Leenderstrijp

Plaats
Buurtschap
Heeze-Leende
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Leenderstrijp plaatsnaambord (Kopie).jpg

De officiële blauwe plaatsnaamborden willen de argeloze voorbijganger doen denken dat deze buurtschap Strijp heet. Deze borden zijn echter misleidend. Strijp is de volksmondbenaming. De gangbaarste naam voor deze buurtschap is toch echt Leenderstrijp.

De officiële blauwe plaatsnaamborden willen de argeloze voorbijganger doen denken dat deze buurtschap Strijp heet. Deze borden zijn echter misleidend. Strijp is de volksmondbenaming. De gangbaarste naam voor deze buurtschap is toch echt Leenderstrijp.

leenderstrijp_eeuwfeest_2016.jpg

Leenderstrijp heeft in 2016 100 dagen feest gevierd i.v.m. het 100-jarig bestaan van de school en de coöperatieve dorpswinkel

Leenderstrijp heeft in 2016 100 dagen feest gevierd i.v.m. het 100-jarig bestaan van de school en de coöperatieve dorpswinkel

leenderstrijp_strijp_kermis.jpg

En in juni is er sowieso altijd vier dagen feest in Leenderstrijp met de Strijp Kermis

En in juni is er sowieso altijd vier dagen feest in Leenderstrijp met de Strijp Kermis

leenderstrijp_coop._dorpswinkel_st._jan_kopie.jpg

De coöperatieve dorpswinkel St. Jan is al 100 jaar het bruisende hart van Leenderstrijp. Ze hebben er o.a. heerlijke en gezonde streekproducten op het gebied van eten en drinken.

De coöperatieve dorpswinkel St. Jan is al 100 jaar het bruisende hart van Leenderstrijp. Ze hebben er o.a. heerlijke en gezonde streekproducten op het gebied van eten en drinken.

leenderstrijp_basisschool_st._jan_kopie.png

Ook basisschool St. Jan in Leenderstrijp heeft in 2016 het 100-jarig bestaan gevierd. Onder het kopje Geschiedenis kun je alles lezen over het bijzondere ontstaan van deze school.

Ook basisschool St. Jan in Leenderstrijp heeft in 2016 het 100-jarig bestaan gevierd. Onder het kopje Geschiedenis kun je alles lezen over het bijzondere ontstaan van deze school.

Leenderstrijp

Terug naar boven

Status

- Leenderstrijp is een buurtschap* in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Heeze-Leende. T/m 1996 gemeente Leende.

* Hoewel de plaats geen kerk heeft, is dat tegenwoordig geen noodzaak meer om een plaats als dorp te kwalificeren. Gezien grootte, komvorming en zekere mate van voorzieningen zou je het even legitiem een grote buurtschap als een klein dorp kunnen noemen (bijvoorbeeld het even grote of kleine en eveneens kerkloze Vlist wordt ook als dorp beschouwd). Op de lokale site worden beide termen ook door elkaar gebruikt. Maar aangezien de term buurtschap voor deze plaats toch het meest gebezigd wordt, conformeren wij ons daaraan. De plaats is hoe dan ook een 'kern'. Toen de gemeente Heeze-Leende enkele jaren geleden de kermis van Leenderstrijp wilde opheffen omdat de plaats geen 'kern' zou zijn, hebben de inwoners daar dan ook terecht, en met succes, tegen geprotesteerd.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Leende.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
In de volksmond wordt de buurtschap ook wel kortweg Strijp genoemd.

Verschillende benamingen
Bíjna overal, bijvoorbeeld in de Topografische atlas Noord-Brabant(1), op plattegronden en wegwijzers, op lokale sites, in het iDOP e.d. wordt deze buurtschap Leenderstrijp genoemd. Dus je zou denken dat dat de officiële of op zijn minst voorkeursspelling-/naam is. Echter op de officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) ter plekke staat Strijp... En dat is de volksmond-benaming. Het lijkt óns niet erg logisch om een volksmond-naam op officiële plaatsnaamborden te zetten. Doorgaans houden wij op onze site bij niet-formele plaatsnamen - in de zin van het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG - de plaatsnaambordenspelling aan, als kennelijke voorkeursspelling, maar in dit geval lijkt het ons toch logischer om de meest gebruikte naam aan te houden. Waarvan akte.

Oudere vermeldingen
Leende-Strijp, 1527 Strijpe straete, 1671 straet genaempt Strijp, 1794 Leender Streyp, 1840 Strijp.

Naamsverklaring
Betekent strijp 'streep, smalle strook land' bij Leende.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Leenderstrijp ligt ZW van Leende.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Leenderstrijp 72 huizen met 410 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In het gebied van het huidige Leenderstrijp zijn sporen van bewoning gevonden uit het neolithicum (4000-1500 v.Chr.). Ook zijn urnenvelden uit de Bronstijd (1500-750 v.Chr.) gevonden. Vermoedelijk hebben er sindsdien altijd mensen gewoond, die in de middeleeuwen een herdgang vormden die onafhankelijk van Leende was, waarvan de hoeven gelegen waren tussen de Strijper Aa en de hogere zandgronden.

Leenderstrijp ontwikkelde zich tot een langgerekte verzameling boerderijen met een driehoekig plein, het 'Kaetsveld', als middelpunt. Hierop stond een lindeboom. De (voor)laatste boom heette de Spokenboom. Het was een gekandelaberde boom in drie etages, mogelijk verwijzend naar de Drievuldigheid. Ten gevolge van een schimmelziekte braken er sinds 2004 takken af, waarna de boom in 2006 is verwijderd. De markante boom was tussen de 200 en 250 jaar oud.

Hoewel Leenderstrijp tegenwoordig vooral leeft van landbouw en toerisme, woonden er vroeger ook teuten en valkeniers, die het soms tot aanzienlijke welstand brachten. Beide beroepen kwamen op vanaf de 17e eeuw en zijn in de 19e eeuw geleidelijk verdwenen.

In 2016 hebben de inwoners 100 dagen feest gevierd wegens 100 jaar lagere school en coöperatieve winkel. Dat zit zo: Mede door de eensgezindheid en het doorzettingsvermogen van de Strijpse bevolking is, tegen de wil van de plaatselijke politiek in, in 1916 een eigen school gesticht in de kleine gemeenschap van Leenderstrijp. Tegelijkertijd wordt een coöperatieve winkel opgericht om de lasten van de school te kunnen bekostigen. Een mooi verhaal over de buurtschap en de school anno 1916 en 2016 vinden wij op de lokale site:

"1916: Tientallen Strijpse kinderen gaan dagelijks te voet, door weer en wind, naar school in Leende. Er is nog geen verharde weg tussen Strijp en Leende. Een karrenspoor ligt er, vol gaten en bulten, dat bij regen en sneeuw verandert in nauwelijks begaanbare modderpoelen. In tijd uitgedrukt is de loopafstand van Strijp naar de school in Leende gemiddeld zo'n 25 minuten. Kinderen die achter 'op de Zandberg' wonen, doen er meer dan een half uur over... 100 jaar later zijn de rollen omgedraaid: dagelijks trotseren tientallen kinderen uit Leende met hun ouders weer en wind om naar de school in Strijp te gaan. Maar waarom? In Leende is toch ook een school? Wilt je het weten? Je kunt het lezen in het boek over de 100-jarige geschiedenis van winkel en school in Leenderstrijp."

De werkgroep Historie is de archieven ingedoken op zoek naar unieke documenten, krantenknipsels, foto’s en anekdotes. Hun speurwerk is vastgelegd in een ruim 100 pagina’s tellend boek. Een boek waaruit blijkt dat de doorzetter wint. Niet alleen in 1916, maar ook 100 jaar later...

Ook in dit artikel van Strijpenaar Joost Janssen vind je een beschrijving van de lotgevallen van het hulpschooltje dat aan de huidige school vooraf ging (1868-1895) en van de ontwikkelingen van de huidige school in de loop der jaren.

Ter gelegenheid van het jubileum is ook een prachtige dorpsvlag ontworpen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze buurtschap, kun je naast het hierboven beschreven boek terecht bij de volgende sites:

- Veel verhalen en films over de geschiedenis van Leenderstrijp en Leende vind je op de site van inwoner Joost Janssen.

- Ook op de site van de lokale Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind vind je vele verhalen uit de geschiedenis van Leenderstrijp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) (2010) is een praktische agenda waarin voor de middellange termijn is vastgelegd welk beleid en welke projecten uitgevoerd gaan worden om deze buurtschap als kleine kern in het landelijk gebied sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar en vitaal te houden. Omdat er uiteraard prioriteiten gesteld moeten worden, is besloten om met de volgende 6 punten uit het iDOP ook daadwerkelijk aan de slag te gaan voor realisatie: de pleintjes, AED's, Virtueel Plein, starterswoningen, verkeer en nieuwbouw school. Het meeste is inmiddels al gerealiseerd. Zie hierna voor enkele voorbeelden. Zie ook het verslag 'Samen aan de slag met Leenderstrijp'.

- In de Sint Jan Baptistastraat ter hoogte van de parkeerplaats van gymzaal 't Bruukske zijn in 2013 4 starterswoningen gebouwd. Het geheel heeft de vorm gekregen van een langgevelboerderij van 24 bij 9 meter, om aan te sluiten bij de overige bebouwing. Het project is uitgevoerd in een CPO-collectief (collectief particulier opdrachtgeverschap).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leenderstrijp heeft 7 rijksmonumenten.

- Leenderstrijp heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De buurtschap heeft nog tal van fraaie langgevelboerderijen, die met elkaar een mooi dorpsbeeld vormen. Enkele bijzondere panden zijn: Strijperstraat 24a/26 (1735 of 1738), 25 (1820), 36 (1856), 38 (eind 18e eeuw. Voor de hoeve staan eeuwenoude linden), 42 (begin 18e eeuw, deels nog in een oude steensoort uitgevoerd), 44 (begin 18e eeuw), 50 (1900), 59 (2e helft 18e eeuw), Riesten 2 (1818), Zaalstraat 1 (begin 18e eeuw), Klooster 1 (1857), 16 (19e eeuw), Heerstraat 2 (19e eeuw).

- De oorspronkelijke Sint Janskapel van Leenderstrijp is vermoedelijk gesticht door de Heer van Heeze en Leende. In 1440 werd ze voor het eerst vernoemd, door Philips van Horne, maar ze bestond toen waarschijnlijk al enige tijd. De kapel, die oorspronkelijk zowel aan Johannes de Doper als Johannes de Evangelist was gewijd, had een eigen kapelaan. Er zouden ook bedevaarten naar de kapel zijn geweest. In 1648 werd de kapel genaast door de protestanten en waren de katholieken aangewezen op grenskerken in de bossen bij Nederweert. In 1656 werd een grenskerk op de Beverbeekse Heide bij Achel gesticht. Hoewel de kapel hierna nog meerdere malen is gerepareerd, raakte ze tenslotte in verval, mede omdat uiteindelijk de inkomsten van de kapel naar de baron van Heeze werden gesluisd.

Als tijdens de Bataafse Republiek (eind 18e eeuw) de godsdienstvrijheid weer wordt ingesteld, willen de Strijpenaren weer een eigen kapel. De kerkelijke autoriteiten geven er echter de voorkeur aan om de parochiekerk van Leende te herstellen, wat hoge onkosten met zich meebrengt. Niettemin wordt de oude kapel gesloopt. Omstreeks 1843 is de nieuwe, huidige Sint Janskapel gebouwd. Schilderachtig gelegen, net even ten W van de buurtschap (Heerstraat bij nr. 4).

De kapel is omringd door hoogopgaand geboomte, bestaande uit Zomereik en Hollandse linde. Sinds 1962 werd er een jaarlijkse mis voor het schuttersgilde opgedragen, en in 1973 is de kapel, die rijksmonument is, gerestaureerd. H.N.C. van Tuyll van Serooskerken, baron van Heeze sedert 1955, heeft nimmer van de inkomsten van de kapel gebruikgemaakt en sinds 1973 worden ze, op zijn verzoek, aan de pastoor van Leende uitgekeerd. Uit de oude kapel is een 16e-eeuwse Sint-Jansschotel afkomstig, versierd met 18e-eeuwse polychromie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Jaarlijks in een weekend in april of mei (in 2020 voor de 30e keer) organiseert het AJK kring Eindhoven Zuid de Trekkertrek Leende, op een terrein op Strijperdijk 13 in buurtschap Leenderstrijp. Eén baan staat heel de avond gevuld met de kanonnen van de 8.5 ton supersport. Zij rijden punten voor het Nederlands Kampioenschap. Ook op baan twee hebben ze een avondvullend programma klaar staan. Bij de VTN hebben ze in 2018 ook de 5 ton supersport klasse toegevoegd. Deze zullen ook aanwezig zijn. De competitie van hypropullers klasse A+ zullen hun pk’s komen tonen op de baan. Ook zal het Tractorpullingteam Leende met hun tractor Miraculous Machine enkele demo’s komen geven. Daarnaast zullen enkele leden van het AJK meedoen in de vrije klasse om alvast een voorproefje te geven voor wat er zondag allemaal te wachten staat.

Rond 22.00 uur zal een DJ de tent op zijn kop gaan zetten. De entree voor de zaterdagavond is € 10,- (kinderen tot 12 jaar gratis). Op de zondag begint om 09.00 uur de strijd bij de landbouwtractoren. Dit zijn er ongeveer tachtig. Rond de klok van 12.00 uur wordt baan één klaargemaakt voor de sporttractoren, zoals de powerpullers en de Belgische klassen van de ITPV. Al met al komen ongeveer veertig sporttractoren hun krachten tonen. De dag wordt muzikaal afgesloten door een DJ. De entree voor zondag is € 5,- (kinderen tot 12 jaar gratis)."

- De Strijp Kermis in Leenderstrijp (4 dagen in juni) staat bekend om zijn gemoedelijke indeling. Alle attracties staan rondom de centraal opgestelde feesttent, waardoor de ouders vanaf het terras hun kinderen in de gaten kunnen houden. Voor de oudere jongeren is er op de avonden een feestje in de tent, met live muziek of DJ's.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Leenderstrijp is een knooppunt van wandel- en fietsroutes.

- Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind komt op voor de landschappelijke belangen van het 1.400 hectare grote buitengebied van de buurtschap Leenderstrijp.

- Het langgerekte Leenderstrijp wordt gekenmerkt door natte natuurgebieden in het beekdal van de Strijper Aa die onder meer ten oosten en zuiden van de buurtschap stroomt. Helaas - voor natuur en landschap, natuurlijk niet voor de landbouw - heeft in 1973 de ruilverkaveling Budel-Strijper Aa plaatsgevonden, waarbij veel verloren is gegaan. De Strijper Aa is toen goeddeels rechtgetrokken. Maar er is nu goed nieuws op dit gebied, want in 2020 lezen wij: "Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten in het N en de Gastelse Heide in het Z, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten en herstelmaatregelen treffen, zodat de natuur in en rond het water verbetert, het natuurgebied wordt vernat en de natuurontwikkeling versterkt. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat stukken bos en vennen verder verdrogen en de bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied verdwijnen. Het watersysteem wordt als het ware weer in een natuurlijke balans gebracht. Een belangrijke voorwaarde voor de instandhouding van Natura 2000-gebied Groote Heide-Leenderbos & de Plateaux, waar Oude Strijper Aa een onderdeel van is.

Klimaatbestendig beekdal. Om bestand te zijn tegen droge periodes, is het noodzakelijk dat het gebied beter water kan vasthouden. Daarvoor krijgt de Oude Strijper Aa bij Leenderstrijp een natuurlijkere loop, vergelijkbaar met de situatie van vóór 1973. Zie het traject op deze kaart. Ook wordt de stroomsnelheid in de beek gevarieerd en verhoogd; flauwere oevers, een hogere beekbodem, iets meer slingering. Door het laten kronkelen van de beek ontstaat er meer ruimte voor water. Daarmee wordt er niet alleen natuur hersteld, maar dragen de maatregelen ook bij aan de waterveiligheid, omdat in extreem natte periodes water langer in het gebied kan worden vastgehouden. Zo ontstaat er een natuurlijker beekdal dat beter in staat is om de effecten van klimaatveranderingen op te vangen. Rondom de stikstofgevoelige bosjes en vennen worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep wegzakken.

Kavelruil: omgeving nauw betrokken. Het ontwerpen, grond ruilen en de uitvoering gebeurt in overleg met alle belanghebbende rondom het gebied Z van Leenderstrijp. Zij zijn al in een vroegtijdig stadium betrokken. Maar het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op nabijgelegen landbouwpercelen. Door middel van een succesvolle kavelruil, op basis van vrijwilligheid, met Staatsbosbeheer en een particulier met landbouwgronden kan de provincie in samenwerking met Waterschap De Dommel nu meerdere natuurdoelen realiseren rond de Oude Strijper Aa. Daarnaast ontstaat met het ruilen van deze gronden de mogelijkheid om de percelen in te richten als Natuurnetwerk Brabant (NNB) en kan de gehele zone NNB rond de Dolinger Putten worden afgerond." Het project 'Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa' is in september 2020 van start gegaan en is in september 2021 afgerond. (bron: Provincie Noord-Brabant, september 2020) Zie ook het verslag herinrichting Oude Strijper Aa anno januari 2021. Zie ook deze video waarin Omgevingsmanager Marlou Gremmen in tekst en beeld aanschouwelijk maakt waarom dit project wordt uitgevoerd.

"In december 2020 is Staatsbosbeheer begonnen met de uitvoering van het natuurontwikkelingsproject genaamd ‘Realisatie Natuurnetwerk Brabant (NNB) en Habitats omgeving Oude Strijper Aa’. Op aangekochte landbouwgronden bij buurtschap Leenderstrijp gaat Staatsbosbeheer binnen het NNB in de Riesten en de Strijperheg natuur ontwikkelen. Ook werkt zij aan het in stand houden van de biodiversiteit in de Gastelse ontginning (bestaand natuurgebied). Afgraven en afvoeren. Het gaat in alle gebieden vooral om het afgraven en afvoeren van grond. Dit is nodig, omdat bodemonderzoek heeft aangetoond dat er teveel meststoffen in de bodem zitten. Ook is er sprake van verdroging. Door de bovenlaag af te graven, komt het grondwater dichter bij het oppervlak. Dit is beter voor de natuur. Door de oorspronkelijke schrale en natte situatie te herstellen, wordt er in de nabijheid van de voormalige Oude Strijper Aa het zogenaamd Elzenbroekbos ontwikkeld. Hierin komt onder andere de zwarte els en planten als Grote wederik en Gele lis te staan. Op andere plekken komt er natte heide. De heide bestaat voornamelijk uit mossen, grasachtige vegetatie en gewone dophei.

In opdracht van. De werkzaamheden in de Riesten en de Strijperheg voert Staatsbosbeheer uit in opdracht van de provincie Noord-Brabant vanuit het provinciale Natuurbeheerplan. Het gaat hier voornamelijk om grond van Staatsbosbeheer, maar ook om een aantal percelen van de provincie Noord Brabant en gemeente Heeze-Leende. De werkzaamheden in de Gastelse ontginning voert Staatsbosbeheer op eigen grond uit vanuit het N2000 beheerplan Leenderbos. Het project komt uiterlijk april 2021 gereed." (bron: Waterschap De Dommel, december 2020)

- De Strijperheg is een afwisselend broekgebiedje aan een zijtak van de Strijper Aa. Tot 1928 was het gebied in gemeenschappelijk gebruik bij de bewoners van Leenderstrijp, ook nu nog is het gemeentelijk bezit. De kern is een rietmoeras- en broekbosgebied waaromheen cultuurgronden liggen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er klotputten, waaruit door de bevolking klot (halfvergane plantenresten) werd gebaggerd, dat na droging als brandstof kon worden gebruikt. Hoewel na de Tweede Wereldoorlog geen klot meer werd gebaggerd, bleef een plas bestaan die echter geleidelijk aan weer verlandde. De Goorse Putten, de Dolingerputten, de Putten, de Broeken en de Riesten zijn andere natuurgebieden waar nog restanten van klotputten bestaan. In de Goorse Putten is Slangenwortel te vinden.

"Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelse Heide, zuidelijk van buurtschap Leenderstrijp, ligt het beekdal Oude Strijper Aa. In 2021 is daar de natuur verbeterd. Hierdoor is er in het beekdal een gezonde, natuurlijke en duurzame leefomgeving ontstaan. Op 10 september 2021 was de officiële oplevering van het project. Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck en Staatsbosbeheer werkten samen in dit project om het Natuurnetwerk in Brabant (NNB) sterker te maken. Bij een deel van de natuur heeft Staatsbosbeheer de kwaliteit zo verhoogd, dat de Oude Strijper Aa gereed is voor de volgende generatie.

Ingetogen viering voor uitbundig resultaat. Watergraaf Erik de Ridder is trots op het resultaat. “De beek is versmald, verondiept en meandert weer op een natuurlijke manier. Hierdoor stroomt het water sneller waardoor er meer variatie in de beek ontstaat. Dit zorgt ervoor dat bijzondere planten en dieren de kans krijgen zich hier te ontwikkelen. Gezien COVID-19 konden we de officiële oplevering niet uitbundig vieren. Maar we zijn trots op het resultaat en staan er daarom even kort bij stil en bieden deze bank aan de omgeving. Want zonder hulp van hen was dit resultaat niet zó goed behaald!”

Beekherstel om verdroging tegen te gaan. De Strijper Aa bestond eigenlijk uit 2 parallelle beekjes. Bij de ruilverkaveling in 1973 is aan de oostzijde een nieuwe beekloop gegraven. Aan de westzijde, dichter tegen het Leenderbos, ligt de Oude Strijper Aa. De beek ligt dieper en heeft weinig ruimte voor een natuurlijke loop. Naast pieken in de waterafvoer hebben we steeds vaker te maken met periodes van droogte. Het water stroomde te snel het gebied uit. Hierdoor kampen de omliggende vennen en bosgebieden met verdroging. In 1995 zijn al maatregelen getroffen bij de Berkenputten en in de Strijperheg.

'Natuurlijke loop’ zodat de natuur niet achteruit gaat. Om bestand te zijn tegen droge periodes is het nodig dat het gebied beter water kan vasthouden. Daarvoor hebben we de Oude Strijper Aa Z van Leenderstrijp een meer natuurlijke loop gegeven, vergelijkbaar met de situatie van vóór 1973. Ook hebben we de stroomsnelheid in de beek afwisselender gemaakt en verhoogd. Op het traject is de beek op enkele plaatsen aangepast. Denk aan flauwere oevers, een minder diepe beek of iets meer slingering. Daarom zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep wegzakken. Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op landbouwgronden in de buurt.

Oude Strijper Aa is uitnodigend ommetje. Medio 2020 ging de eerste schop de grond in voor de werkzaamheden. Om dit voor elkaar te krijgen is in 2016 al gestart met voorbereidingen, metingen en onderzoeken. Meer onderzoek volgde alsook vele gesprekken met grondeigenaren. In 2019 gingen de plannen de inspraak in. Op 29 juni 2021 controleerden aannemer Van Beers, de directievoering van IDverde en het waterschap de werkzaamheden op de afspraken.
Projectleider Hans Koekkoek: “We zijn blij met het eindresultaat. En velen met ons hebben we begrepen. Veel wandelaars maken een mooi ommetje langs de Oude Strijper Aa en genieten van de omgeving. Bent u er al geweest?” (bron: Provincie Noord-Brabant, september 2021)

- Ten westen van Leenderstrijp liggen het Leenderbos en de Groote Heide, een zeer groot bosgebied met diverse vennen en geïsoleerde heidegebieden, in het zuiden overgaand in een heidegebied dat doorloopt tot de Achelse Kluis.

Terug naar boven

Eten en drinken

- De coöperatieve dorpswinkel St. Jan is opgericht in 1916 (zie verder bij Geschiedenis) maar is nog altijd, net als de in hetzelfde jaar opgerichte lagere school, alive and kicking. Ze hebben er o.a. reguliere supermarktproducten maar ook heerlijke en gezonde streekproducten op het gebied van eten en drinken, en bloemen en cadeau-artikelen, dus als je een keer in de buurt van Leenderstrijp bent: ga er eens kijken, en kopen natuurlijk, daar doe je jezelf een plezier mee én je helpt mee om dit unieke bruisende dorpshart in stand te houden.

Leo van Wezel meldt eind 2016 dat hij er om gezondheidsredenen na 11 jaar helaas mee moet stoppen. Gelukkig worden er al snel opvolgers gevonden, want in februari 2017 meldt de fam. Van der Linden (Wilma, Eric, Stan en Evi) dat ze de sleutel hebben gekregen en gaan beginnen met de verbouwing om het naar hun wensen in te richten. En ze hebben flink doorgewerkt, want al op 2 april 2017 is de winkel feestelijk heropend, onder grote belangstelling van ca. 200 aanwezigen (wellicht was er op die dag voor het eerst een file in de buurtschap ;-) en met toespraken van de coöperatievoorzitter en de burgemeester van de gemeente Heeze-Leende, die de inwoners feliciteerde met de heropende winkel, en de wens uitsprak dat heel Leenderstrijp, samen met de familie Van der Linden, de uitdaging aangaat om de winkel ook voor de verre toekomst open te houden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leenderstrijp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Leenderstrijp.

- Nieuws: - Dorpskrant De Strieper is via de link ook online te lezen. - Actualiteiten uit Leenderstrijp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Stichting Buurtschap Strijp heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Leenderstrijp, en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de inwoners. Dat doet zij o.a. door het organiseren van een reeks evenementen en activiteiten door het jaar heen, waarvoor zie de link hiervóór. - Stichting Buurtschap Strijp op Facebook.

- Onderwijs: - Basisschool St. Jan is sinds 2013 een 'brede school', omdat in de in 2013 gerealiseerde nieuwbouw ook verschillende dorpsactiviteiten plaatsvinden en ruimtes ook door buitenschoolse organisaties gebruikt kunnen worden. De school speelt een belangrijke sociale rol in buurtschap Leenderstrijp. Het is een plek waar ontmoetingen plaatsvinden, waar kinderen leren omgaan met andere volwassenen en kinderen en waar relaties worden aangegaan. De school is de basis in deze kleine gemeenschap.

De school, die op ontdekkingstocht is naar het anders leren, kenmerkt zich onder andere door: kleinschaligheid; intensieve samenwerking tussen de kinderen onderling en met volwassenen; individuele begeleiding; saamhorigheid; teamteaching: extra handen in de groep en daardoor meer zorg op maat; leefstijl: kinderen en ook volwassenen maken ze bewust van hun eigen gedrag en handelen; zelfstandigheid; het zoeken naar de goede balans tussen kindgericht zijn en de kerndoelen; ouders zien als partners; leren in school en leren buiten de school, leren door middel van boeken, leren met de computer, maar vooral leren met elkaar en van elkaar; continu-rooster, schooltijden 8.30-15.00 uur, op woensdag en vrijdag tot 12.15 uur; voorschoolse en naschoolse opvang is geregeld in samenwerking met verschillende BSO's.

- Gilde: - "Gilde St. Jan Baptista draagt al sinds 1645 bij aan de hechte banden tussen de mensen in onze kleine gemeenschap. Vandaag de dag tellen we ruim 100 leden, van wie ongeveer 60 in uniform, met daarbij onder andere een actieve jeugdgroep van zo’n 30 leden. Op onze website bieden we je een inkijk in de gildeactiviteiten in Leenderstrijp.

We kunnen ons vandaag de dag maar moeilijk een voorstelling maken van hoe Leenderstrijp er in 1645 uit zag, en hoe de mensen toen leefden. Waarom werd er een Gilde opgericht? Het moeten, gezien de oorlogen in die tijd, de reformatie en de afhankelijkheid van de mensen van de natuur en natuurrampen zoals epidemieën, soms moeilijke tijden zijn geweest voor de mensen op Strijp. Gelukkig is zowel in boekvorm als op internet heel wat informatie te vinden over de specifieke geschiedenis van Zuidoost-Brabant in het algemeen, en Strijp in het bijzonder, in de periode 1600-1850. Gilde St. Jan Baptista is in de gelukkige omstandigheid een geschiedschrijver in haar midden te hebben: Max Farjon. Bijna alle informatie die je op onze site vindt komt van zijn onderzoekingen, die in 1995 in boekvorm zijn verschenen ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Gilde."

Reactie toevoegen