Meije

Plaats
Dorp
Bodegraven-Reeuwijk Nieuwkoop Woerden
Groene Hart
UtrechtZuid-Holland

Meije bebouwde kom bord JD [640x480].jpg

Meije is een dorp in grotendeels prov. Zuid-Holland (grotendeels gem. Bodegraven-Reeuwijk, deels gem. Nieuwkoop), deels prov. Utrecht (gem. Woerden). Het dorp valt dus onder 3 gemeenten en 2 provincies en voor de post valt het ook nog eens onder 4 dorpen!

Meije is een dorp in grotendeels prov. Zuid-Holland (grotendeels gem. Bodegraven-Reeuwijk, deels gem. Nieuwkoop), deels prov. Utrecht (gem. Woerden). Het dorp valt dus onder 3 gemeenten en 2 provincies en voor de post valt het ook nog eens onder 4 dorpen!

meije_osm-kaart_kopie.jpg

Het dorp Meije valt voor de postadressen onder vier dorpen, drie gemeenten en twee provincies: o.a. binnen de oranje lijn = Bodegraven, gem. Bodegraven-Reeuwijk, ZH; NO ervan = Zegveld, gem. Woerden, UT; N van de rivier Meije = dorp en gem. Nieuwkoop, ZH.

Het dorp Meije valt voor de postadressen onder vier dorpen, drie gemeenten en twee provincies: o.a. binnen de oranje lijn = Bodegraven, gem. Bodegraven-Reeuwijk, ZH; NO ervan = Zegveld, gem. Woerden, UT; N van de rivier Meije = dorp en gem. Nieuwkoop, ZH.

meije_de_meijerie.jpg

Sinds 2015 is er in het dorp De Meijerie (op een zaterdag begin september); een markt met zelfgemaakte producten, een uitgebreid terras met gezellige muziek, verschillende activiteiten voor de kinderen, en een loterij met mooie prijzen.

Sinds 2015 is er in het dorp De Meijerie (op een zaterdag begin september); een markt met zelfgemaakte producten, een uitgebreid terras met gezellige muziek, verschillende activiteiten voor de kinderen, en een loterij met mooie prijzen.

meije_collage.jpg

Meije, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Meije, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

meije_rivier_collage_2.jpg

Zeer aanbevelenswaard is het te wandelen of fietsen langs het kilometerslange, meanderende riviertje de Meije, door het gelijknamige dorp tussen Woerdense Verlaat en Zwammerdam. Je kijkt je ogen uit qua natuur en monumentale panden (©Jan Dijkstra, Houten)

Zeer aanbevelenswaard is het te wandelen of fietsen langs het kilometerslange, meanderende riviertje de Meije, door het gelijknamige dorp tussen Woerdense Verlaat en Zwammerdam. Je kijkt je ogen uit qua natuur en monumentale panden (©Jan Dijkstra, Houten)

Meije rivier JD [640x480].jpg

Meije, de weg door het dorp O van de rivier de Meije volgt keurig de bochten van de rivier

Meije, de weg door het dorp O van de rivier de Meije volgt keurig de bochten van de rivier

Meije blauwgraslandcomplex JD [640x480].jpg

Meije, op het blauwgraslandcomplex van 12 hectare floreert zeldzame flora

Meije, op het blauwgraslandcomplex van 12 hectare floreert zeldzame flora

Meije bord Myedycke [640x480].jpg

Dit lijken oude wegwijzers, maar zijn door iemand als hobby uit oud materiaal vervaardigd. Op de wegwijzer staat o.a. de benaming Myedycke, een van de oude namen van het dorp Meije.

Dit lijken oude wegwijzers, maar zijn door iemand als hobby uit oud materiaal vervaardigd. Op de wegwijzer staat o.a. de benaming Myedycke, een van de oude namen van het dorp Meije.

De Meije.jpg

Meije zien we al van heel ver, dankzij Pietje Potlood, zoals ze in het dorp zeggen

Meije zien we al van heel ver, dankzij Pietje Potlood, zoals ze in het dorp zeggen

meije_kerk_jd_640x480.jpg

Meije, RK kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Meije, RK kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Meije

Terug naar boven

Status

- Meije is een dorp in grotendeels provincie Zuid-Holland (grotendeels gemeente Bodegraven-Reeuwijk [t/m 2010 gemeente Bodegraven], deels gemeente Nieuwkoop), deels provincie Utrecht (gemeente Woerden, t/m 1988 gemeente Zegveld). Gelegen in de streek Groene Hart. Een topografisch curiosum dus: het dorp valt onder 3 gemeenten en 2 provincies, en, zo blijkt uit de alinea hierna, voor de postadressen valt het ook nog onder 4 verschillende dorpen:

Het dorp heeft destijds namelijk geen eigen postcode(s) en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek (dat vond men kennelijk te ingewikkeld omdat het dorp onder 3 gemeenten viel en valt), voor de postadressen ligt het dorp daarom grotendeels 'in' Bodegraven (= Z van de rivier, het gedeelte vanaf de kerk en Z ervan), deels 'in' Zegveld (= Z van de rivier, het deel NO van de kerk), deels 'in' Nieuwkoop (= de panden N van de rivier), en deels 'in' Woerdense Verlaat (= de 2 panden vlak na het einde van de weg Meije gezien vanuit Zwammerdam, zijnde een pand aan de Hollandse Kade en een pand aan de Bosweg).

Wie op huisnummer-niveau wil weten welk pand voor de postadressen onder welk dorp (en daarmee gemeente en provincie) valt, kan dat hier bekijken. Daar zie je per dorp de huisnummer-reeksen uit het postcodeboek. De 2 huisnummer-reeksen van Nieuwkoop (voor de ca. 20 huizen en 30 woonschepen of -arken N van de rivier, die onder Nieuwkoop vallen) overlappen met die van Bodegraven en Zegveld, maar op huisnummer-niveau is dat niet het geval. Ieder huisnummer in de reeks 1-221 en 2-346 komt namelijk maar 1 keer voor: als je op een huisnummer-reeks klikt, kun je zien welke huisnummers zich daarbinnen daadwerkelijk bevinden (onder het dorp in kwestie).

- Tot voor kort had alleen het gedeelte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (officiële blauwe) plaatsnaamborden (komborden). In het deel onder de gemeente Woerden stonden in ieder geval t/m 2000 nog komborden en sinds kort staan die er weer. Daar tussenin is het Woerdense deel dus een aantal jaren bordloos geweest.

- Onder het dorp valt in de praktijk ook de buurtschap Oude Meije.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de regio spreekt men doorgaans van De Meije, maar op de plaatsnaamborden staat de plaatsnaam zonder lidwoord, dus dat is kennelijk de officiële naam (vergelijk het nabijgelegen Kanis / De Kanis), die wij op deze pagina doorgaans dan ook hanteren.

Benaming Utrechtse gedeelte
- Het deel van het dorp N van de Hazekade ligt in de provincie Utrecht en valt voor de postadressen onder het dorp (t/m 1988 gemeente) Zegveld. Dat deel wordt vaak Stichtse Meije genoemd, en heette ook wel Zegveldse Meije, 1840 Zegveldermeije. Zoals het deel onder Bodegraven ook wel Bodegraafse Meije werd genoemd. Van 1943-1977 is er een postkantoortje in het kennelijk Utrechtse en daarmee Zegveldse deel van het dorp, want vanaf 1977 verdwijnt die naam uit de poststempels - overigens kwam ook in de poststempels zowel de spelling met als zonder lidwoord voor - en wordt het Zegveld-Stichtse Meije (1977-1988). Dat is verklaarbaar omdat namelijk in 1978 het huidige postcodesysteem van start gaat en - ook - Zegveld heeft toen haar deel van het dorp niet als woonplaats voor het postcodeboek bestempeld, vandaar de naamswijziging in de poststempels. In 1988 stopt dat postkantoortje/postagentschap er kennelijk mee, want daarna worden de stempels niet meer op poststukken aangetroffen.

Oudere vermeldingen
1119 Mi, 1497 Mije.

Naamsverklaring
De naam stamt waarschijnlijk van de waternaam Mije. Zie verder bij Mijdrecht.(1)

Terug naar boven

Ligging

Meije is een kilometerslang lintdorp langs het gelijknamige riviertje, dat bij Zwammerdam in de Rijn uitkomt. Het ligt niet alleen aan het gelijknamige riviertje maar ook aan de gelijknamige weg, NO van Bodegraven, W van Zegveld. Het driedorpenpunt (Bodegraven / Zegveld / Nieuwkoop), driegemeentenpunt (Bodegraven-Reeuwijk / Woerden / Nieuwkoop) en tweeprovinciepunt (Zuid-Holland / Utrecht) ligt op de driesprong van de wegen Meije - Hazekade. N van de rivier ligt de gemeente Nieuwkoop (ZH), Z van de driesprong de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (ZH) en N de gemeente Woerden (UT).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Meije 74 huizen met 468 inwoners, verdeeld over de gemeenten Bodegraven met 45 huizen en 270 inwoners, Zegveld met 16 huizen en 107 inwoners en Nieuwkoop met 13 huizen en 91 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 270 wooneenheden (en daarmee zal het inwonertal ca. 600 bedragen), verdeeld in 150 huizen en 2 arken of woonschepen onder Bodegraven, 70 huizen en 1 ark of woonschip onder Zegveld, en 20 huizen, 30 arken of woonschepen en 10 logies-eenheden onder Nieuwkoop.

Terug naar boven

Geschiedenis

Aan het, vanuit Zwammerdam gezien, einde van Oude Meije, heeft mogelijk ooit het Sint Maartenskerkhof van het reeds in de 13e eeuw verdwenen dorp Mi gelegen.

In 1927 wordt de Meije van elektriciteit voorzien, en in 1932 wordt het dorp aangesloten op de waterleiding, maar het duurt nog tot ca. 1982 eer het dorp ook zijn eigen rioleringstelsel krijgt. De vele klepsluisjes die het zwaar vervuilde fosfaatrijke Meijewater uit het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen moesten weren, zijn nog steeds de stille getuigen daarvan. Wie een kanovaart over het riviertje maakt komt er vast en zeker eentje tegen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De oorspronkelijke kerk in de Meije is waarschijnlijk één van de eerste kerken in Nederland geweest. Rond 1100 moet hier al een eerste kerk hebben gestaan, de Mikerk. In het veld is nog steeds een vreemde kleiheuvel zichbaar, waarvan men vermoedt dat daar ooit die kerk moet hebben gestaan. De kerk zou in 1204 tijdens gevechten zijn verwoest. De huidige RK kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte (op huisnr. 137) stamt uit 1871. Jarenlang was deze kerk het enige Katholieke godshuis in de wijde omgeving waar de meeste inwoners Nederlands Hervormd of Gereformeerd waren. Van heinde en verre kwamen de parochianen dan ook naar deze kerk toe. Zoals ook uit Nieuwkoop, over het Oortjespad.

Vroeger waren de muren van de kerk versierd met muurschilderingen en gebrandschilderde ramen. Deze zijn bij een van de restauraties verdwenen. Wel zijn bij een latere restauratie de ramen hersteld. - Geschiedenis van de RK kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte. - Verwarrend is dat de parochie Meije-Zegveld heette, maar dat de kerk nog nét op grondgebied van het Bodegraafse deel van het dorp staat, zij het precies op de grens van beide delen (de kerk = huisnr. 137. V/a huisnr. 139 begint het Zegveldse deel). De kerk is een gemeentelijk monument. Kerk en parochie vallen tegenwoordig onder de regionale Parochie Pax Christi.

- Tot in de jaren dertig van de 20e eeuw gebruikte men het water uit de Meije als drinkwater. Sommigen filterden het water eerst, anderen dronken het zó. Saillant detail daarbij is dat er in die tijd geen riolering bestond en dat de koeienmest en menselijke uitwerpselen vaak rechtstreeks in de rivier werden geloosd. Alleen zomers wanneer het polderwater te lauw was, werd er vanuit Nieuwkoop of Bodegraven vers kraanwater ingevaren. In 1926 werden de eerste plannen gesmeed om het Bodegraafse waternet tot in de Meije door te trekken. Om genoeg druk te kunnen realiseren, moest er een extra watertoren worden gebouwd. De watertoren, met gezien zijn markante vorm de bijnamen Pietje Potlood en Het Zoutvat, is uiteindelijk in 1932 in gebruik genomen.

De watertoren was destijds revolutionair qua ontwerp en contructie. Het was een van de eerste betonnen torens waarbij gebruik is gemaakt van een zogeheten glijbekisting. Bij deze bouwwijze wordt de glijbekisting, als het beton voldoende verhard is, telkens een stukje omhoog gehesen. Daar de toren in de Tweede Wereldoorlog een baken voor zowel de geallieerden als voor de Duitsers is, loopt het gebouw de nodige schade op, zonder dat de functie echter in gevaar komt. In 2001 is het gebouw op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Naast de watertoren ligt het Oortjespad of het Papenpad. Kerkgangers uit Nieuwkoop die in de Meije de Rooms-Katholieke kerk wilden bezoeken, moesten vroeger als tolheffing een oortje betalen.

Eigenaar drinkwaterbedrijf Oasen onderzoekt de mogelijkheden tot herbestemming van de toren. Oasen neemt medio 2020 namelijk een nieuw station in Kamerik in gebruik, en de watertoren in de Meije verliest dan zijn functie. Omdat de toren voor Oasen dan geen nut meer heeft, maar wel budget kost om hem te onderhouden, wil zij hem graag overdoen aan een instantie die de toren een zinvolle herbestemming kan geven. Dat is nog niet eenvoudig. Als nieuwe functie is een uitkijktoren genoemd, maar ook een evenementenlocatie met trouwlocatie, Oasen Experience Centre, klimtoren en speelpark, burn-out hotel, uitvaartcentrum met urnenwand en pop up-opera. Een van de randvoorwaarden is dat een plan natuurlijk wel financieel haalbaar moet zijn. Een herbestemming als uitkijktoren ligt bijvoorbeeld op zich voor de hand, maar het bouwen van een bordes aan de top en een trap ernaar toe gaat volgens Oasen vele tonnen kosten. Ook moeten er dan altijd twee mensen aanwezig zijn voor de veiligheid als de toren open is.

Daarnaast zitten omwonenden niet te wachten op de overlast van een toeristische attractie: "De toren staat weliswaar op grondgebied van de gemeente Nieuwkoop, maar op de gemeentegrens met Bodegraven-Reeuwijk. Als de toren een recreatieve functie krijgt, zijn het de Bodegraafse inwoners van de Meije die te maken krijgen met parkeer- en verkeersoverlast", aldus Jan Vergeer, CDA-fractievoorzitter in Bodegraven-Reeuwijk. "We moeten voorkomen dat we te laat worden geconfronteerd met plannen en dat de hinder straks voor ons is. Pietje Potlood ligt in een beschermenswaardig agrarisch gebied en is per auto alleen te bereiken via het Bodegraafse deel van de Meije. Zeker in de weekenden is het hier al heel druk met toerfietsen, motoren en oldtimer- en Solex-puzzeltochten. Ook zijn er geen parkeervoorzieningen. Je moet goed nadenken of je er in zo'n gebied nog wel een toeristische trekpleister bij wil."

Wat de omwonenden betreft wordt de watertoren een kijktoren zonder dat de bezoekers naar buiten kunnen kijken. Op de eerste verdieping komt een geprint panorama van de omgeving te hangen van 360 graden rond. Bezoekers kunnen daar met Virtual Reality-brillen een kijkje nemen op sommige plekken. Gedacht wordt aan de purperreigerkolonie, de onderwaterwereld van de Nieuwkoopse Plassen of tussen een koppel koeien. Op de tweede verdieping komen tentoonstellingen over de toren, het dorp en de flora en fauna van de omgeving. Dat staat in het plan 'Pietje Potlood, herbestemming' dat bewoners, verenigd in Stichting Werkgroep Meijebelangen, hebben gemaakt. Het plan heeft de instemming van eigenaar Oasen. Oasen laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren m.b.t. het plan van de omwonenden. (bron en voor nadere informatie zie de krantenartikelen over de herbestemming van de watertoren d.d. oktober 2019)

- In 2011 is het gemaal Oude Meije vervangen door een nieuw gemaal.

- De Meijehoeve (huisnr. 42, aan de Nieuwkoopse = W zijde) was gezien de ligging, waar de rivier de Meije en de Nieuwkoopse Uitwatering (thans Oude Vaart geheten) samen kwamen, vroeger van strategisch belang. Tussen 1000 en 1200 lag hier ook een motte-burcht.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2015 is er in het dorp De Meijerie (op een zaterdag begin september); een markt met zelfgemaakte producten, een uitgebreid terras met gezellige muziek, verschillende activiteiten voor de kinderen, en een loterij met mooie prijzen. De opbrengst komt ten goede aan de kerk en de Milandschool.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fietsroute 'Rondje Meije' heeft een korte (20 km) en een langere (35 km) route. In de laatste is tevens opgenomen de enige in de wereld nog werkende Molenviergang in Aarlanderveen. Beide tochten brengen je langs de mooiste plekjes in dit unieke natuurgebied, zowel langs als door de Nieuwkoopse Plassen, de Meije en via Woerdense Verlaat en Noorden weer terug naar Nieuwkoop. Folder met uitgebreide omschrijving van bezienswaardigheden verkrijgbaar à € 2,00 bij VVV Nieuwkoop. Tevens fietsen te huur (wel even telefonisch reserveren).

- Heb je zin in een dagje kanoën door een prachtige omgeving dan is de Rijn-Meije Route van 33 km aan te bevelen. De route voert vanuit het nabijgelegen gelegen dorpje Woerdense Verlaat door de riviertjes Grecht, Oude Rijn, Ziendevaart en de ca. 9 km lange kronkelende Meije.

- De Parmey is een vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Bodegraven Noord. De polders Weyland, De Bree, Meije en Horn vormen samen dit bijzondere landbouw- en natuurgebied. De Parmey is in 1997 opgericht door veehouders uit de streek, met als doel het gebied zo puur mogelijk te houden. Natuurbescherming en -bevordering zijn daartoe de middelen. Het gebied van De Parmey ligt midden in de Randstad en maakt deel uit van het Groene Hart van Nederland. Het is een open en vrijwel onbedorven weidelandschap met weidse uitzichten, opgezet volgens het middeleeuwse ontginningspatroon. De langwerpige, door sloten gescheiden kavels, liggen haaks op de hoofdstromen Oude Rijn en Meije. Middenin het gebied ligt als landscheiding de kilometerslange Noordzijdsekade / Meijekade / Rietveldsekade, een oase van rust die deels met hakhout is beplant.

- "In de Meijepolder Laag slaan 12 grondeigenaren de handen ineen om de veenweidepolder klimaatbestendig te maken. De onderwaterdrainage (bijna 300 hectare) helpt om de bodemdaling te remmen. Nieuwe natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer biodiversiteit en de sloop van oude landhoofden en bruggen bevordert de aan- en afvoer van water, waardoor wateroverlast vermindert. De plannen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een intentieovereenkomst, die in mei 2019 zijn ondertekend. De ondertekening vond plaats op de Hollandse Boerderij in de Meije, tevens een van de deelnemers aan dit project.

De intentieovereenkomst is ondertekend door Stichting Rijn en Gouwe Wiericke, gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De insteek is om gezamenlijk maatregelen te nemen die de bodemdaling remmen, de (ecologische) waterkwaliteit verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen beperken en de wateroverlast verminderen. De deelnemende grondeigenaren hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het collectief Rijn & Gouwe Wiericke heeft het polderproces begeleid om tot dit resultaat te komen. De stichting vraagt voor de 'klimaatslimme boeren' subsidie aan bij de EU en de provincie Zuid-Holland om de maatregelen te financieren.

De Meijepolder Laag kampt, net als andere veenweidegebieden in West-Nederland, met bodemdaling. In deze polder bedraagt deze 5 tot 7 mm per jaar. Veen dat uitdroogt oxideert en daalt. Hierdoor kunnen nutriënten uitspoelen richting het oppervlaktewater. Door de aanleg van onderwaterdrainage wordt in droge tijden water in de bodem geïnfiltreerd, waardoor het huidige tempo van bodemdaling met 30% tot 50% wordt geremd. Bijkomend voordeel is dat de uitstoot van CO2 daalt en de waterkwaliteit verbetert, omdat er minder nutriënten uitspoelen naar de sloot.

Nieuwe natuurvriendelijke oevers in de polder verbeteren de ecologie van het watersysteem, zorgen voor extra ‘natuur-habitat’ en verbeteren de kwaliteit van de natuur. Dat is belangrijk voor de naastgelegen natuurgebieden Nieuwkoopse Plassen en De Haeck, die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Binnen het project wordt 4 km natuurvriendelijke oevers aangelegd. Circa 11 bruggen en landhoofden in de Dwarswetering zorgen voor een vernauwing van de wetering en opstuwing van het water. Bij pittige buien zorgen al deze vernauwingen voor wateroverlast in de polder. Door ze te verwijderen, verbetert de aan- en afvoer van water en kunnen we problemen met wateroverlast voorkomen. Het mooie van dit project is dat hiermee verbindingen worden gelegd met diverse opgaven in het gebied. Via het collectief Rijn & Gouwe Wiericke wordt aanvullend aan deze opgaven agrarisch natuurbeheer afgesloten met de grondeigenaren." (bron: Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke, mei 2019)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over de Meije (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Maandblad De Berichtgever, voor inwoners van Zegveld en de Meije, is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Sinds 1972 is in de Meije de Werkgroep Meijebelangen actief; een groep vrijwilligers die zich inzet voor het belang van het dorp en zijn inwoners. Met het oog op die belangenbehartiging onderhoudt Meijebelangen contacten met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en met andere overheden. Binnen de gemeente valt Meijebelangen onder de ‘wijkteams’. In 2006 is Werkgroep Meijebelangen een Stichting geworden. Zij vergadert 2-3 keer per jaar. Zo nodig is er een extra vergadering of vindt overleg in kleiner verband plaats. Goede contacten onderhouden met de inwoners is heel belangrijk. Daarom wordt af en toe een Nieuwsbrief verspreid en zijn er informatieavonden waarop actuele zaken worden besproken. Zo bespraken we o.a.: veiligheidscamera’s; aanleg nieuwe openbare verlichting met lws-lampen; onderhoud van de weg; de vernieuwing van de waterleiding en de aanleg van glasvezelkabel; overlast vliegtuiglawaai; handhaven van vergunningen en ontheffingen zwaar verkeer. Ook via onze website willen wij contact houden met de inwoners. Onder Contact kun je een bericht versturen en reageren op de website. Bij Projecten vind je meer over onze activiteiten. Op de pagina Archief vind je o.a. de vergaderverslagen."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Aan de Hazekade, aan de rand van de dorpskern, op de grens met het Utrechtse en het Zuid-Hollandse deel van het dorp de Meije, staat 'Basisschool De Miland, school met Polderpower', zoals de school sinds schooljaar 2019-2020 heet (voorheen Milandschool). In 2018/2019 is onze school van binnen en buiten ingrijpend gerenoveerd. We zijn enorm trots op het resultaat; de Miland mag gezien worden. De school is gericht op kwalitatief en goed onderwijs. Er wordt gewerkt met moderne ICT- middelen en de zaakvakken bieden wij aan met thema’s: Meervoudige Intelligentie. We richten on op persoonlijke aandacht waarbij leerlingen zich op hun eigen niveau ontwikkelen in een inspirerende leeromgeving midden in de natuur. Hierbij staan onze kernwaarden `verbondenheid, respect en zorgzaamheid’ centraal. We werken samen met de Willibrordschool in Bodegraven. Hierdoor kunnen we gebruik maken van een breder les- en activiteitenaanbod en elkaars expertise. We zijn een school waar iedereen zich welkom voelt!"

De Miland had decennialang een stabiel leerlingenaantal van rond de 50-55 leerlingen. In schooljaar 2017-2018 waren het er maar liefst 60; een groei van 10 procent. "En dat in een gebied waar demografische krimp echt een issue is. Het imago van een achtergesteld dorpsschooltje hebben we intussen wel van ons afgepoetst. We zitten dan wel midden in de polder, maar we kunnen hier gewoon appen, mailen en bellen met collega's op de Willibrord in Bodegraven. Ik kom daar regelmatig voor teamvergaderingen en studiedagen, dus de lijnen tussen ons zijn kort. En het is heerlijk snel en efficiënt vergaderen als je team maar uit vier man bestaat", aldus een trotse locatieleider Daisy Lehmann. "Ouders moeten meer moeite doen om hier met hun kind te komen, maar het is de moeite waard. Dat krijgen we altijd terug. Het lesgeven in combinatieklassen zit hier echt in ons DNA. En door de kleinschaligheid kunnen wij persoonlijke aandacht echt waarmaken."

Juf Anja Post werkt al sinds 1983 op de Milandschool. "Ik ken de gezinnen en de families van iedereen. Die betrokkenheid is me veel waard. Maar ook de omgeving is prachtig. Alle seizoenen maak je in het buitengebied bewust mee, omdat je hier echt in de natuur bent. Stormt het? Hup, dan gaan we naar buiten en de wind voelen. Als het sneeuwt, pakken we de sleetjes uit de schuur. Het is echt een inspirerende leeromgeving." (bron en voor nadere informatie zie de reportage over De Miland in AD, 20-2-2018) Zie ook de reportage over De Miland 'Polderpower in de Meije' op de site 'Kijk op Bodegraven-Reeuwijk', 12-6-2019. - Sinds oktober 2020 kunnen kinderen wekelijks op de woensdagmiddag judoën bij De Miland. De kinderen hoeven daarvoor geen leerling van deze school te zijn. De judo wordt georganiseerd door Chikara Sport uit Bodegraven.

- "Iedere maandagochtend zijn de Milandpeuters op Basisschool De Miland in de Meije. Onder begeleiding van juf Lia werken en spelen zij samen met de kleuters. De peuters nemen iets te eten en te drinken mee voor in de kleine pauze en waar nodig ook spullen om te verschonen. Peuters vanaf 2,5 jaar zijn van harte welkom. De overgang van ‘peuter’ naar groep 1 leerling verloopt vlot en goed omdat de kinderen al helemaal gewend zijn aan de juffen, de andere leerlingen en het schoolgebouw. Het is leuk om te zien dat de peuters samen spelen met de andere kinderen uit de onderbouw. Na het eten en drinken gaan we buiten spelen. Er wordt gefietst, in de zandbak gespeeld en de karren en fietsjes komen uit de schuur."

- Openbaar vervoer: - "Vereniging Buurtbus de Meije bestaat uit vrijwilligers die gezamenlijk het buurtbusproject vormen. De vereniging is opgericht in 1988. De vereniging beheert twee buurtbussen: 722 vanaf NS-station Bodegraven naar NS-station Alphen aan den Rijn v.v., en 724 vanaf NS-station Bodegraven naar NS-station Woerden v.v. In samenwerking met vervoersmaatschappij Arriva verzorgen wij van maandag tot en met vrijdag op vrijwillige basis openbaar vervoer tussen de hierboven genoemde plaatsen. Voor uitgebreide route informatie zie onze site. Iedere chauffeur rijdt per week 1 rit van drie uur, in de vakantieperiode op verzoek meerdere ritten. Een plaatbewijs is alleen te koop bij onze chauffeurs. Met een OV Studentenkaart en OV Jaarkaart mag je ook gebruik maken van de buurtbus. Alle andere passagiers kopen bij de chauffeur een plaatsbewijs van € 1.30 voor een enkele reis. De Buurtbus heeft 8 zitplaatsen. Vraag aan de chauffeur om de nieuwste dienstregeling. Je kunt langs de route instappen waar je maar wilt; steek duidelijk je hand omhoog en de chauffeur stopt om je te laten instappen. Sta op tijd langs de route of bij een haltepaal. Uitstappen kun je overal langs de route; geef dit tijdig aan bij de chauffeur."

- Veiligheid: - EHBO vereniging De Meije - Zegveld geeft cursussen en trainingen, al dan niet voor het behalen van bepaalde diploma's. En met hun Mobiele EHBO Post zijn ze overal inzetbaar voor evenementen in de omgeving.

Reactie toevoegen