Loënga

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Loënga

Terug naar boven

Status.

- Loënga is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Wymbritseradiel. In 1984 middels grenscorrectie over naar gemeente Sneek, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

* Dit plaatsje wordt in vele bronnen nog als dorp vermeld, maar de kerk is al heel lang verdwenen en aan de letterlijke paar handenvol verspreide huizen van deze plaats kunnen wij niets dorps ontdekken**, vandaar onze o.i. vandaag de dag reëlere kwalificatie 'buurtschap'.
** Vermoedelijk zijn anderen geneigd om deze plaats als dorp te beschouwen omdat het een eigen postcode en plaatsnaam heeft in het postcodeboek, maar dat is puur een administratieve kwestie die niets met ja of nee dorp zijn te maken heeft.

- De buurtschap Loënga valt onder het dorp Scharnegoutum.

- De buurtschap Loënga ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Loaiïngea.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Loënga ligt N van Sneek, OZO van Tirns, ZO van Reahûs, Z van Scharnegoutum, ZW van Goënga, Gauw en Sibrandabuorren en NW van het Sneekermeer en Offingawier.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Loënga 13 huizen met 70 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 35 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Loënga heeft 2 rijksmonumenten.

- Begraafplaats met klokkenstoel uit 1670. Op de klok uit 1950 staat de tekst (in het Fries, dit is de vertaling): "Mijn huis staat in Loënga, mijn geluid hoort men van Sneek tot Goënga, ik luid hier met mijn gebrom, het Friese land vol eer en roem, ik roep op tot werk, ik roep op tot rust, en houd het geloof in God vast."

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Doarpsbelang Skearnegoutum - Loaiingea.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Loënga.

Reactie toevoegen