Loet

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

loet_collage.jpg

Loet, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Loet, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Loet..JPG

Buurtschap Loet

Buurtschap Loet

Loet.JPG

Het Loetbos op een mooie winterdag in januari

Het Loetbos op een mooie winterdag in januari

Loet (2).JPG

Wachten op het voorjaar

Wachten op het voorjaar

_MG_5541.JPG

Tekst en uitleg over het riviertje de Loet

Tekst en uitleg over het riviertje de Loet

De Loet.jpg

De grauwe vliegenvanger is in de zomer regelmatig te zien in het Loetbos

De grauwe vliegenvanger is in de zomer regelmatig te zien in het Loetbos

Loet

Terug naar boven

Status

- Loet is een buurtschap en rivier in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 gemeente Lekkerkerk. In 1985 over naar gemeente Nederlek, in 2015 over naar geeente Krimpenerwaard.

- De buurtschap Loet valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lekkerkerk.

- De buurtschap Loet staat niet als zodanig in de atlassen, en heeft ook geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aanbeland.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Wij vinden de plaatsnaam in sommige media ook geschreven als De Loet, maar de straatnaam ter plekke is zonder lidwoord, dus houden wij die spelling op deze pagina aan.

Oudere vermeldingen
1639 De Loete.

Naamsverklaring
Een oudere verklaring bracht de naam in verband met het Middelnederlandse loete ‘hark of schoffel met driehoekig benedeneinde’ en dacht daarbij aan een veldnaam voor stukken land in de vorm van een driehoek met één betrekkelijk korte zijde. Het toponiem loet komt evenwel op meerdere plaatsen als waternaam voor (bijvoorbeeld Achter de Loet bij Schagen) en moet eerder verbonden worden met het vroeger in Zuidwest-Nederland voorkomende lôde*, ontstaan uit lauþô* 'kil of kreek in buitengronden, waterloop' (vergelijk Lodijke), dat zich na het wegvallen van de slot -e (zogeheten apocope) ontwikkelde tot lôt*, verbogen lôte (vergelijk Rijt en Reuth). In dat geval moet het in de Utrechtse goederenlijst van 918-948 (11e eeuw) genoemde Lote van Loete gescheiden worden (men brengt het in verband met Leuterveld).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Loet ligt rond de gelijknamige weg, N van Lekkerkerk, Z van Berkenwoude, in natuur- en recreatiegebied het Loetbos.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Loet heeft ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Loet was oorspronkelijk een natuurlijk stroompje. Dit bochtige riviertje dateert nog van voor de ontginningen en zorgde oorspronkelijk voor de afwatering. Van hieruit ontgonnen de eerste kolonisten het veen. Het slib dat langs de oevers werd afgezet, is minder gedaald dan de veengrond rondom. Vandaar dat het gebied langs het riviertje en ook delen van het Loetbos hoger liggen dan de omgeving. Het riviertje heeft twee 'armen' met daartussen een aantal eilandjes.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Loetbos, genoemd naar het riviertje de Loet, is een aangelegd polderbos met stiltegebieden voor zoogdieren en vogels. Het bos knoopt deels aan bij het landschap van smalle percelen, waarbij bos wordt afgewisseld door graslanden. In het bos tref je naast de gevarieerde flora 175 verschillende vogelsoorten aan en verschillende soorten kleine roofdieren.

Reactie toevoegen