Leudal

Gemeente
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

Leudal

Terug naar boven

Status

- Leudal is een gemeente in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg.

- De gemeente Leudal is in 2007 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en 'Roggel en Neer'.

- De gemeente Leudal omvat de dorpen Baexem, Buggenum, Ell, Grathem, Haelen, Haler-Uffelse, Heibloem, Heythuysen, Horn, Hunsel, Ittervoort, Kelpen-Oler, Neer, Neeritter, Nunhem en Roggel, en de buurtschappen Aan de Bergen, Aan het Broek, Achter het Klooster, Asbroek, Berik, Blenkert, Brumholt, Caluna, Castert (deels), De Beekkant, De Horck, Dries, Eiland, Eind, Ellerhei, Ensebroek, Gendijk, Geneijgen, Gerhegge, Haelense Broek, Hanssum, Heiakker, Heide (Heythuysen), Heide (Roggel), Heioord, Heugde, Hoek, Hollander, Hoogstraat, Kappert, Karreveld, Kinkhoven, Maxet (grotendeels), Nijken, Op de Bos, Ophoven, Overhaelen, Roligt, Santfort (deels), Schaapsbrug, Schans (Ell), Schans (Roggel), Schillersheide, Smidstraat, Strubben, Venne, Vestjenshoek, Vlaas en Waije. Dat zijn in totaal 16 dorpen en maar liefst 49 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Leudal.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Leudal.

- Burgemeester Arno Verhoeven is per 1-9-2019 met pensioen gegaan. Hij is opgevolgd door Désirée Schmalschläger, die burgemeester was van de gemeente Nuth, tot deze in 2019 opging in de nieuwe gemeente Beekdaelen. In de tussengelegen periode was zij waarnemend burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Leudal grenst in het ZW aan België en de Belgische plaatsen Kessenich, Kinrooi en Molenbeersel, in het W aan Stramproy, Tungelroy, Swartbroek, Leveroy, Nederweert-Eind en Ospel, in het N aan Meijel, Beringe, Egchel, Helden, Panningen en Kessel-Eik, in het O aan de rivier de Maas en Beesel, Swalmen, Assel, Leeuwen en Roermond en in het Z aan Beegden, Heel en Thorn, en ligt O van Weert en Nederweert, ZW van Kessel, Reuver en Venlo, N van Maasbracht en N en NO van de Belgische plaats Maaseik. De A2 loopt door het W van de gemeente, van N naar Z. Het gelijknamige natuurgebied ligt O in de gemeente en O van Heythuysen. Deze hoofdplaats ligt centraal tot N in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Leudal omvat ca. 14.500 huizen met ca. 36.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Stichting Studiegroep Leudal e.o. zet zich in voor behoud, herstel, bescherming en studie van de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van deze omgeving. Naast natuurstudie en bescherming richt de studiegroep haar activiteiten ook op heemkunde en archeologie. Zo wordt meegewerkt aan opgravingen in het Leudalgebied. De studiegroep beheert een grote collectie archeologische vondsten en oude gebruiksvoorwerpen. Deze worden in het Leudalmuseum tentoongesteld. De studiegroep is ook uitgever van het kwartaalblad 'Rondom het Leudal'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 is het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Leudal in gebruik genomen. Het staat in Heythuysen, vandaar dat wij het daar hebben beschreven.

- Samen met haar partners werkt de gemeente aan een routenetwerk voor het doorgaande landbouwverkeer. Tussen vertegenwoordigers van Cumela en LLTB, gemeenten en de provincie Limburg zijn afspraken gemaakt over welke wegen deel uitmaken van het netwerk. De gemeente heeft de agrarische bedrijven in de gemeente uitgenodigd om melding te maken van knelpunten die ze ervaren op het netwerk en gaat oplossingen hiervoor realiseren. Op basis van de verzamelde knelpunten is een programma opgesteld om het gebruik van het routenet door landbouwverkeer te stimuleren en beter te faciliteren en om de veiligheid te verbeteren. In 2018 wordt een groot deel van het programma uitgevoerd. Alle informatie over het landbouwroutenetwerk in de gemeente, de inventarisatie van knelpunten en het uitvoeringsprogramma om die knelpunten op te lossen, is te vinden op de website Landbouwscan Leudal.

De gemeente denkt dat het beschikbaar zijn van goed gefaciliteerde routes voor landbouwverkeer bijdraagt aan de bereidheid van de sector om die routes daadwerkelijk te gebruiken. Het feitelijk afdwingen van het gebruik is slechts beperkt mogelijk voor de gemeente. De bereikbaarheid van percelen zal altijd verzekerd moeten zijn, daar zal de gemeente niet aan tornen. Regulering is wel in enige mate mogelijk door bijvoorbeeld geen breedteontheffingen meer te verlenen op wegen door de bebouwde kom of, door daar waar nodig en mogelijk, een inrijverbod in te stellen voor landbouwvoertuigen. (bron: gemeente Leudal, 7-5-2018)

Terug naar boven

Evenementen

- Facebookpagina met nieuws van de kermissen in de gemeente Leudal.

- Groeibriljant Leudal is een jaarlijks event (september) dat lokale ondernemers van jonge bedrijven een podium biedt. Tijdens deze dag worden een aantal interessante Leudalse bedrijven bezocht. De bezoekers wordt een rondleiding aangeboden en uiteraard is er volop ruimte om vragen te stellen en te netwerken. Teruggekeerd in het BusinessCentrum vindt, na een hapje en een drankje, de verkiezing van de Groeibriljant - het meest veelbelovende startende bedrijf - van dat jaar plaats.

- "De gemeente telt bijna 3000 bedrijven, die samen goed zijn voor bijna 14.000 banen. Lions Leudal wil de ondernemingszin én de bedrijvigheid in de gemeente in de schijnwerpers zetten. Daarvoor is de jaarlijkse Ondernemersprijs Leudal (begin oktober) in het leven geroepen. In plaats van een thema te kiezen, zoals bij voorgaande edities gebruikelijk was, strijden sinds editie 2019 bedrijven uit drie categorieën die prominent in de gemeente vertegenwoordigd zijn. Het gaat om deelnemers uit de agrarische sector, de maakindustrie en de mobiliteit. Drie héél verschillende deelnemers die zeer aan elkaar gewaagd zijn. Het belooft een spannende strijd te worden! Er worden 2 prijzen uitgereikt: de Ondernemersprijs en de Rabo Publieksprijs. Daarnaast presenteert de winnaar van de Groeibriljant, die eerder op de jonge bedrijven dag bekend is gemaakt, zich naast de genomineerden voor de Ondernemersprijs op het podium. Samen gaan zij de strijd aan om de Rabo Publieksprijs in de wacht te slepen."

- Het Europees Schutterstreffen (EST) is een feest der verbroedering. Eens in de drie jaar ontmoeten maar liefst ca. 600 schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit heel Europa elkaar. In 2018 deden ze dat in de gemeente Leudal (weekend van 17/18/19 augustus). Het EST is een kleurrijk, bourgondisch feest waar iedereen welkom is. Men verwachtte in dit weekend ongeveer 60.000 bezoekers en ruim 10.000 mensen die wilden overnachten in de omgeving. Voor zo'n megafestatie met heel veel deelnemers en bezoekers zijn natuurlijk ook heel veel vrijwilligers nodig om e.e.a. in goede banen te leiden. De organisatie had 1500 vrijwilligers nodig op allerlei gebieden. De nadruk lag op het horecagedeelte, waar ruim 1000 vrijwilligers voor nodig waren. Als bonus kregen de vrijwilligers een vergoeding die ten goede kwam aan de vereniging namens welke zij zich hadden opgegeven.

Het evenement was een groot succes: "Ruim 80.000 bezoekers in drie dagen, de titel Europese Schuttersgemeente voor Leudal én een positieve balans. Nu de afwikkeling van het Europees Schutterstreffen 2018 bijna rond is, is dat de belangrijkste opbrengst van het grote internationale schuttersfestijn dat afgelopen augustus in Neer werd gehouden. Daar komt bij dat het hoofddoel; de verbroedering tussen deelnemers en publiek uit 12 Europese landen, ruimschoots is behaald. “We kijken terug op een in alle opzichten zeer geslaagd evenement”, vertelt Ko Remijnse, voorzitter van het stichtingsbestuur van het Europees Schutterstreffen 2018.

“Toen de zes Leudalse schutterijen aan de organisatie van dit evenement begonnen, konden maar weinig mensen zich een voorstelling van dit verbroederingsfeest maken. Nu weet iedereen die bij het EST betrokken was, wat verbroedering inhoudt. Meer dan 80.000 mensen hebben het zelf kunnen ervaren tijdens het grootste evenement dat ooit in de gemeente gehouden is. De titel Europese Schuttersgemeente is verdiend. Burgemeester Verhoeven en de gemeentelijke organisatie hebben een belangrijke ondersteunende rol gespeeld in de verwerving van het EST in 2012 en tijdens de lange aanloop naar het evenement. Bovendien, met 16 schutterijen binnen de gemeentegrenzen, ís de gemeente Leudal een echte schuttersgemeente.”

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Door middel van diverse activiteiten wil Bezoekerscentrum Leudal in Haelen bewustwording initiëren bij onze bezoekers. Hoe belangrijk is onze natuur en welke impact hebben wij als mensen op de natuur. Met zijn allen moeten we een steentje bijdragen om onze woonomgeving leefbaar te houden voor ons, maar ook voor planten, bomen, dieren, nu maar vooral in de toekomst. Wil je wandelen of fietsen door deze gemeente? Bij het Bezoekerscentrum kun je terecht voor diverse routekaarten, tevens is in ons bezoekerscentrum informatie te krijgen over natuur en cultuur van het hele leudalgebied. In het natuurgebied zijn ook enkele 'paaltjesroutes' uitgezet; ook hierover hebben wij informatie. Zoek je een leuk cadeau (diverse natuurboeken, leuke mokken en andere natuursnuisterijen) dan is ons winkeltje een leuke plek om iets uit te zoeken voor jezelf of als cadeautje.

Het Leudalmuseum op de bovenste verdieping van het Bezoekerscentrum heeft een vaste collectie ornamenten uit de omgeving en een regelmatig wisselende tentoonstelling. Het Bezoekerscentrum biedt onderdak aan diverse organisaties, die natuur en cultuur hoog in het vaandel dragen: Groen Hart Leudal, Studiegroep Leudal, Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren Velt, Imkervereniging Roer- en Leudal, Restaurant St. Elisabethshof, Stichting Leudalmonument en Stichting St. Elisabethmolen. Om even op geheel andere gedachten te komen kan het interessant zijn workshops, heidagen, vergaderingen, presentaties, conferenties en bijeenkomsten te houden in de Panoramazaal van het bezoekerscentrum. Zeer rustig gelegen met een prachtig uitzicht op de natuur."

- Natura 2000-gebied Leudal ligt tussen Roggel, Neer en Haelen en is 315 hectare groot. Dankzij de afwisselende natuur wordt het gebied druk bezocht door recreanten. Het is een zeer waardevol beekdallandschap. Het kenmerkt zich door een grote variatie; hoogteverschillen, meanderende beken, stukjes heide en afwisselend droge en natte gedeelten. Het natuurbeheer richt zich op het behouden en ontwikkelen van beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels), de bever en twee bostypen: bossen die langs de beken en rivieren staan (vochtige alluviale bossen) en bossen op de hogere zandgronden in het gebied (eiken-haagbeukenbossen). In 2002 is in dit gebied de bever uitgezet.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leudal (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Leudal. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media/nieuws: - ML5 is de lokale omroep voor de gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Roermond. - Huis-aan-huisblad 1Leudal verschijnt op woensdag en is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Jeugd en jongeren: - Stichting 5th Avenue organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten voor jeugd en jongeren in de gemeente Leudal.

- Duurzaamheid: - "Leudal Energie (LE) is een lokale en duurzame energiecoöperatie. LE gelooft in het duurzaam opwekken van energie, waarbij CO2-uitstoot tot een minimum wordt beperkt en we daardoor bijdragen aan een beter milieu. Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen duurzame energie kunnen produceren en leveren tegen concurrerende tarieven in vergelijking tot fossiele energie. LE streeft ernaar om in 2020 20% van alle huishoudens in de gemeente te voorzien van lokaal geproduceerde duurzame energie. Wat heeft LE de afgelopen jaren bereikt? Allereerst heeft LE via diverse info bijeenkomsten over Zonne-energie, Energiebesparing, Elektrisch rijden enzovoort bijgedragen aan de bewustwording rond de energietransitie in de gemeente. Meer concreet betekent dit dat er binnen LE diverse werkgroepen zijn ontstaan die een aantal activiteiten hebben ontplooid. Het betreft de werkgroepen Leudal zoekt Zon, Zon op School, LEDdal, de Energiecoach, Energielevering, Collectieve Zonnestroom, en De Kookepan." Wat al deze werkgroepen tot heden al hebben ondernomen en bereikt en wat de plannen voor de nabije toekomst zijn, kun je lezen onder de link. Zie ook deze video, deel 1, waarin een aantal burgers, bedrijven en instellingen vertellen waarom ze meedoen aan LE. - Video over LE-deelnemers deel 2.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - "LEU-K is bedoeld als laagdrempelige ontmoetingsplaats. Voorop staat gezelligheid te combineren met Business To Business. Eigenlijk wil LEU-K een personeelsfeest voor ondernemers zijn. Het is een betere variant op bestaande initiatieven en digitale ontmoetingsplaatsen via de social media als Linkedin en Facebook. De bedoeling is dat ondernemers in het Leudal elkaar persoonlijk leren kennen. Door elkaar te leren kennen leert men elkaars expertise te waarderen. Dit is de basis om te kunnen komen tot een goede samenwerking met collega ondernemers in de gemeente. Dit alles zonder gebondenheid aan een organisatie of politieke stroming. Iedere ondernemer uit de gemeente kan zich hierbij aansluiten. Jaarlijks worden er een of twee grote events georganiseerd. Daarnaast is er maandelijks een LEU-Kafé. Om ervoor te zorgen dat zowel grote als kleine bedrijven zich kunnen aansluiten is het contributiegeld vastgesteld op slechts € 25,- per jaar."

- "BusinessCentrum Leudal is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Roggel en stelt aan ondernemers uit de regio faciliteiten beschikbaar. Het bedrijvencentrum heeft een centrale ligging en biedt diverse mogelijkheden. Zo stelt het BusinessCentrum representatieve bedrijfsruimte beschikbaar aan alle ondernemers uit de gemeente en omgeving. Hierin heb je de keuze tussen een vaste werkplek of een flexplek. Daarnaast biedt het BusinessCentrum professionele faciliteiten die nodig zijn in een zakelijke omgeving, zoals meubilair, draadloos netwerk, printer, kopieermachine, koffieautomaat, gratis parkeergelegenheid, schoonmaak etc. Naast het verhuren van vaste ruimtes en flexruimtes worden er ook regelmatig kennissessies georganiseerd in het BusinessCentrum. Hieraan kunnen alle ondernemers uit de regio deelnemen. Een handige manier om je zakelijke netwerk uit te breiden en kennis op te doen over verschillende onderwerpen. BusinessCentrum Leudal zorgt dus voor alle basisfaciliteiten die je als organisatie nodig hebt. Op deze manier kun jij je volledig richten op het succes van jouw organisatie!"

Reactie toevoegen