Maasvlakte

Bedrijventerrein
Rotterdam
Zuid-Holland

Maasvlakte [640x480].jpg

Rotterdam, Maasvlakte

Rotterdam, Maasvlakte

Maasvlakte vuurtoren [640x480].JPG

Maasvlakte, de vuurtoren, officieel Kustlicht Maasvlakte geheten

Maasvlakte, de vuurtoren, officieel Kustlicht Maasvlakte geheten

Maasvlakte vuurtoren gedicht [640x480].JPG

Maasvlakte, gedicht van Max Dendermonde op de vuurtoren

Maasvlakte, gedicht van Max Dendermonde op de vuurtoren

Maasvlakte 2 uitzicht op Yangtzehaven.jpg

Maasvlakte 2, panorama met uitzicht op de Yangtzehaven

Maasvlakte 2, panorama met uitzicht op de Yangtzehaven

Maasvlakte 2 Prinses Maximaweg en viaduct.jpg

Maasvlakte 2, Prinses Maximaweg en -viaduct

Maasvlakte 2, Prinses Maximaweg en -viaduct

Maasvlakte 2 plattegrond.jpg

Plattegrond van Maasvlakte (lichtgrijs) en Maasvlakte 2 (donkergrijs)

Plattegrond van Maasvlakte (lichtgrijs) en Maasvlakte 2 (donkergrijs)

Maasvlakte

Terug naar boven

Status

- De Maasvlakte is een havengebied en bedrijventerrein in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam.

- Voor de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is 'Maasvlakte Rotterdam' een formele 'woonplaats' (hoewel er op dit bedrijventerrein niet gewoond wordt). Het heeft ook een eigen postcode (3199) en 'plaatsnaam' in het postcodeboek. Soortgelijke situaties gelden overigens ook voor de Rotterdamse havengebieden Prinsesseplaat, Botlek en Europoort en het Groningse havengebied Eemshaven.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De naam ligt voor de hand: het is een grote vlakte in de monding van de Maas, die hier in het laatste gedeelte weliswaar Nieuwe Waterweg heet (en een stukje terug ter hoogte van Rotterdam: Nieuwe Maas).

Terug naar boven

Ligging

De Maasvlakte ligt in het uiterste W van de gemeente Rotterdam, Z van Hoek van Holland. Het gebied is het begin van de Betuweroute en de N15, die even verderop overgaat in de A15.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Maasvlakte is in de jaren zestig aangelegd. Het gebied is gebouwd door het leggen van een ringdijk waarbinnen zand uit de Noordzee is opgespoten. In 1973 meerden de eerste schepen af.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren is dit gebied uitgebreid met de Tweede Maasvlakte, tegenwoordig Maasvlakte 2 geheten. Rotterdam is de grootste haven van Europa en qua grootte de 5e haven van de wereld. Door de aanleg van deze uitbreiding, waarbij meer dan 200 miljoen kuub zand uit de Noordzee is opgespoten, wil het die positie behouden en versterken. De aanleg is in 2008 van start gegaan en in 2012 gereed gekomen. Koningin Beatrix heeft op 11 juli 2012 officieel het laatste stukje van de zeewering van Maasvlakte 2 gesloten.

Door de aanleg van dit gebied is het havengebied van Rotterdam 20 procent groter geworden en ligt de Nederlandse kustlijn ter plekke ca. 3,5 km verder in zee dan voorheen. Aan de noordkant, langs de vaargeul naar de haven, is een harde zeewering aangelegd met natuursteen en circa 20.000 betonblokken van 40 ton per stuk. Aan de zuidkant is met zand een zachte zeewering opgespoten. Deze bestaat uit strand en duinen. De zeewering van Maasvlakte 2 heeft een totale lengte van 11 kilometer. Het gebied wordt geleidelijk ingevuld, naar gelang de behoeften van de markt. Naar verwachting is het gebied rond 2030 volledig in gebruik.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De 67 meter hoge vuurtoren aan de Europaweg, officieel Kustlicht Maasvlakte geheten, dateert uit 1974. Het was de opvolger van het Kustlicht Hoek van Holland, dat door de uitbreiding van de havens in dit gebied onvoldoende zichtbaar was geworden. De toren was aan het einde van zijn technische levensduur. Bovendien nam de radardekking steeds verder af doordat het gebied wordt volgebouwd met obstakels zoals kranen. Om deze reden is voor de nieuwe, 70 meter hoge radartoren een locatie op de zeewering gekozen, aan de Prinses Maximaweg. Anno 2018 zijn er plannen om de toren te slopen. Het Cuypersgenootschap pleit ervoor om de toren te behouden en tot gemeentelijk monument te benoemen.

Ook de Nederlandse Vuurtoren Vereniging wil de toren behoeden voor afbraak. Zij heeft daartoe, gesteund door het Cuypersgenootschap en de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland, eind 2018 een verzoek gericht aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de toren aan te wijzen als rijksmonument. De toren op de Maasvlakte, een ontwerp van W. Colenbrander van Rijkswaterstaat, is een belangrijk voorbeeld van de zogeheten ‘Post 65’ architectuur. Hij representeert bij uitstek de uitbreiding van het Rotterdamse havengebied en maakt daarbij deel uit van het indertijd vastgelegde routeringssysteem voor schepen in een drietal lichtlijnen dat de splitsing markeert tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. De toegepaste bouwwijze was nieuw voor Nederland: betonstort met glijbekisting, in achtkantige segmenten.

De toren is de laatstgebouwde vuurtoren in Nederland. Ook is hij de hoogste van ons land, hoger nog dan de Lange Jaap bij Den Helder. De toren kreeg de optiek van het inmiddels buiten werking gestelde Hoge Licht van Hoek van Holland. Aan de voet van de toren bevindt zich een plaquette met daarop een gedicht van Max Dendermonde. In 2012 heeft Rijkswaterstaat de vuurtoren overtollig verklaard en bepaald dat hij verkocht mocht worden aan Havenbedrijf Rotterdam. Er was wel de restrictie dat de optiek en aandrijftafel niet verwijderd mochten worden en eigendom zouden blijven van Rijkswaterstaat. De verkoop aan het havenbedrijf is uiteindelijk niet doorgegaan. De toren is nu eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Rijkswaterstaat is nog wel eigenaar van de optiek en aandrijftafel. (bron: Nederlandse Vuurtoren Vereniging)

- De nieuwe, 70 meter hoge radartoren aan de Prinses Maximaweg huisvest behalve een radarsysteem ook marifoonapparatuur voor de communicatie met de scheepvaart. Bovendien verzorgt de radartoren met een straalverbinding de datacommunicatie met Lichteiland Goeree, ongeveer 30 km ZW van Hoek van Holland. Op het eiland bevinden zich naast een vuurtorenlicht diverse middelen voor de scheepvaartbegeleiding, zoals een radarsysteem en hydro/meteo apparatuur. Het uiterlijk van de radartoren past in het beleid van Havenbedrijf Rotterdam om het haven- en industriegebied aantrekkelijk te houden, zodat mensen ook in het havengebied vertoeven om te recreëren. Er is extra aandacht besteed aan de vormgeving van de radartoren, die bovendien 100 procent recyclebaar is. Na een Europese aanbesteding is gekozen voor het duurzame ontwerp van hoofdaannemer Hollandia Infra en architect Syb van Breda. De voorgeroeste en weervaste stalen toren is slank en licht uitgevoerd. (bron o.a. Maritiem Nederland)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De actuele ontwikkelingen op de Maasvlakte kun je bekijken in Informatiecentrum FutureLand (gratis toegankelijk).

- De Noordzee tussen Engeland en Nederland was tienduizenden tot miljoenen jaren geleden een steppelandschap waar mamoeten, neushoorns en hyena's leefden. Hun tanden, kiezen en botten liggen nu op en onder de oppervlakte van het opgespoten strand. De bewegingen van de zee leggen steeds weer iets nieuws bloot. Voor archeologen en paleontologen is dit een uniek gebied. Walter Langendoen uit Oostvoorne zoekt hier dagelijks naar fossielen, die in Futureland worden tentoongesteld. Een keer in de maand, op een zondag van maart t/m juni, kun je ook met Walter vanuit Futureland op fossielenexpeditie.

- Langs de Prinses Maximaweg (parallel langs de Maasvlakteweg) is een 5 km lang strand aangelegd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Maasvlakte (online te bestellen).

Reactie toevoegen