Landerum

Plaats
Buurtschap
Terschelling
Waddengebied
Fryslân

landerum_plaatsnaambord.jpg

Landerum is een buurtschap in de provincie Fryslân, op het eiland en in de gemeente Terschelling. Dat is nog eens feestelijk binnenkomen zo, met die kleurige vlaggen!

Landerum is een buurtschap in de provincie Fryslân, op het eiland en in de gemeente Terschelling. Dat is nog eens feestelijk binnenkomen zo, met die kleurige vlaggen!

landerum_kaart_openstreetmap.jpg

De buurtschap Landerum grenst in het NO aan het dorp Formerum, in het ZW aan het dorp Midsland, en in het Z aan de Waddenzee. (© www.openstreetmap.org)

De buurtschap Landerum grenst in het NO aan het dorp Formerum, in het ZW aan het dorp Midsland, en in het Z aan de Waddenzee. (© www.openstreetmap.org)

landerum_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Buurtschap Landerum, buurtschapsgezicht

Buurtschap Landerum, buurtschapsgezicht

Landerum

Terug naar boven

Status

Landerum is een buurtschap* in de provincie Fryslân, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

* In sommige bronnen wordt deze plaats een dorp genoemd, maar gezien de bescheiden lintbebouwing zonder kerk of andere voorziening vinden wij de kwalificafie 'buurtschap' passender.

- De buurtschap Landerum heeft een eigen postcode (8893) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee - als een van de weinige buurtschappen in ons land - een formele woonplaats.

- De buurtschap Landerum heeft een bebouwde kom en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Aasters
Janderum.

Oudere vermeldingen
Begin 17e eeuw Landrum, 1851-1855 Landerum.

Naamsverklaring
Moeilijk te duiden. Vroeger zou men Janderum en Ljanderum gezegd hebben. Misschien heem 'woonplaats, woning' van de persoon Landhari. De verklaring dat land zou wijzen op 'landingsplaats' heeft geen basis. Oostwaarts ligt Formerum.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt NO van Midsland, ZW van Formerum, rond de hoofdweg over het eiland, die ter plekke Landerum heet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Landerum 14 huizen met 83 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap 43* woonhuizen met ca. 100 inwoners. Een deel van de panden is (deels) herbestemd voor verblijfsrecreatie. Er zijn nog 4 boerderijen als veehouderij in functie.
* Waarvan 38 woonhuizen aan de gelijknamige weg, 3 aan het Landerumer Burenpad en 2 aan de Tijs Smitweg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Landerum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De gevelsteen van de eerstesteenlegging van Huize Blanda (Landerum 11) op 10 mei 1921, bevindt zich in Museum 't Behouden Huys in West-Terschelling.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vogelwaarnemingen in Landerum.

- De Landerumerkooi, gelegen Z van de buurtschap, tussen het Landerumer Burenpad en de Oosterleenweg, is de enige van de drie eendenkooien in de polder* die nog in functie is. In de Landerumerkooi, die uit 1700 stamt, wordt af en toe nog wel eens een eend gevangen, vooral smienten en wilde eenden. Ten zuiden en oosten van de kooi broeden veel grutto’s, kieviten en tureluurs. In voorjaar en zomer staan de slootkanten tussen kooi en fietspad vol fluitenkruid. De kooi is eigendom van Natuurmonumenten.
* De andere zijn de Formerumerkooi bij Formerum en de Hoornerkooi bij Hoorn. Ze worden beide bij de dorpen in kwestie beschreven.

Reactie toevoegen