Lopikerkapel

Plaats
Dorp
Lopik
Lopikerwaard
Utrecht

Lopikerkapel (3).jpg

Over de Enge IJssel zien we Lopikerkapel

Over de Enge IJssel zien we Lopikerkapel

Lopikerkapel (2).jpg

De Hervormde kerk van Lopikerkapel

De Hervormde kerk van Lopikerkapel

lopikerkapel_napoleon_2012_200_jaar_feest_kopie.jpg

De inwoners van Lopikerkapel vierden in 2012 het 200-jarig bestaan van hun dorp. Ook Napoleon maakte zijn opwachting, omdat het aan hem te danken is dat in 1812 Zevenhoven en Lopikerkapel zijn samengevoegd tot het dorp Lopikerkapel.

De inwoners van Lopikerkapel vierden in 2012 het 200-jarig bestaan van hun dorp. Ook Napoleon maakte zijn opwachting, omdat het aan hem te danken is dat in 1812 Zevenhoven en Lopikerkapel zijn samengevoegd tot het dorp Lopikerkapel.

lopikerkapel_start_restauratie_huis_te_vliet_mei_2014_paneel.jpg

Het imposante Huis te Vliet, dat in zijn huidige gedaante grotendeels uit 1815 dateert, is sinds mei 2014 in restauratie

Het imposante Huis te Vliet, dat in zijn huidige gedaante grotendeels uit 1815 dateert, is sinds mei 2014 in restauratie

lopikerkapel_stichting.gif

De in 2013 opgerichte Stichting Lopikerkapel zet zich in voor de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp en neemt daartoe allerlei initiatieven

De in 2013 opgerichte Stichting Lopikerkapel zet zich in voor de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp en neemt daartoe allerlei initiatieven

lopikerkapel_nieuwe_holle_brug_kopie.jpg

Dankzij heel veel zelfwerkzaamheid van heel veel inwoners is in 2015 de oude holle brug in Lopikerkapel prachtig vernieuwd: in de oude 'look and feel', maar dankzij een slimme constructie qua veiligheid wél aan de moderne eisen des tijds voldoend.

Dankzij heel veel zelfwerkzaamheid van heel veel inwoners is in 2015 de oude holle brug in Lopikerkapel prachtig vernieuwd: in de oude 'look and feel', maar dankzij een slimme constructie qua veiligheid wél aan de moderne eisen des tijds voldoend.

lopikerkapel_stekjes_varens_in_nieuwe_holle_brug_kopie.jpg

De nieuwe holle brug is zoveel mogelijk in de oude staat gehouden. Zo zijn niet alleen de oude stenen hergebruikt, maar zijn zelfs ook de ca. 9 soorten varens - waaronder zeldzame - die op de oude brug groeiden, teruggezet in de voegen van de nieuwe brug.

De nieuwe holle brug is zoveel mogelijk in de oude staat gehouden. Zo zijn niet alleen de oude stenen hergebruikt, maar zijn zelfs ook de ca. 9 soorten varens - waaronder zeldzame - die op de oude brug groeiden, teruggezet in de voegen van de nieuwe brug.

lopikerkapel_bloemrijke_berm_kopie.jpg

Een ander initiatief van Stichting Lopikerkapel was het in 2014 realiseren van een bloemrijke berm, die door de inwoners zelf wordt onderhouden. Ziet er een stuk aantrekkelijker uit én goed voor de bedreigde bijen en vlinders!

Een ander initiatief van Stichting Lopikerkapel was het in 2014 realiseren van een bloemrijke berm, die door de inwoners zelf wordt onderhouden. Ziet er een stuk aantrekkelijker uit én goed voor de bedreigde bijen en vlinders!

lopikerkapel_ereprijs_stichting_kopie.jpg

Een mooie 'kers op de taart' is dat Stichting Lopikerkapel tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2016 voor al haar initiatieven in het dorp de Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer van de gemeente Lopik toegekend heeft gekregen.

Een mooie 'kers op de taart' is dat Stichting Lopikerkapel tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2016 voor al haar initiatieven in het dorp de Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer van de gemeente Lopik toegekend heeft gekregen.

UT gemeente Lopik in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768]_0.gif

Gemeente Lopik in ca. 1870, kaart J. Kuijper. Lopikerkapel liep langs de Z kant van de gemeente. Aan de overkant van de Enge IJssel liep de gemeente Jaarsveld, tot de Radiolaan aan toe.

Gemeente Lopik in ca. 1870, kaart J. Kuijper. Lopikerkapel liep langs de Z kant van de gemeente. Aan de overkant van de Enge IJssel liep de gemeente Jaarsveld, tot de Radiolaan aan toe.

Lopikerkapel

Terug naar boven

Status

- Lopikerkapel is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Lopik.

- Toen Jaarsveld nog een zelfstandige gemeente was, liep de gemeentegrens door de Enge IJssel (die langs de Lopikerweg Oost loopt), en vielen de panden N van die rivier onder Lopikerkapel (gem. Lopik) en de panden Z van de rivier onder dorp en gemeente Jaarsveld, helemaal tot aan de Radiolaan aan toe. Jaarsveld was dus een zeer langgerekte gemeente (zie daarvoor de gemeentekaart elders op deze pagina). Na de toevoeging van de gemeente Jaarsveld aan de gemeente Lopik in 1943, is het oostelijke deel van de voormalige gemeente Jaarsveld (vanaf de kruising Reinaldaweg - Lopikerweg Oost) aan het dorpsgebied van Lopikerkapel toegekend. Of daar een expliciete ingangsdatum voor was, is ons niet bekend. In ieder geval is het sowieso geformaliseerd met de invoering van het huidige postcodesysteem in 1978, toen voor het eerst - postaal gezien - expliciet alle panden aan een woonplaats moesten worden toegekend.

- Onder het dorp Lopikerkapel valt ook de buurtschap Uitweg.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Door de inwoners wordt het dorp kortweg 'Kapel' genoemd. Een inwoner van het dorp is een Kapellenaar.

Oudere vermeldingen
Lopiker-Capel, 1639 Capel.

Naamsverklaring
Samenstelling van kapel ‘kleine kerk, bedehuis’ en Lopiker, waarschijnlijk naar de ligging op de Lopikerdijk, de dijk die naar Lopik voerde.(1) Volgens (2) is het voorvoegsel Lopiker- toegevoegd om aan te geven dat de kapel onder de parochie Lopik viel.

Terug naar boven

Ligging

Het laagveendorp Lopikerkapel ligt ONO van Lopik en grenst in het N en O aan IJsselstein, in het Z aan de Lek en in het W aan de buurtschap Uitweg. De veelal nog agrarische lintbebouwing van het dorp loopt parallel aan de Enge IJssel, die in het O op grondgebied van IJsseltein overgaat in de Kromme IJssel, die op zijn beurt met een boog via Nieuwegein weer IJsselstein binnenkomt en daar opgaat in de Hollandse IJssel. In het ZW vindt het riviertje een vervolg in de Lopikervaart via het Lopikerverlaat (een schutsluis uit 1628) bij Uitweg en een gegraven kanaal bij Graaf.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Volgens de Volkstelling van 1840(3) had het dorp Lopikerkapel samen met de buurtschap Zevenhoven in dat jaar 39 huizen met 74 inwoners. Het laatste getal moet een drukfout zijn. Volgens (4) woonden er in 1840 in die 39 huizen namelijk ruim 240 inwoners. Dat klinkt aannemelijker, want in 1870 waren er 285 inwoners en in 1890 312. Tegenwoordig heeft het dorpsgebied ca. 500 huizen met ca. 1.100 inwoners, waarvan 600 in het dorp zelf en 500 in de buurtschap Uitweg.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dit dorp is, in tegenstelling tot veel omliggende dorpen en buurtschappen, nooit een zelfstandige gemeente geweest en heeft altijd onder de burgerlijke gemeente Lopik gevallen. Zoals de naam al suggereert, had de plaats aanvankelijk een kapel, die vermoedelijk reeds in de 13e eeuw is gesticht. Deze kapel viel onder de parochie Lopik. In de 15e eeuw is deze kapel vervangen door een kerk; volgens Witkamp (1895) werd die kerk gebouwd in Zevenhoven, dat tegenwoordig in Lopikerkapel is opgegaan. Zevenhoven was vanouds de naam van de huidige oostelijke uithoek van het dorp.

Vóór de instelling van het instituut 'gemeente' in de Franse Tijd was Zevenhoven, evenals het Huis Te Vliet, een apart 'gerecht'. De naam komt nog voor op de Kuijperkaart uit 1865 (zie elders op deze pagina). Tegenwoordig is de naam Zevenhoven niet meer in gebruik. De polder Zevenhoven en de huidige straatnaam Sevenhovenstraat in het dorp herinneren er nog aan. Een van de Heren van Zevenhoven was Paulus Buys. - Geschiedenis gerecht Zevenhoven op de site van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

Volgens (5) was de hervormde gemeente van Lopikerkapel samengesteld uit de gebieden Bovenkwartier van Lopik (= het oorspronkelijke Jaarsvelderkapel), Zevenhoven (het O deel van het huidige dorp) en Jaarsvelderkapel (het deel van het huidige dorp Z van de Enge IJssel, dat t/m 1942 onder de gemeente Jaarsveld viel).

In september 2012 is tijdens Open Monumentendag het 200-jarig bestaan van het dorp groots gevierd, wat veel publiek trok. Er liepen historisch geklede acteurs rond en zelfs Napoleon Bonaparte maakte zijn opwachting. Aan hem was namelijk dit feestje te danken, omdat in 1812 onder zijn gezag Sevenhoven en Lopikerkapel zijn samengevoegd tot het huidige dorp.

De kersen en ander fruit van de boomgaarden in deze omgeving werden vroeger jaarlijks geveild door notaris Arendonk te IJsselstein.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Lopikerkapel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lopikerkapel heeft 5 rijksmonumenten, zijnde Huis Overvliet (Kapelsepad 42), het voormalige stoomgemaal (Batuwseweg), het Nozema-gebouw (Biezendijk 3), de dijkbewakingspaal bij Lekdijk Oost 15, en de Hervormde kerk.

- De parochianen uit Zevenhoven, het O deel van het huidige Lopikerkapel, woonden te afgelegen om de hoofdkerk in Lopik gemakkelijk te kunnen bezoeken. De wegen verkeerden in een slechte staat en er waren weinig vervoersmiddelen. In de 15e eeuw werd de kapel afgebroken en enige meters naar het oosten herbouwd, zodat zij net buiten de grenzen van het gerecht Lopik stond; en dus aan Zevenhovense zijde. In 1620 werd de kapel verbouwd tot een zelfstandige kerk. Uniek was dat de kerk in twee stijlen gebouwd werd: het koor werd opgetrokken in gotische stijl, terwijl het schip romaanse invloeden vertoonde.

Hoewel, zoals bij vrijwel alle kerken, de na-middeleeuwse eeuwen duidelijk hun sporen achterlieten, bevat het van een meerhoekig koor voorziene eenvoudige gebouw nog opmerkelijke elementen. De van origine aanwezige open kap in het schip is iets zeldzaams. En de 15e-eeuwse trekbalken ervan bezitten met hun geschilderde rankmotieven een waardevolle decoratie. (124) Om de kerk ligt een klein kerkhof met een ijzeren toegangshek uit 1880. - Het boek 'Kerkelijk Erf Lopikerkapel' (speciale uitgave t.g.v. afsluiting project ‘Kerkelijk Erf’ van de Hervormde Gemeente, 1991) is via de link ook online te lezen. - Het huidige orgel dateert uit 1968. - Geschiedenis Hervormde kerk op de site van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. - Site van de lokale Hervormde Gemeente.

- De oude pastorie naast de kerk is in 2013 afgebroken en vervangen door een nieuw pand.

- Vlak naast de kerk staat ook het voormalige rechthuis van Zevenhoven: het vroegere café/herberg De Prins (Lopikerweg Oost 180), dat voor het eerst wordt vermeld in 1536. In 1966 is er een buurtsupermarkt aan vastgebouwd, die nog altijd in functie is. - Geschiedenis rechthuis Zevenhoven (op het 2e gedeelte van die pagina).

- Huis te Vliet* (Lopikerweg Oost 164) wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van 11 juni 1375, waarin hertog Albrecht van Beieren erkent dat Aernt van Egmond, Heer van IJsselstein, uit gunst en niet verplicht is te helpen bij het verhogen van de Lekdijk naast het Huis te Vliet. In 1538 wordt het als ridderhofstad erkend. Dit betekent dat de bezitters ervan toegelaten konden worden tot de ridderschap van Utrecht. Vóór de instelling van het instituut 'gemeente' in de Franse Tijd, was Huis te Vliet een apart 'gerecht', evenals Zevenhoven zoals destijds de oostelijke uithoek van Lopikerkapel heette. In 1815 is het huis grotendeels afgebroken. Alleen het bordes en een klein gedeelte van een vleugel zijn blijven staan.

Op de oude kelders en funderingen heeft jonkheer J.W.A. Barchman Wuytiers het huis herbouwd. Dit is het huis dat er thans nog staat, zij het dat na de veiling van 1936 een verdieping is afgebroken, waardoor het pand veel van zijn karakter heeft verloren. Ongeveer 500 meter naar het westen heeft ook nog een Hofstede te Vliet gelegen. Op deze hofstede woonde in de eerste helft van de 14e eeuw het geslacht van Vliet. Wanneer en waarom deze hofstede is verdwenen, is niet zeker. Vermoed wordt dat het verwoest is tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten van 1481/1482. (225) Sinds mei 2014 is Huis te Vliet in restauratie. - Facebookpagina m.b.t. restauratie Huis te Vliet in Lopikerkapel.
* Niet te verwarren met het Huis te Vliet in de westelijk van Oudewater gelegen buurtschap Vliet.

- 18e-eeuws herenhuis Huis Overvliet (Kapelsepad 42).

- De dorpsschool (Lopikerweg Oost 181) in neorenaissance-vormen, dateert uit 1887.

- Langs de Lopikerweg Oost staan diverse monumentale boerderijen, waaronder op nr. 167 een krukhuisboerderij uit ca. 1660.

- De boerderij aan de Lopikerweg Oost 197 zou de laatste nog bestaande hoeve van de 'zeven hoven' zijn waaraan het oorspronkelijke Sevenhoven haar naam heeft ontleend. Op de fundamenten van de andere oorspronkelijke boerderijen is doorgaans nieuwbouw gepleegd.

- Zuidelijk van Lopikerkapel ligt de polder Batuwe. Deze polder loosde zijn overtollige water aanvankelijk op een natuurlijke wijze op de Enge IJssel (parallel aan de Lopikerweg Oost). In de 16e eeuw moest men overgaan op windbemaling. Het water werd via een wipwatermolen, de Watermolen van de Baate, uitgeslagen op een bedijkte boezem, die in rechtstreekse verbinding stond met de Enge IJssel. In de tweede helft van de 19e eeuw werd ten zuiden van de molen een molenaarswoning gebouwd. De molen is in 1905 afgebroken en vervangen door een centrifugaal pompgemaal. In het kader van de Ruilverkaveling Lopikerwaard is het gemaal in 1987 buiten gebruik gesteld. Het nieuwe Lekgemaal De Koekoek, zuidwestelijk van Lopik*1, heeft de functie van dit gemaal overgenomen.

Omdat het gemaal op de plaats van de vroegere molen is gebouwd, is het oorspronkelijke waterstaatkundige concept nog intact. De boezem sluit in de stroomrichting aan op de Enge IJssel. Watergangen, verkaveling, dijken, de oude molenaarswoning en de ‘nieuwe’ machinistenwoning vormen samen een uitstekend voorbeeld van een kleinschalige waterstaatkundige assemblage*2. (214)
*1 Zie verder aldaar bij Bezienswaardigheden.
*2 Een assemblage betekent in dit verband de afzonderlijke onderdelen die in waterstaatkundig / stedenbouwkundig / functioneel opzicht een samenhang vertonen.

- In 1939 zijn NO van het dorp, aan de Biezendijk, twee stalen radiozendmasten gebouwd van respectievelijk 168 en 196 meter hoog. De masten stonden tegen de grens met de gemeente IJsselstein. Het noordelijkste tuiblok (blok om een tui = bevestigingskabel aan de grond te bevestigen) stond op grondgebied van de gemeente IJsselstein. De masten stonden bekend als Hilversum I en Hilversum II (en in de radiogidsen stonden zij als 'zendmast Lopik'). In de jaren tachtig zijn hiervoor in Zuid-Flevoland nieuwe krachtige zenders gebouwd. De zendmasten bij Lopikerkapel zijn aanvankelijk blijven staan. Zij kregen een gewijzigde functie voor de middengolf. Eén van de masten is recentelijk afgebroken. In de nabijheid staat op grondgebied van IJsselstein ook nog de beroemde 'grote broer' de Gerbrandytoren.

De eerste zendmast in de Lopikerwaard was Middengolfzender Jaarsveld (1937-1970), een stalen radiozender van 80 meter hoog, met een noodgebouwtje, Z van de huidige Gerbrandytoren, aan de Radiolaan in het uiterste oosten van de toenmalige gemeente Jaarsveld (op de oudste radio's stond ook 'Jaarsveld' als zoekmogelijkheid). Tegenwoordig valt dat onder Lopikerkapel. Deze mast stond na de bouw van de hierboven genoemde masten bekend als Hilversum III, fungeerde toen als reservezender en is inmiddels afgebroken.

- Bij de overgebleven zendmast staat het hoofdkantoor van de NOVEC, voorheen Nozema, het grootste en meest opvallende bedrijfsgebouw in de gemeente Lopik (Biezendijk 3, in het uiterste N puntje van het grondgebied van Lopikerkapel). Het gebouw uit 1939/1940 is ontworpen door architectenbureau Dwars, Heederick en Verhey (DHV) uit Amersfoort, in de stijl van het Nieuwe Bouwen. De grootste lengte van het gebouw is 60 meter, de grootste breedte 30 meter en de grootste hoogte 20 meter. In de lengterichting is het zendstation tweezijdig symmetrisch. Ook inwendig is deze symmetrie nagenoeg volledig doorgevoerd, zodat elk der helften de volledige uitrusting voor één radiozender kon herbergen.

Opvallend op het NOVEC-terrein zijn verder de rechts voor het zendergebouw staande voormalige portierswoning, opgetrokken met het uiterlijk van een boerderij, de twee daarachter staande houten gebouwen die in het begin van de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd als huisvesting voor het toen bij de radiozenders geplaatste Duitse personeel, en het eveneens in de stijl van het Nieuwe Bouwen opgetrokken wachthuisje uit 1953 bij het begin van de toegangsweg naar het Nozemagebouw. (232) In de buurt, maar op grondgebied van de gemeente IJsselstein, was ook het zenderpark van de Wereldomroep, met bijbehorend zendergebouw. - Geschiedenis Nozema en Zenderpark Lopik / IJsselstein op de site van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

- Op een grasveldje aan het begin van de toegangsweg naar het Nozemagebouw, staat het beeldhouwwerk de Bietenkapper van de Rotterdamse beeldhouwster J.H. Hans. Bijzonder is dat dit beeld tevens dienst doet als grenspaal tussen de gemeenten Lopik en IJsselstein. Het beeld is in 1954 onthuld. Burgemeester L. Schuman zette bij die gelegenheid uiteen dat men hiermee ook op het platteland iets aan kunst wilde doen. Dit was fraaier dan zomaar een bord met ‘Lopik’ erop. Onzes inziens ook vandaag de dag nog steeds een idee dat navolging verdient! Waarom zouden grensborden altijd een saai wit bord moeten zijn? Maar dit terzijde. De burgemeester stelde tevens dat de schoonheid van het kunstwerk en het feit dat de grenspaal gemeenschappelijk bezit is, gevoelens van verantwoordelijkheid en burgerzin zou oproepen.

Het kunstwerk bestaat uit een taps toelopende vierkante paal, met bovenop een hurkende mannenfiguur, voorstellende een bietenkappende landbouwer. Bij een bezoek aan Lopik was de beeldhouwster zo getroffen door de bedrijvigheid in de bietenbouw, dat zij de bietenkapper of -hakker als symbool koos voor de landbouw in de Lopikse velden. In de kunststenen paal zijn verder twee reliëfs uitgehouwen die andere Lopikse activiteiten uitbeelden: de veeteelt (man met stier) en de fruitteelt. Op de voorzijde is in bronzen letters het woord Lopik aangebracht. (232)

- Dagelijks ontvangen wij radio- & TV-programma's, zonder daar bij stil te staan. Hoe zit dat nu met de apparatuur die gebruikt wordt voor het uitzenden door de ether? Sinds 2005 is er het Omroep Zender Museum, gevestigd in een bunker nabij het oude zendercomplex van Lopik. Na een kort historisch overzicht met betrekking tot de omroep in Nederland, wordt u door vrijwilligers rondgeleid langs de collectie van oude zenderapparatuur en aanverwante techniek. Veel van deze apparaten worden werkend gedemonstreerd.

- Eind 2015 is de holle brug, die in slechte staat verkeerde, afgebroken en geheel vernieuwd. De nieuwe brug is qua uiterlijk nagenoeg identiek aan de oude brug. Het 'nagenoeg' zit hem in het feit dat er een degelijke staalconstructie aan de binnenkant is gemaakt - om de moderne constructie-eisen voor het zware verkeer te voldoen - waar overheen de oude, afgebikte steentjes zijn gemetseld. Tevens is t.b.v. het vrachtverkeer de brug iets breder geworden. De oude steentjes zijn zo veel als mogelijk hergebruikt.

Bijzonder is dat Stichting Lopikerkapel hiervoor een 'Bik Day' had georganiseerd: iedereen die wilde, kon stenen, afkomstig van de oude brug, bikken ten behoeve van de nieuwe holle brug, en zo letterlijk en figuurlijk zijn steentje bijdragen. De hele dag was het getik van de beitels te horen op het terrein voor Huis te Vliet. Het zinderde in het dorp, er stond weer iets te gebeuren en er kwamen dan ook zo’n 200 mensen op af: jong, oud, gezond of beperkt: ze waren er: de bewoners, die zich door dit gebeuren weer extra verbonden voelden met elkaar. De stichting heeft hiervoor en voor al haar andere initiatieven de Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer van de gemeente Lopik toegekend gekregen. - Fotoreportage vernieuwing Holle Brug.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Speelweek Lopikerkapel (augustus).

- Prutrace (op een zaterdag in augustus). Dit is een hardloopwedstrijd door het dorp, die zowel over de weg als door het water en de weilanden gaat. Vandaar de naam... Er zijn twee wedstrijden: een voor wedstrijdlopers en een voor jeugd en recreanten (waar ook een originaliteitsprijs te winnen valt).

- De We Love Ibiza Fair (op een zondag in september) is een sfeervolle hippie markt aan het strand met ca. 100 standhouders.

- Het terras van Beachclub Klein Scheveningen maakt elke winter weer plaats voor een sfeervolle schaatsbaan, onder het motto 'Klein Scheveningen on Ice'. Dus voor winterpret hoef je in de winter niet helemaal naar Winterberg. Vanaf half november tot en met half februari is iedereen van harte welkom bij Beachclub Klein Scheveningen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Noordelijk van het dorp en noordelijk van de Achterdijk ligt het langgerekte natuurgebied Hoge Grienden, haaks op de lintbebouwing van Lopikerkapel. Dit 25 hectare grote reservaat wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is vanwege zijn kwetsbaarheid niet openbaar toegankelijk*. Griend is een vorm van hakhout bestaand uit uitsluitend wilgen. Deze wilgen worden iedere 2 tot 4 jaar gehakt. Zo ontstaat er een heel speciaal leefmilieu voor planten en dieren. Zangvogels zoals fitis, bosrietzanger en winterkoning maken hier graag gebruik van. Vanwege de rust in dit gebied verblijven hier ook reeën. (713)
* Groepsexcursies onder leiding van de boswachter behoren wél tot de mogelijkheden. Inlichtingen op tel. 0348-451559.

- Het strandje aan de Lek ter hoogte van Lopikerkapel wordt in de volksmond Klein Scheveningen genoemd.

- In de zomermaanden kun je een rondvaart maken van IJsselstein naar Lopikerkapel v.v.

Terug naar boven

Agrarisch

- "Agrarische ondernemers Jan en Judith Scholman uit Lopikerkapel werken sinds 2012 samen aan hun bedrijf. Ze zijn gespecialiseerd in het dagvers leveren van aardbeien in de regio. De ondernemers willen hun producten zoveel mogelijk via een korte keten bij consumenten krijgen. “We zijn een echte lokale voedselproducent. Bijna al onze producten worden lokaal afgezet bij supermarkten in de regio en we hebben een aardbeienautomaat voor ons bedrijf staan.” In 2020 hebben ze met een provinciale subsidie voor jonge landbouwers (JOLA) een innovatieve overkapping gebouwd. Het JOLA-subsidiegeld is speciaal bedoeld voor jonge Utrechtse boeren die willen innoveren. Met de JOLA-subsidie geeft provincie Utrecht jonge agrariërs de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen, het gebruik van innovatieve bemestingsmethoden of investeringen in klimaatbestendigheid. De subsidieregeling was bestemd voor agrariërs t/m 40 jaar.

De nieuwe overkapping van de fruittelers uit Lopikerkapel is onderdeel van aanpassingen die het bedrijf doet aan het veranderende weertype in Nederland. “Het klimaat verandert, we zien steeds meer hittegolven. Om de aardbeienplanten hier beter tegen te beschermen, zijn we op zoek gegaan naar een duurzame overkapping waar aardbeien goed onder kunnen groeien. Wij hebben naar eigen inzicht aanpassingen gemaakt in de overkapping die uniek zijn in Nederland. De kap is hoger en luchtiger. De eerste resultaten van de nieuwe overkapping zijn veelbelovend. De teelt heeft mooie productieresultaten gehaald met schitterende aardbeien van goede kwaliteit. De aardbeienplanten zijn gezonder en vitaler dan in andere percelen zonder dit type overkapping. Bijkomend voordeel van de hogere kap is dat het voor ons ook prettiger werken is”, legt de fruitteler uit. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot van landbouw: “De provincie Utrecht hecht veel waarde aan het verduurzamen van de landbouwsector en zet in op het bevorderen van de korte keten met meer mogelijkheden voor regionale voedselproductie. De nieuwe generatie boeren is de toekomst van de bedrijfstak. Met de subsidie krijgen jonge boeren de kans hun bedrijf weer een stap verder te brengen.” (bron: Provincie Utrecht, februari 2021)

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Lopikerkapel.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - De in 2013 opgerichte Stichting Lopikerkapel zet zich in voor de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp, bijvoorbeeld: door de uitgave van boeken en/of andere vormen van kunst, zoals: films, documentaires of fotoreportages, om het cultuurhistorisch besef te stimuleren en de gezamenlijke ‘roots’ te benadrukken; door het organiseren en ondersteunen van activiteiten; het bevorderen van het 'omzien naar elkaar' en het verbeteren van de uitstraling van het dorp door het realiseren of opknappen van waardevolle elementen (zowel bebouwing als groen).

- Buurtvereniging en buurthuis: - Buurtvereniging Lopikerkapel organiseert regelmatig van alles in Buurthuis d'Ouwe School. Het buurthuis is onder andere iedere zaterdagmiddag geopend vanaf 16:00 uur om gezellig wat te kunnen komen drinken, een hapje te kunnen eten uit de keuken, te biljarten, te darten, te kaarten of gewoon een praatje te maken aan de bar. Daarnaast organiseert de buurtvereniging activiteiten zoals een klaverjascompetitie, een darttoernooi, een sinterklaasmiddag, seniorenmiddagen, een kindervakantieweek, een prutrace en nog veel meer.

- Onderwijs: - "Basisschool CBS Immanuel in Lopikerkapel sluit aan bij de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Door goed naar de leerlingen te kijken, bepalen we wat leerlingen nodig hebben. Wij vinden het een uitdaging om vanuit onze kennis het maximale uit leerlingen te halen en hebben daarbij een hoge ambitie. We kennen onze leerlingen en hun achtergrond. We kijken naar de totale ontwikkeling. We hebben oog voor de verschillende talenten van leerlingen en gebruiken diverse werkvormen om deze aan te spreken. We bieden leerlingen een rijke leeromgeving. We hebben zorg en liefde voor elkaar, vanuit onze christelijke identiteit. Zowel tussen leerkrachten en leerlingen, als tussen leerkrachten en leerlingen onderling. Belangrijke waarden voor ons zijn rechtvaardigheid, eerlijkheid en duidelijkheid. Als school willen we stralen, trots zijn op wie we zijn én op wat we bereiken. De school biedt een lerende omgeving voor het team en voor de leerlingen. Als team leren we van elkaar. We maken leerlingen mede-eigenaar van hun leerproces. We willen een groeiende school zijn, met leerkrachten en leerlingen die zich steeds verder ontwikkelen op alle gebieden."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lopikerkapel (met foto's van de grafzerken).

Terug naar boven

Bekende inwoners

- De wortels van veel families die Verweij heten, liggen in dit dorp en ook tegenwoordig zijn hier nog vele Verweijen te vinden. Ze vervulden van oudsher een spilfunctie in het dorp. Met 'keu' of 'weikeu' wordt in het dorp iemand aangeduid die de achternaam Verweij draagt of van deze familie afstamt. Bovendien zou zo iemand bepaalde typische karaktertrekjes hebben, die toebedeeld worden aan een echt 'weikeu'. Bijvoorbeeld niet te benauwd zijn om tegen de stroom in te zwemmen. Zo waren het de gebroeders Bull, Dirk en Jaap Verweij die in 1959 Radio Veronica oprichtten, een illegale zeezender die was bedoeld om reclame te maken voor hun kousenhandel. Deze historie vormt samen met vele andere levensverhalen het kleurrijke boek 'Weikeuen, levensverhalen van de familie Verweij uit Lopikerkapel' (2010), waarin schrijfster en inwoner Lydia Blom ruim een eeuw dorpsleven in beeld heeft gebracht.