Middag-Humsterland

Streek
Westerkwartier
Middag-Humsterland Westerkwartier
Groningen

middag-humsterland_kaart_kopie.jpg

De oude regio's Middag en Humsterland binnen de streek Westerkwartier staan tegenwoordig gezamenlijk bekend als Nationaal Landschap Middag-Humsterland (= het gebied binnen de rode lijn) (© www.middaghumsterland.nl)

De oude regio's Middag en Humsterland binnen de streek Westerkwartier staan tegenwoordig gezamenlijk bekend als Nationaal Landschap Middag-Humsterland (= het gebied binnen de rode lijn) (© www.middaghumsterland.nl)

middag-humsterland_8e-10e_eeuw_kaart_kopie.jpg

Ligging van de streken Middag en Humsterland in de 8e-10e eeuw

Ligging van de streken Middag en Humsterland in de 8e-10e eeuw

middag-humsterland_avond4daagse_2014.jpg

Middag-Humsterland met zijn idyllische dorpjes, bij uitstek geschikt om lopend te verkennen. Individueel of, zoals op de foto, tijdens de Avond4daagse, die vanuit 4 dorpen start, waardoor je dus al deze dorpen op je gemak kunt bekijken (©www.reinvrugt.nl)

Middag-Humsterland met zijn idyllische dorpjes, bij uitstek geschikt om lopend te verkennen. Individueel of, zoals op de foto, tijdens de Avond4daagse, die vanuit 4 dorpen start, waardoor je dus al deze dorpen op je gemak kunt bekijken (©www.reinvrugt.nl)

Middag-Humsterland

Terug naar boven

Status en ligging

- Middag-Humsterland is een regio en Nationaal Landschap in het noordwesten van de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier.

- De regio Middag-Humsterland omvat de dorpen Den Ham, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Niehove, Oldehove en Saaksum, met de bijbehorende buurtschappen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Volgens een van de websites over het gebied is Middag-Humsterland het oudste cultuurlandschap van Europa. De geschiedenis van deze streek gaat terug naar de vroege ijzertijd, in de 5e of 6e eeuw voor het begin van de jaartelling. In die tijd ontwikkelen zandplaten onder de Waddeneilanden zich tot kwelders met kweldergras, ideale gronden voor de schapen en runderen van de eerste bewoners. Omdat de kwelders bij storm overstromen, brengen de eerste bewoners kwelderzoden naar de hoger gelegen delen, de overwallen langs de kreken. De eerste woonheuvels ontstaan. Zie verder de pagina's ontstaan en ontwikkeling van Middag-Humsterland en Geschiedenis van Middag-Humsterland en het Reitdiepgebied.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bij de herindelingen van 1990 is de gemeente Ezinge opgegaan in de gemeente Winsum. Dorpsbelangen en veel inwoners vinden dit een historische vergissing, omdat hun grondgebied geografisch, cultuurhistorisch en maatschappelijk onder het Westerkwartier - en daarbinnen de streek Middag-Humsterland - valt. Zij hebben dan ook onder de aandacht gebracht dat zij vinden dat bij de gemeentelijke herindelingen van 2019 de hele streek Middag-Humsterland onder één gemeente moet komen te vallen (en niet over 2 gemeenten verdeeld moet worden), wat dan logischerwijs de nieuwe gemeente Westerkwartier zou zijn. In 2016 hebben zij gemeenten en provincie wederom opgeroepen om hieraan mee te werken. Bij een volksraadpleging eind 2016 vond 85 procent van de inwoners van Middag-Humsterland dat die regio na de herindelingen in de nieuwe gemeente Westerkwartier moet komen te liggen. B&W van de gemeente Winsum hebben daarop aan de gemeenteraad voorgesteld om de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd met de bijbehorende buurtschappen over te dragen aan de nieuwe gemeente Westerkwartier. De gemeenteraad van Winsum heeft zich daar op 6-12-2016 "bij neergelegd", oftewel zijn fiat gegeven aan de grenscorrectie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Er zijn allerlei manieren om de streek Middag-Humsterland lopend (hardlopend of 'gewoon' wandelend) te verkennen. Stichting OranjeRun uit Oldehove bijvoorbeeld, organiseert o.a. op of rond Koningsdag de OranjeRun (hardlopen over naar keuze 5 km, 10 km of 10 mijl) en op een zaterdag begin september de Dorpentocht (20 km) door het landschap van deze streek. Deze wandeling leidt langs diverse mooie dorpen en andere markante plaatsen in het landschap.

De route gaat zowel over verharde als onverharde wegen met prachtige uitzichten over het Reitdiep en het Aduarderdiep. De uitgezette route is ruim voorzien van picknick- en rustplaatsen. Start en finish is in dorpshuis het Schleurholtshuus in Ezinge. Verder organiseert de stichting ook nog de Avond4daagse Middag-Humsterland (waarbij iedere dag vanuit een ander dorp - Oldehove, Ezinge, Garnwerd en Kommerzijl - wordt gestart om gevarieerdere routes mogelijk te maken) en vogelobservatie-wandeltochten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Middag-Humsterland is in 2005 aangewezen als Nationaal Landschap om zijn 3 bijzondere kenmerken: reliëf door wierden, dijken en kwelders; onregelmatig patroon van landbouwgronden; zeer open landschap. Provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties zetten zich in om het cultureelhistorische karakter van het landschap te behouden én het gebied verder te ontwikkelen met oog voor de bijzondere kwaliteiten van de streek. In dat kader is in 2007 het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Middag-Humsterland vastgesteld.

Om het karakteristieke landschap in Middag-Humsterland niet verloren te laten gaan, hebben alle betrokken partijen (provincie Groningen, waterschappen, Dienst Landelijk Gebied, agrariërs, natuurbeheerders en gemeenten) daarin o.a. afgesproken dat natuurlijke waterlopen en geulen, die nu als sloten in het landschap liggen, niet mogen verdwijnen. Dat geldt ook voor karakteristieke sloten, al mogen sommige geruild worden voor nieuwe sloten. Voorop staat dat de kleinschaligheid van het landschap niet verder wordt aangetast.

- De kerk van Niehove is ingericht als bezoekers- en informatiecentrum voor en over het Humsterland.

Terug naar boven

Beeld

- NCRV-reportage over Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Middag-Humsterland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Middag-Humsterland I. - Site over Middag-Humsterland II. - Middag-Humsterland op Wikipedia.

- Duurzaamheid: - Inwoners zijn anno 2017 verontrust over een aanvraag van de firma EAZ om 5 windmolens in Middag-Humsterland te plaatsen met een ashoogte van 15 m en een tiphoogte van 21 m. De gemeente Zuidhorn, op wiens grondgebied de molens zouden moeten komen te staan, ziet planologisch niet veel mogelijkheden om de aanvragen te weigeren. Volgens de inwoners die bezwaar hebben aangetekend bij de gemeente, is het Middag-Humsterland uitgeroepen tot Nationaal Landschap met name vanwege de weidsheid en dorpsgezichten, en wordt dat met de molens aangetast. “Formeel zijn ze met een ashoogte van 15 meter iets hoger dan de maximum schuurhoogte, die 14 meter bedraagt. Maar in de praktijk zijn de meeste stallen en schuren rond de 8 meter hoog. Dat betekent dat de windmolens tweemaal zo hoog worden als de meeste gebouwen en daarmee dus zeer zichtbaar worden in het landschap.” De bezwaarmakers zouden in plaats van losse windmolens op boerenerven liever een collectief zien van boeren en burgers, die samen optrekken voor de realisatie van een gezamenlijk windmolenpark op een passende(r) locatie. (bron: nieuwssite Westerkwartier)

Reactie toevoegen