Marnehuizen

Plaats
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

marnehuizen plaatsnaambord (Kopie).jpg

Marnehuizen lijkt door de komborden een woonplaats, maar is het niet: Marnehuizen is een levensecht nagebouwd dorp, bedoeld om onze militairen te trainen in stadsgevechten.

Marnehuizen lijkt door de komborden een woonplaats, maar is het niet: Marnehuizen is een levensecht nagebouwd dorp, bedoeld om onze militairen te trainen in stadsgevechten.

Marnehuizen

Terug naar boven

Status

- Marnehuizen is een militair oefendorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 2018 gemeente de De Marne.

- Marnehuizen is een levensecht nagebouwd dorp met o.a. ook blauwe plaatsnaamborden (komborden), die het begin en einde van de 'bebouwde kom' aanduiden. Daarmee lijkt het op het eerste gezicht een 'woonplaats', maar dat is het dus niet. Daarom komt de 'plaatsnaam' ook terecht niet voor in het plaatsenregister van de Topografische atlas Groningen(1).

- Oefendorp Marnehuizen ligt geografisch gezien in het buitengebied van het dorp Lauwersoog. Militair gezien valt het complex onder de nabijgelegen Willem Lodewijk van Nassaukazerne.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Het betreft een huizengroep in de streek en gemeente De Marne.

Terug naar boven

Ligging

Marnehuizen ligt NW van de dorpen Ulrum en Vierhuizen, ZO van het dorp Lauwersoog, in de Marnewaard, en grenst aan het Marnebos in het N, het Vierhuizerbos in het O, het Vlinderbalgbos in het Z en de N361 met daarachter het Ballastplaatbos in het W.

Terug naar boven

Beschrijving

Oefendorp Marnehuizen is gebouwd uit kostenbesparingsoverwegingen, opdat Nederlandse militairen niet langer naar Duitsland of Engeland hoeven om te trainen. Marnehuizen is het grootste oefendorp van Europa, gelegen in het grootste militaire oefenterrein van Nederland: de Marnewaard. Jaarlijks komen 6.000 tot 8.000 militairen naar het oefenterrein om te trainen en zich voor te bereiden op optreden in verstedelijkt gebied.

De eerste plannen voor de bouw van het oefendorp dateren uit de jaren tachtig. In 1990 is een basale versie met eenvoudige casco's gerealiseerd. In de jaren 1990 groeide bij defensie, als gevolg van de Joegoslavische Burgeroorlog, de behoefte aan een zo realistisch mogelijke oefenlocatie om het leger te kunnen trainen in stadsgevechten. Het huidige complex is aangelegd in 2001 en 2002. Het oefendorp maakt realistische training in stadsoorlog mogelijk en de militaire naam is dan ook 'Urban Training Centre'. Marnehuizen wordt niet alleen door het leger gebruikt, maar wordt ook door de brandweer, politie, Mobiele Eenheid en door buitenlandse strijdkrachten en anti-terreureenheden (zoals de DSI en de FBI) afgehuurd voor oefeningen.

Oefendorp Marnehuizen bestaat uit ca. 120 objecten, waaronder tientallen huizen en verscheidene schuren en winkels. Om het zo realistisch mogelijk te maken heeft het dorp een gemeentehuis, een treinstation met spoorwegovergang, een bank, een school, een benzinestation, een industrieterrein en een rioolstelsel. De straten zijn voorzien van telefooncellen, afvalcontainers en verkeers- en straatnaamborden. De huizen hebben elektriciteit. In het dorp staan auto's. De straten in Marnehuizen zijn vernoemd naar die van Rotterdam, ter herinnering aan de bombardementen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Een complex als Marnehuizen is in Nederland vrijwel uniek. Verder is er in ons land alleen nog het beduidend kleinere militaire oefendorp Oostdorp bij Harskamp op de Veluwe, en heeft de ME een oefendorp bij het Brabantse Hoogerheide.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Extensief gebruikte grasvlakten zijn in Nederland schaars nu onze moderne, technisch ingerichte agro-landschappen zijn verworden tot troosteloze Engels raaigras-vlakten. De oefenterreinen van Defensie daarentegen vervullen voor veel soorten essentiële functies als broed- en foerageerhabitat. Zo blijkt de Marnewaard een belangrijk leefgebied voor de Veldleeuwerik en de Grauwe kiekendief. De Marnewaard is in 1987 als militair oefenterrein in gebruik genomen. Het gebied met een oppervlakte van 1.625 hectare aan de oostzijde van het Lauwersmeergebied is geschikt gemaakt voor infanterie en pantsereenheden. De kern van dit gebied wordt gevormd door een grasvlakte van 880 hectare en juist deze extensief gebruikte grasvlakte zorgt ervoor dat de Marnewaard vogelsoorten herbergt die in agrarisch landelijk gebied moeite hebben om stand te houden. Nadere informatie over de aantrekkelijkheid van de Marnewaard voor fauna o.a. Veldleeuweriken, Grauwe Kiekendieven, Ruigpootbuizerds en Velduilen.

- Marnehuizen zelf is niet voor burgers toegankelijk. Er loopt wel een wandelroute vlak langs, als onderdeel van de Europese wandelroute E9, van waaruit je het oefendorp kunt bekijken.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Marnehuizen.

- Fillmpje van de 'skyline' van Marnehuizen.

Terug naar boven

Overige links

- Reportage over legeroefening in Marnehuizen.

Reactie toevoegen