Leimuiden

Plaats
Dorp
Kaag en Braassem
Groene Hart
Zuid-Holland

leimuiden_plaatsnaambord_kopie.jpg

Leimuiden is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Kaag en Braassem. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Jacobswoude, in 2009 over naar gemeente Kaag en Braassem.

Leimuiden is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Kaag en Braassem. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Jacobswoude, in 2009 over naar gemeente Kaag en Braassem.

gemeente_leimuiden_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Leimuiden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Leimuiden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Leimuiden

Terug naar boven

Status

- Leimuiden is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Kaag en Braassem. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Jacobswoude, in 2009 over naar gemeente Kaag en Braassem.

- Wapen van de voormalige gemeente Leimuiden.

- Onder het dorp Leimuiden vallen ook de buurtschappen Bilderdam (grotendeels) en Vriezekoop.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1e helft 11e eeuw Letthemutha, Leithemutha, 1063 kopie 12e eeuw Leithemuthon, 1156 Leithemuthe, 1573 Leyemuyden, 1840 Leijmuiden.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudfriese en Oudnederlandse mutha, muthon = muiden 'riviermonding' en de waternaam Lagiþo*, waarvoor zie Leiden.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Leimuiden ligt aan de ZO oever van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, ZO van Nieuw-Vennep, NO van Oude Wetering en Roelofarendsveen, N van het Braassemermeer en Rijnsaterwoude, NW van Langeraar, WZW van Kudelstaart en ZW van de Westeinder Plassen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Leimuiden 138 huizen met 1.005 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 79/551 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Oude Wetering (Oost en Zuid) 26/179, Vriezekoop 28/241 en Bilderdam (deels) 5/34. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.900 huizen met ca. 4.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1981 opgerichte Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude (SOLR), die meer dan 600 donateurs heeft. Zij ontvangen 4x per jaar het blad Tijdinghen, kunnen met korting deelnemen aan de jaarlijkse excursie en op de jaarlijkse ledenvergadering verrast worden door een bijzondere lezing. Elk jaar organiseert SOLR een avond voor donateurs. Er is dan een kort officieel gedeelte, met een verslag van de kascommissie. Hierna komt een gastspreker, die de avond opluistert met interessante en vaak ook amusante verhalen.

"Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude heeft ten doel het bevorderen van: de kennis van en de belangstelling voor feiten en gegevens van de geschiedenis van de drie kernen* en omstreken; het behoud en herstel van de daar nog aanwezige monumenten van geschiedenis en kunst; het opsporen, verzamelen en behoud van voorwerpen, belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis en kunstgeschiedenis en het zo mogelijk permanent of anderszins doen tentoonstellen van die zaken en al hetgeen daarmee in verband staat. Er moet nog heel veel interessant materiaal onder de inwoners van de drie kernen beschikbaar zijn, op zolders, in oude laden en schoenendozen. Als je materiaal tegenkomt dat binnen de werkingssfeer van onze stichting valt en je weet niet wat je ermee aan moet, dan nemen wij het graag in ontvangst en zullen dan zorgdragen voor zorgvuldige conservering."
* Naast de genoemde dorpen betreft dat de buurtschap Bilderdam.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In de komende jaren staan zowel binnen als buiten de dorpskern van Leimuiden mooie projecten op de planning. We doen ons best de overlast voor inwoners hierbij zoveel mogelijk te beperken. Er zijn veel factoren waar we rekening mee proberen te houden, zoals: (verkeers)veiligheid; bereikbaarheid hulpdiensten; faciliteren van woon-werkverkeer; uw woongenot; openbaar vervoer; scheiden van verkeersstromen; bouwverkeer in beginsel over de twee hoofdwegen; bereikbaarheid van bouwlocaties; kleine onderhoudswerkzaamheden; werkzaamheden van NUTS-partijen; evenementen. Het betreft onder meer de volgende projecten: Dorpshart; Leimuiden West; IKC; Gezondheidscentrum; Dagelijks Leven; Bedrijventerrein Drechthoek II; Boot Beton; en diverse wegreconstructies." Onder de link vind je een compleet overzicht van alle projecten. (bron: gemeente Kaag en Braassem)

- In juni 2019 heeft men in Leimuiden twee vliegen in één klap geslagen. Woondiensten Aarwoude had al langer het Connexxionterrein op het oog voor de bouw van ca. 30 sociale huurappartementen. "Maar door lastige ruimtelijke regels besloot de gemeente om deze locatie ‘on hold’ te zetten voor de ontwikkeling van sociale woningen", aldus de woningcorporatie. In 2019 liet de Aldi aan de gemeente weten dat ze het Connexxionterrein zagen als een goede locatie om een supermarkt te ontwikkelen. De gemeente heeft beide partijen met elkaar in contact gebracht. Het bleek ruimtelijk goed inpasbaar om de supermarkt en de appartementen te combineren. Die komen nu bovenop de supermarkt. De gemeenteraad is enthousiast over het plan. Raadsleden vroegen wel aandacht voor een goede verkeersontsluiting.

- Nabij het tankstation aan de N207 waren plannen voor een gezondheidscentrum en een appartementencomplex. In juli 2019 wordt bekend dat het appartementengebouw vrijwel zeker niet doorgaat. Wat de realisatie in de weg staat is namelijk het geluid van de N207, fijnstofuitstoot en de beperkingen vanuit het tankstation. Hiervoor zouden allerlei bouwtechnische maatregelen moeten worden genomen die de appartementen te duur zouden maken. De opbrengst van de woningen was beoogd bij te dragen aan de bouw van het gezondheidscentrum. In september 2019 gaat de projectontwikkelaar daarom met de huisartsen en andere belanghebbenden om de tafel om de mogelijkheden voor het gezondheidscentrum te bespreken.

- Anno 2019 is het noordelijke deel van Dorpshart Leimuiden in ontwikkeling. Het betreft 19 eengezinswoningen en 8 appartementen. Alle eengezinswoningen krijgen een eigen ligplaats in de haven.

- De Drechtbrug bij Leimuiden is in 2017 vervangen door een nieuwe, bredere brug* met aan beide zijden busstroken voor de R-net bus, die hier sinds eind 2017 rijdt. Het vervangen van de Drechtbrug is onderdeel van de maatregelen die de provincie Zuid-Holland aan de N207 heeft uitgevoerd ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio.
* Zie ook het filmpje van de feestelijke opening in april 2017.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leimuiden heeft 6 rijksmonumenten, zijnde de begin 19e-eeuwse Hoeve Weltevreden op Willem van der Veldenweg 8, de 18e-eeuwse boerderij Veldenrust op nr. 43, de Johannes de Doperkerk met pastorie en toegangshek (dat zijn in totaal 3 rijksmonumenten) op nr. 22, en de Dorpskerk op Dorpsstraat 49.

- Leimuiden heeft 3 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis op Noordeinde 5, het woonhuis/schoolgebouw uit ca. 1880 op Willem van der Veldenweg 69, en het woonhuis in buurtschap Bilderdam op nr. 24 aldaar.

- De Hervormde (PKN) Dorpskerk (Dorpsstraat 49) is een bakstenen zaalkerk met spitsboogvensters en een grotendeels ingebouwde toren waarop een houten achtkant met naaldspitsje. Vanaf de 11e eeuw heeft aan de Dorpsstraat in Leimuiden altijd een kapel of kerk gestaan. De romaanse middeleeuwse toren heeft tot eind 18e eeuw dienst gedaan. In 1555 is naast de toren een laatgotische kerk gebouwd. In 1578 ging de parochiekerk over naar de protestanten. Rond 1800 zijn zowel kerk als toren afgebroken. De huidige kerk dateert uit 1806.

In 2012 is de kerk gerestaureerd. Om verzakking tegen te gaan moest de vloer geheel worden onderheid. De grafzerken zijn daarbij herschikt. Een nieuwe kleurstelling is aangebracht uitgaande van de historische kleuren van het gewelf. In de kerk bevinden zich een preekstoel en twee herenbanken uit de bouwtijd van de kerk; een orgelkas met beelden uit eind 18e eeuw, een grote en vier kleine koperen kronen uit wellicht 18e eeuw, een psalmbordje uit de bouwtijd, enkele grafzerken uit de 17e eeuw (uit de vorige kerk uit 1555) en een Knipscheerorgel uit 1866. De Dorpskerk valt onder de Protestantse Gemeente Leimuiden. - Dhr. Bert Tijselink heeft in 2014 een prachtig informatief boekje gemaakt over de geschiedenis van de Dorpskerk. Via de link is het ook online te lezen.

- De RK Johannes de Doperkerk (Willem van de Veldenweg 22) is gebouwd in de periode 1851-1856, in neogotische stijl, naar een ontwerp van 'timmerman' Cornelis Dobbe. In 1858 is de 'statie' verheven tot een zelfstandige parochie. In 2011 is de parochie opgegaan in de parochie H. Franciscus, met als centrum de Adrianuskerk in Langeraar. Tegenwoordig is er sprake van de Clara & Franciscus Federatie. In 2006 is de geschiedenis van de kerk, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan, door de parochiearchivaris uitvoerig beschreven en in samenwerking met Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude uitgegeven als themanummer van het meinummer van dat jaar van hun tijdschrift Tijdinghen.

De naastgelegen pastorie is eveneens een rijksmonument. De pastorie is: van algemeen cultuurhistorisch belang als representatief voorbeeld als gebouw uit de hausse in katholieke neogotische regilieuze bouw na het herstel van de bischoppelijke hiërarchie in 1853; van algemeen architectuurhistorisch belang vanwege de neogotische bouwtrant uit het derde kwart van de 19e eeuw, een belangrijke stroming in de ontwikkeling van de Roomskatholieke bouwkunst. De pastorie is vrij gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, zowel uit- als inwendig. De pastorie bezit een hoge ensemblewaarde door de onderlinge ruimtelijke en functionele samenhang met de overige complexonderdelen, beeldbepalend gesitueerd buiten de bebouwde kom van Leimuiden op het hoger gelegen bovenland in een verder open en weids polderlandschap.

- Het oorlogsmonument aan de Dorpsstraat herdenkt de inwoners van Leimuiden die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en bij de Politionele Acties.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Bij de Drechtloop (op een zondag in januari, in 2020 voor de 51e keer) kun je kiezen uit de afstanden 4 km, 10 km en 10 Engelse mijl. Tevens is er Nordic Walking / wandelen (10 km) en er is ook nog een Peuterloop. De parcoursen lopen grotendeels langs de oevers van de mooie rivier de Drecht.

- Koningsdag.

- Feestweek (juni).

- Al sinds 1997 is er jaarlijks op de laatste zondag van augustus Beachvolleybal Leimuiden op het dorpsplein. Het grootste eendaagse evenement van het dorp en volgens velen het sociale hoogtepunt van het jaar. Meer dan 20 teams strijden in onderlinge wedstrijden om het officieuze dorpskampioenschap. Maar... het beachvolleyballen is eigenlijk maar bijzaak. De sfeer, de locatie, het ontmoeten van vele bekenden, de vele activiteiten voor kinderen, het terras, de bbq, de afterparty, en de consumpties zijn net zo belangrijk.

- Op een zondag in september organiseert Shantykoor De Marconisten het jaarlijkse Shantyfestival. Naast dit koor treden nog enkele andere koren uit de regio op. De koren vermaken het publiek met vrolijke en soms melancholieke zeemansliederen, waaronder diverse bekende meezingers. Tijdens de podiumwisselingen van de koren zijn er optredens van een dweilorkest.

- "Na de restauratie van de rijksmonumentale Dorpskerk en de bouw van De Ontmoeting is in 2012 een mooie multifunctionele accommodatie gerealiseerd in het centrum van Leimuiden. Vanuit de gedachte dat de Protestantse Gemeente kerk wil zijn van en voor het dorp, ontstond het idee om dit monumentale gebouw ook op een andere wijze voor de inwoners en andere belangstellenden open te stellen. Zo is in 2014 de serie Dorpskerkconcerten ontstaan. Deze concerten, drie per seizoen (november/januari/maart), kenmerken zich door een gevarieerde programmering en onverwachte samenwerkingen op hoog niveau. Alle concerten beginnen om 13.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 12.30 uur. Kaarten kosten €10,- (kinderen tot en met 14 jaar €5,-) en zijn te verkrijgen bij de Gemakswinkel (Nogweg 3)."

- "Elk jaar zijn er weer kloppende kinderharten en verwachtingsvolle kindergezichtjes als Sinterklaas in ons land is. Sinterklaas wordt geholpen door vele soorten pieten zoals bezorgpieten, strooipieten en natuurlijk muziekpieten. In Spanje is er dan ook een groepje muziekpieten al weken aan het oefenen om de feestvreugde tijdens evenementen te verhogen. Als de Sint weer in Leimuiden is gearriveerd, spelen de RoetToeters* bekende en herkenbare Sinterklaasliedjes. Die muziek verhoogt de feestvreugde en de stemming bij kleine en grote mensen."
* Onderdeel van Drumfanfare Mavileo.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad De Kleine Oase in Leimuiden is er sinds 1994. Het zwembad wordt beheerd door Stichting Vrienden van De Kleine Oase, die voornamelijk uit vrijwilligers bestaat. Het zwembad is geopend van ca. 1 mei t/m de laatste zaterdag in augustus. Er is gratis parkeergelegenheid op de parkeerplaats bij het zwembad of in de buurt.

- In een raadsvergadering d.d. juni 2017 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem besloten om niet mee te doen met het Kansenonderzoek naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen Drecht en Westeinderplassen bij Leimuiden: de zogenoemde Drechtdoorsteek. De meerderheid van de raad heeft tegen gestemd. Het staat andere partijen echter vrij om wel aan te sluiten bij dit kansenonderzoek, aldus de gemeenteraad. De Drechtdoorsteek wordt gezien als een kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van water(recreatie). De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem hebben dit project na een eerder rapport over deze materie in 2010 opnieuw opgepakt en willen opnieuw de mogelijkheden en haalbaarheid van de nieuwe waterverbinding gaan onderzoeken.

Tijdens een openbare informatieavond bleek er veel weerstand te zijn tegen de plannen om een doorsteek te creeëren tussen de Westeinder en de Drecht. Zie ook de notitie van dhr. Piet de Bock, waarin hij toelicht dat en waarom volgens hem de beoogd positive effecten van dit plan te rooskleurig worden voorgespiegeld. "Wel is de werkgroep van de Dorpsraad enthousiast over de potentie van recreatiemogelijkheden aan de zuidwestelijke oevers van de Westeinder. Naar aanleiding van het kansenonderzoek is besloten dat de Landschappelijke Dijk variant als eerste verder wordt uitgewerkt. Als terugvaloptie kan de Polderdoorsteek dienen. Los van een Drechtdoorsteek waar dan ook of misschien helemaal niet, is er nu een stap gezet om meer recreatiemogelijkheden te kunnen gaan vormen voor ons dorp en onze inwoners." Aldus Dorpsraad Leimuiden d.d. februari 2018. In januari 2019 is door de betrokken gemeenten een Marktverkenning uitgevoerd en aan de provincies Noord- en Zuid-Holland aangeboden, met het verzoek om de investeringsmogellijkheden te onderzoeken.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leimuiden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Leimuiden van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - "In maart 2014 is een groepje ondernemende mensen aan de slag gegaan met het oprichten van een breed gedragen, representatieve Dorpsraad voor ons dorp. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van het Praethuys in de Boerderij werd duidelijk dat er vraag is naar een Dorpsraad. Ons dorp verdient een duidelijke stem in Kaag en Braassem en een sterke Dorpsraad kan daar veel aan bijdragen. Met dank aan het vele voorbereidende werk van het Praethuys, kon de werkgroep een vliegende start maken met het oprichten van Dorpsraad Leimuiden."

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Torenvalk is de openbare school in Leimuiden. Openbaar betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht religie en sociale en/of culturele achtergrond. Ze vinden dat alle kinderen eigenlijk op één school thuishoren. Binnen de school houden ze zoveel mogelijk rekening met de diverse achtergronden van de kinderen. Er wordt les gegeven in combinatiegroepen. Door het werken met groepsplannen en weektaken krijgt ieder kind de aandacht die hij/zij nodig heeft en zo kunnen zij onderwijs op maat leveren. - Basisschool De Kleine Wereld. - Basisschool De Schakel. - Kinderdagverblijf Griede. - Mini-creche Boe-Boe.

Sopora, Wij de Venen, Kinderopvang Snoopy en Stichting Peuterspeelzalen SamenEEN slaan de handen ineen. Samen gaan ze sinds 2017 op weg naar een Integraal Kindcentrum Leimuiden (IKL). Het IKL wordt een integrale voorziening van opvang, onderwijs, welzijn en zorg waar kinderen worden opgevangen, opgevoed en onderwezen. Het is een vertrouwde plek waar kinderen van 0 t/m 12 jaar zich kunnen ontspannen en ontwikkelen. Er is dan sprake van één kindcentrum voor ontwikkeling en educatie met één dagprogramma en een breed aanbod aan sport, spel, kunst, cultuur, natuur, wetenschap, techniek en duurzaamheid. Dat is de stip op de horizon waar ze samen naar op weg gaan.

Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool, schrijft in de publicatie ‘Opgroeien doe je maar één keer’: “Niet alleen de kinderwereld verandert. Ook de wereld waarin kinderen opgroeien, verandert. Kinderen van nu moeten kennis vergaren, mediawijs worden, zich een gezonde leefstijl eigen maken, emotioneel stabiel zijn, sociaal wellevend, het beste uit zichzelf halen, een democratisch burger worden. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de eisen die er aan kinderen en dus aan opvoeding, opvang en onderwijs worden gesteld. Wij kunnen niet alles bij het oude laten en wachten tot de ijsberg is gesmolten. Er moet iets gebeuren. De ontwikkeling naar integraler kindcentra is een eigentijds antwoord op deze veranderingen.” Alleen door intensieve samenwerking kan men in Leimuiden goede opvang, zorg en thuisnabij en kwalitatief hoogstaand onderwijs (blijven) aanbieden. Door het bundelen van expertise en mankracht gaan ze versnippering van aanbod tegen en creëren ze mogelijkheden voor een levensvatbare organisatie in een nieuwe, moderne en uitdagende huisvesting.

Er zijn nog meer goede, deels praktische, argumenten om samen verder te gaan als IKL. Zo zijn de gebouwen van de scholen aan vervanging toe. Ook worden er nu eenmaal minder kinderen geboren. Drie afzonderlijke scholen hebben ook daarom al geen bestaansrecht meer. Een IKL brengt alle voorzieningen op één plaats bijeen. Een groot voordeel ook voor ouders die hun kinderen nu niet langer hoeven te verplaatsen tussen die verschillende voorzieningen. De samenwerking reikt verder dan de muren van het IKL. Samen met ouders, inwoners en ondernemers van Leimuiden realiseren de samenwerkingspartners een toekomstbestendige voorziening met een brede maatschappelijke functie voor het dorp. Als een maatschappelijk hart voor toekomstige generaties en hun ouders. Voor nadere informatie zie het visiedocument 'De kracht van SAMEN'.

De realisatie van IKC Leimuiden (ook wel IKL genoemd) - op de locatie van 'De Kleine Wereld' - is medio 2019 gestart. De oplevering staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020. Gestreefd wordt naar ingebruikname van het IKL bij de start van het schooljaar 2020-2021. Parallel aan de realisatie van het IKL wordt er een ontsluitingsprincipe ontwikkeld. De gemeente Kaag en Braassem heeft aan Royal Haskoning DHV opdracht gegeven om verschillende varianten uit te werken voor de verkeersafwikkeling. In het onderzoek wordt gekeken naar de verkeersveiligheid rondom het halen en brengen van de kinderen, de verkeersafwikkeling en leefbaarheid van de omgeving en het ruimtebeslag.

- Muziek: - Drumfanfare Mavileo is opgericht in 1975 en is dankzij de inzet van leden, instructeurs en bestuur een vereniging om trots op te zijn. De vereniging heeft ruim 80 leden, bestaande uit leerlingen, blazers, slagwerkers, majorettes/twirlers, bestuurs- en niet-spelende leden.

- Shantykoor De Marconisten. "Hoewel wij een shantykoor zijn, zingen wij niet alleen traditionele shanty’s. Op het repertoire van Shantykoor De Marconisten staan ook de meer algemeen bekende en vaak ‘recente’ populaire liedjes over de zee of het leven op zee. Deze liedjes hebben met elkaar gemeen dat ze een beeld geven van het leven van een zeeman of schipper in vroeger tijden. Shantykoren zijn populair en wie nu shanty’s hoort zingen door een stel vrolijke als zeelui uitgedoste zangers krijgt veelal een romantisch beeld van het leven van de zeelui in de tijd van de grote zeilschepen. De werkelijkheid was echter heel anders." Daarover kun je meer lezen op de pagina's onder het menu 'Onze muziek' op hun site.

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. Kickers '69.

- Tennisvereniging Leimuiden is opgericht in 1975. Het is een hechte en gezellige club met zowel competitieve als recreatieve tennissers. Het tennispark aan de Beukenlaan heeft 5 verlichte en goed onderhouden Gravel Plus Premium banen.

- Volleybalvereniging Setumup is opgericht in 1977 en heeft bijna 100 actieve leden, die elke dinsdagavond trainen in sporthal 't Spant.

- Bridgeclub Bridge '86. Iedere maandagavond wordt er in Café Keizer in Leimuiden gebridged.

- IJsclub Nut & Vermaak is opgericht in 1904. Bij het prepareren van de ijsbaan van Leimuiden "gaan ze niet over één nacht ijs". :-) In juli 2019 is de ijsbaan namelijk geëgaliseerd met laser en GPS, door loonbedrijf RVR uit Rijnsaterwoude. Daardoor beogen ze het ijs tijdens een vorstperiode beter te kunnen managen. Door te experimenteren met meer of minder water kan worden gezocht naar het meest optimale niveau en dus het beste ijs.

Reacties

(2)

Sommige dingen zijn ingehaald door de tijd. Het gezondheidscentrum komt niet bij de N207. Reden: gastank benzinestation en de geplande appartementen daarbij mag niet. Te dicht bij de N207. Geluid en stof. In september gaan de huisartsen verder kijken. Volgens lokale geruchten gaat de tandarts naar een andere locatie op de dorpspraatjes die nu wordt verbouwd. Ook het centrumplan gaat maar deels door. Winkels waarschijnlijk hooguit 1 of 2 maar verder alleen huizen, een appartementen complexje en een klein haventje. Ook geen parkeergarage.

Groeten Frank

Dank voor de tips! Nadeel van het beschrijven van actuele ontwikkelingen is dat ze inderdaad kunnen wijzigen en dan geactualiseerd moeten worden. Voordeel t.o.v. de boeken die ik voorheen maakte is dat er op een site wél een bewerk-knop zit, dus dat het bij te werken is. Ik heb het Dorpshart-stukje verwijderd en vervangen door het huizen-projectje en het gezondheidscentrum-verhaal aangepast. Verder de pagina nog wat aangevuld met onderdelen die nog ontbraken (Dorpskerkconcerten, zwembad, kerken e.d.) en bestaande onderdelen verder uitgewerkt. Als de site écht inhoudelijk helemaal klaar is (eind dit jaar) ga ik vanaf dan alle steden en dorpen minimaal 1x per jaar nakijken op verouderingsgevoelige gegevens en zo nodig bijwerken, zodat alles actueel blijft.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen