Lange Linschoten

Plaats
Buurtschap
Oudewater
Lopikerwaard
Utrecht

Lange Linschoten. (3).JPG

Buurtschap Lange Linschoten aan het gelijknamige riviertje

Buurtschap Lange Linschoten aan het gelijknamige riviertje

Lange Linschoten..JPG

Prachtig wandelen en fietsen is het daar langs de Lange Linschoten

Prachtig wandelen en fietsen is het daar langs de Lange Linschoten

Lange Linschoten. (2).JPG

De ene boerderij is nog mooier dan de ander in buurtschap Lange Linschoten

De ene boerderij is nog mooier dan de ander in buurtschap Lange Linschoten

Lange Linschoten.JPG

Een kwakel over het riviertje de Lange Linschoten. Zie verder onder het kopje Bezienswaardigheden.

Een kwakel over het riviertje de Lange Linschoten. Zie verder onder het kopje Bezienswaardigheden.

Lange Linschoten

Terug naar boven

Status

- Lange Linschoten is een buurtschap en rivier in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Oudewater. T/m 1988 gemeente Snelrewaard.

- De buurtschap Lange Linschoten valt, ook voor de postadressen, onder de buurtschap Snelrewaard.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De naam Lange Linschoten wordt in 1639 voor het eerst vermeld. De buurtschap stond vroeger ook bekend als twee aparte buurtschappen onder de namen Noord-Linschoten (de noordkant van de rivier, langs de Noord Linschoterzandweg en Noord Linschoterdijk) en Zuid-Linschoten (de zuidkant van de Lange Linschoten, langs de Zuid Linschoterzandweg). Zie ook bij Statistische gegevens.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk was dit alleen de naam van een rivierarm, namelijk tussen Linschoten en Oudewater. De toevoeging "Lange" diende ter onderscheiding van de Korte Linschoten, waar de Lange Linschoten in het dorp Linschoten in overgaat. Zie verder bij Linschoten. (601)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lange Linschoten ligt langs de gelijknamige rivier, die loopt van Linschoten naar Oudewater, rond de Noord Linschoterzandweg en de Zuid Linschoterzandweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Bij de volkstelling van 1840 is er sprake van een buurtschap Zuid-Linschoten met 19 huizen en 144 inwoners, en een buurtschap Noord-Linschoten met 15 huizen en 135 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap Lange Linschoten ca. 50 huizen met 125 inwoners aan de Noord Linschoterzandweg en 70 huizen met 175 inwoners aan de Zuid Linschoterzandweg. Totaal dus ca. 120 huizen met 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het vroegere Waterschap Noord-Linschoten had betrekking op het gebied N van de Lange Linschoten. Onder de link vind je de inventaris van het archief, en in de inleiding vind je ook een beschrijving van de geschiedenis van het waterschap en van het grondgebied.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2018 wordt de Lange Linschoten gereconstrueerd. Wethouder Bob Duindam bij de start van het project eind 2017: "De reconstructie van de Lange Linschoten is een miljoenenproject en heeft een grote impact. Het gaat straks niet alleen om een nieuwe beschoeiing, maar we praten ook over het vergroten van de veiligheid op de weg, de waterbeheersing, het beheer van de bomen, eigendomsverhoudingen en nog allerlei andere facetten. De vergunningaanvraag voor de 4 proefbeschoeiingen, waar er uiteindelijk één uit gekozen wordt, heeft ons al een schat aan informatie opgeleverd. Daar hebben we in het vervolg van het proces profijt van. Je moet dan denken aan het verkrijgen van inzicht in de Boswet en de Flora- en Faunawet. Maar ook kennisvergroting over beschermde landschapselementen, belastbaarheid van de rijweg, herplantplicht van bomen, inlaten, steigers, recreatievaart, de afvoercapaciteit van het riviertje en de eigendomsverhoudingen ten opzichte van bijna 200 verschillende eigenaren. Te veel om allemaal op te noemen."

Voor een structurele verbetering van de oevers van de Lange Linschoten trekt de gemeente Oudewater samen op met de Provincie Utrecht, de gemeente Montfoort, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Stichting Ribbius Peletier JR tot Behoud van het Landschap Linschoten. Deze partijen hebben een convenant getekend waarin staat wie waar verantwoordelijk voor is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Je kunt de rivier langs beide zijden volgen (zie verder bij Natuur en recreatie). Het landschap is aan beide kanten even mooi en de rivier, omzoomd door groen en met in het water prachtige waterlelies, is een lust voor het oog. Langs beide zijden staan schitterende boerderijen. Bij de toegang van de boerderijen is dikwijls al te zien om welk soort bedrijf het gaat: koeien, varkens of paarden versieren de hekken, stallen en brievenbussen (wij vinden dat meer boeren dat zouden moeten doen, want het is onzes inziens een verfraaiing van het landschap, die de boerenhoeven een ‘eigen gezicht’ geeft).

Over het water van de Lange Linschoten bevindt zich een aantal hoge witte bruggen, de zogenoemde kwakels. Deze kwakels werden aangelegd omdat in 1367 was besloten dat in de Linschoten geen vaste lage bruggen mochten worden gebouwd, om de scheepvaart niet te belemmeren. De rivier was destijds namelijk een van de belangrijkste rivieren voor de afvoer van Rijnwater naar zee. Langs de oever van de Linschoten zette zich daardoor vruchtbare kleigrond af. Een prima bodem om hennep voor de productie van touw op te kweken, waarvan de vele kleine eilandjes bij de boerderijen nog getuigen. Ook werd en wordt er nog steeds veel fruit geteeld.

Het voormalig oud-adellijk huis De Nes of Te Nesse lag aan de Lange Linschoten in de heerlijkheid Den Engh. Vanaf Linschoten gezien de eerste boerderij links (daar waar vroeger de Liefhovendijk uitkwam op de Noord Linschoterdijk). Het wordt in 1350 genoemd als ridderhofstad, maar is als zodanig nooit erkend. Het geslacht is allang uitgestorven en het 14e-eeuwse huis heeft veel veranderingen ondergaan. In 1948 zijn de fundamenten opgegraven. De oorspronkelijke vorm van het huis was een tienhoek met aan een van de zijden een later aangebouwde zware poorttoren. In 1757 is het kasteel voor afbraak verkocht. (234, 235, 236)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Lange Linschoten is een kronkelend riviertje van ca. 6 km lengte, waarlangs je heerlijk kunt fietsen of wandelen. Begin je je tocht vanuit Oudewater, dan kun je aan het eind van de Oude Singel (bij wegwijzer 1341) kiezen of je de Lange Linschoten langs de linkerzijde volgt (over de Noord Linschoterzandweg) of langs de rechterzijde (over de Zuid Linschoterzandweg). Je kunt natuurlijk ook via de ene weg heen en via de andere weg terug fietsen of wandelen. Beide zijden zijn namelijk zeer de moeite van het bekijken waard. Vanuit Linschoten geldt hetzelfde principe, alleen heet de noordelijke weg daar aanvankelijk Noord Linschoterdijk en de zuidelijke weg Engherzandweg.

De Linschoten was vroeger een belangrijke rivier voor de afvoer van het Rijnwater naar de zee. In die tijd is een kleilaag afgezet van soms meer dan een kilometer breed. Dankzij die klei is de grond langs de Linschoten geschikt voor fruitteelt. Tot begin van de 20e eeuw beschikten veel bedrijven over een eigen boomgaard. Veel boomgaarden zijn daarna verdwenen, omdat het oogsten van hoogstamfruit te arbeidsintensief was en de opbrengsten laag. Tegenwoordig worden veel hoogstamfruitboomgaarden in ere hersteld. Er is veel vraag naar oude rassen en oude smaken. Ook voor natuur en landschap is de boerenboomgaard waardevol. Hoogstamfruitbomen zijn het domein van vele vogels. Oude bomen met holten in de stam bieden broedgelegenheid aan steenuilen en zijn een geliefde schuilplaats voor zangvogels en vleermuizen. Fruit van een aantal hoogstamboomgaarden aan de Linschoterzandweg wordt verwerkt tot sap.

- Diaserie wandeling langs de Lange Linschoten door Loes Westgeest.

Reactie toevoegen