Luitert

Plaats
Buurtschap
Zundert
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Luitert

Terug naar boven

Status

- Luitert is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Zundert.

- De buurtschap Luitert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Klein Zundert.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1504 den Luytgaert, 1516 inde Luyttaert.

Naamsverklaring
Moeilijk te verklaren. Recentelijk is een persoonsnaam Luitgaard voorgesteld, maar een plaatsnaam die enkel uit een persoonsnaam bestaat is zeer opvallend.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Luitert ligt Z van de buurtschap Raamberg, 2 km N van Klein-Zundert, rond de Luitertweg en de Sint Willebrordusstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Luitert omvat ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Vogelopvang: - Charles Brosens is in de jaren tachtig begonnen met het in een schuurtje achter zijn huis opvangen van zieke en gewonde vogels. Thans is Vogelrevalidatiecentrum Zundert in buurtschap Luitert onder Klein Zundert een van de grootste vogelopvangcentra in Nederland. Brosens onderstreept het belang van een goede samenwerking tussen alle opvangcentra in Nederland: de dieren moeten zo snel mogelijk naar dat centrum waar de specialisatie aanwezig is. Het centrum vangt de dieren daarom tijdelijk op: het wenst te voorkomen dat het een dierentuin wordt.

De zieke en gewonde vogels betreffen onder meer zwanen, kauwen, torenvalken, uilen, duiven, jonge eendjes, ooievaars, barnsijsjes en puttertjes. Daarnaast vangt men ‘Justitievogels’ op. Justitievogels zijn uitheemse vogels die Nederland worden binnengesmokkeld en die door Justitie in beslag worden genomen. Zolang de rechtszaak tegen de smokkelaars loopt, moeten de beesten verzorgd worden. Het is de bedoeling dat de vogels die in het centrum verblijven, voor zover mogelijk weer de natuur in gaan als zij hersteld zijn.

"Vogelbeschermer Charles Brosens uit Zundert heeft in april 2021 de Gouden Lepelaar ontvangen, de onderscheiding van Vogelbescherming Nederland voor het op uitzonderlijke wijze beschermen van vogels. Als kleine jongen raakte Charles Brosens al gefascineerd door vogels. Het resulteerde in vijftig jaar vol passie en belangeloos vogels beschermen. In Zundert en omstreken staat de heer Brosens bekend als ‘de man van het Vogelrevalidatiecentrum’, dat dit jaar veertig jaar bestaat. Vanaf 1980 bouwde Brosens enkele percelen bij zijn huis in buurtschap Luitert bij Klein Zundert voor de opvang van vogels. Sinds die tijd is het centrum uitgegroeid tot een professionele organisatie, gerund door 120 vrijwilligers. Naast de opvang van vogels en inmiddels ook zoogdieren, organiseert het centrum lezingen en tentoonstellingen voor basisscholen. Maar Brosens deed nog veel meer voor de bescherming van vogels. Zo is hij medeoprichter van Vogelwerkgroep Zundert, werkt hij als vrijwilliger aan biodiversiteit op erven en geeft hij al vijftien jaar vogelcursussen voor liefhebbers. Ook was hij nauw betrokken bij de actiegroep die voorkomen heeft dat natuurgebied Matjens begin jaren zeventig werd drooggepompt." (bron: Vogelbescherming Nederland)

Reactie toevoegen