Lingewaal

Voormalige gemeente
West Betuwe
Betuwe
Gelderland

Lingewaal

Terug naar boven

Status

- Lingewaal is een voormalige gemeente in de province Gelderland, in de streek Betuwe. Het gemeentehuis stond in Asperen.

- De gemeente Lingewaal is in 1986 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Asperen, Herwijnen, Heukelum en Vuren. Bijzonder is dat de gemeenten Asperen en Heukelum (met in laatstgenoemde gemeente ook het dorp Spijk) t/m 1985 onder de provincie Zuid-Holland en de streek Vijfheerenlanden vielen, en in 1986 dus zijn verhuisd naar de provincie Gelderland en de streek Betuwe. Er is in de aanloop naar de herindeling de nodige discussie geweest of de gemeente onder Zuid-Holland of onder Gelderland zou moeten komen te vallen. Het is dus Gelderland geworden.

- Naast de in de vorige alinea genoemde 4 dorpen omvatte de gemeente Lingewaal verder nog het dorp Spijk en de buurtschappen Benedeneind, Boveneind, Friezenwijk, Kerkeneind, Leuven en Vogelswerf. In totaal zijn dit 5 dorpen en 6 buurtschappen.

- De gemeente Lingewaal is in 2019 opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente West Betuwe.

- Wapen van de voormalige gemeente Lingewaal.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De voorlopige naam van de nieuwe gemeente was Vuren. Lokale historici pleitten ook wel voor de naam Leijenburg, naar het voormalige kasteel in Heukelum, waarvan de resten precies onder het tracé van de A15, mooi in het geografische midden, liggen. Uiteindelijk koos de nieuwe gemeenteraad voor de naam Lingewaal. Die naam kan pas een jaar na het besluit in werking treden. In dit geval dus in 1987. Gedurende het jaar 1986 heeft de nieuwe gemeente dus nog Vuren geheten.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Lingewaal lag in het ZW van de provincie Gelderland en grensde in het W aan de provincie Zuid-Holland. De A15 liep centraal door de gemeente, en de gemeente was gelegen tussen de rivieren de Linge in het N en de Waal in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Eind 2018, dus vlak voor haar opheffing, heeft de gemeente Lingewaal ca. 4.400 huizen met ca. 11.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen in de voormalige gemeente Lingewaal, kun je terecht bij Historische Vereniging De Heerlijkheid Vuren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De in 2017 gerealiseerde fietsroute Herinneringsroute WO2, die start bij Fort Vuren, voert je langs meer dan 20 locaties in de voormalige gemeente Lingewaal met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Een bijbehorende app met informatie over wat je onderweg tegenkomt, kun je via de link downloaden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lingewaal (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Zorg en welzijn: - Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal vindt het belangrijk dat mensen samen met hun naasten de laatste fase van hun leven thuis kunnen doorbrengen. Om dit mogelijk te maken verzorgen zij hiervoor de ondersteuning. Het verlenen van hulp thuis gebeurt door middel van ondersteuning en ‘nabij zijn’ van zieken en hun naasten in de laatste levensfase. Hun zorgvuldig opgeleide vrijwilligers vervangen niet de professionele zorg, maar zijn aanvullend. Als er professionele hulp van bijvoorbeeld de huisarts en thuiszorg aanwezig is, blijft dat gewoon doorgaan. Ze helpen bij de persoonlijke verzorging van de ongeneeslijk zieke, zolang dit geen medische of verpleegkundige handelingen betreft, en bieden een luisterend oor en een wakend oog door er gewoon ‘te zijn’.

Ondersteuning kan worden ingezet om je naasten even op adem te laten komen, of om je gelegenheid te geven aandacht te besteden aan andere zaken die voor jou van belang zijn. Je hebt daarbij de gelegenheid om iets te doen met een buitenstaander en eventueel te praten over aspecten die voor naasten soms best lastig zijn.

- Duurzaamheid: - "De in 2016 opgerichte Coöperatie Lingewaar verbindt burgers en bedrijven rondom de economische verduurzaming van Lingewaal. Te beginnen bij energie en wonen maar ook voedsel, zorg enz. Alles wat het huishouden nodig heeft en bijdraagt aan een gezonde gebiedseconomie. Enkele voorbeelden: eigen energie in plaats van olie of gas; groente en fruit uit eigen gemeente; auto’s niet kopen maar delen. Onze statuten beschrijven een lange lijst van activiteiten. Goedkoper, beter en leuker - door het goed te organiseren. Zo groeit een stroom van duurzame producten en diensten."

Reactie toevoegen