandplaten. Daartussen liggen ‘belevingspunten’. Zo wordt de Westerscheldekust een aaneenschakeling van interessante plekken; één geheel, een route die beleefd kan worden. Gedeputeerde Staten zijn bereid om € 530.000 aan subsidie te verstrekken aan de gemeente Hulst in het kader van deze drie POP3 leader-projecten langs de Scheldekust." (bron en voor nadere informatie zie Provincie Zeeland, januari 2021)

Terug naar boven

Links

- Imkerijvereniging: - De in 1988 opgerichte imkerijvereniging R.K.H. vzw Kreverhille is genoemd naar deze buurtschap, omdat het hier destijds begonnen is, maar tegenwoordig zijn ze gevestigd in Ossenisse, vandaar dat wij deze vereniging aldaar beschrijven (zie het hoofdstuk Links op die pagina).

Reactie toevoegen