Maarssen

Plaats
Dorp
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

maarssen_collage.jpg

Maarssen is een dorp in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2010 en is de hoofdplaats van de gemeente Stichtse Vecht. (© Jan Dijkstra, Houten)

Maarssen is een dorp in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2010 en is de hoofdplaats van de gemeente Stichtse Vecht. (© Jan Dijkstra, Houten)

gemeente_maarssen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Maarssen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Maarssen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

maarsen_1771_kopie.jpg

Tot 1789 mochten Joden niet in de stad Utrecht wonen; vele Joden kwamen daarom tot die tijd in Maarssen wonen, zoals deze Joseph van Nathan van Tijn anno 1771. (© René Hillesum Filatelie / www.filatelist.com)

Tot 1789 mochten Joden niet in de stad Utrecht wonen; vele Joden kwamen daarom tot die tijd in Maarssen wonen, zoals deze Joseph van Nathan van Tijn anno 1771. (© René Hillesum Filatelie / www.filatelist.com)

Maarssen

Terug naar boven

Status

- Maarssen is een dorp in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2010 en is de hoofdplaats van de gemeente Stichtse Vecht.

- Wapen van de voormalige gemeente Maarssen.

- De gemeente is in 1812 vergroot met de gemeente Maarssenbroek*, in 1818 is Maarssenbroek weer afgesplitst tot een aparte gemeente, en per 8-9-1857 wederom aan de gemeente toegevoegd.
* De Fransen, die hier toen nog de baas waren, vonden Maarssenbroek te klein om als gemeente voort te bestaan. De gemeente omvatte op dat moment slechts 19 gezinnen en was op het gebied van politie, brandweer en onderwijs geheel afhankelijk van Maarssen. Na het vertrek van de Fransen, is deze maatregel in 1818 weer teruggedraaid.

- Per 1-7-1949 is de gemeente Maarssen vergroot met de gemeente Maarsseveen, in 1954 met een deel van de gemeente Zuilen (zijnde het dorp Oud-Zuilen en directe omgeving), en per 1-7-1957 met de gemeente Tienhoven en een (zuidelijk) deel van de gemeente Westbroek.

- Onder het dorp Maarssen valt officieel ook, voor de postadressen in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de kern Maarssenbroek en verder de buurtschap Maarsseveen.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve benamingen
Ter onderscheiding van Maarssenbroek aan de andere zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal, wordt het dorp op de richtingborden in de buurt Maarssen-Dorp genoemd. Maarssenbroek wordt op de, recent vernieuwde, richtingborden sinds die vernieuwing Maarssen-Broek genoemd. In de praktijk schrijft iedereen dat nog altijd gewoon als één woord. In hoeverre aan die kennelijke naamswijzigingen een formeel besluit ten grondslag heeft gelegen of dat het slechts een creatieve ingeving was van de bordenmaker, is ons niet bekend.

Inwoners
Een inwoner van Maarssen heet een Maarssenaar.

Oudere vermeldingen
918-948 kopie 11e eeuw Marsna, 1127 Marsnen, 1296-1307 Marsen, 1883 Maarsen, 1894 Maarssen.

Naamsverklaring
Misschien oude waternaam mar-is-ina*, gevormd uit het Oudnederlandse mar- 'waterloop' (vergelijk Maarheeze), met daaraan aangehecht de suffixen -is(a)*, waarmee bewegend water werd aangeduid, en -ina*, vergelijk Vel-is-ena (oude vorm van Velsen, oorspronkelijk een waternaam). Vergelijk ook Meerssen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Maarssen ligt direct NW van Utrecht, rond de rivier de Vecht en grenst in het ZW aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan de andere zijde van dat kanaal ligt de kern Maarssenbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Maarssen, die dan nog slechts het dorp beslaat, 332 huizen met 1.710 inwoners.

- De gemeente heeft er in 2010 9,6 hectare bij gekregen van de gemeente Utrecht. Het gaat om onbewoond gebied rond de A2. Door de recente verbreding van deze snelweg zouden de gemeentegrenzen onlogisch gaan verlopen, vandaar deze grenscorrectie.

- Kort voor de opheffing per 2011 heeft de gemeente ca. 15.500 huizen met ca. 40.000 inwoners.

- Tegenwoordig omvat het dorp Maarssen (incl. de buurtschap Maarsseveen) ca. 6.500 huizen met ca. 16.000 inwoners; de gelijknamige formele woonplaats (die het gelijknamige dorp, de kern Maarssenbroek en de buurtschap Maarsseveen omvat) heeft ca. 16.000 huizen met ca. 39.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Hemericus van der Meer bouwde in 1083 een 'nieuw huis' in de bocht van de Vecht. Dat zou er op kunnen duiden dat er al een oud huis had gestaan. Het Slot stond in de bocht van de Vecht, ongeveer waar nu de Julianaweg is. Dit kasteel werd door één van de latere bewoners, Steven van Zuylen van Nijeveld, Zuylenburg genoemd. In het rampjaar 1672 valt het kasteel ten prooi aan de Fransen. Het is geplunderd en in brand gestoken. Maximilliaan van Lockhorst laat, nadat hij in 1702 eigenaar is geworden, een geheel nieuw huis bouwen en rondom een prachtige tuin aanleggen, geheel in Franse stijl. Dit huis staat bekend als Huis ter Meer. Aan het eind van de 19e eeuw echter komt het verval. In 1902 bouwt men met de stenen van dit Huis nieuwe huizen. Dit is het eerste uitbreidingsplan van het dorp: het gebied met de huidige Parkweg, Julianaweg, Beekweg en Emmaweg. Van Ter Meer resten alleen nog de twee hekpalen van het toegangshek. Nadere informatie over de geschiedenis van Huis Ter Meer, Zuylenburg of Slot te Maarssen.

Buitenplaatsen
Rond het kasteel groeide het dorp. Eerst alleen maar van boeren en knechten, die al dan niet onderhorig waren aan de heer Van Maarssen. De meeste huizen, nog van hout, stonden her en der verspreid. Pas in de 16e en 17e eeuw ontstond er een aaneengesloten bebouwing, rondom de brug. De brug was toen al het centrum van het dorp, met aan de ene kant de ‘Prins te Paard’ en aan de overkant brouwerij ‘De Eenhoorn’ (op de plaats van de huidige pastorie). Grote en kleine kooplieden, beurtschippers en neringdoenden vestigden er zich. Deze uitbreiding was voornamelijk te danken aan het feit dat het dorp met andere Vechtdorpen een recreatiecentrum werd voor rijke Amsterdammers, die er in de 17e en 18e eeuw een tweede huis, vaak een kopie van hun Amsterdamse grachtenhuis, of buitenplaats lieten bouwen. Eén van de eerste rijke kooplieden die hier zijn huis liet bouwen was Joan Huydecoper. Hij werd in 1640 Heer van Maarsseveen. Het oorspronkelijke huis Goudestein was al vanaf 1608 in zijn bezit.

Franse tijd
Tussen 1795 en 1814 ging ons land gebukt onder het juk van de Franse overheersing. Veel buitenplaatsen werden verwoest en in brand gestoken, bijvoorbeeld het Slot te Maarssen. Inkomsten uit handel vielen weg en daardoor kwamen veel buitenplaatsen leeg te staan en werden gesloopt voor bouwmateriaal. Het oude kasteel de Snaafburg ging onder meer verloren. Restanten van dit kasteel zijn nog terug te vinden in de Reizende Man.

Industrialisatie
De steenovens waren de eerste industrieën in deze streek. Voor de Zuilense bevolking waren zij de voornaamste bron van inkomsten. Al in de 16e eeuw is er sprake van dat langs de Vecht stenen worden gemaakt. Pas in de 19e en 20e eeuw komt de industrialisatie goed op gang, mede door de aanleg van het tegenwoordige Amsterdam-Rijnkanaal. Ambachtslieden breiden hun bedrijf uit of vestigen zich hier. Enkele bedrijven brengen hun vestiging over naar Maarssen. Zij brachten zoveel personeel mee dat voor de huisvesting aparte straten moesten worden aangelegd. Bammens is hier een voorbeeld van. Voor het personeel werd de Friezenbuurt aangelegd. Andere bedrijven groeiden sterk uit of werden onderdelen van wereldconcerns. Veel arbeiders, ook uit de streken van Maarsseveen en Tienhoven, vonden werk bij deze industrieën. Het dorp dat tot de Tweede wereldoorlog vrij gesloten was, veranderde er geheel door. De ene uitbreiding volgde op de andere. Het ‘boerenland’ en de Meerhofstede worden bouwterrein, gevolgd door de ‘Reizende Man’. (bron: toenmalige gemeente)

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de in 1972 opgerichte Historische Kring Maarssen (HKM), die inmiddels is uitgegroeid tot een vereniging met rond de 1.000 leden, en daarmee de grootste culturele vereniging is van het dorp. Hier kun je lezen over ontstaan en ontwikkeling van de vereniging. Op hun site vind je o.a. de pagina 'De geschiedenis van Maarssen in een notendop'. "Boekenbezit. De HKM heeft een verzameling boeken over de geschiedenis van het dorp en omstreken (met name van de kernen van de voormalige gemeente) en over de geschiedenis van de Vechtstreek. Fotoarchief. De HKM bezit ook een uitgebreide (digitale) collectie historische foto’s over het dorp e.o. en over de Vechtstreek. De collectie is op straatnaam en op thema te doorzoeken. Tot de thema’s behoren o.a. buitenplaatsen, boerderijen, bruggen, molens, kerken, bedrijven et cetera. Periodiek. De HKM publiceert 4x per jaar een periodiek met bijdragen over de geschiedenis van haar werkgebied en de Vechtstreek in bredere zin. - De periodieken van 1974 t/m 2017 zijn via deze link ook online te raadplegen.

Documentatie. Naast boeken en foto’s als informatiebronnen, beschikt de HKM over een documentatiesysteem waarin een grote diversiteit van andere informatiebronnen is ondergebracht: krantenartikelen, gemeentegidsen, kopieën van (artikelen uit) tijdschriften, gemeentelijke documenten, et cetera. Dit systeem is eveneens op straatnaam en thema te raadplegen. De Historische Kring bezit ook een aantal archieven van (voormalige) bedrijven in het dorp en omstreken, bijvoorbeeld het archief van veevoederfabriek UTD en van Coöperatieve Landbouwvereniging Maarssen uit 1911. Deze archieven zijn en worden geïnventariseerd om raadpleging en onderzoek mogelijk te maken. Leden van de HKM kunnen bibliotheek, fotoarchief en documentatie raadplegen. Belangstellenden kunnen de bibliotheek van de Kring bezoeken in onze ruimte in het gebouw Silverstein bij Goudestein op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur. Kondig je bezoek s.v.p. even aan via Arie van Ginkel, secretaris@historischekringmaarssen.nl of Henk Blaauw, bestuur2@historischekringmaarssen.nl."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Z van Maarssen-Dorp, W van Oud-Zuilen is de afgelopen jaren de nieuwe wijk Op Buuren* ontwikkeld. Gezien de ligging los van de dorpskern (van elkaar gescheiden door de Zuilense Ring), gecombineerd met de landeljike uitstraling, wordt de wijk als 'dorp' geprofileerd. Op Buuren is verdeeld in Op Buuren Dorp en Op Buuren Park (tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal) en Op Buuren Buiten (tussen de Vecht en de Zuilense Ring).
* Soms foutief gespeld als OpBuuren en Opbuuren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Maarssen heeft 195 rijksmonumenten.

- Maarssen heeft 21 gemeentelijke monumenten.

- Het Vechtstreekmuseum te Maarssen behandelt, zoals de naam al suggereert, de geschiedenis van de hele Vechtstreek en wordt daarom aldaar verder beschreven.

- De RK Heilig Hartkerk (Breedstraat 3, met pastorie op nr. 1) uit 1885, ontworpen door architect A. Tepe, is een neogotische kruisbasiliek met driezijdig gesloten transeptarmen en schoorbogen. Toren met haakse steunberen en drie nissen met bakstenen traceringen in iedere geleding. Inwendig kruisribgewelven en over kruising en koor stergewelven. Orgel met twee klavieren en aangehangen pedaal, in 1835 vervaardigd door H.D. Lindsen te Utrecht, gerestaureerd in 1985 door de Firma Verschueren te Heythuysen. Elektrisch torenuurwerk met gewoon slagwerk, ca. 1934. De pastorie dateert uit 1893. De geloofsgemeenschap H. Hart van Jezus maakt tegenwoordig deel uit van de RK Parochie St. Jan de Doper - Vecht en Venen.

- De protestantse (PKN) (voorheen Hervormde) Dorpskerk (Kerkweg 19) is een eenbeukige bakstenen kruiskerk met aangebouwde sacristie en grafkelder, 1528. 19e-eeuwse aanbouw met fraai getraceerd neogotisch raam. Houten welving. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1790 gemaakt door A. Meere, in 1980 gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw en uitgebreid met een vrij pedaal. De toren is van tufsteen en dateert uit de 12e eeuw.

- Protestants (PKN) (voorheen Gereformeerd) Kerkcentrum Open Hof (Kerkweg 60). De hiervoor vermelde Dorpskerk en de Open Hof vormen sinds 2012 samen de Protestantse Wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen.

- Christelijke Gereformeerde Kerk De Hoeksteen.

- De voormalige Gereformeerde Kerk (Kerkweg 14) is een in eclectische trant gebouwde zaalkerk uit 1892, tegenwoordig in gebruik als uitvaartcentrum.

- In 1913 wordt op initiatief van mevrouw Marie van Voorst van Beest een kinderkapel, genaamd West Hill, gesticht (Parkweg 46). De zaalkerk met woonhuis en houten schuur is ontworpen door de Larense architect Jan Rebel. Het voor Rebel afwijkende ontwerp refereert qua stijl en materiaalgebruik aan het werk van Jan Stuijt. Het pand in traditionele stijl staat in de voormalige overtuin van de (inmiddels verdwenen) villa van de stichteres. In 1913-1914 worden door de Maarssense schilder Jacob Doeser wandschilderingen in de kapel aangebracht.

- Op de site Kerkplein Maarssen vind je een beschrijving van alle kerken in der voormalige gemeente Maarssen, en een agenda met activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.

- Algemene Begraafplaats.

- R.K. Begraafplaats.

- Joodse begraafplaats.

- De ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal en ten westen van de rivier de Vecht gelegen Vechtsluis (schutsluis) (Straatweg tegenover nr. 8) is in 1890 aangelegd in opdracht van Waterstaat. De kanaalsluis is gebouwd als dubbelkerende sluis met puntdeuren. In geopende toestand bevinden de houten deuren met ijzeren gehengen zich in de deurkassen, die in de gemetselde wanden van de sluishoofden zijn uitgespaard. Het tweede en vierde stel deuren - gerekend vanaf het kanaal - zijn in 1969 vernieuwd. Op de deuren zijn smeedijzeren hekjes aangebracht met gebogen uiteinden. Constructief belangrijke onderdelen van de sluishoofden zijn uitgevoerd in beton. Vijf van de acht bewegingsmechanismen zijn aanwezig. Tussen de sluishoofden bevinden zich met basalt gedekte taluds. Het zuidelijke talud heeft een houten trapje. Aan de oostzijde van de sluis bevindt zich de sluiswachterwoning.

De plaatsen langs de Vecht zijn rijk aan landgoederen en landhuizen, zogeheten 'buitenplaatsen'. Alleen in Maarssen zijn dit er al ca. 40. Een kleine greep hieruit (zie verder de rijksmonumentenlijst aan het begin van dit hoofdstuk):

- Buitenplaats Richmond (Kerkweg 10) is een fraai gepleisterd herenhuis met rechte kroonlijst, volgens gevelsteen daterend uit 1776. Het pand is tegenwoordig in gebruik als makelaarskantoor.

- Buitenlust (Kerkweg 31) is een eclectisch herenhuis uit het 3e kwart van de 19e eeuw.

- Ridderhofstad Bolenstein (Bolensteinseweg 1) wordt voor het eerst genoemd in 1340 en is waarschijnlijk gebouwd door Derck van Bole.

- Huys Ten Bosch (Zandweg 44) was van 1922 tot 1961 het gemeentehuis van de gemeente Maarssen. De oudste vermelding van 'Ten Bussche' dateert van 1387, als ridder Ghiisbrecht van IJsselsteyn een hofstede met 24 morgen land met deze naam in leen heeft. In 1628 wordt het pand herbouwd of aangepast in Hollands-Classicistische stijl.

- De eerste vermelding van Buitenplaats Doornburgh (Diependaalsedijk 17) dateert van 1623. In 1954 vat men het plan op om een nieuwe weg aan te leggen vanaf de Amsterdamsestraatweg naar de Dr. Ariënslaan in Maarssen-Dorp. De weg zou gaan lopen over het terrein van Doornburgh, een brug over de Vecht en het voorplein van Bolenstein. Op tijd ziet men de historische waarde van de landgoederen in: de nieuw geplande weg gaat niet door. In 1957 wordt het huis gekocht door de Priorij van de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf. Ze willen naast het oude pand een nieuw kloostergebouw stichten, wat na 7 jaar procederen eindelijk lukt. Deze Priorij Emmaus is ontworpen door architect Jan de Jong (1917–2001). Rondom het binnenhof geeft een kloostergang toegang tot de sobere kapel, kapittelzaal, refter en bibliotheek. De zustercellen liggen op de verdieping. De aankleding is spartaans met vloeren van grindbeton, bakstenen muren en ongeverfde deuren. Ook het eenvoudige houten meubilair is van Jan de Jong. In 2016 is de priorij uitgeroepen tot rijksmonument, als een van negentig belangrijkste bouwwerken uit de wederopbouwperiode.

In verband met het sterk afgenomen aantal zusters zijn ze in 2017 naar elders verhuisd en hebben ze het complex verkocht aan de MeyerBergman Erfgoed Groep (bekend van de herbestemmingen van de Westergasfabriek in Amsterdam en Paleis Soestdijk). Buitenplaats Doornburgh wordt verbouwd en herbestemd tot een podium waar professionals, talent, leiders en publiek de gelegenheid krijgen om nieuwe inzichten en maatschappelijke verdieping te onderzoeken, te presenteren en te ervaren. De priorij wordt een plek waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten. Het wordt een plek van reflectie, bezinning en toekomstdromen. Een nieuwe bestemming die mooi aansluit bij de sfeer en de verstilde schoonheid van de Bossche School. De restauratie is in oktober 2020 van start gegaan. Er zijn regelmatig rondleidingen door het hoofdhuis. Het is dan mogelijk om in een klein gezelschap met een rondleider het klassieke interieur en de opvallende plafondschilderingen te bekijken. Voor data en tickets, zie de site van Buitenplaats Doornburgh.

- Buitenplaats Goudestein (Diependaalsedijk 19) is in 1628 gebouwd op de plaats waar voorheen hofstede De Gouden Hoeff heeft gestaan. Het oorspronkelijke Goudestein was een van de eerste buitenverblijven in de Vechtstreek en een vrij eenvoudig gebouw, ook wel 'hofstede met stedelijke elementen' genoemd. Gedurende de 18e eeuw werden verschillende hofsteden vervangen door grote moderne gebouwen van het type stadhuis-buiten, zo ook Goudestein. Eerst werd echter in 1717 de buitenplaats Goudestein vergroot met het ernaast gelegen 'Silversteyn'. In 1754 vond een ingrijpende verbouwing van het huis plaats, waardoor het er in grote trekken uit kwam te zien zoals wij het nu kennen. Sinds 1961 is Goudestein het gemeentehuis van de gemeente Maarssen (en sinds 2011 van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht). Toen Goudestein te klein werd voor alle gemeentelijke werkzaamheden, is naast het pand een apart gemeentelijk administratiekantoor gebouwd. In Goudestein zijn nu nog onder meer de raadszaal, de trouwzaal en de kamers van de burgemeester en de wethouders gevestigd en op een gedeelte van de zolder is een gemeentelijke Oudheidkamer ingericht.

- Buitenplaats Vechtoever (Diependaalsedijk 33) heeft de kenmerken van een 18e-eeuws landhuis en is dan ook in de 18e eeuw gebouwd. Het huis is ongeveer even oud als het huidige Goudestein (1754). Vechtoever had oorspronkelijk twee theekoepels, één aan de Diependaalsedijk (afgebroken na 1832) en één langs de Vecht. Bij een brand in 1920 verloor deze theekoepel zijn bovenbouw; in de jaren zestig is de theekoepel fraai gerestaureerd. Vechtoever heeft in de loop der tijd diverse functies gehad. Tegenwoordig wordt het particulier bewoond.

- Buitenplaats Herteveld (Straatweg 17) is een gepleisterd rechthoekig statig landhuis met rechte kroonlijst. Het pand dateert vermoedelijk uit ca. 1630. In vroeger jaren behoorde tot het landgoed ook de boerderij 'De reizende man'. Het park is in landschapsstijl, met een tuinmanswoning, oranjerie en een typisch theekoepeltje, de zogeheten 'Chinese tent'. De toegang tot de buitenplaats wordt geaccentueerd door een 17e-eeuws hek met loden siervazen op de vier pijlers. Sinds 1975 zijn het twee woonhuizen.

- Buitenplaats Leeuw en Vecht (Straatweg 23), ook wel Leeuwenvecht, dateert oorspronkelijk uit ca. 1630, maar is in de 19e eeuw afgebrand en vervangen door het huidige pand. Tussen Herteveld en Leeuw en Vecht staat een boerderij die de naam Klein-Leeuw en Vecht draagt. Deze boerderij was vroeger onderdeel van het landgoed. Het in de 19e eeuw afgebrande huis, zou achter deze boerderij gestaan hebben. In de tuin vinden we nog een tuinhuis, dat waarschijnlijk uit het einde van de 18e eeuw stamt. Wel werden de ramen in de 19e eeuw vervangen. Dit tuinhuis met een door lood gedekt koepelvormig dak en het 19e-eeuwse koetshuis zijn allebei tot woning verbouwd. Het koetshuis, de koepel en het huis zijn nu in handen van verschillende eigenaren.

- Buitenplaats Vredenhoef (Straatweg 33) is halverwege de 17e eeuw in Hollands-Classicistische stijl gebouwd. Koetshuis op nr. 31. In het koetshuis is van 1940 tot 1976 een verenfabriek gevestigd geweest. In de jaren tachtig is het koetshuis gerenoveerd. Het fraaie smeedijzeren hek is voorzien van de naam 'Vegt en Styn' en heeft behoord aan de buitenplaats Vechtenstein.

- Buitenplaats Geesbergen (Zandpad 23) is een witgepleisterd rechthoekig landhuis uit de 18e eeuw. De naam komt weliswaar reeds in 1649 voor, maar er is dan alleen nog maar sprake van een boerderij. De buitenplaats bezat ook een koetshuis en een tuinmanswoning, die in verband met bouwvalligheid in 1935 zijn afgebroken. De kassen die er in de jaren dertig waren gebouwd, gingen in de oorlog grotendeels verloren. Na 1948 is het huis omgebouwd tot restaurant met een midgetgolfterrein. Tegenwoordig is het nog steeds een restaurant.

- Buitenplaats Leeuwenburg (Zandpad 24) is eind 17e eeuw gebouwd en heette aanvankelijk Spruytenburg. Eind 18e eeuw kreeg het huis zijn huidige naam, die we voor het eerst tegen komen in 1789. Waarschijnlijk werd het huis in dat jaar verbouwd in zijn huidige vorm en is het daarbij van naam veranderd. Leeuwenburg bestaat uit twee aan elkaar gebouwde huizen, elk met een eigen bedaking en een hoogteverschil tussen de begane vloeren van 30 cm. Het huis heeft ook de beschikking over een theekoepel. Deze is achthoekig en is voorzien van een rieten puntdak.

- De oudste vermelding van een huis Gansenhoef (Zandpad 29) dateert van 1654. Na diverse malen van eigenaar verwisseld te zijn, wordt Gansenhoef in 1947 aangekocht door de stichting Nationaal Geuzengesticht 'Wilhelmus van Nassauen'. Deze stichting trekt zich het lot aan van weeskinderen. Van 1948 tot 1982 is Gansenhoef een tehuis voor zo'n 30 tot 40 kinderen. Begin jaren tachtig zijn de gezinsvervangende tehuizen in opkomst en de kinderopvang wordt verplaatst naar een aantal woonhuizen in de wijk Reigerskamp in Maarssenbroek. Het huis ligt in een bosachtige park, waar ook de nog bestaande boerderij 'Klein Gansenhoef' en boomgaarden bij horen. Verspreid over het park is veel stinzenflora aanwezig. Na het vertrek van het kindertehuis is de oorspronkelijke woning van de tuinbaas en het gymnastieklokaal omgebouwd tot een aantal bungalows. In de tuin bij deze bungalows, die de naam Gansenhoeck dragen, staat een fraaie gietijzeren theekoepel, die in 1997 van elders naar het terrein van Gansenhoef is overgebracht.

- Gevelstenen in Maarssen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Vechtloop (laatste dinsdag van augustus) kent een lange traditie; in 2016 was de 70e editie, met bijna 1000 lopers. Het parcours loopt door de fraaie dorpskern van Maarssen en vooral veel langs en over de rivier de Vecht. In de loop der jaren is de Vechtloop uitgegroeid tot een drukbezocht festijn, waar gezelligheid en prestaties hand in hand gaan. Voor de jeugd zijn er de jeugdlopen van 1,5 en 3 km. Volwassenen kunnen kiezen uit 5 of 10 km.

- Bluesroute Maarssen (weekend begin september) barst los op vrijdagavond vanaf 19:00 uur op de buitenpodia. Vanaf 22:00 uur live-bands op de binnenpodia van diverse cafe's. Zaterdag vanaf 13:00 uur 6 buitenpodia met live Blues in het centrum van Maarssen-Dorp. - Bluesroute op Facebook.

- Maarssen on Ice (van begin december tot begin januari) is hét schaatsfestijn van de gemeente Stichtse Vecht. Inmiddels een begrip, met jaarlijks ca. 10.000 bezoekers. De jeugd kan er heerlijk schaatsen en ouderen kunnen schaatsen of genieten van een lekker glühweintje.

- Kerst aan de Vecht, ook bekend als Lichtjesavond (op een vrijdagavond half december) is een feestelijk evenement dat georganiseerd wordt door Winkeliersvereniging Hart van Maarssen. Het centrum van het dorp wordt gehuld in een sprookjesachtige sfeer met winterse gezelligheid en kerstmuziek.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Wereldwinkel (Breedstraat 7) verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Maarssen.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Maarssen op Facebook. Een initiatief van Bart Goedendorp.

- Jeugd: - Scouting Jan Campertgroep. Bij Scouting spelen kinderen buiten, in het clubhuis of ravotten in het bos. Landelijk ca. 90.000 kinderen beleven bij Scouting de tijd van hun leven. Ze krijgen namelijk de kans en de ruimte om lekker wild te doen. En ze mogen helemaal zichzelf zijn. Geloofsovertuiging, cultuur, een beperking of een kind dat ietsje meer aandacht nodig heeft dan een ander; iedereen kan en mag meedoen. Ieder kind is bij Scouting welkom om op een leuke, avontuurlijke manier zijn of haar mogelijkheden te ontdekken.

- Muziek: - VechtStreek Symfonie Orkest (VSSO).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Maarssen algemeen, - idem Klooster, - idem NH en - idem RK.

Reactie toevoegen