Meer en Noord-Meer

Plaats
Buurtschap
Twenterand Hellendoorn
Twente Salland
Overijssel

meer_en_noord-meer_den_ham_kaart_ca._1980.jpg

Meer is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de (geografische) streek Salland, in grotendeels gemeente Twenterand (t/m 2000 gemeente Den Ham), deels gemeente Hellendoorn. Het deel N van de Linderbeek wordt Noord-Meer genoemd.

Meer is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de (geografische) streek Salland, in grotendeels gemeente Twenterand (t/m 2000 gemeente Den Ham), deels gemeente Hellendoorn. Het deel N van de Linderbeek wordt Noord-Meer genoemd.

meer_informatiepaneel_1.jpg

Informatiepaneel 1 over de geschiedenis van buurtschap Meer

Informatiepaneel 1 over de geschiedenis van buurtschap Meer

meer_informatiepaneel_2.jpg

Informatiepaneel 2 over de geschiedenis van buurtschap Meer

Informatiepaneel 2 over de geschiedenis van buurtschap Meer

meer_informatiepaneel_3.jpg

Informatiepaneel 3 over de geschiedenis van buurtschap Meer

Informatiepaneel 3 over de geschiedenis van buurtschap Meer

meer_meerssendijk_32.jpg

Buurtschap Meer, boerderijcomplex op Meerssendijk 32

Buurtschap Meer, boerderijcomplex op Meerssendijk 32

Meer en Noord-Meer

Terug naar boven

Status

- Meer is een buurtschap in de provincie Overijssel, bestuurlijk in de Regio Twente, geografisch en cultuurhistorisch in de streek Salland, in grotendeels gemeente Twenterand (t/m 2000 gemeente Den Ham), deels gemeente Hellendoorn (dat deel betreft een handvol panden W van de Hammerwetering, die hier de grens vormt tussen de gemeenten Twenterand O ervan en Hellendoorn W ervan).

- De buurtschap Meer valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Den Ham, deels onder het dorp Hellendoorn.

- De buurtschap Meer heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

- Het deel van de buurtschap N van de Linderbeek wordt Noord-Meer genoemd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1333 en 1457 Mederen, 1492 Meer. Het N deel, Noord-Meer, is in het verleden ook zonder koppelteken gespeld geweest.

Naamsverklaring
Misschien mede 'in het midden gelegen' en heri 'plaats met een zandige rug'. Een samenstelling met het langs de Noordzeekust bekende mede = made 'hooiland' is hier niet waarschijnlijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Meer ligt rond de wegen Ommerweg (de N341; het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de wegen Slenke/Janmansweg en 't Sumpel), Meersendijk, Kerkallee, Rohorst, Lohuisweg (het gedeelte van deze weg NW van en rond het kruispunt met de Hillegersweg), Hillegersweg, Slenke, Janmansweg (het gedeelte van deze weg W van het kruispunt met de weg Ganzenmars), Ganzenmars en Leertendijk. De buurtschap ligt aan weerszijden van het water de Linderbeek (waarbij het deel N van deze beek Noord-Meer wordt genoemd), in de O nabijheid van de rivier de Beneden Regge, direct W van het dorp Den Ham, NO van het dorp Lemele, W van het dorp Vroomshoop, NW van het dorp Daarle, N van het dorp Hellendoorn en ZO van de stad Ommen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap 76 huizen met 419 inwoners, verdeeld in 44 huizen met 242 inwoners voor het deel Meer en 32 huizen met 177 inwoners voor het deel Noord-Meer. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 160 huizen en ca. 10 verblijfsaccommodaties, met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
In 2015 is het boek 'Buurtschappen in oorlogstijd: de Tweede Wereldoorlog in Egede, de Kruimers, Hancate en Meer' verschenen (auteur: Johan Alferink. 124 pag., met foto's. Uitgave in de Historische Reeks van Uutgeverieje 'n Boaken, Nijverdal). Samenvatting: In een samenleving waar weinig doordringt van de buitenwereld, sijpelen toch de kenmerkende verschijnselen van een naderende oorlog binnen. Mobilisatiesoldaten duiden op mogelijke gevaren, vele vliegtuigen in de meidagen van 1940 geven aan dat het gevaar inderdaad is gearriveerd. Aanwezigheid van Duitse militairen bij de sluizen van het Overijssels Kanaal in Egede en omstreken maken de beklemming nog tastbaarder. De eeuwenoude geborgenheid van de plattelandssamenleving wordt dermate bedreigd, dat men zich begint te verzetten. Soms door ogenschijnlijke aanpassing en stil verzet, maar evenzogoed door actief weerstand te bieden. Ooggetuigen en andere betrokkenen vertellen op soms ontroerende wijze hoe het dagelijkse leven werd verstoord en hoe men trachtte daar mee om te gaan.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van buurtschap Meer, kun je terecht bij hét standaardwerk over deze buurtschap, dat in 2004 is verschenen. Wijlen Albert Kleinjan, boer en rietdekker, woonde in deze buurtschap en had als passie het verleden, geschiedschrijving en archeologie. Altijd was hij dan ook te vinden in de archieven van de provincie, gemeente en kerk. Hij beschreef de bewoningsgeschiedenis van elk erf en boerderij in de buurtschap vanaf de middeleeuwen en publiceerde daar regelmatig over in de regionale krant. Graag wilde hij dit ook in boekvorm uitgeven, maar voor hij daarvoor de kans kreeg, is hij overleden.

Daarom heeft oud-Hammenaar Evert Roelofs 'het stokje overgenomen', het materiaal van Kleinjan geredigeerd en samen met eigen aanvullend onderzoek verwerkt tot het boek 'Meer en Noord-Meer. Beschreven en beschouwd' (2004). Geen droog geschiedenisboek, maar een 300 pagina’s tellend boek met een mooie vormgeving dat uitnodigt om er regelmatig in te lezen. Al is het alleen maar vanwege de 300 unieke foto’s, waarvan 60 in kleur. Roelofs kreeg ze van de inwoners van de buurtschap. Ook zelf heeft hij er als geboren Hammenaar veel dia’s gemaakt. "Veel foto’s zijn niet bekend in Den Ham. Zelfs nooit eerder gepubliceerd. Dus zeer zeldzaam”, aldus Roelofs.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Meer, met laagsteprijsgarantie!

Reactie toevoegen