Lent

Plaats
Dorp
Nijmegen
Betuwe
Gelderland

gemeente_lent_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de in 1818 opgeheven gemeente Lent, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Kaart van de in 1818 opgeheven gemeente Lent, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Lent

Terug naar boven

Status

- Lent is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Nijmegen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1817. In 1818 over naar gemeente Elst. In 1998 is het dorp door grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Nijmegen, in het kader van de zogeheten Waalsprong; Nijmegen heeft rond die tijd de 'sprong over de Waal' gemaakt om daar woningbouw te kunnen plegen.

- Onder het dorp Lent vallen ook de buurtschappen Koudenhoek en Vossenpels (grotendeels).

Terug naar boven

Ligging

Lent ligt N van Nijmegen, ZW van Bemmel en grenst in het W aan de N325 en in het Z aan de Waal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lent 161 huizen met 1.171 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.500 huizen met ca. 6.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Bij Lent hebben archeologen in 2018 prehistorisch aardewerk gevonden met daarop enkele schriftachtige tekens. De vondst uit de vroege ijzertijd is bijzonder, omdat men in deze periode (800-500 v. Chr.) voor zover bekend niet schreef. Het is archeologen een raadsel welke persoon het pseudo-schrift meer dan 2500 jaar geleden aanbracht en met welke bedoeling dat gebeurde. Het potje uit de ijzertijd was ‘bijvangst’ tijdens de opgraving van een bijzonder grafveld uit de vroege middeleeuwen in het Lentseveld. Het lag in een kuil met nederzettingsafval (aardewerk, bot en steen), afkomstig uit het huishouden van een eenvoudige boerengemeenschap. Tijdens de uitwerking is de unieke vondst pas ontdekt. Het is duidelijk dat Lent voor de ijzertijdbewoners een aantrekkelijke plek was om te verblijven. De archeologen hebben sporen van bewoning en bewoners aangetroffen uit verschillende tijdvakken van de ijzertijd. Pas wanneer, eeuwen later, de Romeinen in deze streken verschijnen en Bataafse soldaten in Romeinse dienst kennis maken met het schrift, leren bewoners van het Oost-Nederlandse rivierengebied het schrijven voor het eerst echt aan. Het potje is te zien in Museum Het Valkhof in Nijmegen. (bron en voor nadere informatie zie: Historiek.nl)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Uit een data-analyse van onderzoeksbureau Geodan in april 2019 komt Lent als aantrekkelijkste woonwijk van Nederland uit de bus. Wijken in Haarlem en Gouda komen op de tweede en derde plaats. Burgemeester Bruls noemt het mooi om te horen dat ook anderen ontdekken wat Nijmegen al weet: namelijk dat dit dorp een mooie plek is om te wonen. “De gemeente werkt hard aan het doorlopend verbeteren van onze stad. Goed om te constateren dat dit zijn vruchten afwerpt” aldus de burgemeester Bruls. In het onderzoek zijn vijf factoren meegewogen: de woningwaarde, ruim en groen wonen, wonen bij voorzieningen, wonen bij werk en woningkwaliteit. Geodan noemt het bijzondere van hun onderzoek dat de gemiddelde WOZ-waarde wordt meegenomen in de berekeningen. Andere onderzoeken houden geen rekening met de woonprijs. Het gevolg daarvan is dat steevast mooie, maar voor de meeste mensen onbetaalbare locaties als winnaar uit de bus komen, zoals Laren of Bloemendaal, aldus Geodan.

- De Citadel, het toekomstige centrum van Lent rond het Fort Hof van Holland, wordt door de stedenbouwers gekenschetst als een moderne versie van de historisch gegroeide Nijmeegse binnenstad. Rond het fort moeten de komende 15 jaar zo'n 2.500 woningen komen, naast vele tienduizenden m2 aan kantoren, winkels, culturele voorzieningen, cafés en restaurants. Met de ontwikkeling van de Citadel is een omzet gemoeid van circa 1 miljard euro. Het is een woon- en werkgebied voor mensen die stedelijke milieus waarderen. De bouw is in 2013 gestart bij het nieuwe NS-station in Lent.

- Bij Nijmegen-Lent maakt de Waal een relatief smalle bocht die zorgde voor opstuwing van de rivier bij hoogwater. Bij deze 'flessenhals' is de Waal daarom in 2015 verruimd door de dijk een stuk terug te leggen en in de uiterwaarden een nevengeul te maken, waardoor het eiland Veur-Lent is ontstaan. Het project maakt deel uit van het project Ruime voor de Rivier, dat ca. 30 rivierverruimingsprojecten in het rivierengebied beslaat, en daarbinnen het project Ruimte voor de Waal Nijmegen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lent heeft 20 rijksmonumenten.

- Lent heeft 32 gemeentelijke monumenten.

- Het voormalige waterpompstation in Lent met dienstwoning en garage, is gebouwd in 1935 en heeft architectuurhistorische waarde. Het gebouw inclusief interieur verkeert nog nagenoeg in de oorspronkelijke staat. In 2016 is het complex verbouwd en herbestemd tot horecagelegenheid.

- In 2016 is de reconstructie van Fort Knodsenburg uit 1585 gereed gekomen.

- De schuur op Oosterhoutsedijk 29 is in 1875 gebouwd door de Dorpspolder Lent en is een gemeentelijk monument. Jarenlang was deze schuur in gebruik als opslag van materialen van de voormalige veerpont, het haventje en de uiterwaard. Je vond er kruiwagens, schoppen en balken voor het vak (veerstoep) en draad en palen voor de vracht (heining) van de Lotwaard. Na de Tweede Wereldoorlog was de schuur de timmerwerkplaats van aannemer Jan Lintsen en timmerman Jan Derksen. In 1953 zijn de Dorpspolders opgeheven en is hun hele bezit inclusief de schuur overgegaan naar het Polderdistrict Over-Betuwe, dat op zijn beurt is opgegaan in het huidige Waterschap Rivierenland. In 2002 besluit het Polderdistrict Betuwe de schuur te renoveren en het fraaie gebouwtje ten goede te laten komen aan de Lentse gemeenschap en omgeving. Sindsdien heet het Dorpsschuur Lent. De expositieruimte en de bovenverdieping, elk ca. 30m2 groot, kunnen worden gebruikt voor culturele activiteiten. Ook verenigingen kunnen deze ruimten huren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In het dorp ligt een bijzonder stukje groen; Warmoes de Historische Tuinderij Lent. Het is een gemengd tuinbouwbedrijf, een zogeheten warmoezeniersbedrijf of warmoezerij, zoals dat in de jaren dertig nog volop te vinden was in deze omgeving. Men teelt hier groente en fruit zoals de ‘warmoezeniers’ dat vroeger ook deden. Er is veel variatie in rassen en soorten. Er is een unieke hoogstamboomgaard met bijzondere oude appel-, peren-, kersen- en pruimenrassen, zoals ‘Sijden Hemdje’, ‘Lentsche Roode’ en ‘Sterappel’. Daarnaast is er het zogeheten kleinfruit (aardbeien, verschillende soorten bessen, frambozen en bramen) en vele soorten groenten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lent (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Lent.

- Belangenvereniging: - "Wijkraad Lent behartigt de belangen van de inwoners van dit dorp, waaronder ook het gehele gebied dat nu wordt bebouwd. Zij beoogt haar doel te bereiken door: het onderhouden van contacten ten aanzien van ontwikkelingen en problemen en het voeren van overleg met de gemeente, provincie, rijksoverheid, waterschappen en andere overheidslichamen of organen daarvan; informatie en voorlichting al dan niet door middel van publicaties; het signaleren van bedreigingen en aantastingen en het voeren van wettige bezwaarprocedures daartegen indien noodzakelijk; het samenwerken met andere regionale en landelijke organisaties op dit gebied. Via onze site houden wij je op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot het dorp en de Waalsprong. De komende jaren zullen er veel veranderingen zijn in de infrastructuur, grote bouwactiviteiten, nieuwe voorzieningen en verkeersproblematiek."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lent prot. kerk en - idem RK.

Reactie toevoegen