Matena

Plaats
Buurtschap
Papendrecht
Alblasserwaard Drechtsteden
Zuid-Holland

matena_straatnaambord_kopie.jpg

Matena is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard en in de regio Drechtsteden, gemeente Papendrecht. De buurtschap valt onder het dorp Papendrecht.

Matena is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard en in de regio Drechtsteden, gemeente Papendrecht. De buurtschap valt onder het dorp Papendrecht.

matena_matenaweg_2.jpg

Jannie en Henk Boogaard hebben in 2000 een boek met alle panden van het dorp Wijngaarden gepubliceerd. Ze beschrijven ook het pand Matenaweg 2 in buurtschap Matena, die formeel onder Papendrecht valt, maar gezien de ligging op Wijngaarden georiënteerd is.

Jannie en Henk Boogaard hebben in 2000 een boek met alle panden van het dorp Wijngaarden gepubliceerd. Ze beschrijven ook het pand Matenaweg 2 in buurtschap Matena, die formeel onder Papendrecht valt, maar gezien de ligging op Wijngaarden georiënteerd is.

Matena

Terug naar boven

Status

- Matena is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard en in de regio Drechtsteden, gemeente Papendrecht.

- De buurtschap Matena valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Papendrecht.

- De buurtschap Matena heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1280 van diere hoeven in die Matena, 1391 Matenae, 1846 naast de huidige spelling ook Matthena.

Naamsverklaring
Wordt wel verklaard als mate 'matig, niet al te zeer, tamelijk' en na 'nabij', te vergelijken met Altena en Alteveer.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Matena ligt rond de gelijknamige weg en rond de Matenasche Scheidkade en de Matenaweg. De buurtschap is deels bedrijventerrein. De buurtschap ligt O van het dorp Papendrecht, nabij de N oever van de rivier de Beneden Merwede, Z van de A15, W van het dorp Sliedrecht, N van de stad Dordrecht, ZO van het dorp Oud-Alblas en ZW van het dorp Wijngaarden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Matena 14 huizen met 98 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen - plus 2 kleinschalige bedrijgsverzamelgebouwen, = huisnrs. 1-21 - met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Nieuwe wijk
"De anno 2022 in ontwikkeling zijnde nieuwe wijk Land van Matena ligt tussen het net nieuw ingerichte groengebied langs de Matenasche Scheidkade in het W en de Sliedrechtse wijk Baanhoek-West in het O. Het woongebied grenst aan de Tiendzone, een bijzonder stuk behouden cultuurhistorie. Groen en water geven u hier extra woonplezier. Hier is ook ruimte voor de zeldzame heikikker.

Planopzet. In Land van Matena woont u aan groene straten met groene bermen en bomen. Ook de groene hagen die door de hele wijk de erfafscheidingen vormen zorgen voor een groen beeld. Het woongebied is opgebouwd uit vier delen: Entree, Dorp, Eilanden en Tiendzone. Deze vier delen verschillen in dichtheid en bouwmogelijkheden. In de delen Dorp, Eilanden en Tiendzone geeft de gemeente particuliere bouwkavels uit. Voor ieder bouwveld is een specifiek 'kavelpaspoort' opgesteld. In de kavelpaspoorten staat beschreven welke bebouwingsvoorwaarden en beeldkwaliteiteisen (eisen ten aanzien van de architectuur en materiaalgebruik) op het betreffende bouwveld van toepassing zijn.

Entree. Aan de entree aan de noordkant van Land van Matena komen 3 à 4-laagse rijwoningen die door Van Wanrooij Projectontwikkeling worden gebouwd. Deze woningen vormen het visitekaartje voor de wijk. De woningen liggen aan een groengebied met speelgelegenheid, dat weer aansluit op het natuurgebied onder de hoogspanningsleiding. De woningen hebben een rustige, geluidsluwe en zonnige achterzijde. Parkeren bij deze woningen gebeurt op straat. Hiervoor zijn in de straat voldoende parkeervakken opgenomen. De woningen die aan de achterzijde aan de hoge rijwoningen grenzen, zullen door dezelfde projectontwikkelaar worden ontwikkeld. Deze ontwikkelaar kan in deze zone binnen de geldende spelregels naar eigen inzicht een mix van korte rijtjes, tweekappers en vrijstaande woningen realiseren. De woningen in deze zone zijn lager dan de woningen aan de entree (maximaal twee lagen en een kap) en vormen de overgang naar het deel Dorp.

Dorp. In het deel Dorp staat de dorpse sfeer centraal. U woont aan groene straten met een rustig karakter. Centraal in Dorp ligt een plantsoentje met een speelplek voor kinderen. Dorp onderscheidt zich in Land van Matena door kleinschaligheid en afwisseling. Doordat de meeste auto’s op de eigen oprit geparkeerd worden, staan er weinig auto’s op straat. Dit draagt bij aan de groene en gemoedelijk sfeer. Alle kavels in Dorp wordt door de gemeente rechtstreeks aan de toekomstige bewoners uitgegeven.

Eilanden. Het deel Eilanden bestaat uit twee eilanden met ruime kavels. De eilanden worden via twee bruggen met het deel Dorp verbonden. Alle kavels grenzen aan het water. Het water, de groene oevers en de groene straatinrichting bepalen samen de sfeer. Ook voor het deel Eilanden geldt dat alle kavels rechtstreeks aan de toekomstige bewoners worden uitgegeven.

Tiendzone. In natuurgebied Tiendzone liggen enkele zeer ruime kavels. Hier woont u midden in het groen met vrij uitzicht naar zowel het noorden als het zuiden. Deze kavels worden rechtstreeks uitgegeven aan de toekomstige bewoners. De gemeente is van plan de weilandjes ten zuiden van de kavels te verhuren. Zij worden geschikt gemaakt om er paarden te kunnen laten lopen." (bron: website 'Wonen in Land van Matena') - Video van het bouwrijp maken van het gebied.

"Markt van Matena is hét nieuwe winkelgebied van Papendrecht. Het is vormgegeven als een stoer complex met winkels op de begane grond en appartementen vanaf de eerste verdieping. Bij het ontwerp van het complex zijn zo veel mogelijk traditionele materialen gebruikt. De gevels worden bijvoorbeeld grotendeels opgetrokken uit metselwerk. De onderbouw, waarin de winkels zijn gevestigd, is uitgevoerd in donker metselwerk. De bovenbouw, waarin zich de appartementen bevinden, is uitgevoerd in lichter metselwerk met een vriendelijke oranje kleur en accentvlakken in een donkere kleur. Balkons zijn licht en transparant uitgevoerd in een lichtgrijze plaat met doorzichtige hekwerken. Beide torens lijken gelijk, maar zijn het niet. TOREN 1 huisvest 18 appartementen, terwijl zijn grotere broer, TOREN 2, 22 appartementen bevat." (bron: makelaars Waltmann & Co en Ooms)

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Matena, met toelichtingen.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Er zijn ook personen met de achternaam Matena. Het ligt voor de hand dat hun voorouders uit de gelijknamige buurtschap afkomstig zullen zijn, te meer omdat uit de Volkstelling van 1947 blijkt dat de grote meerderheid van deze mensen dan nog in Zuid-Holland woont. Nadien heeft men zich over het land verspreid.

Reactie toevoegen