Mede mogelijk gemaakt door

Het raadplegen van Plaatsengids.nl is voor jou als bezoeker geheel gratis. De kosten beogen wij op den duur namelijk te dekken door advertorials. Voorlopig is dat echter nog niet kostendekkend. Daarom is een donatie middels onze crowdfundingsactie zeer welkom!

De volgende personen hebben door een donatie de continuïteit van Plaatsengids.nl mede mogelijk gemaakt:

- A. van der Land.

- Manfred en Sandra Nigbur, Amersfoort.

- Otto Pasteuning.

- Cas Raaijmakers, Leerdam.

- Bronia Schuler, Zeist.

Daarnaast danken wij ook degenen die hebben gedoneerd en die hun naam niet kenbaar hebben gemaakt.

Reactie toevoegen