Meer en Noord-Meer

Plaats
Buurtschap
Twenterand Hellendoorn
Salland
Overijssel

Meer en Noord-Meer

Terug naar boven

Status

- Meer en Noord-Meer is een tweelingbuurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, in grotendeels gemeente Twenterand (t/m 2000 gemeente Den Ham), en deels gemeente Hellendoorn.

- De tweelingbuurtschap Meer en Noord-Meer valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Den Ham, deels onder het dorp Hellendoorn.

- De tweelingbuurtschap Meer en Noord-Meer heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de tweelingbuurtschap binnenkomt en weer verlaat. Onderscheiden worden de buurtschapsdelen Meer in het Z en Noord-Meer in het N van de tweelingbuurtschap.

Terug naar boven

Ligging

De tweelingbuurtschap Meer en Noord-Meer ligt rond de wegen Ommerweg (de N341; het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de wegen Slenke/Janmansweg en 't Sumpel), Meersendijk, Kerkallee, Rohorst, Lohuisweg (het gedeelte van deze weg NW van en rond het kruispunt met de Hillegersweg), Hillegersweg, Slenke, Janmansweg (het gedeelte van deze weg W van het kruispunt met de weg Ganzenmars), Ganzenmars en Leertendijk. De tweelingbuurtschap ligt aan weerszijden van het water de Linderbeek, in de O nabijheid van de rivier de Beneden Regge, direct W van het dorp Den Ham, NO van het dorp Lemele, W van het dorp Vroomshoop, NW van het dorp Daarle, N van het dorp Hellendoorn en ZO van de stad Ommen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat tweelingbuurtschap Meer en Noord-Meer 76 huizen met 419 inwoners, verdeeld in 44 huizen met 242 inwoners voor het deel Meer en 32 huizen met 177 inwoners voor het deel Noord-Meer (dan: Noord Meer). Tegenwoordig omvat de tweelingbuurtschap ca. 155 huizen en ca. 10 verblijfsaccommodaties, met ca. 390 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Meer en Noord-Meer, kun je terecht bij hét standaardwerk over deze buurtschap, dat in 2004 is verschenen: Wijlen Albert Kleinjan, boer en rietdekker, woonde in Meer en had als passie het verleden, geschiedschrijving en archeologie. Altijd was hij dan ook te vinden in de archieven van de provincie, gemeente en kerk. Hij beschreef de bewoningsgeschiedenis van elk erf en boerderij in Meer en Noord-Meer vanaf de middeleeuwen en publiceerde daarover in de regionale krant. Graag wilde hij dit ook in boekvorm uitgeven, maar voor hij daarvoor de kans kreeg, is hij overleden.

Daarom heeft oud-Hammenaar Evert Roelofs 'het stokje overgenomen' en het materiaal van Kleinjan geredigeerd tot het boek 'Meer en Noord-Meer. Beschreven en beschouwd' (2004). Geen droog geschiedenisboek, maar een 300 pagina’s tellend boek met een mooie vormgeving dat uitnodigt om er regelmatig in te lezen. Al is het alleen maar vanwege de 300 unieke foto’s, waarvan 60 in kleur. Roelofs kreeg ze van de mensen die in Meer en Noord-Meer wonen. Ook zelf heeft hij er als geboren Hammenaar veel dia’s gemaakt. "Veel foto’s zijn niet bekend in Den Ham. Zelfs nooit eerder gepubliceerd. Dus zeer zeldzaam”, aldus Roelofs.

Reactie toevoegen