Kuzemerbalk

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

kuzemerbalk_de_balk_over_het_wolddiep_kopie.jpg

Vroeger was het niet ongebruikelijk om over een waterloop een balk te leggen als verbinding tussen beide oevers. Deze balken zijn inmiddels vrijwel allemaal verdwenen. Alleen in buurtschap Kuzemerbalk is de balk nog altijd prominent aanwezig.

Vroeger was het niet ongebruikelijk om over een waterloop een balk te leggen als verbinding tussen beide oevers. Deze balken zijn inmiddels vrijwel allemaal verdwenen. Alleen in buurtschap Kuzemerbalk is de balk nog altijd prominent aanwezig.

Kuzemerbalk

Terug naar boven

Status

- Kuzemerbalk is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 1989 grotendeels gemeente Grootegast, deels gemeente Oldekerk, in 1990 in zijn geheel over naar gemeente Grootegast, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

- De buurtschap Kuzemerbalk valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Sebaldeburen en deels onder het dorp Oldekerk.

- De buurtschap Kuzemerbalk heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Balk, Jouwer-Balk, Cuisemer-Balk. In de Volkstelling van 1840 is sprake van een buurtschap 'Jouwer of Cusemerbalk'.

Naamsverklaring
De buurtschap Kuzemerbalk ontleent haar naam aan het voormalige klooster Cuzemar en de balk die hier lag over het Wolddiep. Bijzonder is dat ook vandaag de dag de wegen ter plekke W en O van het Wolddiep nog altijd slechts door een balk met elkaar verbonden zijn. In de in de vorige alinea vermelde Volkstelling van 1840 ontbreekt kennelijk ten onrechte een koppelteken achter Jouwer. Blijkens het onder Geschiedenis gelinkte informatiepaneel werd de balk over het Wolddiep namelijk Jouwer- of Cusemerbalk genoemd, wat leidt tot de conclusie dat de buurtschap die hier omheen is onitstaan, genoemd is naar de balk in kwestie, in relatie tot de O hiervan gelegen buurtschap Kuzemer en de ZW hiervan gelegen buurtschap De Jouwer. Later is het element Jouwer- verdwenen en is dus gekozen voor de plaatsnaam Kuzemerbalk.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kuzemerbalk ligt aan beide zijden van de balk over het Wolddiep, die de Kuzumerweg W ervan en de Kuzemerweg O ervan met elkaar verbindt. De buurtschap ligt ZO van de dorpskern Sebaldeburen, ZW van de dorpskern Oldekerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kuzemerbalk 20 huizen met 80 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen - waarvan ca. 10 aan de Kuzumerweg W van het Wolddiep en ca. 5 aan de Kuzemerweg O van het Wolddiep - met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Informatiepaneel over de Kuzemerbalk en het vroegere klooster in Kuzemer.

Reactie toevoegen