Marsherne

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Marsherne

Terug naar boven

Status

- Marsherne is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Marsherne valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Poppenwier.

- De buurtschap Marsherne heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. Een klein deel van de buurtschap ligt binnen de bebouwde kom van Poppenwier.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Marsherne ligt rond de gelijknamige weg, voor zover gelegen Z van het water de Snitser Aldfeart. De buurtschap ligt direct Z van het dorp Poppenwier, NW van de dorpen Tersoal en Sibrandabuorren, OZO van het dorp Dearsum, NNW van het dorp Terherne, W van het dorp Jirnsum en ZW van het dorp Baard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Marsherne omvat ca. 20 huizen en enkele verblijfsaccommodaties, met ca. 50 inwoners.

Reactie toevoegen