Lauwerzijl

Plaats
Dorp
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

lauwerzijl_plaatsnaambord_kopie.jpg

Lauwerzijl is een dorp in de gemeente Westerkwartier. Oorspronkelijk viel het dorp onder de gemeente Oldehove. (© H.W. Fluks)

Lauwerzijl is een dorp in de gemeente Westerkwartier. Oorspronkelijk viel het dorp onder de gemeente Oldehove. (© H.W. Fluks)

Lauwerzijl

Terug naar boven

Status

- Lauwerzijl is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Oldehove. In 1990 over naar gemeente Zuidhorn, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

- Onder het dorp Lauwerzijl valt ook de buurtschap Ruigezand en een deel van de buurtschap Electra.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Lauwerziel, Zieldje.

Oudere vermeldingen
1881 Lauwerzijl.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar de zijl 'uitwateringssluis' in een buitendijks gegraven afwateringskanaal, de Munnikezijlster Riet, tussen de Oude Lauwers en het Reitdiep (1754). Nu vaste brug.(1) Reeds rond de 11e eeuw kreeg men de techniek van de uitwateringssluis onder de knie. Bij eb werden de sluisdeuren opengezet om het overtollige water naar zee af te voeren. Bij opkomend water werden de deuren weer dichtgedraaid zodat het zeewater buiten bleef. Deze ontwikkeling betekende dat de noodzaak van het wonen op wierden zijn langste tijd had gehad. De zijl in kwestie, die ongeveer 100 meter ZW van de huidige brug lag, was al tijdens de bouw van de eerste huizen buiten gebruik en is inmiddels verdwenen.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Lauwerzijl ligt W van het dorp Oldehove, NW van het dorp Grijpskerk en Z van het dorp Zoutkamp en grenst in het N aan het Reitdiep en in het W aan de provincie Fryslân.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Lauwerzijl heeft ca. 70 huizen met ca. 220 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zijl, brug en ontstaan nederzetting
De sluis waar het dorp naar is genoemd is in 1754 gebouwd bij de verplaatsing van het Munnekezijlsterried en is rond 1878 weer afgebroken toen de Polder Wieringa en de Nieuwe Ruigezandsterpolder werden ingedijkt met de dijk tussen Nittershoek en Zoutkamp. Rond 1878 is ook een houten brug 100 meter westelijker van de afgebroken sluis gelegd. Ergens in de 20e eeuw is deze vervangen door een stenen brug. De huidige brug stamt uit 2004. Door de genoemde inpolderingen kon hier een nezerzetting ontstaan en werden er in eerste instantie 7 "stadsboerderijen" gebouwd ('plaats 1' t/m 'plaats 7'). Ze werden zo genoemd omdat ze, evenals de polder destijds, eigendom waren van de stad Groningen. 1881 wordt als ontstaansjaar van het dorp beschouwd. Op 6 september 1881 besluit de gemeenteraad van Oldehove namelijk het gehucht voortaan Lauwerzijl te noemen.

School
In 1922 kreeg het dorp een lagere school. Voorheen gingen de kinderen uit Lauwerzijl naar school in Kommerzijl en Munnekezijl. CBS 't Sielje is in 1999 gesloten en gefuseerd met CBS De Regenboog uit Grijpskerk, omdat het leerlingenaantal te klein was geworden (het lag al jaren onder de 30 leerlingen).

Koninklijk bezoek
Rond 1929 werden werklozen om voor een uitkering in aanmerking te komen aan het werk gezet in allerlei werkverschaffingsprojecten, o.a. bij het inpolderen van een deel van de Lauwerszee. In genoemd jaar komen koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana met hun gevolg naar Lauwerzijl om de landaanwinningswerken in de Lauwerszee in ogenschouw te nemen. Om de klim naar de top van de dijk voor hen te vergemakkelijken, is toen speciaal hiervoor een houten trap gebouwd, die later bekend is geworden als de Koninginnetrap of Wilhelminatrap. Door de jaren heen raakte de trap vervallen en zag hij er uiteindelijk haveloos uit. Door toedoen van dhr. Luit Kuipers is de Wilhelminatrap in 2001 geheel gerenoveerd en in ere hersteld, zodat dit cultuurhistorisch monument er sindsdien weer netjes bij staat en weer door toeristen kan worden gebruikt om van het uitzicht vanaf de dijk te genieten.

Op de dorpssite is een reeks artikelen te vinden over de geschiedenis van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2003 is het laatste bestemmingsplan voltooid. Dit plan omvatte een herinrichting van het dorp en een rondweg eromheen, om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. De voorheen drukke Stadsweg is nu veranderd in een rustige dorpsweg. Tijdens de ontwikkeling van de plannen ontstond het idee om fruitbomen door het dorp te plaatsen. Dit idee is verder uitgewerkt door Dorpsbelangen, Landschapsbeheer Groningen en de gemeente Zuidhorn. In het dorp staan nu 80 fruitbomen en 40 fruitbomen op erven van inwoners. Er zijn ruim 30 verschillende soorten appel-, peren- en kersenbomen en walnoten geplant. Het dorp profileert zich tegenwoordig dan ook als Fruitdorp Lauwerzijl.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging Lauwerzijl brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken. In 2019 waren beide avonden uitverkocht.

- Jaarlijks is er in augustus een Spelweek in het dorp (in 2019 voor de 40e keer). Onder eindverantwoording van Dorpsbelangen organiseert de spelweekcommissie allerlei activiteiten. Overdag hoofdzakelijk voor de kinderen van de basisschool en ’s avonds voor de oudere jeugd en de volwassenen. Een hele week feestelijke activiteiten in het dorp met spelletjes, entertainment en uitstapjes.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Lauwerzijl, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoalbums met in totaal meer dan 10.000 foto's van gebeurtenissen in Lauwerzijl in de afgelopen jaren.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lauwerzijl (online te bestellen).

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Lauwerzijl.

- Nieuws: - Nieuws uit Lauwerzijl op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Vereniging Dorpsbelangen Lauwerzijl zet zich in voor het dorp door middel van het organiseren van activiteiten en het onderhouden van contacten met de lokale overheden en andere instanties. Twee keer per jaar komt er een programmaboekje uit waar de activiteiten voor de komende periode in staan. Als vereniging proberen we maandelijks minimaal een activiteit te organiseren. Een voor de kinderen van de basisschool en/of een voor de volwassenen. Naast het organiseren van activiteiten vindt het bestuur de contacten met de gemeente erg belangrijk. Zo vindt er jaarlijks een dorpenronde plaats waarbij ambtenaren van de gemeente met een afvaardiging van het bestuur van Dorpsbelangen door en om het dorp gaan. Er vindt een inventarisatie plaats en vervolgens worden alle punten doorgesproken en acties in gang gezet. Ook zijn er contacten met verenigingen en/of organisaties, zoals Vereniging Groninger Dorpen, Plattelandscafé, plaatselijke belangen van buurdorpen, zodat wij als bestuur op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in en om ons dorp en onze omgeving."

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Vrijwilliger (Stadsweg 30a) is geopend in 1983. Voorheen was het een kerkgebouwtje ('evangelisatielokaal') als dependance van de Gereformeerde kerk van Munnekezijl. Het kerkje is door vrijwilligers uit het dorp verbouwd tot dorpshuis. Het dorpshuis wordt beheerd door Stichting Exploitatie Dorpshuis Lauwerzijl, in de volksmond "De Stichting" genoemd. In 2008 is het dorpshuis geheel gerenoveerd. Dit is mogelijk gemaakt door vele subsidieverstrekkers, waaronder de gemeente, provincie en EG. Zo zijn onder meer de plafonds vervangen, zijn er nieuwe vloeren gelegd en is de keuken volledig verbouwd. Alles voldoet sindsdien weer helemaal aan de eisen des tijds. Het dorpshuis wordt gebruikt door tal van verenigingen en voor vergaderingen, toneeluitvoeringen en andere activiteiten. Op zaterdag van 17.00-19.00 uur is de keuken geopend en kan er "gesnacked" worden. Afhalen kan natuurlijk ook. Kortom een perfecte plek voor alle dorpsactiviteiten, mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers.

- Muziek: - In 2006 vierde Lauwerzijl het 125-jarig bestaan. Speciaal ter gelegenheid hiervan componeerde Chris Fictoor een lied. Dit lied werd direct door het dorp omarmd als het "Lauwerzijlster Volkslied". De muzieknoten staan erbij, zodat je het niet alleen kunt lezen maar desgewenst ook uit volle borst kunt zingen (mits je noten kunt lezen natuurlijk ;-)

- Vrouwen: - Christelijke Vrouwenvereniging Lauwerzijl organiseert maandelijks een bijeenkomst over uiteenlopende onderwerpen.

- Duurzaamheid: - "In april 2018 kwam Duurzaam Lauwerzijl voor het eerst bij elkaar. De werkgroep is ontstaan doordat Dorpsbelangen en Stichting De vrijwilliger verzoeken kregen om deel te nemen aan verschillende duurzaamheidsprojecten. Omdat dit veel overlap vertoonde maar toch stuk voor stuk belangrijke projecten waren om aan deel te nemen, is op verzoek van Dorpsbelangen door een groepje enthousiaste mensen deze werkgroep opgericht. Als doel heeft de werkgroep gesteld om het dorp uiteindelijk energieneutraal te krijgen. "Hier willen wij ons met elkaar, en samen met u, voor inzetten. Wij spreken de wens uit dat we ook hier als dorp ‘groot’ in kunnen zijn", aldus de werkgroep. De werkgroep zet zich in voor ten eerste energie besparen en ten tweede energie opwekken. De werkgroep heeft een aantal speerpunten gekozen waarop wordt ingezet:

Isoleren van woningen. Verduurzamen Dorpshuis De Vrijwilliger. De werkgroep is fondsen aan het werven om alle maatregelen die n.a.v. het laten maken van een uitgebreide energiescan wenselijk geacht worden om het dorpshuis te verduurzamen, o.a. een nieuw geïsoleerd dak, een deel van de muren laten isoleren en ramen vervangen door Hr++ glas, te kunnen uitvoeren. De stichting is ondertussen overgaan op ‘Duurzaam frituurmanagement’ van “Filta”. Besparing op frituurkosten tot maar liefst 50%, verbetering van de voedselkwaliteit en sparen van het milieu. Door een speciaal microfilterproces wordt de olie ontdaan van schadelijk koolstof. Hierdoor wordt de levensduur van frituurolie verdubbeld, waardoor o.a. het milieu wordt gespaard.

Energie opwekken via Zon4Ons, via de postcoderoosregeling. Een mogelijkheid om deel te nemen aan het opwekken van energie middels certificaten (gekoppeld aan zonnepanelen op daken van (boeren)schuren) in een postcodegebied aansluitend aan de postcode van Oldehove. Een postcoderoosregeling, een overheidsmaatregel, geeft deelnemende leden 15 jaar lang de energiebelasting terug die door of via hen wordt opgewekt. 9 huishoudens uit het dorp hebben zich als lid gemeld bij Zon4Ons, zij zijn met elkaar goed voor 89 certificaten. Totaal heeft Zon4Ons 1.576 certificaten uitgegeven aan 126 leden. Eén certificaat staat gelijk aan één zonnepaneel en levert per jaar ongeveer 267 kWh stroom. In Lauwerzijl zijn 2 van de totaal 7 daken beschikbaar gesteld aan Zon4Ons. Dit zijn de daken van ‘Plaats 1’, van de familie Van Panhuis en ‘Plaats 2’, van de familie Bloed. Samen goed voor ongeveer 450 panelen. Nog een thema wat wordt opgepakt is een elektrische deelauto voor het dorp. Duurzaam Lauwerzijl gaat in samenwerking met een nog nader te bepalen partij onderzoeken wat er mogelijk is en hoeveel belangstelling hier voor is. Ook wordt het leerlingenvervoer, mede vanuit de vervoerscommissie, onder de loep genomen. Ook hier wordt in de toekomst gedacht aan elektrisch schoolvervoer, eventueel in combinatie met de deelauto.

Duurzaam Lauwerzijl is natuurlijk niet de enige partij die zich met dit onderwerp bezig houdt. Vele particuliere initiatieven zijn al uitgevoerd, in uitvoering of nog in de planning. Vele woningen zijn in de loop der jaren geïsoleerd en/of hebben eigen zonnepanelen geplaatst. Enkele huizen hebben ondertussen een warmtepomp aangeschaft en ook zijn de eerste huizen ‘van het gas af’. Duurzaamheid geldt niet alleen voor grote projecten, maar gaat ook om veel kleinere dingen die we allemaal zelf kunnen doen, zoals het gebruik van speciale waterkranen en douchkoppen, ledlampen, wasprogramma’s op de wasmachine enz. Duurzaamheid zou als volgt omschreven kunnen worden: "Duurzaamheid staat voor concurrerend geprijsde goederen en diensten, die in de behoefte van de mens voorzien en die kwaliteit aan het leven geven, waarbij geleidelijk de milieubelasting en het grondstof- en energiegebruik terug gebracht wordt tot een niveau dat tenminste in balans is met de draagkracht van de aarde." Oftewel de drie P’s; de drie elementen People (mensen), Planet (planeet, milieu) en Profit (opbrengst, winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. Bewustwording is ook hier een sleutelwoord. Zo kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen." Aldus de werkgroep.

Reactie toevoegen