Lakerveld

Plaats
Buurtschap
Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden
Utrecht

lakerveld_collage.jpg

Lakerveld, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lakerveld, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lakerveld 1.jpg

De kilometerslange, grote en idyllische buurtschap Lakerveld heeft geen plaatsnaambordjes, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. Maar ook de Kleine Kanaaldijk O van de weg Lakerveld valt er nog onder.

De kilometerslange, grote en idyllische buurtschap Lakerveld heeft geen plaatsnaambordjes, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. Maar ook de Kleine Kanaaldijk O van de weg Lakerveld valt er nog onder.

Lakerveld..JPG

Echt Lakerveld

Echt Lakerveld

Lakerveld.JPG

Een plaatje van een buurtschap dat Lakerveld

Een plaatje van een buurtschap dat Lakerveld

Lakerveld (4).JPG

De Bonkmolen aan het Merwedekanaal

De Bonkmolen aan het Merwedekanaal

Lakerveld (3).JPG

Dit kan nergens anders zijn dan in Lakerveld

Dit kan nergens anders zijn dan in Lakerveld

Lakerveld (2).JPG

Boerderij in buurtschap Lakerveld, met gevelsteen waarvan de betekenis ons niet duidelijk is

Boerderij in buurtschap Lakerveld, met gevelsteen waarvan de betekenis ons niet duidelijk is

Lakerveld (5).jpg

De Vlietmolen aan de Nieuwe Zederik, met in de verte, nog net te zien, het restant van de Plukkopmolen

De Vlietmolen aan de Nieuwe Zederik, met in de verte, nog net te zien, het restant van de Plukkopmolen

lakerveld_molentje_aan_de_kleine_kanaaldijk_kopie.jpg

Lakerveld heeft nóg een molentje, aan de Kleine Kanaaldijk langs het Zederikkanaal. Deze dus. Maar daar kunnen wij inhoudelijk niets over vinden. Zo te zien is het een Bosman-molentje. Weet iemand hier meer over te vertellen? Wij houden ons aanbevolen.

Lakerveld heeft nóg een molentje, aan de Kleine Kanaaldijk langs het Zederikkanaal. Deze dus. Maar daar kunnen wij inhoudelijk niets over vinden. Zo te zien is het een Bosman-molentje. Weet iemand hier meer over te vertellen? Wij houden ons aanbevolen.

achthoven_lakerveldse_molenkade_kopie.jpg

De idyllische Lakerveldse Molenkade in het voorjaar. Aanbevolen om eens te gaan bewandelen. Deze kade vormt de grens tussen de Polder Achthoven in het W en de Polder Lakerveld in het O.

De idyllische Lakerveldse Molenkade in het voorjaar. Aanbevolen om eens te gaan bewandelen. Deze kade vormt de grens tussen de Polder Achthoven in het W en de Polder Lakerveld in het O.

Lakerveld

Terug naar boven

Status

- Lakerveld is een buurtschap en polder in de provincie Utrecht (t/m 2018 provincie Zuid-Holland), in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. De polder was begin 19e eeuw korte tijd een zelfstandige gemeente. Volgens sommigen is deze gemeente in 1814, volgens anderen in 1811 samengevoegd met de gemeente Lexmond. In 1986 over naar gemeente Zederik; in 2019 over naar gemeente Vijfheerenlanden.

- De buurtschap Lakerveld valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lexmond.

- De buurtschap Lakerveld heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
16e eeuw Laeckervelt, 1665 Lackervelt.

Naamsverklaring
Bijvoeglijke vorm van de waternaam Laak (16e eeuw Laecke), waarvoor zie Lexmond, en veld 'open vlakte, ontginnings- of ontwateringseenheid'.(1) De Laak is een veenriviertje dat uitkomt in de Lek, en waarnaar ook Lexmond - evenals de straatnaam en het bedrijventerrein De Laak in Lexmond - is genoemd. Laak betekent 'natuurlijke waterloop'.

Familienaam
Lakerveld is ook een achternaam. De voorouders van deze personen zullen allicht uit de gelijknamige buurtschap afkomstig zijn geweest.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lakerveld ligt als een lintbebouwing rond de 4 km lange gelijknamige meanderende weg, in de gelijknamige polder, ZW van het dorp Lexmond en de stad Vianen en NO van het dorp Meerkerk. De gelijknamige polder wordt begrensd door het Merwedekanaal in het O en de wateren Oude Zederik en Molenwetering (langs de Lakerveldse Molenkade) in het W, die hier de grens vormt met de W hiervan gelegen Polder Achthoven. De polder wordt doorsneden door de A27. Halverwege de buurtschap loopt de waterloop de Vliet (op 18e-eeuwse kaarten Sint Nicolaasvliet geheten), vanuit het W, in de knik van de Oude Zederik bij de Vlietmolen, naar het O, waar de waterloop bij gemaal Lakerveld uitkomt in het Merwedekanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Lakerveld 45 huizen met 300 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De weg Lakerveld is een van de oudste noord-zuidverbindingen in de Vijfheerenlanden. De interlokale verkeersfunctie is sinds de jaren zestig van de 20e eeuw overgenomen door de W van de buurtschap lopende A27.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Buurtvereniging De Lakervelders is opgericht in 2008. Inmiddels zijn ze kennelijk weer opgeheven, want hun Facebookpagina is opgeheven, en op het internet is er niets meer over deze vereniging te vinden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De wipwatermolen Bonkmolen of Molen Den Bonk (huisnr. 282) bemaalde met 3 andere molens de Polder Lakerveld. Door de komst van een stoomgemaal zijn begin 20e eeuw 2 van de molens afgebroken. De molen is in 1945 buiten gebruik gesteld en in 1972 in bezit gekomen van regionale molenstichting SIMAV. De molen is in 1976 gerestaureerd en weer in gebruik gesteld en is doorgaans op zaterdagen te bezoeken. - Nog een pagina over de Bonkmolen.

- Ook wipwatermolen de Vlietmolen (Zederikkade 223) (volgens de Topografische atlas Zuid-Holland Molen De Hoop geheten) bemaalde de Polder Lakerveld. Deze molen, gelegen W van de buurtschap op het punt waar de Oude Zederik een scherpe knik maakt, op de 'kruising' met de Vliet en de Lakerveldse Molenkade, is in 1972 in bezit gekomen van de SIMAV en in 1986 buiten gebruik gesteld. De Vlietmolen is na een brand in 1997 vrijwel geheel opnieuw opgebouwd. De anno 2019 38-jarige molenaar Thijs van Hoof woont sinds 2006 in de molen, waarmee een jongensdroom uitkwam. Hij bemaalt de polder nog op vrijwillige basis. In 2019 is zijn vriendin erbij ingetrokken. De molen is op afspraak te bezoeken. Stuur daarvoor een mail aan molenaar Thijs van Hoof.

- Het huidige gemaal Lakerveld (bij Heicopperweg 50), O van de buurtschap gelegen, aan het eind van de Vliet op de splitsing met het Merwedekanaal, tegenover gemaal Middelkoop dat aan de overzijde van het kanaal ligt, zal uit 1986 dateren. In dat jaar is namelijk het oude gemaal (oorspronkelijk gebouwd als stoomgemaal), enkele honderden meters naar het noorden, op de splitsing met de Bastaardkade, buiten gebruik gesteld. Het gemaal is in 2014/2015 gerenoveerd.

- De Plukkopmolen (gelegen direct N van de Vlietmolen, Zederikkade 229) met inwendige molenaarswoning, was er voor bemaling van de polders Lexmond en Achthoven, respectievelijk N en W van Polder Lakerveld. De molen is in 1926 onttakeld en thans dus nog slechts een molenromp, in gebruik als woning.

- In Lakerveld bevinden zich nog vele monumentale boerderijen, waaronder de rijksmonumenten op nr. 147 (17e eeuw) en 189 (mogelijk 18e eeuw). Op huisnr. nr. 189 bevindt zich een wapen in de gevel. (weet iemand welk wapen dit is en heeft dit pand daar een specifieke relatie mee? Volgens de eigenaren van het pand zou het iets met de familie Van Brederode te maken hebben, die o.a. de heerlijkheid Vianen in bezit heeft gehad, red.)

- Lakerveld heeft nóg een molentje, aan de Kleine Kanaaldijk langs het Zekerikkanaal (zie foto). Maar daar kunnen wij inhoudelijk niets over vinden. Zo te zien is het een Bosman-molentje. Weet iemand hier meer over te vertellen? Wij houden ons aanbevolen.

- Wellicht is ook de Vlietbrug over de Vliet halverwege de buurtschap bezienswaardig.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het grootste deel van Polder Lakerveld heeft nog een agrarische functie. Een klein deel van de polder NW van de A27 is in beheer bij Zuid-Hollands Landschap.

- Ook de voormalige polder Scharperswijk, O van de buurtschap, langs de A27, N van het gemaal, is in beheer bij Zuid-Hollands Landschap. Het gebied is recentelijk heringericht, als natuurcompensatie voor de verbreding van de A2.

- Wandelroute Sprinkhaanzangerroute (ca. 15 km) laat je kennismaken met de weidsheid van Polder Lakerveld. Ook ontdek je het kleinschalige cultuurlandschap van Scharperswijk, een oude boomgaard, een fraai begroeide houtkade en de vogelrijke Zouweboezem.

- Beschrijving van een wandeling door Polder Lakerveld, door Trouw-journalist Haro Hielkema (1999), naar aanleiding van het overlijden van zijn collega Peter van Lakerveld, die zijn roots had in deze buurtschap.

- Ook een mooi wandelrondje is vanuit hier door Weverwijk; parkeer je auto - indien van toepassing - op de parkeerplaats bij de Bonkmolen (aan het kanaal vlak voor het dorp Meerkerk). Het kanaal over door de buurtschap Weverwijk, einde rechtsaf Lange Schenkel, in het dorp Nieuwland rechtsaf Zijlkade, bij kanaal (met uitzicht op buurtschap Bazeldijk aan de overkant) rechtsaf Kanaaldijk. Wie veel tijd en conditie heeft, kan het ook verlengen door aan het eind van de Lange Schenkel in Nieuwland rechtdoor te gaan over de Breezijde, en daar aan het eind rechtsaf over de Kanaaldijk weer terug.

Reactie toevoegen