Manen

Plaats
Buurtschap
Ede
Veluwe
Gelderland

Manen

Terug naar boven

Status

- Manen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

- De buurtschap Manen valt, ook voor de postadressen, onder de stad Ede.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Maanen, 1840 Manen.

Terug naar boven

Ligging

Manen ligt direct W van Ede, in de W 'oksel' van A30 en A12.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Manen 47 huizen met 304 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- "Na een meer dan duizendjarig bestaan zijn de buurten Doesburg en Manen uit het maatschappelijk leven verdwenen. Eeuwenlang hadden de buurtgenoten de gemeenschappelijke belangen tezamen behartigd. De komst van de burgerlijke gemeente Ede ontnam hen op den duur de reden van het bestaan. De heide ten westen van de Sijsselt en ten noorden van de spoorlijn werd rond 1900 door het Rijk voor fl100,00 gekocht. Hier werden twee kazernes gebouwd. De fa. Cruijff en co kocht vervolgens de grond ten zuiden van de spoorlijn. Hier verrees het Park de Manen. De buurt verloor door verkoop langzaam al haar gronden. De ontvangen gelden werden onder de geërfden verdeeld. Het onderhoud van de buurtwegen werd door de gemeente overgenomen. Op 16 november 1911 zond het buurtbestuur een schrijven aan B&W waarbij verklaard werd dat de Buurt de Manen had opgehouden te bestaan door verkoop van 'gemenen' gronden." (aldus Bert Alkemade op zijn site over de geschiedenis van Ede) Dit betrof alleen de buurt of buurschap in bestuurlijke zin. In geografische zin zou de buurtschap nog steeds wel bestaan, aldus de recente Topografische atlas Gelderland ().

De naam Manen is nog terug te vinden in Edese straatnamen als Maandereind, Maanderweg, Verlengde Maanderweg, Maanderbuurtweg, Nieuwe Maanderbuurtweg, Maanderdijk, Maanderbroekweg, alsook het in 2004 geopende knooppunt Maanderbroek als 'kruising' van de A12 en de destijds nieuwe A30, buurtcentrum De Maanen, winkelcentrum Hoog Maanen en bejaardenhuis Het Maanderzand. Ook de achternaam Van Ma(a)nen komt uit deze streek.

Reactie toevoegen