Kruimers

Plaats
Buurtschap
Hellendoorn
Salland
Overijssel

kruimers_helledoornseweg_12a.jpg

Buurtschap Kruimers, Hellendoornseweg 12a

Buurtschap Kruimers, Hellendoornseweg 12a

kruimers_hellendoornseweg_bij_voombeltweg.jpg

Buurtschap Kruimers, Hellendoornseweg nabij de Voombeltweg

Buurtschap Kruimers, Hellendoornseweg nabij de Voombeltweg

Kruimers

Terug naar boven

Status

- Kruimers is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

- De buurtschap Kruimers valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Daarle.

- De buurtschap Kruimers heeft een plaatsnaambordje bij de Hellendoornse gemeentegrens.

Terug naar boven

Naam

Achternaam
Er zijn ook personen geweest met de achternaam Kruimers. - Blijkens deze database schijnen die er tegenwoordig niet meer te zijn. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de voorouders van deze personen uit de gelijknamige buurtschap afkomstig zijn. Te meer omdat als je op de pagina's onder de eerste link zoekt, velen uit deze omgeving afkomstig blijken te zijn (Hellendoorn, Wierden e.o.).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kruimers ligt rond de wegen Kruimersweg en Hellendoornseweg (het gedeelte van deze weg tussen de driesprong van deze weg bij huisnummer 19a en het kruispunt met de Kruimersweg, maar inclusief de korte tak naar het N van de Hellendoornseweg). De buurtschap ligt W van het dorp Daarle, NO van het dorp Hellendoorn, ZZO van het dorp Den Ham, ZO van het dorp Lemele en ZW van het dorp Vroomshoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kruimers omvat ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
In 2015 is het boek 'Buurtschappen in oorlogstijd: de Tweede Wereldoorlog in Egede, de Kruimers, Hancate en Meer' verschenen (auteur: Johan Alferink. 124 pag., met foto's. Uitgave in de Historische Reeks van Uutgeverieje 'n Boaken, Nijverdal). Samenvatting: In een samenleving waar weinig doordringt van de buitenwereld, sijpelen toch de kenmerkende verschijnselen van een naderende oorlog binnen. Mobilisatiesoldaten duiden op mogelijke gevaren, vele vliegtuigen in de meidagen van 1940 geven aan dat het gevaar inderdaad is gearriveerd. Aanwezigheid van Duitse militairen bij de sluizen van het Overijssels Kanaal in Egede en omstreken maken de beklemming nog tastbaarder. De eeuwenoude geborgenheid van de plattelandssamenleving wordt dermate bedreigd, dat men zich begint te verzetten. Soms door ogenschijnlijke aanpassing en stil verzet, maar evenzogoed door actief weerstand te bieden. Ooggetuigen en andere betrokkenen vertellen op soms ontroerende wijze hoe het dagelijkse leven werd verstoord en hoe men trachtte daar mee om te gaan.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen planten- en diersoorten in buurtschap Kruimers (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten krijgt, kun je de 'datum van' een stuk, bijvoorbeeld een jaar, naar het verleden terugleggen).

Terug naar boven

Links

- Zorg: - "Roelof van Minnen is trainer en coach op Training- en Leerboerderij Crumelhaeve in buurtschap Kruimers bij Daarle. Van oorsprong heeft hij een agrarische achtergrond. Hij is als pedagoog afgestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. Tijdens zijn studie heeft hij gewerkt in het speciaal basisonderwijs. Daar heeft ook zijn afstudeeronderzoek plaatsgevonden. Hij ontwikkelde hiervoor het zogenaamde Topperprogramma; een programma speciaal ontwikkeld voor onzekere kinderen en jongeren. Na zijn afstuderen werkte Roelof vijf jaar als coach en opvoedingsdeskundige in noord-oost Nederland. Tijdens deze jaren heeft hij veel ervaring opgedaan met multi-problemgezinnen en met jongeren met probleemgedrag. Hij maakt hierbij gebruik van het netwerk rondom een cliënt om problemen op te lossen. Verder heeft hij, mede door zijn afkomst, veel belangstelling voor randjongeren die aan het werk willen in het bedrijfsleven maar niet goed weten 'hoe'.

Werk. Crumelhaeve in buurtschap Kruimers bij Daarle heeft geen wachtlijsten, waardoor er snel hulp kan worden geboden. Er moet een juiste match zijn tussen de deelnemer en de coaches. Crumelhaeve is van mening dat alleen dan goede hulpverlening tot stand komt. Verschillende hulpvragen betekenen ook verschillende benaderingen. De hulpvraag van de deelnemer is het uitgangspunt van hoe de begeleiding wordt vormgegeven. Vaak is er een combinatie van verschillende vormen van hulpverlening die worden ingezet. Zodra we geïnventariseerd hebben op welke levensgebieden er hulpvragen zijn gaan we meteen aan de slag. We maken samen met de deelnemer een plan om de problemen structureel aan te pakken en te werken aan oplossingen en idealen. Crumelhaeve heeft een breed netwerk en vind het een pré om samen te werken met andere instanties. De deelnemer staat centraal in het team van deskundigen en begeleiders en zal dan ook nauw betrokken worden in elk overleg. Transparantie en het hebben van regie over zijn/haar eigen leven staat hierbij hoog in het vaandel.

Bijzonderheden. Crumelhaeve in buurtschap Kruimers bij Daarle vindt het zeer belangrijk dat iedereen mag en kan zijn wie hij/zij is. Wij richten ons dan ook vooral op de puurheid en de goedheid van de mens. Bij ons hoeft niet alles perfect te gaan en mogen er ook leerervaringen opgedaan worden. Voor ons is juist iemand die zichzelf kan en wil zijn een uniek individu! Positief ontwikkelingsgericht werken vormt dan ook de basis van de missie die Crumelhaeve heeft ten aanzien van de begeleiding. Positief ontwikkelingsgericht werken omdat wij het belangrijk vinden om te werken aan de kwaliteiten van de individu, deze te versterken en vooral te kijken naar de mogelijkheden. Door samen te werken leert de deelnemer op een praktische manier met concrete haalbare doelen succeservaringen op te doen. "Crumelhaeve, werk(t) door natuurlijke groei!""

Reactie toevoegen