Lutjelollum

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

Lutjelollum plaatsnaambord [640x480].jpg

Deze buurtschap heet op de plaatsnaamborden Lutjelollum en op de straatnaamborden Lutje Lollum... Beide officieel door de gemeente vastgesteld, mag je aannemen...

Deze buurtschap heet op de plaatsnaamborden Lutjelollum en op de straatnaamborden Lutje Lollum... Beide officieel door de gemeente vastgesteld, mag je aannemen...

lutjelollum_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Buurtschap Lutjelollum, buurtschapsgezicht

Buurtschap Lutjelollum, buurtschapsgezicht

Lutjelollum

Terug naar boven

Status

- Lutjelollum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Franeker. In 1984 over naar gemeente Franekeradeel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap Lutjelollum valt, ook voor de postadressen, onder de stad Franeker.

- De buurtschap Lutjelollum ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Lytselollum (1). ([2] stelt dat het Lutsjelollum zou zijn, maar dat is kennelijk niet correct).

Oneenduidige spelling
Helaas is men in ons land nogal eens inconsequent in het spellen van buurtschapsnamen, omdat die doorgaans nooit formeel zijn vastgesteld. Dat blijkt ook hier het geval. Blijkens de plaatsnaamborden wordt de plaatsnaam kennelijk gespeld als Lutjelollum. De gelijknamige straat waar de buurtschap uit bestaat, heet echter (op het straatnaambordje en in het postcodeboek) Lutje Lollum. Op de foto elders op deze pagina vind je beide borden gebroederlijk bijeen. De spelling van een straatnaam t.b.v. het postcodeboek is als het goed is, door de gemeenteraad vastgesteld. Maar hetzelfde mag je verwachten ten aanzien van een plaatsnaambord. Dus wie de enige ware spelling van deze plaats weet, mag het zeggen... Op onze pagina houden wij de spelling van de plaatsnaamborden maar aan.

Oudere vermeldingen
1411 kopie Lollegum, 1417 kopie Lollinghum, vanaf 1511 Lollum, vanaf de 17e eeuw Lutkelollum, 1664 Lutke Lollum, 19e eeuw Lollum, Lutkelollum, 1840 (3) Luttje-Lollum.

Naamsverklaring
Het eerste element lutje of lutke 'klein' is ter onderscheiding van het 5 km ZW van de buurtschap gelegen dorp Lollum (de verklaring van dit deel van de naam is hetzelfde als bij het dorp). (4)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lutjelollum ligt direct ZO van Franeker, rond de weg Lutje Lollum, een zijweg van de provincialeweg N384, die ter plekke Lutje Lollumerweg heet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt deze buurtschap niet apart geteld. Wel vermeld wordt dat de buurtschappen Erkens, Salvert, Lutjelollum, Miedum, Doijum, Kie, Lankum en War gezamenlijk 65 huizen met 491 inwoners omvatten. Deze reeks buurtschappen wordt gezamenlijk ook wel de Franeker Uitburen genoemd. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Lutjelollum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Forumtopic over een nieuw gedeelte van de N384 bij Lutjelollum, met o.a. een foto van de nieuwe fietsbrug (2009) Hichtumer Hichte.

Terug naar boven

Trivia

- De buurtschap kreeg even landelijke bekendheid door het televisieprogramma 'Man bijt hond', dat in 2005-2006 'Van Lutjelollum naar Limmel' trok, om te kijken wat mensen in allerlei plaatsen aan deze route aan het doen zijn.

Reactie toevoegen