Lattrop

Plaats
Dorp
Dinkelland
Twente
Overijssel

lattrop_plaatsnaambord_kopie.jpg

Lattrop is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Denekamp.

Lattrop is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Denekamp.

Lattrop_Dorpstraat II.jpg

Lattrop, Dorpsstraat, met op de achtergrond de Rooms-Katholieke kerk gewijd aan de heiligen Simon en Judas

Lattrop, Dorpsstraat, met op de achtergrond de Rooms-Katholieke kerk gewijd aan de heiligen Simon en Judas

lattrop_rk_kerk_simon_en_judas.jpg

Lattrop, RK Simon en Judaskerk

Lattrop, RK Simon en Judaskerk

lattrop_oortmanmol.jpg

Lattrop, Oortmanmöl

Lattrop, Oortmanmöl

lattrop_cosmos_sterrenwacht_frensdorferweg.jpg

Lattrop, Cosmos Sterrenwacht aan de Frensdorferweg. Rechtsvoor is nog een deel van de sterrentuin te zien, een ontwerp van Bas Slatman († 16-08-2010).

Lattrop, Cosmos Sterrenwacht aan de Frensdorferweg. Rechtsvoor is nog een deel van de sterrentuin te zien, een ontwerp van Bas Slatman († 16-08-2010).

lattrop_bord_oranje_nijstad_frensdorferweg_hoek_korenmorsweg.jpg

ZO van Lattrop, op de hoek van de Frensdorferweg met de Korenmorsweg, heeft in ieder geval van 2009 tot 2012 dit bordje 'Oranje Nijstad' gehangen. Nu hangt het er niet meer. Weet iemand wat men hiermee beoogde aan te duiden? Iets met carnaval wellicht?

ZO van Lattrop, op de hoek van de Frensdorferweg met de Korenmorsweg, heeft in ieder geval van 2009 tot 2012 dit bordje 'Oranje Nijstad' gehangen. Nu hangt het er niet meer. Weet iemand wat men hiermee beoogde aan te duiden? Iets met carnaval wellicht?

Lattrop

Terug naar boven

Status

- Lattrop is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Denekamp.

- Geografisch en historisch gezien is er sprake van het dorp Lattrop met daaronder vallend de buurtschap Breklenkamp. In de postadressen (en ook in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen BAG) wordt dit echter als één woonplaats "Lattrop-Breklenkamp" gezien met één postcode.

Ter plekke is daarentegen nog wel sprake van aparte plaatsnaamborden; een blauw plaatsnaambord (kombord) voor Lattrop en een wit plaatsnaambord voor Breklenkamp. Aangezien het ter plekke kennelijk toch nog als twee aparte plaatsen wordt gezien, en Breklenkamp toch altijd nog wel een eigen identiteit heeft, sluit Plaatsengids.nl zich daarbij aan en hebben wij dus een homepage voor het dorp en een eigen homepage voor de buurtschap Breklenkamp.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1272 Lattorpe, 1385 apud Lattorpe, 1460 Latdorpe, 1487 Latrop, 1540 Lattorpe.

Naamsverklaring
Trop
, torpe 'dorp, dochternederzetting' van een persoon Lêta, waarvoor zie ook Lathum. (1)

Terug naar boven

Ligging

Lattrop ligt NNW van Denekamp, NO van Ootmarsum en grenst in het W, N en O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lattrop 101 huizen met 516 inwoners (excl. Breklenkamp). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners (incl. de buurtschap Breklenkamp).

Terug naar boven

Geschiedenis

De plaats Lattrop wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van 26 juni 1272 van de Utrechtse bisschop Jan van Nassau onder de naam Lattrope. De naam kent eenzelfde uitgang als plaatsen net over de Duitse grens, zoals Ochtrup. Volgens sommige historici duidt de vermelding Villa Uittorpe in de lijst van inkomsten uit de Twentse goederen van het klooster Werden aan de Ruhr bij Essen, opgemaakt tussen 933 en 966, reeds op dit dorp. Het zou een van de erven zijn geweest die Karel de Grote in 804 aan het desbetreffende klooster had geschonken.

Totdat het dorp in 1818 onderdeel werd van de gemeente Denekamp was er sprake van de boermarke Lattrop, een markegericht waaronder ook Tilligte viel. De plaats Breklenkamp vormde toen een zelfstandige marke.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het (inmiddels niet meer op het internet te vinden) Dorpsplan Lattrop-Breklenkamp schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen in het dorp voor de komende jaren. Volgens dit artikel in Tubantia waren inwoners anno 2015 'not amused' dat de gemeente Dinkelland tot dan in hun optiek te weinig gedaan had met de plannen uit het Dorpsplan, waaronder de sportzaal. Deze is in 2016 toch nog gerealiseerd, waarvoor zie Links > Sport.

- Na 44 edities zijn de befaamde Grasbaanraces er in 2017 mee gestopt. Volgens de organisatie moest aan steeds meer veiligheidsregels worden voldaan. Ook het steeds groter wordende risico als organisator hoofdelijk aansprakelijk te kunnen worden gesteld, speelde mee bij het besluit te stoppen met de organisatie. De Grasbaanraces waren in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een begrip in de internationale motorsportwereld. Voor een indruk van hoe dit er aan toeging, zie de videoreportage Grasbaanraces 2014 en de videoreportage Grasbaanraces 2015.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lattrop heeft 3 rijksmonumenten.

- Lattrop heeft 4 gemeentelijke monumenten, namelijk deze 2 en deze 2.

- De parochie H.H. Simon en Judas is ontstaan vanuit de statie Lattrop-Breklenkamp. In 1819 wordt er een eenvoudig waterstaatskerkje gebouwd. In de jaren twintig van de 20e eeuw is het kerkje aan vervanging toe. De huidige RK Simon en Judaskerk (Dorpsstraat 66) komt gereed in 1936. De kerk is ontworpen door architect Joseph Cuypers uit Arnhem, met invloeden van architect-monnik Dom. Bellot. - Beschrijving 1000 jaar geschiedenis van de lokale parochie. De kruisbasiliek is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: als exponent van de bouwexplosie van katholieke kerken en pastorieën na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, die vooral in Twente decennialang merkbaar was; vanwege de beeldbepalende ligging in de bocht van de Dorpsstraat; vanwege de uitbundige vormgeving van het interieur, waarbij diverse stijlinvloeden op een Joseph Cuypers kenmerkende wijze zijn gecombineerd; vanwege de gaafheid van ex- en interieur, met vele originele interieuronderdelen. Het orgel is in 1948 gebouwd door Verschueren Orgelbouw. Kerk en parochie maken tegenwoordig deel uit van Parochie Lumen Christi.

- Mariakapellen op het kerkhof aan de Dorpsstraat en op de Disseroltweg naast nr. 34.

- Oortmanmöl (Oortmanmolen) aan de Hoonhorst. De molen is in 1910 gebouwd, met gebruikmaking van een afgebroken molen uit 1779 uit Tjamsweer. In 1941 is de molen onttakeld, waarna de molenromp dienst deed als malerij op dieselkracht. De familie Oortman verkocht de molen in 1983 aan Molenstichting Lattrop-Tilligte. De stichting liet de molen weer maalvaardig herstellen. Een groot deel van de molen is opnieuw opgebouwd en tevens is de molen een stukje verplaatst. Sindsdien wordt de molen door vrijwillige molenaars in bedrijf gehouden.

- De geschiedenis van Volkssterrenwacht Twente, tegenwoordig Cosmos Sterrenwacht geheten, begint achter in de tuin van Hennie en Paula Gosemeijer in Denekamp. Hennie Gosemeijer is in 1923 geboren op een boerderij in het lommerrijke Berghum, een buurschap ZO van Denekamp. Net als veel van zijn leeftijdgenoten heeft Gosemeijer een tijd doorgebracht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. De overweldigende Melkweg die hij daar 's nachts aanschouwde, zorgde ervoor dat sterrenkunde een grote hobby van hem werd. Midden jaren zestig vervangt hij zijn eerste telescoopje door een 15 cm lenzenkijker, die in een heuse koepel wordt geplaatst. Autodidact Gosemeijer bouwt al vanaf de beginjaren vijftig veel apparatuur zelf. Hij bestudeert zon, maan, sterren, planeten, UFO's en satellieten. De eenvoudige koepel, waarin hij door zijn ontdekkingen in het heelal steeds enthousiaster wordt, trekt ook publiek aan en in 1974 wordt officieel de Volkssterrenwacht Twente opgericht. Gosemeijer is daarmee van waarnemer ook voorlichter geworden.

In 1964 wordt hij officieel satellietwaarnemer van de NASA, maar hij is ook actief voor Engeland en zelfs Rusland. In opdracht van de NASA neemt Gosemeijer duizenden satellieten waar, en brengt hun banen in kaart. Als Gosemeijer in 1990 om gezondheidsredenen moet stoppen, wordt hem de Simon Stevin-kijker uitgereikt, een felbegeerde onderscheiding, waarmee hij op het niveau van Wubbo Ockels en Chriet Titulaer wordt gewaardeerd. Hennie overlijdt in 1999 op 75-jarige leeftijd. Begin jaren negentig is de huidige sterrenwacht in Lattrop gerealiseerd. Een indrukwekkende nieuwbouw staat garant voor een van de drukst bezochte sterrenwachten van Nederland. In de loop der jaren groeit de sterrenwacht van 5.000 naar 12.000 bezoekers per jaar, en worden er onder andere een nieuwe filmzaal en planetarium gebouwd. De prachtige sterrentuin aan de Dinkel is de kroon op het werk van alle sterrenwachters. In de sterrentuin staat als eerbetoon aan het echtpaar Gosemeijer het oude observatorium van Volksterrenwacht Twente. De periode in Berghum blijft heel bijzonder in de herinneringen van een aantal sterrenwachters. (bron: Canon van Denekamp)

De sterrenwacht beschikt over verschillende expositieruimtes, het Astro Theater, een prachtig planetarium en de grootste telescoop van Nederland. Deze sterrenwacht is de donkerste sterrenwacht van Nederland. Bij geen enkele sterrenwacht in Nederland is het zo donker als in Lattrop! Het riviertje de Dinkel, dat naast de sterrenwacht stroomt, maakt dit idyllische plaatje compleet. Cosmos is een van de grootste sterrenwachten van Nederland. Een bezoek is dan ook voor jong en ouder een onvergetelijke ervaring. "Wat is er nu mooier dan op een mooie heldere avond sterren te kijken! Daarom organiseert de sterrenwacht elke zaterdagavond een sterrenkijkavond. De avonden zijn geschikt voor jong en ouder. Tijdens een sterrenkijkavond is er een interessante lezing in het Astro Theater, een bezoek aan het planetarium en bij helder weer kijken door de grote telescoop. Ook tijdens bewolkt weer is een kijkavond een bezoek meer dan waard, er valt genoeg te beleven en te doen. Mocht het helder zijn dan zijn er verschillende objecten aan de hemel met onze telescopen te zien. Deze objecten kun je bekijken door onze grote telescoop in het observatorium maar ook door telescopen op het fraaie dakterras, waar vandaan je een prachtig uitzicht hebt op de sterrenhemel."

- Gevelstenen in Lattrop.

- In 2015 is op de hoek van de Frensdorferweg en de Breemorsweg, ZO van de dorpskern van Lattrop, nabij camping De Rammelbeek, een monument onthuld voor schilder Johan Barthold Jongkind, op de plek waar hij in 1819 is geboren. Bij het monument is ook een gebouwtje geplaatst met 3 informatiepanelen waarop het leven en werken van deze kunstschilder wordt belicht. - Nadere informatie over kunstschilder Johan Barthold Jongkind.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging Droadneggel & Schupp’ndrieters. - Jongerencarnavalsvereniging JCV De Köttelvretters. - De Bergvenn'nkapel is opgericht in 1984 en heeft in 2017 het 33-jarig bestaan gevierd (in de carnavalswereld wordt voor jubilea namelijk gerekend in eenheden van 11 jaar, in dit geval dus 3x11).

- Concours hippique (eind juli).

- Popcorn (op een zaterdag begin september) is een uniek open air muziekfeest in de mais.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
Tijdens het Ommetje Lattrop (6 km) loop je door een open weidegebied naar de Dinkel, een rivier die ontspringt bij Ahaus in Duitsland. In Twente meandert de rivier langs de grens en in de omgeving waar je wandelt verlaat hij Nederland om uit te monden in de Vechte. Via het Omleidingskanaal kom je op het mooie Domineespad. Je loopt langs Huis Brecklenkamp, een havezate uit de 16e eeuw. Het huis en de tuin zijn in de jaren negentig helemaal opgeknapt. Daarna loop je met een grote bocht weer naar je startpunt: Landgoed Holtweijde.

Natuurgebieden Bergvennen en Brecklenkampse Veld
"In Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld - respectievelijk gelegen O van Lattrop en, N daarvan, in het ZO van buurtschap Breklenkamp - gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor op 25 augustus 2020 enkele belangrijke stappen gezet. Het betreft een besluit over het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP), het voorontwerp Natura 2000-beheerplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Deze drie besluiten liggen van 8 september tot en met 19 oktober 2020 ter inzage. Hierop kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Het gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld ligt in Noordoost-Twente. De natuur is er zo bijzonder dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. De Bergvennen bestaat uit vennen, vochtige heide en schrale graslanden. Direct naast de vennen zie je de overgang naar droge heide. In de graslanden staan her en der imposante jeneverbesstruwelen. Het Brecklenkampse Veld bestaat uit een bijzondere afwisseling van droge en natte heide, grasland en natte laagten. De laagten zijn gescheiden door smalle stroken bos en droge heide op de hogere ruggen. Je vindt er onder meer de unieke waterlobelia. De natuur in het gebied staat echter onder druk. Zeldzame dieren, planten en bloemen kunnen er moeilijk overleven. De bodem is erg zuur en wordt nu kunstmatig nat gehouden. We namen daarom maatregelen om de natuur gezonder te maken en zorgen dat het water in het gebied blijft.

Toekomstbeeld. We realiseren de (Europese) natuurdoelen, met zo min mogelijk (negatief) effect op de omgeving. Het toekomstbeeld is een heidelandschap met heischrale graslanden, blauwgraslanden, (zeer) zwakgebufferde vennen en diverse solitaire eiken, dennen en jeneverbesstruwelen. In en nabij het Natura 2000-gebied bij Lattrop en Breklenkamp nemen we maatregelen, zoals het verbeteren van de doorstroming tussen de vennen, het dempen, verondiepen en verleggen van watergangen en het beperken van bemesting. De maatregelen kunnen effect hebben op de gronden in de directe omgeving van de Natura 2000-gebieden. Samen met de grondeigenaren zorgen we voor een passende oplossing voor hun toekomst." (bron: Provincie Overijssel, september 2020)

De Bergvennen is een natuurgebied van circa 70 hectare nabij Lattrop. Het gebied is in beheer bij Landschap Overijssel. In 2021 is het bosgedeelte van 16 hectare in het gebied sterk uitgedund. Ook in het natte deel van 54 hectare staan herstelwerkzaamheden gepland. Zeventig procent van alle dennen zijn gekapt. De bomen verdampten namelijk veel grondwater, dat eigenlijk moet toestromen naar de omringende vennen. Het gebied blijft wel beheerd als een open bos. In een deel van het Twentse natuurgebied worden jonge bomen aangeplant. Het gaat onder andere om vuilboom, lijsterbes, slee- en meidoorn, hondroos, elegantier en hazelaar.

De toplaag van de bodem wordt afgeschraapt. Doordat het licht binnendringt gaat het heidezaad weer kiemen. Zo zullen verschillende heidesoorten terugkeren. Een deel van het terrein wordt in de toekomst begraasd door Jutlandse Heidekoeien en een kudde Drentse heideschapen. In het ‘natte deel’ van het gebied liggen 7 vennen. In dit deel van het natuurgebied groeien de waterlobelia en het oeverkruid, twee zeldzame plantensoorten. Daar heeft het gebied de beschermde Natura 2000-status aan te danken. De aanwezigheid van de planten geeft de specifieke samenstelling van het water in de vennen aan: de combinatie van grondwater en regenwater dat vanuit het bos door de zandruggen naar de vennen stroomt. In 2022 worden de gele randen van de vennen afgeschraapt en de dichtgegroeide overlopen tussen de vennen hersteld.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Lattrop, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Lattrop en Breklenkamp.

- Nieuws: - Nieuws over het dorp van de Buurtschapsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp behartigt de belangen van de inwoners richting gemeente Dinkelland. Ze beogen de ‘ogen en oren’ van het dorp te zijn om te weten wat er leeft en daar waar nodig actie op te ondernemen. De buurtschapsraad is ook de motor achter Noaberproat: diverse buurten houden regelmatig een ‘keukentafelgesprek’ om in klein verband actuele zaken onder de loep te nemen. De raad heeft ook samen met de gemeente het proces ‘Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030’ in gang gezet, waarin ze met een brede groep mensen op zoek gaan naar het ideale toekomstbeeld en de weg daar naartoe.

Samen met alle inwoners wil de buurtschapsraad werken aan behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van het dorp: een bruisend dorp in het groen waar het mooi wonen is voor alle generaties, waar de voorzieningen op peil zijn en waar de mensen elkaar weten te vinden, zowel op persoonlijk niveau als tussen de vele verenigingen en organisaties die in de kern actief zijn.

- Kulturhus: - Het oude gebouw van de Rabobank fungeert tegenwoordig als Kulturhus De Parabool. De uitbreiding die in 2010 mogelijk is gemaakt, is met name bestemd voor de Buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk. Verder zijn er een pinautomaat, een fysiotherapeut, een kapster, een pedicure / schoonheidspecialiste en enkele vergaderruimtes gevestigd. "Kulturhus Parabool staat in het midden van het dorp en is beschikbaar voor iedereen die in Lattrop-Breklenkamp woont. Er is de beschikking over 2 verschillende ruimtes, die gebruikt kunnen worden voor een activiteit of vergadering. In de afgelopen tijd is er veelvuldig vergaderd, hebben de dansmarietjes de ruimte gebruikt als oefenruimte en eveneens de Linedance groep, die elke donderdagavond de grote zaal benut om de danspasjes in te studeren. Tijdens de voorbereidingen van het carnaval wordt de grote ruimte ook als naai-atelier gebruikt. Buurtgroepen weten de weg te vinden om de ruimte te reserveren voor allerlei doeleinden.

Het pand biedt talloze mogelijkheden om dagactiviteiten te organiseren in verschillende groepsgrootte. Door het multifunctioneel karakter van het gebouw is het ook in de avonduren beschikbaar voor verschillende activiteiten die georganiseerd kunnen worden door vrijwilligers vanuit Lattrop of buiten het dorp. Ben je op zoek naar een geschikte (oefen)ruimte of een locatie voor een activiteit, informeer dan naar de mogelijkheden. De Parabool wordt beheerd door Edwin Henssen, Jos Reerink en René Groener. Wat betekent parabool? Het is afgeleid van het Griekse parabôle (Latijn: parabolis), wat een betekenis in zich draagt van ‘een naast of bij elkaar plaatsen’. Voor ons betekent het: ‘het samenbrengen van dorpsgenoten en met elkaar de leefbaarheid vergroten in een prachtig dorp’! Waar mensen samen komen gebeurt iets. Daar draait het om bij een Kulturhus."

- Onderwijs: - Basisschool 't Kämpke heeft ca. 70 leerlingen. De meeste kinderen komen uit Lattrop, maar er komt ook een groot aantal kinderen uit het buitengebied, waaronder Breklenkamp. "De zaakvakken en creatieve vakken worden geïntegreerd aangeboden. Dit gebeurt op een ontdekkende en onderzoekende manier. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het streven van methode IPC (International Primary Curriculum) waar wij mee werken is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden - waarde(n)vol leren - is daarbij onmisbaar. Drie middagen werken de kinderen volgens het IPC-programma aan verschillende boeiende en interessante thema’s. De thema’s sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen."

- Jongeren: - Jongerenvereniging PJO Lattrop is opgericht in 2012.

- Sport: - Midden in de dorpskern ligt een prachtig sportpark met de velden van voetbalvereniging DTC ’07, een multifunctionele sportzaal met gezamenlijke kleedkamers en gezellige kantine. De sportzaal is in 2016 gerealiseerd met grote inzet van vele particulieren, omwonenden, vrijwilligers en bedrijven in het dorp en wordt beheerd door Stichting Lattrop in Beweging. Je kunt op het sportpark terecht voor de volgende sporten: voetbal, tafeltennis, volleybal, zaalvoetbal, pilates, streetdance, kidsswing, en badminton. Volgens dit artikel in Tubantia heeft de gemeenteraad begin 2015 nog besloten dat de sportzaal er niet zou komen, en kondigt de Buurtschapsraad aan dat daar wat haar betreft "nog wel een hartig woordje over gesproken gaat worden". Kennelijk heeft dat vruchten afgeworpen.

- Voetbalvereniging DTC '07 (= Dinkelland Tilligte Combinatie) is opgericht in 2007 en heeft locaties in Lattrop en Tilligte.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lattrop.

Reactie toevoegen