Leuvenum

Plaats
Buurtschap
Ermelo
Veluwe
Gelderland

Leuvenum

Terug naar boven

Status

- Leuvenum is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ermelo.

- De buurtschap Leuvenum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ermelo.

- De buurtschap Leuvenum ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1313 in Lovenen, 1340 Lovenem, ca. 1449 Loeuenen, 1524 Loeuenheim.

Naamsverklaring
Slechts de jongere vormen steunen de verklaring 'heem van de persoon Luvo'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Leuvenum ligt 5 km O van Ermelo, W van Nunspeet, NW van Staverden, rond de Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Leuvenum 22 huizen met 161 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 70 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De precieze ouderdom van de nederzetting Leuvenum is niet bekend. De aanwezigheid van water in de vorm van de Leuvenumse Beek betekende dat aan een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van een nederzetting was voldaan. Uit onderzoek is gebleken dat er al omstreeks 1200 ontgonnen land en bewoning was.

Vanaf 1661 komen delen van de Leuvenumse Beek met aangrenzende terreinen in handen van particulieren, ten behoeve van de exploitatie van papierwatermolens. Uiteindelijk komt de beek met aangrenzende landerijen in handen van de familie Van Westervelt, eigenaren van het huis De Essenburg in de gemeente Harderwijk. Deze familie laat in 1744 ook te Leuvenum een huis van enig aanzien bouwen; het Huis te Leuvenum, oorspronkelijk gelegen achter herberg De Zwarte Boer. Dit huis, omgeven door een gracht, is rond 1855 afgebroken. De fundamenten ervan zijn nog in de bodem aanwezig. De gracht is zichtbaar in het bos. In 1923 komt het huidige huis gereed. Zie daarvoor verder bij Bezienswaardigheden.

- Beschrijving van Leuvenum door Stg. Natuur- en MilieuPlatform Ermelo.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leuvenum heeft 7 rijksmonumenten, zijnde een grafheuvel, 3 rijksmonumenten in verband met het 250 ha grote landgoed de Ullerberg (jhr. dr. C.J. Sandbergweg 101), en 3 in verband met Huis te Leuvenum (jhr. dr. C.J. Sandbergweg 60). Het huis is in de jaren 1921 tot 1923 gebouwd, onder leiding van de Harderwijkse architect P.H. van Lonkhuyzen, en deed dienst als woning voor de freules jkvr. A.C. Sandberg (1916-2006) en jkvr. M.A.J. Sandberg (1919-2014). Tegenwoordig is het huis, samen met het huis De Bannink in Colmschate en met de 900 ha. grote landgoederen, ondergebracht in de Stichting Sandberg van Leuvenum. Het huis en de directe omgeving zijn privéterrein en zijn niet vrij toegankelijk.

- Hotel De Zwarte Boer is oorspronkelijk gebouwd als boerderij. De boerderij is in 1855 opgetrokken van bakstenen die vrijkwamen bij de afbraak van het vroegere Huis te Leuvenum (de voorganger van het huidige huis).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Leuvenumse Bos (5 km).

- Wandelroute Trage Tocht Leuvenum (15 km) voert je door een uitgestrekt, heuvelachtig bosgebied.

- De Leuvenumse Bossen, gelegen tussen Harderwijk en Nunspeet, hebben een oppervlakte van 2.267 hectare. Het gebied omvat het stuifzand- en heidegebied Leuvenhorst (1.430 hectare) en het Leuvenumse Bos (837 hectare). De bossen herbergen een afwisselend natuurgebied met naald- en loofbossen, stuifzand, heuvels, beken en heide. Een ideale plek voor wild, zoals zwijnen, reeën en edelherten. Die komen er dan ook veel voor. De dieren kunnen over de hele Veluwe uitzwermen.

De Leuvenumse Bossen zijn in ontwikkeling. Beheerder Natuurmonumenten zorgt ervoor dat er meer variatie komt. Waar oorspronkelijk vooral eentonig aangelegd dennenbos groeide, ontstaat steeds meer gemengd bos. Zo komt er vanzelf een gevarieerder dierenleven.

Boswachter Jaap Hovenkamp komt steeds vaker boommarters en dassen tegen in de Leuvenumse Bossen. Een goed teken vindt hij, omdat het aangeeft dat het bos steeds meer voedsel en leefplekken biedt. En dat er rust is in het gebied. Voorheen zag Jaap zelden een boommarter in de Leuvenumse Bossen. De dieren zijn sowieso erg schuw. Maar in 2010 zag hij er geregeld een of twee, soms wel drie op zijn tochten door het bos. Spelend in de bomen of op de bosbodem, of zoekend naar voedsel. Ook zijn in 2010 twee nieuwe dassenburchten aangetroffen. Dit lijkt erop te duiden dat er nieuwe dassen bijgekomen zijn. De dassen in de Leuvenumse Bossen profiteren van de aanwezigheid van herten, reeën en zwijnen.

Veel wild betekent veel keutels en dat betekent weer veel mestkevers. De dassenpoep die Jaap Hovenkamp in het bos aantreft, zit dan ook vol met de schildjes van deze kevers. Zowel boommarters als dassen zijn gesteld op rust. Maar met een beetje geluk zie je deze prachtige dieren tijdens een wandeling over een van de vele paden in het bos. In 2012 is in de Leuvenumse Bossen de zeer zeldzame bosvleermuis aangetroffen. Samen met de vondst in 2012 van een bosvleermuis in Stroe, zijn dit de eerste waarnemingen van bosvleermuizen op de Veluwe. - Nadere informatie over de Leuvenumse Bossen op de site van beheerder Natuurmonumenten. - Filmpje over hertenbronst in de Leuvenumse Bossen. - Fotoserie van het Leuvenumse Bos van fotograaf Martin Stevens. - Foto's van fauna in het Leuvenumse Bos, door Quinten Bulte. Nu zijn de dieren die hij heeft gefotografeerd op zich niet zo bijzonder (een rups, een vliegje en een hooiwagen, je weet wel zo'n spin met hele lange poten), maar de foto's zijn dat wél. Lees en kijk maar onder de link waarom dat zo is.

- De Leuvenumse Beek dreef in de 18e eeuw nog negen molens aan. Ze werden gebruikt voor de productie van papier. Zulke papiermolens waren op meerdere plaatsen aan de rand van de Veluwe vinden. De Leuvenumse Beek heet ook wel Staverdense of Hierdense Beek. De naam verandert mee met het gebied waar hij doorheen stroomt.

- Het Cyriasische Veld is een groot droog heidegebied.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Leuvenum van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leuvenum (online te bestellen).

Reacties

(2)

U spreekt over de buurtschap Leuvenum maar het is het buurtschap Leuvenum. Buurtschap is een het-woord.

Nee hoor. Volgens het 'Groene boekje' is het een vrouwelijk woord en daarmee een de-woord. Zie http://woordenlijst.org/#/?q=buurtschap
Volgens de Van Dale zou het naast een vrouwelijk tevens een onzijdig woord zijn en zou daarmee het ook goed zijn: http://vandale.nl/opzoeken?pattern=buurtschap&lang=nn Maar m.i. is dat een nogal verouderde spelling (die we weleens tegenkomen in bronnen uit 19e en begin 20e eeuw) en we vinden het bovendien lelijk staan en klinken. Dus vanwege al deze redenen hanteren wij consequent 'de buurtschap'.

Reactie toevoegen