Mûnebuorren

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Mûnebuorren

Terug naar boven

Status

- Mûnebuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap Mûnebuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Engwierum.

- De buurtschap Mûnebuorren heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De plaatsnaam komt pas op zeer recente kaarten voor het eerst voor (jaren tachtig). Aanvankelijk in de oude Friese spelling van voor 1980, als Mounebuorren. Zo staat het ook nog in de provinciale atlas editie 2004. In de provinciale atlas editie 2015 staat het wél met de goede spelling - zoals overigens ook de straatnaam luidt, als Mûnebuorren dus - op de kaart. Alleen is men daar vergeten de Plaatsnamenindex achterin aan te passen; daar staat de naam nog in de verouderde spelling met ou.

In het Nederlands
Molenbuurt.

Naamsverklaring
Het tweede element van de naam is de meervoudsvorm van buur. Het eerste stukje is het Friese woord mûne 'molen'. Op oudere kaarten wordt geen molen aangegeven. Dat betekent dat het hier wel om een watermolen zal zijn gegaan.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Mûnebuorren ligt rond de gelijknamige weg (de N358, de oude zeedijk van het Dokkumer Djip) en rond de weg Barwegen. De buurtschap ligt direct NO van het dorp Engwierum, N van het water Dokkumer Grutdjip en W van het water Dokkumer Djip, ZW van het Nationale Park Lauwersmeer, ZZW van het dorp Oostmahorn, ZZO van het dorp Anjum, ZO van de dorpen Morra, Jouswier en Metslawier, N van het dorp Kollum en NW van het dorp Kollumerpomp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Mûnebuorren omvat ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Reactie toevoegen