Kudelstaart

Plaats
Dorp
Aalsmeer
Amstelland
Noord-Holland

kudelstaart_777_jaar_2015.jpg

De nederzetting Kudelstaart wordt in 1238 voor het eerst in de archieven vermeld. De inwoners hebben daarom in 2015 het 777-jarig bestaan gevierd.

De nederzetting Kudelstaart wordt in 1238 voor het eerst in de archieven vermeld. De inwoners hebben daarom in 2015 het 777-jarig bestaan gevierd.

kudelstaart_cv_de_pretpeurders.png

Carnavalsvereniging De Pretpeurders verzorgt een aantal evenementen in Kudelstaart door het jaar heen. Natuurlijk allerlei carnavalsevenementen, maar ook de Sinterklaasintocht en het feestweekend in de zomer.

Carnavalsvereniging De Pretpeurders verzorgt een aantal evenementen in Kudelstaart door het jaar heen. Natuurlijk allerlei carnavalsevenementen, maar ook de Sinterklaasintocht en het feestweekend in de zomer.

kudelstaart_veiling_voor_kudelstaart.jpg

Een bijzonder jaarlijks evenement in het dorp is de veiling 'Kudelstaart voor Kudelstaart'. Vele inwoners en instanties doneren goederen en diensten die worden geveild. De opbrengst, jaarlijks ca. € 20.000, komt ten goede aan het verenigingsleven.

Een bijzonder jaarlijks evenement in het dorp is de veiling 'Kudelstaart voor Kudelstaart'. Vele inwoners en instanties doneren goederen en diensten die worden geveild. De opbrengst, jaarlijks ca. € 20.000, komt ten goede aan het verenigingsleven.

Kudelstaart

Terug naar boven

Status

- Kudelstaart is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Amstelland, gemeente Aalsmeer.

- Onder het dorp Kudelstaart valt ook de buurtschap Calslagen en een deel van de buurtschap Vrouwentroost.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1238 Sconedorpe, 1252 kopie 14e eeuw Kudelstert, 1333 Cudelsterte.

Naamsverklaring
Men neemt aan dat stert 'staart' verband houdt met de lange, smalle strook grond waarop het dorp gelegen was (vergelijk Halsteren). In het eerste deel schuilt het Middelnederlandse cudele 'zakvormig visnet, bodem van een viskorf', vergelijk het Middelnederduitse kudel 'viskorf, visweer voor het kweken van vis'. De in sommige oorkonden aangetroffen naam Schoondorp betreft een vanuit Holland gegeven naam. De nederzetting lag namelijk in het grensgebied van de Utrechtse en Hollandse veenontginningen. In plaatsnamen heeft schoon vaak de betekenis 'vrij van onkruid'.(1)

Bijnamen
In de loop van de 20e eeuw ontwikkelt zich aan de Westeinderplassen watersporttoerisme en wordt Kudelstaart populair als watersportplaats. Mede hierdoor krijgt het dorp de bijnamen "Parel aan de Poel" en "het Saint-Tropez van de Lage Landen".

Terug naar boven

Ligging

Kudelstaart ligt Z van Aalsmeer en grenst in het N aan de Westeinderplassen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kudelstaart 60 huizen met 371 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.500 huizen met ca. 9.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deze nederzetting is ontstaan in een veenontginning. Het heet aanvankelijk Schonedorp en wordt in 1238 voor het eerst in een schriftelijke bron vermeld. In 1252 wordt het ook bekend onder de naam Kudelstaart. Hieraan ligt een machtsstrijd ten grondslag tussen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht. Na arbitrage wordt het gebied tussen hen beiden verdeeld. In 1724 wordt de ambachtsheerlijkheid verkocht aan de stad Amsterdam, die daarmee de controle krijgt over de weg naar Leiden. In 1812 wordt het Hollandse deel van de nederzetting bij Aalsmeer gevoegd en in 1820 ook het Stichtse deel. Vanaf 1870 wordt het zuidelijke deel van de bebouwing Kudelstaart genoemd; het oorspronkelijke deel met die naam in het N heet sindsdien Vrouwentroost.

In 1890 wordt begonnen met de bouw van het Fort bij Kudelstaart. Dit ligt aan de Westeinderplassen en maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog wordt in de omgeving een Marinesteunpunt voor watervliegtuigen gevestigd.

De afgelopen decennia heeft Kudelstaart zich, gezien zijn ligging aan de Westeinderplassen, ontwikkeld tot een populaire watersportplaats. Het dorp heeft een jachthaven, surfmogelijkheden, een speedbootbaan en een zwemplaats. In het water liggen boeien, er is een steiger aangelegd en voor de kijkers zijn er bankjes neergezet. In het zwemseizoen wordt er een douchegelegenheid geplaatst.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en site:

- Stichting Oud Aalsmeer.

- Historisch Centrum Aalsmeer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 1 rijksmonument, zijnde het Fort bij Kudelstaart, dat onder de buurtschap Vrouwentroost valt en daarom op die pagina verder wordt beschreven.

- Kudelstaart heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde het pand van Van Wijk Maritiem (Kudelstaartseweg 226, bij de jachthaven) en de RK kerk Sint Jan Geboorte met pastorie (Kudelstaartseweg 245-247) uit 1869. - Site parochie Sint Jan Geboorte.

- De Protestantse Gemeente Kudelstaart kerkt in het in 2001 gereed gekomen gebouw De Spil (Spilstraat 5). Voorheen (sinds 1978) kerkte men in het dorpshuis op Kudelstaartseweg 239.

Terug naar boven

Evenementen

- Gezien de oudste vermelding in 1238, heeft het dorp in 2015 het 777-jarig bestaan gevierd. - Promofilmpje 777 jarig bestaan van het dorp.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Pretpeurders is halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw opgericht door de Kudelstaartse pastoor Van Dijk. Hij beoogde het carnaval een feest en ontmoetingsplaats te laten zijn voor jong en oud in Kudelstaart en omstreken. Vanuit die gedachte zijn De Pretpeurders meer dan alleen een carnavalsvereniging. De Raad van Elf en aanhang zijn gedurende het hele jaar op diverse fronten actief. Zo organiseert de vereniging onder andere de Feestweek en de jaarlijkse Sinterklaasintocht. Het belangrijkste feest blijft natuurlijk het carnaval, dat door de jaren heen tot een van de grootste in de wijde omgeving is uitgegroeid. Hoogtepunten zijn het Prinsenbal op zaterdagavond en de grote optocht op zondagmiddag, maar ook andere onderdelen als het kindercarnaval, het Seniorenbal en de maandag-feestavond mogen op een flinke belangstelling rekenen.

- Een bijzonder jaarlijks evenement is de Veiling 'Kudelstaart voor Kudelstaart' (op de zaterdagavond voor Moederdag). Inwoners en het bedrijfsleven uit het dorp e.o. doneren goederen en diensten (zie als voorbeeld de kavellijst 2015), die op de avond worden geveild. De opbrengst, jaarlijks ca. €20.000, komt ten goede aan ca. 20 verenigingen e.a. maatschappelijke instanties in het dorp. Arie de Vos, voorzitter van de organiserende stichting: "Het leuke is dat de veiling daarnaast ook gewoon een feestavond is. Een groot deel van de inwoners is er aanwezig, zowel Kudelstaarters die dat al hun hele leven zijn, als nieuwe Kudelstaarters die hier pas zijn komen wonen. De avond is een echt dorpsfeest waarop je elkaar - zelfs je buren - beter leert kennen. Je wordt gemist als je er niet bent."

- Avondvierdaagse (begin juni).

- Feestweek (juni).

- Braderie (op een woensdag in juni).

- 2x per jaar, in maart en oktober, is er een (tweedehands) Kinderkledingbeurs in het dorpshuis.

- Sinterklaasintocht.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kudelstaart (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Kudelstaart is een stichting en bestaat al meer dan 50 jaar. Voor gemeente Aalsmeer en inwoners van het dorp vormt zij een brug- en klankbordfunctie. Door de directe lijnen die ze heeft naar de gemeente kan ze signalen snel terugkoppelen en informatie verstrekken aan de inwoners. Op deze wijze draagt de Dorpsraad als onafhankelijke partij bij aan de vertegenwoordiging van bewonersbelangen en de communicatie tussen gemeente en burger.. - Dorpsraad op Twitter.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Podium in Kudelstaart is ontstaan in 1962, dankzij de inzet van vele vrjiwilligers en sponsors. Wekelijks vindn hier vele activiteiten plaats van de lokale verenigingen. De verschillende zalen en het Grand Café zijn ook een uitstekende locatie voor feesten, partijen, vergaderingen en conferenties. Naast de grote zaal met podium en het Grand Café met moderne bar heeft het dorpshuis de beschikking over twee kleinere vergaderruimten en een biljartzaal.

- Onderwijs en kinderopvang: - RK Antoniusschool. - OBS Kudelstaart. - PCBS De Graankorrel. - Kinderdagverblijf Kudel. - Kindcentrum De Rietpluim is gevestigd in de Rietlanden, een jonge groeiende wijk. Bij De Rietpluim zijn alle leeftijden onder één dak: baby’s, peuters en basisschoolkinderen zijn van harte welkom bij het kinderdagverblijf, de peuteropvang of de buitenschoolse opvang (BSO). De Rietpluim huist in een relatief nieuw gebouw en heeft een frisse uitstraling. Zij zitten precies tussen twee basisscholen in, dus dat is erg praktisch.

- Muziek: - Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart. - Muziekvereniging Flora.

- Sport: - Tennisvereniging.

- "Schaatstrainingsgroep VZOD is opgericht in 1985, als onderdeel van IJssportvereniging VZOD Kudelstaart. De groep telt ca. 350 leden. Van oktober tot medio maart worden er op verschillende dagen trainingen gegeven op de kunstijsbanen in Haarlem en Amsterdam. Op de trainingen wordt aandacht geschonken aan de schaatstechniek. Tevens is er de mogelijkheid om wedstrijden en marathons te schaatsen en elk jaar worden er clubkampioenschappen verreden. Voor de jongste jeugd is er op zaterdag, tegelijk met het trainingsuur, een jeugdschaatsuur op het middenterrein, om ze zo spelenderwijs de schaatsbeginselen bij te brengen.

Van mei tot januari wordt er elke dinsdagavond conditietraining voor de jeugd en senioren gegeven. Deze training is gericht op het verbeteren van de algemene conditie en versterking van de spieren die bij het schaatsen intensief worden gebruikt. Van april tot en met september wordt er elke maandag- en donderdagavond fietstraining gegeven. Deze training is gericht op het versterken van algemene conditie en uithoudingsvermogen en de beenspieren. In groepen van gelijk niveau worden ritten van 40 tot 65 kilometer verreden. Ook wordt meegereden met toertochten in de omgeving, organiseren we de jaarlijkse Jan-de-Vos-tocht en ter afsluiting van het fietsseizoen wordt een fietsweekend georganiseerd op locatie (met heuvels!). En van mei tot en met oktober wordt er elke dinsdag voor de oudere jeugd en volwassen inline skate training gegeven op de skeelerbaan in Kudelstaart. Daaraan voorafgaand is er een speciaal trainingsuur voor de jongste jeugd tot en met twaalf jaar. Het inline skaten is een goede voorbereiding voor het schaatsen op de ijsbanen."

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Kudelstaart.

- Genealogie: - Maarten 't Hart heeft een overzicht gemaakt van beroepen en burgerlijke, kerkelijke en militairen in Kudelstaart van de 15e t/m de 19e eeuw.

Terug naar boven

Trivia

- Oud-inwoners cabaretier Wim Kan (1911-1983) en zijn vrouw Corry Vonk (1901-1988) zijn beiden vereeuwigd met een eigen straatnaam; de Wim Kandreef en het Corry Vonkpad.

Reactie toevoegen