Kruishaar

Plaats
Buurtschap
Nijkerk Putten
Veluwe
Gelderland

Kruishaar-MSD-20100806-207044.jpg

Kruishaar, 'klompenpad' Kruishaarderpad

Kruishaar, 'klompenpad' Kruishaarderpad

Kruishaar-MSD-20100806-207051.jpg

Kruishaar, 'klompenpad' Kruishaarderpad

Kruishaar, 'klompenpad' Kruishaarderpad

Kruishaar

Terug naar boven

Status

- Kruishaar is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, in grotendeels gemeente gemeente Nijkerk en voor een klein deel gemeente Putten.

- De buurtschap Kruishaar valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Nijkerk en voor een klein deel onder het dorp Putten.

- De buurtschap Kruishaar heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1560 Cruyshaer, 1851 Kruishaarderberg.

Naamsverklaring
Betekent haar 'zandige rug', voorzien van een kruisbeeld. De naam uit 1851 gold voor een heuvel, eigenlijk een omwalling, van ca. 80 meter in het vierkant.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kruishaar ligt O en ZO van de stad Nijkerk, O van de buurtschap Driedorp, NO van het dorp Zwartebroek, N van de buurtschap Appel, NW van het dorp Voorthuizen en, op enige afstand, ZW van het dorp Putten, en ligt rond de wegen Bulderweg en Nieuwe Voorthuizerweg (het gedeelte van deze weg tussen de kruisingen met de wegen Deuverdenseweg in het NW en Woudweg in het ZO), rond het gedeelte van de Schoenlapperweg rond de kruising met de Nieuwe Voorthuizerweg, en rond de wegen Kruishaarseweg, Eerste Kruishaarseweg, Tweede Kruishaarseweg en Deuverdenseweg (het gedeelte van deze weg Z van de kruising met de wegen Donkeresteeg en Bloemendaalseweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kruishaar omvat ca. 100 huizen, ca. 60 woonwagens en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- P.C. Bijvank, Historisch-geografische studie van de Kruishaarderberg (en daarmee van de omgeving, w.o. de buurtschap Kruishaar) (75 pagina's, Nijkerk, april 2011).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Door de buurtschap loopt het 'klompenpad' Kruishaarderpad (15 km).

- Het veenheidegebied N van Kruishaar wordt door Natuurmonumenten beheerd door middel van begrazing. Het is een restant van de uitgestrekte Kruishaarse Heide, die deels onder de gemeente Putten valt en die een eeuw geleden in cultuur is gebracht. De hei was voor die tijd een essentiële schakel in het landbouwsysteem. Voor de bemesting van 1 ha. akker was tien keer zoveel hei nodig. Op de hei werden de schapen geweid die voor de mest zorgden. Na de komst van de kunstmest veranderden grote stukken hei in bouwland. Ze zijn nog te herkennen aan de rechte wegen en percelen.

In 2015 is met allerlei maatregelen de waterhuishouding op de Appelse en Kruishaarse Heide verbeterd, wat zowel de natuur als de landbouw ten goed is gekomen.

Reactie toevoegen