Maasdriel

Gemeente
Maasdriel
Bommelerwaard
Gelderland

gemeente_maasdriel_toen_nog_driel_geheten_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Maasdriel (toen nog Driel geheten) anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Maasdriel (toen nog Driel geheten) anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Maasdriel

Terug naar boven

Status

- Maasdriel is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Bommelerwaard.

- Oorspronkelijk omvat deze gemeente slechts de kernen Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Hoorzik. In 1958 is middels een grenscorrectie het voorheen Brabantse dorp Alem erbij gekomen. En in 1999 is de gemeente vergroot met de gemeenten Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden en Rossum. Sinds dat jaar bestaat de streek Bommelerwaard nog slechts uit 2 gemeenten: Maasdriel en Zaltbommel.

- De gemeente Maasdriel omvat de dorpen Alem, Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum, Velddriel, Well en Wellseind, en de buurtschappen Californië, Doorning, Oensel (deels), Rome, Sint Andries, Slijkwell, Veluwe, Voorne en Wordragen. In totaal zijn dit 11 dorpen en 9 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Maasdriel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Maasdriel.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
- De gemeente Maasdriel is met deze naam ontstaan per 1-8-1944, als naamswijziging van de gemeente Driel, zoals zij voorheen heette. Tegelijkertijd is het dorp Driel van naam gewijzigd in Kerkdriel. Reden was dat men de verwarring van deze gemeente en dit dorp met het dorp Driel in de Betuwe wilde opheffen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Maasdriel, toen nog Driel geheten, 457 huizen met 2.939 inwoners, verdeeld in het dorp Driel (= het huidige Kerkdriel) 252/1.608 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Velddriel 65/422, Hoenzadriel 61/396 en Hoorzik 79/513. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 10.000 huizen met ca. 24.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen van de 'oude' gemeente Maasdriel (= Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem), kun je terecht bij het Driels Museum, gevestigd in Kerkdriel, in de voormalige lagere school uit 1893.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Maasdriel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het oorlogsmonument aan de gevel van de kerk in de Kerkstraat in Kerkdriel herdenkt 26 geallieerde soldaten die om het leven zijn gekomen in de 'oude' gemeente Maasdriel (= de dorpen Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem). Het monument is op 30 oktober 2010 onthuld.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ruimte voor Maasdriel, De Zandmeren is een ambitieus plan voor de herinrichting van de Maasdrielse uiterwaarden. Het plan is een combinatie van rivierverruiming, natuurontwikkeling, een nieuw waterfront voor Kerkdriel en meer recreatiemogelijkheden. De nieuwe inrichting zorgt voor lagere waterstanden bij hoogwater, een betere doorstroming en het lost daarnaast een aantal knelpunten in het gebied op. Het biedt daarmee ruimte aan wensen uit de samenleving. Het gebied tussen de Zandstraat en het voormalig fabrieksterrein aan de Steigerboom verandert in een aantrekkelijk woon- en leefgebied. Via een sfeervolle boulevard wordt het direct verbonden met het bestaande recreatiegebied aan de Zandstraat. Onder de link vind je alle informatie over de plannen voor het deel De Zandmeren. Zo krijg je een goed beeld van de verbeterde veiligheid en de mogelijkheden op het gebied van wonen, werken én recreatie in een uitnodigende, natuurlijke omgeving.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Maasdriel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Maasdriel. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuws uit de kernen van de gemeente Maasdriel, op de site van het Brabants Dagblad.

- Onderwijs en kinderopvang: - Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel (SPM) is een overkoepelende stichting, die 7 peuterspeelzalen in deze gemeente onder haar beheer heeft, namelijk: Dikkertje Dap in Ammerzoden, Humpie Dumpie in Hedel, De Wigwam in Heerewaarden, 't Knuffelhuske in Kerkdriel, De Speeltol in Rossum, De Veldpeutertjes in Velddriel en Pippeloentje in Alem. De leidsters richten zich op het stimuleren van de brede ontwikkeling van de peuters. Dit heeft betrekking op de motorische, sociale, emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling alsmede de taalontwikkeling. De leidsters volgen ieder kind op een systematische, methodische wijze in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden. De peuterspeelzaal kan lichte opvoedings- en ondersteuningsvragen van ouders rondom hun peuter beantwoorden. Indien daarvoor aanleiding is, kan zij zorgdragen voor een gerichte signalering en doorverwijzing. De peuterspeelzaal is een schakel in de ontwikkelketen van kinderen en daarmee een essentiële partner in de uitvoering van lokaal jeugdbeleid.

- Sport: - Modelvliegclub Maasdriel heeft haar terrein aan de Zeedijk in de polder tussen Hedel en Zaltbommel. Het veld is in 2015 diepbelucht wat resulteerde in een 'alle seizoenen' droge grasmat ook na langdurige en hevige regenval. Het veld heeft door deze maatregel ook een perfect egale grasmat. Binnenkort wordt er ook een onderkomen gerealiseerd waarin ze op wat minder mooie dagen kunnen schuilen. Mensen die graag willen (leren) vliegen met een helikopter, tweetakt, viertakt, jet of FPV, zijn van harte welkom.

- Senioren: - KBO Maasdriel is de seniorenvereniging voor ontspanningsactiviteiten, dienstverlening en belangenbehartiging in deze gemeente. Vrijwilligers van de KBO verzorgen o.a. oudereneducatie op het gebied van ICT.

- Welzijn: - In de gemeente Maasdriel zijn heel veel vrijwilligers actief bij verschillende organisaties en verenigingen. De behoefte aan vrijwilligers blijft echter groeien. Daarom heeft een aantal vrijwilligersorganisaties de handen ineengeslagen om samen meer mensen te bereiken en te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk onder het motto: 'Maasdriel Vrijwilligt'. Onder de link kun je interviews lezen met vrijwilligers in de gemeente. Ze vertellen wat ze doen, waarom ze dat doen etc.

- Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel is ontstaan in 1965 bij de invoering van de Bijstandswet. De gelden van de Armenbesturen en soortgelijke instellingen moesten toen in de pot van de algemene middelen worden gestort. Enkele gemeenten waaronder Maasdriel, toen alleen nog bestaande uit de dorpen Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel, weigerden dit. Meerdere gerechtelijke procedures waaronder een zitting van de Hoge Raad, leidden er toe dat de gmeente in het gelijk werd gesteld. Het geld en de bezittingen van het Drielse Armenbestuur, waaronder een aantal landerijen, werden beschikbaar gesteld aan de Stichting Sociaal-Cultureel Fonds (SCF), die inmiddels was opgericht. De renteopbrengst van de gelden, evenals de huren en de pachten van de landerijen, worden sinds die tijd aangewend voor sociaal-culturele activiteiten (inclusief sport en recreatie) in het werkgebied, bestaande uit de 4 genoemde kernen.

- Gebiedsteams in de gemeente Maasdriel zorgen er voor dat inwoners die dat nodig hebben, eerder en beter ondersteuning op maat krijgen en minder worden doorverwezen naar specialistische hulpverlening. Gebiedsteams weten wat er in hun gebied speelt, ze kennen er de mensen en organisaties en de vragen en problemen van bewoners. Daardoor kunnen zij inwoners adviseren over de juiste hulp en ondersteuning. De medewerkers van het gebiedsteam werken nauw met elkaar samen om huishoudens en gezinnen ondersteuning te bieden.

Iedereen uit de gemeente Maasdriel die een steuntje in de rug wil óf zelf hulp kan bieden, kan terecht bij het gebiedsteam. Bijvoorbeeld: senioren die een nuttige dagbesteding zoeken; ouderen die het alleen niet meer redden; iemand met psychische problemen die de huishouding niet meer kan doen; een jongere die geen betaald werk kan doen; mantelzorgers die zich eenzaam of overvraagd voelen; iemand die door verslaving geen dagritme kan houden; een jongere met een verstandelijke beperking die iets wil doen; ouders met een autistisch kind dat zelfstandig wil kunnen reizen; ouders met een kind dat de overstap naar de brugklas moeilijk vindt. Inwoners kunnen zelf contact opnemen met het gebiedsteam maar kunnen ook via bijvoorbeeld hun huisarts of een leerkracht worden doorverwezen.

- Stichting Team Maasdriel zet zich in voor goede doelen op het gebied van welzijn en gezondheid. Door de krachten in de gemeente te verenigen willen ze de betrokkenheid rondom een jaarlijks te bepalen goed doel vergroten en dat goede doel financieel steunen. Dat doen ze door gezamenlijk met inwoners en bedrijven uit de gemeente diverse sportieve en andere activiteiten te organiseren. In 2018 verbindt de stichting zich voor de 6e maal aan Alpe d’HuZes. Al het opgehaalde geld gaat naar het KWF.

- Burgerparticipatie: - Gemeente Maasdriel wil transformeren. Wat houdt dat in? Ze willen meer verbinding tussen de gemeente en inwoners. Er komt ruimte voor burgerparticipatie en de gemeente gaat klantgerichter werken. Spectrum kreeg de opdracht om het proces tot deze transformatie, die ze ‘Krachtige Kernen’ hebben genoemd, te begeleiden. Eerst is gekeken naar de missie, visie en doelen. Waar zit de energie? Daarna werd de organisatie onder de loep genomen. Tot slot zijn de voorgenomen ambities uitgevoerd. Deze drie onderdelen zijn vastgelegd in een koersdocument. Tijdens het proces is er al wel continue uitgeprobeerd. Daardoor merk je wat er wel of niet werkt en ben je niet eindeloos aan het denken. Er zijn al drie concrete resultaten: De raad heeft geld toegezegd voor het programma Krachtige Kernen. De campagne ‘Goed idee doe er iets mee’ stimuleert inwoners met een goed idee om het uit te voeren, er is subsidie beschikbaar. Er is een programmamanager aangesteld die structureel deel uitmaakt van de organisatie. Hierdoor komt het proces, dat is ingezet door Spectrum, helemaal in handen van de gemeente. Het eigenaarschap van de gemeente is hierbij gewaarborgd. Gemeente Maasdriel sindsdien dus zelfstandig verder met het uitvoeren van de transformatie.

Goede voorbeelden van inwoners van de gemeente Maasdriel die zich inzetten voor hun leefomgeving kun je vinden in het magazine Krachtige Kernen (dat in juli 2017 huis-aan-huis is verspreid). In het magazine worden kleine initiatieven van bewoners met een grote impact voor het dorp uitgelicht. Neem gerust een kijkje in het magazine om inspiratie op te doen. Of kijk bij de gerealiseerde bewonersinitiatieven En je kunt ook nog terecht in het jaarverslag Krachtige Kernen.

- Wonen: - Woningstichting Maasdriel beheert in Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem ruim 1000 verhuureenheden (dit zijn grotendeels sociale huurwoningen). De huurwoningen worden verdeeld via het woonruimteverdeelsysteem van Woongaard. Op de eerste plaats staat voor hen het aanbieden van huurwoningen met een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit. Ook ontwikkelen zij woonruimte voor specifieke doelgroepen zoals starterswoningen voor jongeren en zorgwoningen voor senioren. De woningstichting spant zich ook in om de leefbaarheid van de mooie dorpen en wijken in de gemeente in stand te houden en te versterken. Daarvoor werken zij samen met de lokale partners op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.

- "Woonstichting De Kernen is er om de woonbehoefte in te vullen van mensen die dat zelf niet makkelijk kunnen. Daarom bieden we diverse goed onderhouden woningen. Samen met partners zetten wij ons elke dag in voor fijn en betaalbaar wonen in leefbare dorpen. Elke woning is belangrijk, want dat is iemands thuis. Onze 4.500 klanten wonen in een van de 35 landelijke kernen in de omgeving tussen de rivieren Lek, Maas, Waal en Rijn, in de gemeenten Druten, Maasdriel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemers Vereniging Maasdriel (OVM) staat voor het uitwisselen en verstevigen van zakelijke kennis en ervaring en informeel netwerken om de ondernemers in deze gemeente nog beter te laten ondernemen. Wat organiseren ze zoal?: Thema- en Inloopavonden, Lezingen, Algemene Leden Vergadering, Kerstborrel, Nieuwjaarsborrel + diner, Bedrijfsbezoeken, Sportieve activiteiten (tennistoernooi), Acties met winkeliers voor de consument (Alwima).

- ZLTO afdeling Maasdriel behartigt de belangen van haar bijna 200 leden, en maakt zich in en om deze gemeente sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders.

- Duurzaamheid: - Gemeente Maasdriel wil duurzaam ontwikkelen, bouwen en de toepassing van zonne-energie stimuleren. Om deze plannen te realiseren heeft der gemeente een duurzaamheidsprogramma opgesteld. Tijdens de klimaatconferentie van Parijs is overeengekomen om strengere normen voor uitstoot van broeikasgassen in te voeren. De gemeente wil aan het verdrag, dat in 2020 ingaat, een positieve bijdrage leveren. Duurzaamheid gaat daarom de komende jaren een steeds belangrijkere rol spelen binnen de gemeente. Duurzaamheid is een breed begrip. Om een duidelijk beeld te schetsen van duurzaamheid binnen de gemeente, is het ‘Duurzaamheidsprogramma 2017-2020’ opgesteld. Hierin zijn de plannen om te verduurzamen omschreven en toegelicht. Hierbij ligt de focus op energiebesparing, duurzaam energiegebruik en de opwekking van duurzame energie.

Hoe pakt de gemeente dit aan? Om te beginnen plaatst de gemeente zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en stimuleert zij actief de energiecollectieven van inwoners. Daarnaast worden er, kleinschalig, windmolens en zonneweiden ingericht om elektriciteit te produceren. Maar ook bouwprojecten worden op een nieuwe en duurzame manier gerealiseerd. Woningstichting Maasdriel heeft er onder andere voor gezorgd dat verschillende woningen van nieuwbouwwijk Het Voorste Veld in Velddriel energiezuinig worden gebouwd. Ook komen er aanpassingen binnen de infrastructuur om goed te kunnen aansluiten op het nieuwe elektrische rijden. Dit is slechts een kleine greep uit de geplande activiteiten van de gemeente om de gemeenschap duurzamer te maken en zo een betere samenleving voor toekomstige generaties na te laten. Maasdriel neemt verantwoordelijkheid en kijkt met een frisse blik naar de toekomst.

Reactie toevoegen