Merselo

Plaats
Dorp
Venray
Peelland
Limburg

Merselo

Terug naar boven

Status

- Merselo is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venray.

- Onder het dorp Merselo vallen ook de buurtschappen Beek, Daland, Endepoel, Haag, Kleindorp en Weverslo. Dat zijn in totaal 6 buurtschappen.

Terug naar boven

Ligging

Merselo ligt W van Venray.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Merselo 66 huizen met 520 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 440 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De Dorpsraad heeft in 2004 het DorpsOmgevingsProgramma Merselo opgesteld. In dit document was de visie van het dorp voor de toekomst omschreven, inclusief een projectenlijst. In 2011 is de eerste structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan vastgesteld (DOP 2011), die samen met diverse gebiedspartners tot stand kwam. Het uitvoeringsprogramma hiervan is door dr dorpsraad regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Eind 2015 vond de dorpsraad het tijd om een start te maken met het herzien van het hele dorpsontwikkelingsplan. Door middel van een dorpsenquête, peilingen, inventarisatie van wensen via dorpsblaadje Ôs Krèntje, themabijeenkomsten (bijv. ‘high five’), overleg met diverse doelgroepen (bijv. ouderen, ondernemers, en verenigingen) en een inventarisatie woningbehoefte, is voldoende input verkregen die na een check op een juiste interpretatie kon worden verwerkt tot een update van het DOP. Als laatste is het dorp in 2019 gevraagd om de geuite wensen voor het DOP te prioriteren. Uit al deze informatie is een duidelijk beeld ontstaan van hoe de inwoners denken over hun dorp. Dit heeft geresulteerd in het Dorpsontwikkelingsplan Merselo, Dorpsvisie 2019."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Merselo heeft 4 rijksmonumenten.

- Op de plaats van de huidige RK Sint Johannes de Doperkerk in Merselo (Kleindorp 2) stond al in de 15e eeuw een kapel, waarvoor in 1664 een nieuw schip werd gebouwd. In 1890-1891 is de huidige kerk gebouwd, waarbij het oorspronkelijke laatgotische priesterkoor uit de 15e eeuw behouden bleef. De koor heeft een driezijdige sluiting en is voorzien van enkele gebrandschilderde ramen uit de 17e eeuw. Architect Johannes Kayser ontwierp de nieuwe eenbeukige zaalkerk in neogotische stijl, met een achtkantige klokkentoren aan de rechterzijde naast de westgevel. Het schip telt vier traveeën en de korte zijden zijn voorzien van trapgevels, typerend voor het oeuvre van Johannes Kayser. Binnen wordt het schip overdekt met gemetselde kruisribgewelven. De kerk heeft nog een kruisbeeld en een Mariabeeld uit de 16e eeuw. Bij gevechten in 1944 is de kerk beschadigd en is de spits van de toren verwoest. De kerk is gerestaureerd en de toren is door J. Colsen in 1960 herbouwd. Naast de kerk staat een Heilig Hartbeeld uit 1923.

- Korenmolen Nooit Gedacht te Merselo is in 1867 gebouwd. Het metselwerk is uitgevoerd door metselaars die vuurtorens bouwden in zee. Daardoor heeft het metselwerk bijzondere aandacht gekregen en zijn de muren nagenoeg waterdicht. De molen, die oorspronkelijk twee koppels stenen heeft, staat goed in het gemaal en heeft veel klandizie, ook uit de omliggende buurtschappen. In 1899 legt de molenaar er een derde koppel blauwe stenen bij voor het malen van tarwe en boekweit. In 1927 wordt aan de voorzijde van de molen een pakhuis gebouwd met een Thomassen dieselmotor van 20 pk. De jaren 1940-1945 zijn heel moeilijk. Er wordt vooral veel clandistien gemalen voor de onderduikers en anderen die niet met distributiebonnen uitkomen. Om veiligheidsredenen doet oudste molenaarszoon Frans dit 's nachts. Hij heeft ook nog de zorg voor zo'n 80 onderduikers en waarschuwt voor een ophanden zijnde razzia door de molenwieken in de stand 'onveilig' te plaatsen. Op 16 oktober 1944 wordt Merselo bevrijd. Helaas heeft Frans niet lang van de vrijheid mogen genieten. Bij een verkenningstocht wordt hij door vijandelijk vuur getroffen.

Albert, een broer van Frans, komt dan voor de taak te staan om onder leiding van zijn vader het bedrijf voort te zetten. De molenaar van Nooit Gedacht wil in 1964 silo's naast de molen bouwen, maar krijgt daarvoor geen toestemming. Noodgedwongen moet daarom het binnenwerk uit de molen worden verwijderd en de vrijgekomen ruimte worden verbouwd tot graansilo. Ze worden opgetrokken van holle bouwsteen en ijzer. Er wordt een Alfra snelweger geplaatst en in de kelder een nieuwe 90 pk dieselmotor. Tijdens een herfststorm in 1975 slaat de molen op hol en wordt er veel vernield. De 'vang' van de molen raakt los, waardoor de wieken op drift raken en de as van de molen in brand vliegt. Met veel inzet van de brandweer wordt de molen tot stilstand gebracht maar een gedeelte van de 'vang' is verbrand en het hekwerk en de platen zijn voor de helft weg. Jarenlang heeft de molen er 'kaal' bij gestaan. In 1987 is de molen voor een symbolisch bedrag verkocht aan Stichting Nooit Gedacht. Dankzij de inspanningen en volharding van deze stichting is het gelukt deze 'landmark' van Merselo te behoeden voor de ondergang.

Je kunt de molen elke 2e en 4e zaterdag van de maand bezoeken (13:30-16:30 uur). Rondleiding voor groepen mogelijk tegen een bescheiden bijdrage. Het is ook een perfecte locatie voor fotoreportages. Ook kinderfeestjes mogelijk, voor 5 tot 10 kinderen. In de molenwinkel zijn meelproducten verkrijgbaar zoals volkoren tarwemeel, pannenkoekenmeel, mix voor speltbrood, mix voor volkorenbrood, meergranenmeel en appeltaartmix, molenkoekmix, speltbloem en volkoren speltmeel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval.

- Kermis Merselo (gedurende 5 dagen eind juni).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2013 heeft een van de molenvrijwilligers, Jan van Osch, voor Stichting Molen Nooit Gedacht een prachtige en educatieve fietsroute uitgezet. De route voert langs de locaties in de gemeente Venray waar eens een watermolen of een windmolen heeft gestaan en natuurlijk ook langs de 5 prachtige molens die nog altijd in bedrijf zijn. Daarnaast is ook de nog te bouwen volmolen aan de Loobeek in de route opgenomen. De route start en eindigt bij Molen Nooit Gedacht in Merselo. Op alle locaties is informatie over de desbetreffende molen beschikbaar, zodat je je gaandeweg een beeld vormt van de economische betekenis van deze molens in het verleden. In het bij de molen verkrijgbare boek ‘Leven van de Wind’, dat over de historie van de molen vertelt, wordt overigens uitgebreider ingegaan op de geschiedenis van een aantal belangrijke molens in Venray. Met dit boek je fietstas wordt de fietstocht wellicht nog interessanter en komen oude tijden tot leven. De volledige route is 60 km lang, maar er zijn ook kortere varianten (45 km em 30 km). De routebeschrijving is gratis verkrijgbaar bij Molen Nooit Gedacht. Via deze link kun je ook door de digitale versie bladeren.

- Naturistenvereniging Vrij-Uit is opgericht in 1985 en heeft een hondvriendelijk terrein heeft aan de Ossendijk in Merselo. Het terrein is 2 ha groot en ligt midden in een bosgebied. Rust staat hoog in het vaandel, wat niet wegneemt dat gezinnen met kinderen ook welkom zijn. Ze hebben zowel schaduw- als zonnige plaatsen. Elke eerste zondag van de maand hebben ze van 10.00 uur tot 12.00 uur een koffie-uurtje. Belangstellenden zijn dan van harte welkom om eens kennis te komen maken. Het terrein is voor de leden het gehele jaar geopend en voor gasten van april tot eind oktober.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Merselo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Het team van het L1-tv-programma Óngerwaeg, dat kriskras door de provincie rijdt om verslag te doen van bijzondere dingen en bijzondere mensen die ze onderweg tegen het lijf lopen, wordt in oktober 2019, door Merselo rijdend, getriggerd door een mevrouw in bikini in een telefooncel. Ze maken op het erf in kwestie kennis met Cees, die nog veel meer spullen van uiteenlopende aard blijkt te verzamelen....

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - "In 1968 roept de voorzitter van de LLTB de besturen van alle Merselose verenigingen in zaal Arts bijeen. In totaal 25 personen: vertegenwoordigers van Boerenbond, Boerenleenbank, Carnavalsclub, Coöperatieve Tuinbouwvereniging, Fanfare St. Oda, Handboogschutterij, Jonge Boeren en Tuinders, Kerkbestuur, Kerkkoor, L.V.B., M.B.L. en sportvereniging, wonen de vergadering bij. Vastgesteld wordt dat er in Merselo behoefte is aan een 'commissie van samenwerking'. De taak van deze commissie wordt: 'het bevorderen van de samenwerking in de Merselose gemeenschap waar dat mogelijk en wenselijk is en in problemen van algemene aard de oplossing helpen bevorderen'.

In 1980 wordt gesproken over verkiezingen voor de Dorpsraad. Op 3 december 1980 komt de Dorpsraad in de nieuwe samenstelling bijeen. Op 19 december 1994 passeert bij de notaris de akte van oprichting van Stichting Dorpsraad Merselo. De stichting heeft tot doel 'het adviseren van het gemeentebestuur van de gemeente Venray, meer in het bijzonder met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp en het welzijn van de dorpsbewoners, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zin, alles in de ruimte zin des woord'. De dorpsraad is voor de gemeente en voor de maatschappelijke organisaties het eerste aanspreekpunt. De dorpsraad is actief, heeft voldoende draagvlak, functioneert goed en zet zich als zodanig in voor het algemeen welzijn van de inwoners van het dorp en het omliggende buitengebied. De dorpsraad wordt elke 4 jaar na verkiezingen benoemd. De Dorpsraadleden hebben de taken onderling goed verdeeld."

- Onderwijs: - Basisschool De Lier.

- Muziek: - Fanfare, jeugdorkest en drumband St. Oda.

- Sport: - Voetbal- en korfbalvereniging SV Merselo.

- Vervoer: - "Wij, de vrijwilligers van Wensbus Vredepeel - Merselo, hopen jou ook eens te mogen begroeten. Wij leveren vervoer als maatwerk van deur tot deur. Een rit dient minimaal 1 dag van te voren worden aangevraagd, en dan proberen wij aan jouw wens te voldoen. Kun je zelfstandig in-en-uitstappen, wil je veilig thuis gehaald en gebracht worden, dan staan wij als vrijwilligers van de Wensbus 5 dagen van de week voor je klaar. Wij rijden van maandag t/m vrijdag van 7:00-19:00 uur. Hier wat voorbeelden van ritten: Even op de koffie bij familie of kennissen in de gemeente Venray of in Overloon, De Rips of Westerbeek ? Of willen die bij jou op de koffie? Wij halen en brengen. Boodschappen doen in bijv. Venray, Ysselsteyn of Overloon: wij halen en brengen je. Even naar de huisarts, de apotheek of fysiotherapeut? Ook dat doen wij graag voor je. Ga je zwemmen, of naar een sportschool? We brengen en halen je graag weer op. Ook naar het ziekenhuis in Boxmeer, of een verzorgingshuis in Horst, Overloon, Venray, Ysselsteyn of Boxmeer kunnen wij je brengen, en later weer ophalen. Ook brengen wij je graag naar het station in Oostrum of Deurne, of halen je daar op. Naar de dagopvang in onze regio? Ook dat kunnen wij voor je regelen. Kinderen naar school brengen en weer thuis brengen: ook dat is dagelijks werk voor ons. Stap veilig in en uit; onze chauffeurs houden graag de deur van de Wensbus voor je open!"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Merselo.

Reactie toevoegen