Kwakkel

Plaats
Buurtschap
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Kwakkel plaatsnaambord.jpg

Buurtschap Kwakkel ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, met een adviessnelheid van max. 30 km/uur

Buurtschap Kwakkel ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, met een adviessnelheid van max. 30 km/uur

Kwakkel

Terug naar boven

Status

- Kwakkel is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 gemeente Zaamslag.

- De buurtschap Kwakkel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zaamslag.

- De buurtschap Kwakkel ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1866 Kwakkel.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk naar een kwakkel, een nevenvorm van kwakel, een trapjesbrug voor voetgangers (waarvoor zie ook De Kwakel). Het toponiem komt in Vlaanderen echter ook voor als herbergnaam en slaat dan mogelijk op de vogel met die naam.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kwakkel ligt NO van het dorp Zaamslag, rond de gelijknamige weg en de wegen Kwakkelsedijk en Aandijkseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kwakkel omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op het vroegere eiland Zaamslag lagen drie afzonderlijke parochies; Zaamslag, Aandijke en Othene. Het niet zo kleine dorp Aandijk lag in het NO van het eiland en had een vrij aanzienlijke kerk, die gelegen was bij de tegenwoordige buurtschap Kwakkel. In 1969 zijn nog 90 cm dikke funderingen van de kerk aan het licht gekomen, alsook menselijke skeletten van de vroegere begraafplaats. De naam van de parochie bleef voortleven in de Aan- en Genderdijkpolder (bedijkt in 1671) en in de Aandijkseweg.

Het dorp deelde in de verwoesting die in 1584 werd aangericht door de Staatse bezetting van de Moffenschans bij Neuzen. Als gevolg van de Instructie van 5 mei 1584, waardoor van Staatse zijde de dijk bij Campen werd doorgestoken, gingen het dorp, alsmede de in de streek van Zaamslag gelegen polders, geheel te gronde. De kerk was een hervormde. Op de laatste classis waarvan acta bekend zijn, die te Zaamslag op 2 januari 1581, wordt Aandijke niet meer genoemd.(2)

Reactie toevoegen