Middel (Westzaan)

Plaats
Buurtschap
Zaanstad
Zaanstreek
Noord-Holland

middel_westzaan_2008_4_nieuwe_woningen_paneel.jpg

De buurtschap Middel ligt grotendeels in het buitengebied, waar wellicht zeer spaarzaam nieuwe woningen gebouwd zullen mogen worden. In 2008 zijn in het uiterste noorden van de buurtschap vier nieuwe woningen verrezen. (© Google)

De buurtschap Middel ligt grotendeels in het buitengebied, waar wellicht zeer spaarzaam nieuwe woningen gebouwd zullen mogen worden. In 2008 zijn in het uiterste noorden van de buurtschap vier nieuwe woningen verrezen. (© Google)

middel_westzaan_molentje.jpg

In het N deel van buurtschap Middel, N van Westzaan, staat een weidemolentje, genaamd De Jonge Bart. Deze is niet meer in functie. (© Google)

In het N deel van buurtschap Middel, N van Westzaan, staat een weidemolentje, genaamd De Jonge Bart. Deze is niet meer in functie. (© Google)

Middel (Westzaan)

Terug naar boven

Status

- Middel is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de Zaanstreek, gemeente Zaanstad. T/m 1973 gemeente Westzaan.

- De buurtschap Middel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Westzaan.

- De buurtschap Middel heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

- In editie 2004 van de provinciale atlas Noord-Holland was de buurtschap als plaatsnaam verdwenen uit het plaatsenregister, en stond het ter plekke alleen nog aangegeven met het lettertype van een wijk. Wat onzin is, want Middel is nog altijd een landelijke oase in het verstedelijkte gebied en in het Z weliswaar aan de dorpskern van Westzaan vastgegroeid, maar er niet door opgeslokt, dus geografisch gezien is het nog altijd een buurtschap. In editie 2012 van de provinciale atlas is het dan ook terecht als plaatsnaam en buurtschap teruggekeerd.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Middel ligt rond de gelijknamige weg en Z hiervan, rond de korte, Z tak van de Provincialeweg, Z van de S153 (ook de Provincialeweg, lopend in O-W richting). De buurtschap ligt aan weerszijden van de A8 (de Coentunnelweg) en N en NO van het dorp Westzaan, W van het dorp Zaandijk, NW van het dorp Koog aan de Zaan en de stad Zaandam, O van het dorp Assendelft en Z van het dorp Wormerveer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Middel omvat ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De buurtschap Middel ligt grotendeels in het buitengebied, waar allicht zeer spaarzaam nieuwe woningen gebouwd zullen mogen worden. In 2008 zijn in het uiterste noorden van de buurtschap 4 nieuwe woningen verrezen (zie afbeelding).

- De riolen in de buurtschappen Weiver en Middel (alleen het Z deel) zijn aan vervanging toe, omdat ze 'op leeftijd' zijn en hier en daar scheuren en lekken beginnen op te treden. De buizen zijn in dit geval te dun voor restauratie d.m.v. de zogeheten kousmethode, dus moeten ze worden vervangen. Dat beoogt medio 2018 te gaan plaatsvinden. Tegelijkertijd is geconstateerd dat een groot deel van de huizen grenenhouten paalfunderingen heeft, en dat die last hebben van 'paalrot', d.w.z. aantasting van de funderingspalen door een anarobe bacterie. In tegenstelling tot wat men over het algemeen veronderstelt, namelijk dat deze bacterie pas actief wordt als het grondwaterpeil zakt en dus met de lucht in aanraking komt, heeft deze bacterie helemaal geen zuurstof nodig om zich te nestelen in de grenen funderingspalen.

Vanaf 1996 zijn er metingen gedaan en blijkt dat de funderingspalen van buitenaf door de bacterie worden 'opgegeten' met een kwart millimeter per jaar. Herstel is doorgaans niet acuut noodzakelijk, maar wel in de komende jaren. En de eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het in goede staat houden van hun huis, inclusief de fundering. Daarom hebben de bewoners zich verenigd in het Weiver Middel Collectief, om te kijken naar de oplossingen die het meest geschikt zijn en hoe men het traject het beste kan aanpakken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In het N deel van de buurtschap staat een klein en zo te zien best bijzonder weidemolentje (zie afbeelding). Het is geen beschermd monument. Het blijkt te gaan om weidemolen De Jonge Bart. Het molentje is gebouwd door Piet Kaal uit Zaandam-Zaanse Schans en gerestaureerd door Bart Nieuwenhuizen te Westzaan. Het molentje diende voor onderbemaling van een weiland, is tegenwoordig buiten dienst en verkeert in matige staat. De bemaling is overgenomen door een Vopo-pomp.

Reactie toevoegen