Kuipersveer

Plaats
Buurtschap
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

kuipersveer_vrienden_van_kopie.jpg

Na het vertrek van de Suiker Unie-fabriek zijn gelukkig bedrijven en particulieren bereid gevonden natuurgebied Kuipersveer te sponsoren, zodat het kan blijven voortbestaan, maar de financiering is nog niet dekkend, dus sponsoren blijven welkom!

Na het vertrek van de Suiker Unie-fabriek zijn gelukkig bedrijven en particulieren bereid gevonden natuurgebied Kuipersveer te sponsoren, zodat het kan blijven voortbestaan, maar de financiering is nog niet dekkend, dus sponsoren blijven welkom!

Kuipersveer

Terug naar boven

Status

- Kuipersveer is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. T/m 1983 gemeente Heinenoord. In 1984 over naar gemeente Binnenmaas, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard.

- De buurtschap Kuipersveer valt voor de postadressen onder het dorp Heinenoord, omdat het daar vanouds dus gemeentelijk onder viel. De buurtschap ligt echter dichter bij Puttershoek, dus wij kunnen ons voorstellen dat de inwoners daar wellicht meer banden mee hebben.

- De buurtschap Kuipersveer heeft - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in de voormalige gemeente Binnenmaas - geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat en wanneer je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1715 Kuypersveer.

Naamsverklaring
Volgens de overlevering getuigden een aantal mannen in 1715 tegenover een notaris dat een oude man tegen hen had gezegd: "Dat veer hiet naar naar mijn naam, want ick was een kuyper wonende aan de dijk aan de zuidzijde van het Kuypersveer in een hutje of keetje en ick hadde een klein schuitje daar ick mede viste en ick bracht zo nu en dan daarmede een mens aan de noordzijde van het veer en hetwelke door dat overvaren mettertijds zo toenam dat het een formeel veer werd."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kuipersveer ligt rond de gelijknamige weg, O van het dorp Heinenoord en NNW van het dorp Puttershoek, en grenst in het O en N aan de rivier de Oude Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kuipersveer 8 huizen met 53 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Kuipersveer ligt NW van de voormalige suikerfabriek van Puttershoek. Het gebied is ontstaan bij de inpoldering van de oeverlanden van de Oude Maas, een van de vele riviertakken in de delta van Rijn en Maas. Lange tijd is dit voormalige buitendijkse zoetwatergetijdengebied als landbouwgrond gebruikt, daarna door Suiker Unie om de tarra (= de grond die vrijkomt bij het spoelen van de suikerbieten) te bergen. Nadat het terrein vol was, heeft de natuur er weer bezit van genomen, met een natuurgebied van ca. 8 ha als resultaat.

Een kleine kudde Schotse Hooglanders graast jaarrond in natuurgebied Kuipersveer. Zij zorgen door hun gegraas voor een afwisselend landschap met allerlei plantensoorten, die op hun beurt weer insecten en vogels aantrekken. Het gebied staat inmiddels bekend om zijn diversiteit en hoeveelheid watervogels, vlinders en libellen. ’s Zomers vliegen de vlinders op de vele nectarbronnen en langs de waterkant krioelt het van de waterjuffers en grotere libellen. Met als topper de rivierrombout, een schitterende libel die hier jaarlijks in het voorjaar jagend is aan te treffen. En in herfst 2018 en juni 2019 is de zadellibel hier gespot. "Een zeer zeldzame zwerver", aldus Esther Linnartz van beheerder FREE Nature. "Ze komen voor in tropisch Afrika en Azië. Met zuidelijke saharawinden worden ze Europa binnengeblazen. Het is mogelijk dat ze zich inmiddels hebben voortgeplant. Er is een stuk van het terrein dat langzaam verdampt. Dit soort stukjes tijdelijk water - daar zijn ze dol op.''

Doordat Kuipersveer is opgehoogd met de in de vorige alinea beschreven tarra, vormt het een veilige vluchtplaats voor allerlei insecten die in de lage natte delen niet blijvend kunnen overleven en die in de agrarische polders te weinig voedsel en beschutting vinden. De twee plassen zijn erg geliefd bij eenden, en ook de ijsvogel laat zich regelmatig zien. Er valt dus veel te zien in dit kleine gebied!

FREE Nature verzorgt sinds 1999 het beheer van natuurgebied Kuipersveer. Aanvankelijk in opdracht van Suiker Unie, en sinds 2016 voor het Hoekschewaards Landschap. Na de sluiting van de suikerfabriek eind 2004, hing het beheer van dit gebied aan een zijden draadje. De SuikerUnie heeft sinds 1999 het beheer van het natuurgebied gefinancierd. Het bedrijf pachtte de grond van de Nederlandse staat voor de opslag van tarra. De suikerfabriek is inmiddels gesloten en afgebroken. De Suiker Unie wenste daarom, begrijpelijk, de grond niet langer te pachten.

Maar daardoor zou het voortbestaan van dit natuurgebied in gevaar komen. Samen met onder andere Stichting Hoekschewaards Landschap en Staatsbosbeheer wil FREE Nature beheer en beleving van de noordrand van de Hoeksche Waard stap voor stap meer tot een geheel maken. Voortzetten van de begrazing van dit natuurgebied hoort daar bij. Daarom heeft FREE Nature sponsors voor dit gebied gezocht. Het beheer van het gebied wordt nu gesponsord door omwonenden, andere particulieren en bedrijven die het gebied een warm hart toedragen - zoals de Schotgroep, Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert en KRW Milieu - verenigd in de 'Vrienden van Kuipersveer'. Nieuwe sponsoren en vrienden blijven welkom.

"De gemeente Binnenmaas heeft in november 2017 een financiële bijdrage toegekend voor het behoud van natuurgebied Kuipersveer. De bijdrage gaat naar het Hoekschewaards Landschap en is bedoeld om tot en met 2019 de huur van het natuurgebied te kunnen betalen aan het Rijksvastgoedbedrijf. De kosten voor het beheer worden tegenwoordig gedragen door de Vrienden van Kuipersveer, maar de kosten voor de huur vallen hier buiten. De bijdrage van de gemeente komt uit het fonds Vitaal Binnenmaas en voldoet aan de uitkeringsvoorwaarden omdat de levendigheid in Puttershoek wordt gestimuleerd, er maatschappelijke betrokkenheid is van bewoners en partners (de reeds genoemde Vrienden), het bijdraagt aan beleving van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard doordat het natuurgebied vrij toegankelijk is en met zijn (natte) buitendijkse ligging past binnen de kenmerken van het landschap in de Hoeksche Waard. Met deze bijdrage van de gemeente Binnenmaas hebben we drie jaar de tijd om gezamenlijk tot een duurzame oplossing te komen voor de periode erna." (bron: Free Nature)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Reportage (in AD, 12-7-2019) over Jan en Corrie Zegelaar (anno 2019 respectievelijk 82 en 73 jaar), die in de dorpen Heinenoord en Puttershoek hebben gewoond, maar toch liever in een buurtschap wonen. Sinds 2016 zijn ze helemaal gelukkig in buurtschap Kuipersveer.

Reactie toevoegen