Lieshout

Plaats
Dorp
Laarbeek
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

NB gemeente Lieshout in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Lieshout in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Lieshout in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Lieshout

Terug naar boven

Status

- Lieshout is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Laarbeek. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

- Wapen van de voormalige gemeente Lieshout.

- Onder het dorp Lieshout vallen ook de buurtschappen Achterbosch, Beemdkant (grotendeels), Deense Hoek, Het Laar (deels) en 't Hof.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Liessent.

Oudere vermeldingen
1146 Litholz, 1194 kopie 13e eeuw Lyzoth, 1199 kopie 13e eeuw Lishot, Lisoth, 1252 kopie 13e eeuw Lisholt, 1281 kopie 13e eeuw Lieshout, 1283 kopie 13e eeuw villa de Lisehout, 1311 kopie 1510 Lieshout, 1312-1350 Lissouth, Lieushout.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Misschien een afleiding met het verzamelsuffix -uþi*, variant van -iþi*, of een samenstelling met hout, holt 'hoogopgaand loofbos' en een onduidelijk eerste deel, mogelijk lis*-, behorend tot de woordgroep van het Oudhoogduitse lesa 'rimpel', en het Middelnederlandse lese 'spoor, groeve, vore', vergelijk Lisse. Af te wijzen zijn lis, lies 'liesgras, bies', dat immers teruggaat op een vorm met -sk-, die niet is aangetroffen, en het Middelnederlandse lide 'weg, gang, pad', dat vrouwelijk was en geen buigings-s had.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Lieshout ligt NO van Eindhoven en Nuenen, NW van Helmond en Aarle-Rixtel, ZW van Beek en Donk en grenst in het Z aan het Wilhelminakanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Lieshout 209 huizen met 1.204 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 70/384 en de buurtschappen Ginderdoor 47/328, Beemdkant 38/199, Molenstraat 26/137, Achterbosch 22/112 en Het Hof 6/44 (het dorp Mariahout bestond toen nog niet, die kern is pas sinds begin 20e eeuw ontstaan). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.700 huizen met ca. 4.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Lieshout en Mariahout, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- De in 1982 opgerichte Heemkundekring 't Hof van Liessent heeft ruim 200 leden. Zij heeft als doel het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk en gebruiken daarvan en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden. Hoe beogen zij hun doelstellingen te bereiken?: ze geven mogelijkheden voor studie en onderzoek; ze houden maandelijks lezingen; elke dinsdag en woensdag is het Heemhuis met archief open; ze organiseren jaarlijks excursies naar interessante heemkundige plaatsen; ze werken samen met heemkundig deskundigen en instanties; ze geven adviezen en publiceren boeken en CD’s; ze maken vier maal per jaar het blad d’n Effer.

- Verhalen over de geschiedenis van Lieshout op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lieshout heeft 8 rijksmonumenten.

- Lieshout heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Beschrijving orgel Sint-Servatiuskerk.

- Molen De Leest.

- Vogelenzang / Bettmolen.

- Gevelstenen in Lieshout.

- In een woning van de familie Van Eeuwijk, in de bossen bij Lieshout, vind je Poppenmuseum Nostalgie, met een collectie van zo'n 1.000 poppen, waaronder antieke exemplaren (onder de link vind je een filmpje over het museum, plus de adresgegevens).

Terug naar boven

Eten en drinken

- Lieshout is landelijk bekend vanwege bierbrouwerij Bavaria, sinds de oprichting in 1764 geleid door de familie Swinkels, tegenwoordig reeds de 7e generatie. De naam Bavaria bestaat overigens pas sinds 1925 en verwijst naar het 'Beiersch bier', zoals ondergistend of pilsener bier in het verleden werd genoemd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lieshout (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Jeugd: - Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting staat voor uitdaging. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Scouting Lieshout - Mariahout heeft bijeenkomsten voor Bevers (tot 7 jaar), Welpen (van 7 tot 11 jaar), Scouts (van 11 tot 15 jaar) en Explorers (vanaf 15 jaar).

- Muziek: - Harmonie Sint Caecilia Lieshout / Mariahout is opgericht in 1876. De vereniging omvat een harmonieorkest, een seniorenorkest en een slagwerkgroep. Naast concerten geven is St. Caecilia ook erg actief op straat. Zo’n 40 keer per jaar geeft de vereniging acte de présence bij feestelijkheden of memorabele gebeurtenissen in de twee dorpen en ver daarbuiten. Maatschappelijke betrokkenheid, een vaste plaats in het dorpsleven wordt als een belangrijke taak gezien. Een vereniging kan niet blijven bestaan zonder nieuwe aanwas. Daarom biedt St. Caecilia muziekonderwijs aan voor de kinderen uit Lieshout en Mariahout. Zo leren ze het bespelen van een muziekinstrument, individueel, maar ook in groepsverband. Via de verschillende leerlingen- en opleidingsorkesten worden ze 'klaargestoomd'. Goed muziekonderwijs, maatschappelijke betrokkenheid, plezier in muziek maken en muzikale prestaties leveren. Dat is waar Harmonie St. Caecilia voor staat.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lieshout.

Reactie toevoegen